Search our collection of 11.939 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.987 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 11 books

We found 0 news item(s)

BALTHAZAR Herman, STENGERS Jean, LOMBAERDE Piet, RANIERI Liane, STYNEN Herman, e.a.
Dynastie en cultuur
In foedraal/slipcase, hardcover, stofwikkel, 4to, 419 pp., illustraties in kleur, kaarten en plans, bibliografie. De bijdrage van Lombaerde over Leopold II en de ontwikkeling van de Belgische kust (pp. 213-229) en meer bepaald het duinengebied is belangrijk want gebaseerd op opzoekingen in het Koninklijk Archief (AKP). In 1995 zou Lombaerde hierop verder bouwen in 'Leopold II, Koning-Bouwheer' en de 19 grootgrondbezitters aan de Belgische kust bij name noemen.
€ 75.0

BUY

BODDAERT François, LAMPO Jan, LOMBAERDE Piet, MEEWIS Wim, VAN REETH Inge
750 jaar Sint-Bernardusabdij
Gebrocheerd, 4to, 127 pp., rijkelijk geïllustreerd, detailplans, met bibliografische referenties en verwijzingen naar archiefstukken. Lombaerde bespreekt de verkoop van de abdij als nationaal goed (via stroman Tops aan Couvreur, die op zijn beurt doorverkocht) op 19/3/1797 en schetst de context (165 openbare verkopen in de Twee Neten tussen 1797 en 1800). De eerste kopers ontmantelden de abdij grotendeels. Van 1809 tot 1814 diende het als marinehospitaal, nadat de overheid het complex had teruggekocht. Later werd het een graanopslagplaats en een gevangenis.
€ 20.0

BUY

KORVING Rob, VAN DER HERTEN Bart, LOMBAERDE Piet, POPPE Sofie
Een tijding met de snelheid des bliksems. De optische telegraaf in de Nederlanden (1800-1850)
Gebrocheerd, 4to, 108 pp., rijkelijk geïllustreerd, gravures, kaarten. Ongeveer twee eeuwen geleden werden plannen gesmeed om België, toen nog een deel van het Franse keizerrijk, aan te sluiten op het optische telegraafnet van Frankrijk. De kern van dat net bestond uit de revolutionaire telegraaftoestellen die de Fransman Claude Chappe had ontwikkeld. Dat was een houten seinpaal die in een groot aantal standen kon worden gezet. iedere stand stond voor een letter of - wanneer er gebruik werd gemaakt van een codeboek - voor een complete zin. Een optische telegraaflijn bestond uit een aantal met deze telgraaftoestellen uitgeruste stations, die op een onderlinge afstand van 10 à 15 kilometer waren geplaatst. Met dit systeem was men in staat om berichten met verrassend hoge snelheid over een afstand van honderden kilometers te versturen. In 1803 was het zover en werd Brussel aangesloten op de Ligne du Nord, de lijn van Parijs naar Rijssel. Later werd die lijn verder doorgetrokken naar Antwerpen en Vlissingen en tenslotte naar Amsterdam. De verbinding bleef bestaan tot Napoleon definitief verslagen was en aan de Franse overheersing van Nederland en België definitief een einde kwam. In de euforie die volgde werd veel van wat Frans was afgebroken. Dat gold ook voor de optische telegraaf. Particulieren hadden geen toegang tot het optische telegraafnet. Alleen de overheid kon ervan gebruik maken. Een uitzondering werd gemaakt voor de zeer populaire en voor de Franse overheid winstgevende Parijse loterij. De winnende getallen mochten bij uitzondering over het telegraafnet worden verstuurd. In de Nederlanden verdween de Chappe na 1814 definitief uit het landschap. Wel kwam er een tijdje een vervanger. Toen tijdens de Belgische Revolutie (Belgische Opstand) een snelle verbinding nodig was tussen Den Haag en het Nederlandse leger in België, kwam er weer een optische telegraaf. Dit maal werd gekozen voor een totaal ander systeem. Ingenieur Antoine Lipkens, de latere oprichter van de Koninklijke Academie (de voorloper van de huidige Technische Universiteit Delft) ontwierp een nieuw telegraaftoestel dat zeer snel werkte. Hij slaagde er in om in enkele dagen een nieuwe telegraaflijn van Den Haag naar het zuiden aan te leggen. Die lijn bleef in bedrijf tot 1839, toen tussen België en Nederland een definitieve vrede werd getekend. In België vond de overheid de investeringen voor een optische telegraaflijn niet nodig. Wel kwam in 1834 een beursspeculant op het idee om zo'n lijn te gebruiken voor het doorgeven van beursberichten tussen Antwerpen en Brussel. Daardoor wist hij eerder het koersverloop en kon hij volkomen legaal grote winsten maken. Zijn collega's lieten het er echter niet bij zitten, wat uiteindelijk leidde tot een ware beursoorlog. Tussen Brussel en Antwerpen waren op een gegeven ogenblik zelfs meerdere optische telegraaflijnen in gebruik! De komst van de elektrische telegraaf, die voor iedereen toegankelijk was, loste deze bizarre situatie op. In dit boek wordt de geschiedenis van de communicatiesnelwegen van de vroege 19de eeuw op boeiende wijze beschreven. De lezer wordt meegenomen naar de periode 1790-1850, toen de basis werd gelegd van Nederland en België. Hij maakt kennis met de ingenieurs die de optische telegraaflijnen aanlegden, met de telegrafisten die de berichten doorseinden en met de beursspeculanten die hoopten hun concurrenten te vlug af te zijn. Het boek bevat ruim 50 afbeeldingen van telegraafstations, van stadsgezichten, van kaarten en natuurlijk ook de portretten van de hoofdrolspelers.
€ 23.0

BUY

LOMBAERDE Piet
De militaire werken van Louis-Charles Boistard en Simon Bernard te Antwerpen tijdens het Eerste Keizerrijk, in: Belgisch Tijdschrift voor militaire geschiedenis, XXV-4, december 1983, pp. 285-328
Bijzonder interessant. Met platen, plattegronden, uitvouwbaar plan van het scheepsarsenaal voor Antwerpen. Bevat in de bronvermelding een schat aan gegevens over kaarten en plans (met nota bene de archiefnummers). Lombaerde publiceerde wel meer over de fortificaties rond Antwerpen, zo o.m. in 1989, 1992, 1997, 2009, 2011. Eveneens in dit nummer: WILLIS Alfred, The gates in the Brialmont fortifications of Antwerp as architectural monuments, pp. 329-344. Ook een artikel met uitslaande kaart over de 18-daagse veldtocht van het Belgische leger in mei 1940.
€ 12.0

BUY

LOMBAERDE Piet
Leopold II. Koning-Bouwheer (Oostende-Brussel)
Gebonden linnen met stofomslag, 4to, 132 pp. Illustraties, grondplannen en foto's in kleur en ZW. Dit uitzonderlijke en ondertussen zeldzame boek verscheen n.a.v. de tentoonstelling Leopold II, Urbanist, Oostende 26/5/1995 tot 24/9/1995. Noot LT: In het hoofdstuk "Het behoud van de duinen" geeft PL een compleet overzicht van de eigenaars van de kustduinen in 1909; dat overzicht was in 1909 door Leopold II gevraagd aan de Duitse ingenieur-urbanist Josef Stübben.
€ 50.0

BUY

LOMBAERDE Piet, GILS ROBERT
Met grof geschut, Vestingbouw langs de Noordzee.
Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling "Met grof geschut" in Oostende, 15/6/ -26/9/1999. Wrappers, 85 pp., illustraties, kaartjes, grondplannen in kleur. Met bibliografie en woordenlijst. Met speciale aandacht voor Fort Napoleon.
€ 20.0

BUY

LOMBAERDE Piet, GOBYN Ronny
Leopold II. Roi - Batisseur (Oostende-Bruxelles)
Broché, jq. ill., 4to, 134 pp. Illustrations, plans et photos en NB et couleurs, index. Ce livre fut publié à l'occasion de l'exposition Léopold II Urbaniste organisée par la Ville d'Ostende dans les Galeries Vénitiennes à Ostende du 26 mai 1995 au 24 septembre 1995. Piet Lombaerde (1948) est ingénieur civil et architecte. Il est prof à l'Institut Henri van de Velde à Anvers. Ouvrage incontournable et de référence.
€ 50.0

BUY

UYTENHOVE Pieter (Edit.), LOMBAERDE Piet, TIJS Rutger, e.a.
Tussen kant en wal. De 19de-eeuwse gordel van Antwerpen: elementen voor een cultuur van de stad.
Hardcover, linnen met geïll. stofwikkel, 4to, 427 pp. Stadsplannen in ZW.
Beknopte bibliografie Rutger Tijs:
CAMPS K., HIMLER A., VAN DEN BROECK P., DAEMS G., TIJS Rutger, HERMAN D., Antwerpen 1830-1980, Antwerpen, 1980
DE NAVE Francine, TIJS Rutger, HIMLER Albert, VERMEYEN Armand, e.a., Een stad groeit. Eenheid in verscheidenheid. Tentoonstellingcatalogus, 7 juli - 26 september 1984. Stadsfeestzaal Antwerpen., Antwerpen, Stadsbestuur, 1984.
TIJS Rutger, DECAVELE Johan (redactie), BEERNAERT B., EEMAN M., PIERARD C., HEYMANS H., STROOBANTS A., LOOSEN A., VAN DE VEN R., Architectuurtekeningen uit de historische steden van België - Dessins architecturaux des villes historiques de Belgique, Brussel?, Vereniging van Historische Steden van België, 1985.
TIJS Rutger, Antwerpen. Cultuurhistorische synthese van een kunststad, Gent, Mens en Cultuur, 1991.
TIJS Rutger (fotografen: Joris Luyten, Hugo Maertens, Bart Cloet)
Tot cieraet deser Stadt. Bouwtrant en bouwbeleid te Antwerpen van de middeleeuwen tot heden. Een cultuurhistorische studie over de bouwtrant en de ontwikkeling van het stedebouwkundig beleid te Antwerpen van de 13de tot de 20ste eeuw., Antwerpen, Mercatorfonds, 1993
UYTENHOVE Pieter (Edit.), LOMBAERDE Piet, TIJS Rutger, e.a., Tussen kant en wal. De 19de-eeuwse gordel van Antwerpen: elementen voor een cultuur van de stad. , Antwerpen, Antwerpen 93 - Open Stad, 1993.
TIJS Rutger Dr (tekst), PAUWELS Oswald (fotografie), Renaissance- en barok-architectuur in België. Vitruvius' erfenis en de ontwikkeling van de bouwkunst in de Zuidelijke Nederlanden van renaissance tot barok., Tielt, Lannoo, 1999.
TIJS Rutger Dr, Antwerpen: Historisch portret van een stad, Tielt, Lannoo, 2001.
TIJS Rutger, De andere Rubens. Activiteiten/Interesses/Leefwereld, Leuven, Davidsfonds, 2004.
DE NAVE Francine barones, TIJS Rutger Dr, Het Complex woning-ateliers-museum Plantin-Moretus. Bouwgeschiedenis, Antwerpen, 2005
TIJS Rutger, Antwerpen. Atlas van een stad in ontwikkeling, Tielt , Lannoo, 2007.
€ 40.0

BUY