Search our collection of 11.939 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.985 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

LIEVEN Dominic
Rusland tegen Napoleon. De strijd om Europa (1807-1814) (vertaling van Russia Against Napoleon)
Dikke hardcover, gebonden, stofwikkel, in-8, 735 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie en geraadpleegde archieven, index. In dit alom geprezen en bekroonde werk (Wolfson History Prize 2010) brengt Lieven een totaal nieuwe visie op de strijd van N. tegen Rusland. Gebaseerd op recent beschikbaar gekomen Russische documenten schrijft hij vanuit Russisch perspectief over de veldtocht naar Rusland in 1812; N. mobiliseerde daarvoor 450.000 man; 6.000 keerden weer. Deze desastreus verlopen expeditie markeert de ommekeer in Ns heerschappij. Lieven beschrijft de verschrikkingen van de oorlog en de impact op de samenleving door de ogen van de lagere adel, soldaten en boerenbevolking. Dat maakt het boek tot een indringend ooggetuigenverslag. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de vanaf 1807 verslechterende persoonlijke relatie tussen tsaar Alexander en keizer N., aan de interne Russische politiek, intriges aan het Russische hof en spionagesuccessen. Anders dan velen eindigt Lieven niet met de roemloze Franse aftocht uit Moskou, maar met de Russische zegetocht die in Parijs in 1814 eindigde. De geallieerden vielen Frankrijk binnen via Zwitserland en mikten op Langres met aarzelingen om Parijs aan te vallen. Volgens Lieven is dit een van de meest ondergewaardeerde hoofdstukken uit de geschiedenis van Russische militaire successen. Een monumentaal boek dat een nieuw licht werpt op de veldtocht van N. naar Rusland en de politieke ontwikkelingen aan het hof van tsaar Alexander I. Opvallend is de aandacht voor "strategie", vertaald in logistiek: seizoen, mobiliteit, paarden, deconcentratie van de legermassa bij doortochten van vijandelijk gebied, voedselbevoorrading en druk op lokale bevolking, discipline van de troepen. Lieven studeerde geschiedenis in Cambridge en Harvard. Hij is hoogleraar aan de LSE en gespecialiseerd in Russische geschiedenis. Hij spreekt vloeiend Russisch.
€ 25.0

BUY