Search our collection of 11.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.491 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 2 news item(s)

TESSENS Lucas / MERS
Ongelijkheid meten? Doe het dan tegoei !!!
Edited: 201712141051
De Tijd van vandaag heeft het over een studie van de KU Leuven waaruit blijkt dat de ongelijkheid in Belgiƫ niet toeneemt. De studie van Piketty wordt daarmee tegengesproken, aldus de onderzoekers en De Tijd.
De conclusie is totaal ONWAAR.
Immers, de onderzoekers meten enkel het INKOMEN.
Het VERMOGEN blijft volledig buiten de analyse. Wel is er een verwijzing naar de voorlopige resulaten van Du Caju (2016), maar ook daar zijn vraagtekens bij te plaatsen.
Als De Tijd een kwaliteitskrant wil zijn, dan moet hij doordachte en volledige informatie brengen, geen 'geprepareerd' voeder.

Want, wat blijkt ook: de vergoedingen van grootverdieners worden vaak (en meer en meer) na facturatie uitbetaald aan managementvennootschappen en die bedragen worden niet meegeteld in de 'studie'; ze komen immers niet terecht in de inkomensmassa. Het verhaal van oude appelen en nieuwe citroenen.
Wij zonden deze reactie ook naar de hoofdredactie van De Tijd.
Tegelijk stelden wij vast dat de Contactpagina van De Tijd niet werkt.

Hieronder vindt u de Leuvense Economische Standpunten:


hier vindt u wat meer informatie en boeken over ongelijkheid
Leuvense Economische Standpunten
Kleptocratie: burgemeesters vangen meer loon door meer bouwvergunningen
Edited: 201512221002
Meer bouwvergunningen leveren een hoger inwoneraantal op. En de burgemeesters en schepenen krijgen dan een hoger loon in Belgiƫ. TABEL
Volgens een studie van Kristof De Witte en Benny Geys (KU Leuven) is er een verband.
Het zou een verklaring zijn voor de verstedelijking van bvb. de Kempische dorpen, want er worden vooral bouwvergunningen voor appartementen afgeleverd. Een vermeerdering van het aantal bouwlagen op bestaande bouwpercelen verandert het uitzicht van een dorp natuurlijk drastisch.

raadpleeg de studie hier (pdf)

Raadpleeg de mandaten-databank