Search our collection of 11.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.491 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 4 news item(s)

GOVAERT Serge & LENTZEN Evelyne
Les medias en Flandre (1) + (2) [complet!]
Courrier Hebdomadaire n° 1106-1107 et n° 1108. 68+46 pp.
€ 25.0

BUY

17 januari 1986: CRISP publiceert Les media en Flandre (1) van Evelyne Lentzen en Serge Govaert
Edited: 198601170061
op 31 januari 1986 volgt dan nr 2.
Degelijke analyses.
LENTZEN E.
De groep Hoste in 1978 - Le groupe Hoste en 1978 - Organogram/Organigramme
Edited: 197805001963


In bovenstaand schema moet Kwick gelezen worden als Kwik.
De beide aandeelhouders zijn Vink-Hoste en Watteeuw-Hoste.
Dit schema moet in verbinding worden gelezen met dat van Femmes d'Aujourd'hui en Familie Van Thillo.
LENTZEN E.
De belangen van Maurice Brébart, de families Van Thillo en Hoste in Femmes d'Aujourd'hui - Rijk der Vrouw (1978) - Participatieschema/Organogram
Edited: 197805001962


Noot LT: Dit schema moet samen met dat van de familie Van Thillo gelezen worden. Zo komt men uit bij Spaarkrediet en de Congolese participaties.
LENTZEN E.
De belangen van de familie Van Thillo in de pers (1978) - Organogram
Edited: 197805001961


Noot LT: (1) Dit schema moet 'gelezen' worden in samenhang met het organogram van Femmes d'Aujourd'hui en dat van Hoste.

(2) Over Afrifina: Tussen het zestigtal strategische participaties – vaak minderheidsparticipaties – die van Cotoni op het einde van 1976 en na de opdeling van gebieden in der minne met de Generale zat een pakket aandelen voor ongeveer 20% van het aandelenkapitaal van een kleine, ex-koloniale vennootschap met de naam Afrifina. Deze vennootschap was genoteerd op de beurs van Brussel maar was maar weinig bekend bij het grote publiek.

Deze vennootschap werd opgericht in 1929 onder de naam Bamboli Cultuur Maatschappij en had als doel om in de oostelijke provincie van de kolonie heveaplantages – de hevea is een rubberboom – op te richten. De oprichters kwamen in hoofdzaak uit dynamische kringen van de middenklasse en enkele Antwerpse bankiers die dicht stonden bij de politieke beweging die vandaag de partij CD&V belichaamt.

Bamboli zag ook alles in Afrika verloren gaan na 1960. Verrassend genoeg slaagde zij in een industriële reconversie en richtte in Nijlen, in de Antwerpse Kempen, een filiaal met de naam Artilat op, gespecialiseerd in schuimrubberen artikelen. Bamboli, dat Afrifina was geworden, slaagde erin de industriële ervaring die zij in de laatste jaren in de kolonie had opgedaan in Nijlen in de praktijk te brengen.

Tijdens vele jaren bleef Brederode nauw verbonden met de Antwerpse families die de vennootschap hadden opgericht en beheerden alvorens de belangen die zij hadden van hen af te kopen. Artilat droeg lang bij tot de positieve resultaten van de groep Brederode, maar ook dit industriële filiaal ging achteruit, waardoor de groep het in 2005 aan een industriële overnemer verkocht nadat de groep zich veel inspanningen had getroost met het oog op economisch herstel.

Intussen was Afrifina in 2003 gefuseerd met Brederode .