Search our collection of 11.939 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.985 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

LUKACS John
Het einde van de moderne tijd. Ideologie versus nationalisme.
Vertaald door Riet Leijten. Pb, in-8, 189 pp. Index/Register. Dit boek biedt een antwoord op Fukuyama's boek Het einde van de geschiedenis en de laatste mens (1992). Voor historicus Lukacs (°Hongarije, 1948) loopt de 20ste eeuw van 1914 (Serajevo) tot 1989 (doorbreken Ijzeren Gordijn). Hij maakt een balans op van de huidige machtsverhoudingen. Niet de strijd tussen ideologieën (Fukuyama) maar die tussen de verschillende nationale bewegingen is aan de orde geweest, zo stelt L. WO I was het faillissement van de internationale solidariteit tussen de arbeiders. De nationale variant van het socialisme had onder Hitler veel succes. De strijd in Joegoslavië was te verwachten. In het verdere verloop van de geschiedenis zullen we vooral lokale, nationalistisch gekleurde conflicten te zien krijgen.
€ 12.0

BUY

LUKACS John
Hitler en de geschiedenis. Hitlers plaats in de 20ste eeuw.
Pb met flappen, in-8, 264 pp., bibliografie, index/register.
Noot LT: Lukacs argumenteert o.m. dat de Duitse werkende klasse PRO Hitler was, iets wat links georiënteerde historici niet graag horen.
Wij delen Lukacs oordeel en durven stellen dat het nationaal-socialisme - de benaming 'nazisme' verhult de oorsprong - in beginsel een socialistische ideologie aanhing: de organisatie van de massa volgens een militair model. Overigens is dat ook waar voor het Italiaans fascisme van Mussolini.
Het fascisme drijft op methoden van het populisme en moet een stemmenmachine zijn. In de massificatie en de 'Gleichschaltung' schuilt het geheim van het succes van de NSDAP. Hitler bediende zich van de democratie om die te beëindigen. In een rede op 30 januari 1941 zei Hitler: "De nationaal-socialistische revolutie versloeg de democratie via de democratie." (p. 94)
Pagina 96 is verhelderend in deze context.
€ 15.0

BUY