Search our collection of 11.189 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.516 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 9 books

We found 0 news item(s)

LUYKX Theo Prof. Dr
Een halve eeuw zegelbelasting op de Belgische Pers (sept. 1797 - mei 1848)
Softcover, 29 pp. Mededelingen, jg XVIII, 1956 - nr 4.
€ 20.0

BUY

LUYKX Theo Prof. Dr
Dr. Alfons Van De Perre en zijn tijd (1872-1925)
Hardcover, linnen, stofwikkel, grote in-8, 332 pp. Geïllustreerd met zwartwitfoto's. Uitgebreid en nuttig notenapparaat, bibliografie en index. Alfons Van de Perre: geboren te Geel op 13/7/1872, overleden te Wijnegem op 4/8/1925. Een puike biografie, met een indrukwekkende bronvermelding, over een Vlaams boegbeeld. Onmisbaar voor het begrijpen van de origines van de Vlaamse beweging. Van de Perre pleitte voor eenheid tussen de Vlamingen en bestreed de onderlinge verdachtmakingen, een zo typische kwaal in Vlaanderen, aldus TL. VDP gebruikte zeer dikwijls de zinsnede: "Wij hebben beters te doen dan eigen strijdgenoten aan te vallen." (p. 27) Noot LT: VDP was medestichter van het dagblad De Standaard en bezat 103 van de 599 aandelen. VDP was een tijd- en geestesgenoot van Emiel Vliebergh (1872-1925), in hetzelfde jaar geboren, in hetzelfde overleden.
€ 12.0

BUY

LUYKX Theo Prof. Dr (inleiding), BOUDEWIJN Koning der Belgen
Koninklijke toespraken: Een keuze uit de toespraken van Z.M. Koning Boudewijn
Gebrocheerd, in-8, 192 pp. Luykx leidt in en becommentarieert.

Situering binnen de monarchie:

• Leopold I (17901216-18651210; 18310721-18651210),

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie),

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731),

• Albert II (1934-; 19930809-20130721 - abdicatie),

• Filips (19600415-; 20130721-)
€ 10.0

BUY

LUYKX Theo Prof. Dr, PLATEL Marc
Politieke geschiedenis van België I (van 1789 tot 1944) en II (van 1944 tot 1985) - 5de bijgewerkte uitgave
Pb, in-8, de paginering loopt door over de twee volumes:1011 pp., illustraties en foto's, statistische bijlagen, bibliografische noten, bibliografie, registers. Professor Luykx overleed op 6/11/1977. Het standaardwerk dat hij naliet werd in 1985 geactualiseerd en aangevuld door Marc Platel, politiek verslaggever van de BRT-radio. Het werk van Luykx munt uit door zijn verwijzingen en extensieve bibliografie, wat aanspoort tot diepere analyse. Net om die redenen is het een standaardwerk, waaraan latere historische overzichten van andere historici niet kunnen tippen.
€ 50.0

BUY

LUYKX Theo Prof. Dr, PLATEL Marc
Politieke geschiedenis van België I (van 1789 tot 1944) en II (van 1944 tot 1985) - 5de bijgewerkte uitgave
Hardcover, in-8, de paginering loopt door over de twee volumes:1011 pp., illustraties en foto's, statistische bijlagen, bibliografische noten, bibliografie, registers. Professor Luykx overleed op 6/11/1977. Het standaardwerk dat hij naliet werd in 1985 geactualiseerd en aangevuld door Marc Platel, politiek verslaggever van de BRT-radio. Het werk van Luykx munt uit door zijn verwijzingen en extensieve bibliografie, wat aanspoort tot diepere analyse. Net om die redenen is het een standaardwerk, waaraan latere historische overzichten van andere historici niet kunnen tippen. Toegevoegd: krantenknipsels.
€ 50.0

BUY