Search our collection of 11.939 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.987 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

LESAGE Xavier
Den Duerwaerder. Geschiedenis van het gerechtsdeurwaardersambt.
Hardcover with ill. dj. 1993, in-8 , 353 pp, ills. BW & Col., index, bibliography. Drie delen: Ancien régime (XIII-XVIII), Frans bewind (1794-1815), Hedendaagse periode (XIX-XX). Noot LT: opvallend is de grote continuïteit, ook in troebele tijden zoals onder het revolutionaire Franse bewind. Lesage biedt oorspronkelijk historisch onderzoekswerk op basis van archieven. Naast de onvermijdelijke schetsen van Daumier vonden we een bijzonder fraaie schilderij (afbeelding 32): Ch. Hoquet, De gerechtsdeurwaarder. Olie op doek, 1984. Vindplaats: Brussel, Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders, Fotograaf Luc De Corte. Voorstelling: zeer grote geblinddoekte (maar de sluier is transparant) en koele Vrouwe Justitia op de achtergrond (beeldvullend), man (verbergt een klein spaarpotje achter de rug) en vrouw op de voorgrond (op de rug gezien), daartussen de zeer burgerlijke gerechtsdeurwaarder met hoge hoed.
€ 25.0

BUY