Search our collection of 9.369 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.634 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

LEENHOUWERS Albuinus P. Dr.
Albert Camus. Inleiding tot zijn levensfilosofie.
Gebrocheerd, 164 pp., bibliografie. Won met deze studie, die zich toespitst op de noties van het verzet en een ethiek zonder God, de Persyn-prijs 1967. De auteur studeerde filosofie te Rome aan de 'Gregoriana', waar hij promoveerde op een proefschrift over Peter Wust. Later docent aan het Gemeenschappelijk Instituut voor Theologie in Tilburg. Werkte ook mee aan diverse Vlaamse en Nederlandse tijdschriften en kranten.
€ 10.0

BUY