Search our collection of 11.191 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.518 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 4 books

We found 0 news item(s)

LOTENS Walter
Deuken in Sandino's hoed. Over internationale solidariteit.
Pb 233 pp. Met noten en een uitgebreid adressenbestand van organisaties. In dit boek laat Walter Lotens (1942) Vlamingen en Nederlanders terugblikken op hun ervaringen in en met sandinistisch Nicaragua. Peter Desmet over dit boek: "Dit boek gaat over Nicaragua en de solidariteitsbeweging in de jaren '80 in Europa en Vlaanderen. De kern van het boek is de vraag wat slijtage veroorzaakt op de internationale solidariteit. De auteur geeft een interessant overzicht van de westerse solidariteitsbewegingen met het Zuiden in het algemeen en beschrijft hoe die steevast na een hoogtepunt beginnen te verkommeren; Vietnam, Algerije, Mozambique, Angola, Tanzania en ook Nicaragua horen in dit rijtje thuis. De analyse is niet vrijblijvend, maar slaat nagels met koppen. Lotens sprak ook met Vlamingen en Nederlanders uit solidariteitcomités hier en in Nicaragua. Deze gesprekken met de kinderen van de revolutie zijn geen nostalgische beschouwingen over heden en verleden, maar zijn nuttig bij de zoektocht naar de achillespees van de solidariteitsbeweging. De combinatie van analyse en getuigenissen tilt dit boek op een hoog niveau. De conclusie is duidelijk: solidariteit van lange adem bestaat, maar is enkel mogelijk als ze niet louter ideologisch van aard is en ook gestimuleerd wordt door nieuwsgierigheid en persoonlijke motieven. Acht jaar na de verschijningsdatum nog steeds een origineel en boeiend boek, ook om in te grasduinen."
€ 10.0

BUY

LOTENS Walter
De pijn van Pachamama. Boliviaanse aantekeningen.
Pb 232 pp. De aantekeningen van Walter Lotens tijdens een maandenlang verblijf in Bolivia om dieper te graven en cruciale vragen te stellen aan mensen van uiteenlopende origine en opvattingen: het mijnwerkersvraagstuk, het cocaprobleem, de vernieuwing van het onderwijs, de eigenheid van het Aymara-bewustzijn, het opkomend inheems verzet, de politieke hertekening van het land
€ 10.0

BUY

LOTENS Walter
Het vacuüm van de kosmopoliet. Stemmen over vermenging
Pb, 228 pp. Met bibliografische noten.
€ 20.0

BUY

LOTENS Walter
De ziel reist te voet. Excursies over duurzaamheid
Pb, 264 pp. Bibliografische noten, kaartje van Suriname
€ 15.0

BUY