Search our collection of 11.939 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.984 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 2 news item(s)

Landbouwer
Het moest opnieuw oorlog worden, ze zouden dan wel weten waar het eten vandaan komt
Edited: 201507311252
Er bestaat echter een hardnekkig misverstand. Men wil ons doen geloven dat de consument liefst zo weinig mogelijk betaalt voor voeding. In feite komt de druk op de prijzen van de distributiesector, die haar winst wil maximaliseren door een zo groot mogelijk marktaandeel te verwerven. De concentratie in de distributie - vooral door overnames - vergroot nog de macht en de dominantie van de distributiesector in de voedselketen.
CRAEYBECKX Jan
De agrarische depressie van het einde der XIXde eeuw en de politieke strijd om de boeren, in: BTNG, 1974, 1-2, pp. 181-225
Edited: 19730076
Belangrijk artikel dat wijst op het onvermogen van de socialisten om de boeren aan te spreken. In de aanhef van het artikel vinden we volgend citaat: "Er moeten zoveel mogelijk kleine eigenaars ontstaan, want anders kan degene die niets bezit gehoor geven aan de dwaze en misdadige, doch verleidelijke droombeelden van de socialistische volksbedriegers." (De Landbouw, weekblad van de Landbouwersbond van Oost-Vlaanderen, 8 januari 1893)Tweede deel