Search our collection of 11.999 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.768 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

LUKACS John
Het einde van de moderne tijd. Ideologie versus nationalisme.
Vertaald door Riet Leijten. Pb, in-8, 189 pp. Index/Register. Dit boek biedt een antwoord op Fukuyama's boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (1992). Voor historicus Lukacs (°Hongarije, 1948) loopt de 20ste eeuw van 1914 (Serajevo) tot 1989 (doorbreken Ijzeren Gordijn). Hij maakt een balans op van de huidige machtsverhoudingen. Niet de strijd tussen ideologieën (Fukuyama) maar die tussen de verschillende nationale bewegingen is aan de orde geweest, zo stelt L. WO I was het faillissement van de internationale solidariteit tussen de arbeiders. De nationale variant van het socialisme had onder Hitler veel succes. De strijd in Joegoslavië was te verwachten. In het verdere verloop van de geschiedenis zullen we vooral lokale, nationalistisch gekleurde conflicten te zien krijgen.
€ 12.0

BUY