Search our collection of 11.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.491 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

LORETTE J., ROEGIERS, e.a.
Colloquium over de Brabantse Omwenteling. Colloque sur la Révolution brabançonne. Handelingen - Actes
Gebrocheerd, geïllustreerde stofwikkel, in-8, 280 pp., kaartjes. Zie p. 82 (bijdrage Roegiers) voor de motieven van de grote abdijen om de opstand te steunen. Noot LT: toch wordt te weinig onderlijnd dat de sekwestratie - voorloper van een confiscatie? - van de abdijen de werkelijke 'trigger' is geweest die ook de financiële middelen voor de opstand vrijmaakte; geen grotere reden voor opstand dan de bedreiging van eigendom; de verpakking van de werkelijke reden neemt allerlei vormen aan. Binnen de omwenteling spelen verschillende motieven een rol maar het komt er o.i. op aan de 'force motrice' te achterhalen.

€ 25.0

BUY