Search our collection of 12.005 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.769 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 19 books

We found 2 news item(s)

HERNE Claude, MANDEL Ernest (préface)
1789 dans les provinces Belgiques. Histoire du capitalisme en Belgique.
Pb, in-8, 320 pp. Notes biographiques, bibliographie. Etude marxiste. Herne (°Taintignies, 5/6/1934). Préface remarquable d'Ernest Mandel: 'Nous ne formulerons qu'un seul regret au sujet de l'ouvrage de Claude Herne. Il ne met pas suffisament en lumière la connexion entre la question nationale et la question sociale en Flandre. (...) L'embourgeoisement de la Belgique, c'est aussi la francisation de la Flandre. (...) Que cela ait abouti à d'innombrables injustices et oppressions SUPPLEMENTAIRES (...)' (p. 5) Ce livre REMARQUABLE donne les noms des principaux acquéreurs de biens nationaux (p. 189 s.): Lecouteulx de Canteleu, Bourcard J.-L., Hainguerlot, Pommier, Thiberghien, Paulée Jean-Baptiste (1754-1832), Merlin de Douai, Liévin Bauwens, François Bauwens, Richard-Lenoir, Dehultz, Lefèvre-Piat, Spitaels Fr., Spitaels Jean, Gillet Thomas, Bonaventure, ...
€ 50.0

BUY

MANDEL Ernest
Inleiding tot het marxisme
Tweede herziene uitgave. Wrapper met flappen, small in-8, polycopie, 229 pp.
€ 10.0

BUY

MANDEL Ernest
Uitgelezen moorden. Een sociale geschiedenis van het misdaadverhaal. (vertaling van Delightful Murder: A Social History of the Crime Story - University of Minnesota Press - 1984)
Pb, in-8, 164 pp. Met noten, bibliografie, index. De Franse vertaling dateert van 1986, de Duitse en deze Nederlandse van 1987. Door sommigen gehekeld als slordig, niet ernstig en eenzijdig; door anderen beschouwd als een nieuwe impuls voor de literatuurwetenschap. Wij menen dat Mandel (1923-1995) dit werk gebruikte als een 'vehikel' om zijn boodschap toegankelijker en zeer expliciet te maken. Uit de slotparagrafen: "de geschiedenis van de burgerlijke maatschappij is tevens die van het eigendom; de geschiedenis van het eigendom impliceert die van zijn negatie, dat wil zeggen de geschiedenis van de misdaad. De geschiedenis van de burgerij is eveneens die van de steeds explosievere tegenstelling tussen mechanisch opgelegde vormen van sociaal gedrag en konformisme enerzijds, en de passies, verlangens en behoeften der individuen anderzijds, een tegenstelling die zich ontlaadt in steeds gewelddadiger overtredingen van de normen, misdaad inbegrepen. De burgerlijke maatschappij, geboren uit het geweld, reproduceert dit geweld voortdurend en is ervan verzadigd. Ze ontstond uit de misdaad en ze leidt naar de misdaad, die steeds meer op industriële schaal wordt gepleegd. Uiteindelijk kan de opgang van de politieroman misschien verklaard worden door het feit dat de burgerlijke maatschappij, in haar geheel beschouwd, een misdadige maatschappij is." (p. 143-144) Deze analyse gaat deels terug op de theorie van Jung over Goed en Kwaad.Stutje (20070015: 268-269) heeft in zijn biografie van Mandel dit werk onderbelicht gelaten.

€ 175.0

BUY

STUTJE Jan Willem, [MANDEL Ernest]
Ernest Mandel. Rebel tussen Droom en Daad
Hardcover, gebonden, stofwikkel, 475 pp. Foto's in ZW. Knappe bibliografie, index/register. Toegevoegd: puike boekbespreking door Walter Lotens die het boek absoluut niet-hagiografisch noemt. Interessant is de economische rationaliteit van de holocaust waarin Mandel geloofde: Oost-Europa als settler's colony, grondhonger dus, of de uitbouw van een slavenrijk als economische logica op zichzelf en illustratief voor een destructief kapitalisme (p. 275). Noot Lucas Tessens: Dat lijkt slechts een achterhaalde discussie. Toch kan men zeggen dat een wezenskenmerk van wild of ongetemperd kapitalisme juist de totale ondergeschiktheid (vermorzeling) van het individu aan het winstdoel is. Dat geldt zeker voor de gewone werknemers maar ook de CEO's zijn ondergeschikt aan dat doel. Ernest Ezra Mandel (Frankfurt, 5 april 1923 - Brussel, 20 juli 1995), ook bekend onder de pseudoniemen Ernest Germain, Pierre Gousset, Henri Vallin en Walter, is een Belgisch marxist van Joodse afkomst (wiki).
€ 40.0

BUY

The covers of the following books are not yet photographed

FRANK Pierre, NOVACK George, MANDEL Ernest, Key problems of the transition from capitalism to socialism. 3 articles, New York, Pathfinder Press, 1970.

MANDEL Ernest, Inleiding tot het marxisme, Gent, Fonds Léon Lesoil, 1974.

MANDEL Ernest, Vervreemding en revolutionaire perspectieven. Zes essays, Amsterdam, Van Gennep, 1973.

MANDEL Ernest, Der Sturz der Dollars. Eine marxistische Analyse der Währungskrise. , Berlin, Olle & Wolter, 1973.

MANDEL Ernest, Kritiek op het Eurokommunisme, Gent, Fonds Leon Lesoil, 1978.

MANDEL Ernest, De la commune à mai 68. Ecrits politiques 1. Sur l'histoire du mouvement ouvrier international., Paris, Editions la Brèche, 1978.

MANDEL Ernest, De EEG en de rivaliteit Europa-Amerika: een economische en politieke analyse, Amsterdam, Van Gennep (Kritiese Bibliotheek), 1968.

MANDEL Ernest, Theorie und Praxis der Gewerkschaften. Arbeiterkontrolle. Arbeiterräte. Arbeiterselbstverwaltung. Eine Anthologie., Frankfurt am Main, Europäische Verlaganstalt, 1971.

MANDEL Ernest, Einführung in die marxistische Wirtschaftstheorie., Frankfurt am Main, Verlag Neue Kritik, 1968.

MANDEL Ernest, Wat is neokapitalisme?, Nijmegen, SUN, 1970.

MANDEL Ernest, Einführung in die marxistische Wirtschaftstheorie., Frankfurt am Main, Verlag Neue Kritik, 1968.

MANDEL Ernest, Lenin en het probleem van het proletaries klassebewustzijn., Nijmegen, SUN, 1970.

MANDEL Ernest, De economische theorie van het marxisme 2 (vert. van Traité d'economie marxiste - 1962), Bussum, Het Wereldvenster, 1980.

MANDEL Ernest, Traité d'économie marxiste. Tome II., Paris, Julliard, 1962.

MANDEL Ernest, MAGDOFF Harry, HOBSBAWM Eric, BARAN Paul, GUNDER FRANK André, LACLAU Ernesto, ARRIGHI Giovanni, SAUL John S., Wat is imperialisme?, Nijmegen, SUN, 1974.

TESSENS Lucas
Antiglobalisme: Joye en Mandel
Edited: 201405190144
De anti-globalistische strekking is geen nieuw fenomeen maar verschijnt steeds weer onder een andere gedaante. De diepere motivaties moeten gezocht worden in de links-rechtse tegenstelling en dus ook in de tegenpolen arm en rijk. Beperken we ons tot de na-oorlogse periode dan zien we dat een auteur als Pierre JOYE (°1909), van 1936 tot 1961 hoofdredacteur van het Belgische communistische dagblad ‘Le Drapeau Rouge’, diepgaand en gedreven research-werk verrichtte naar de bindingen die bestaan tussen economische en financiële groepen. De toenmalige term was ‘trust’.
We noemen enkele van zijn werken:
JOYE Pierre La Presse et les Trusts en Belgique IN-8 Illustré 118 pp. Index. Pierre Joye, né à Ixelles en 1909; docteur en droit et licencié en sc. économiques (ULB); chroniqueur économique et ancien rédacteur en chef (1936-1961) du Drapeau Rouge; membre du Comité central du PCB. Bruxelles Société Populaire d'Editions 1958
JOYE Pierre Les trusts en Belgique: la concentration capitaliste Paperback 272 pp., 14x21cm, 2e édition revue et augmentée, index, bibliography. Note LT: Pierre Joye, né à Ixelles en 1909; docteur en droit et licencié en sc. économiques (ULB); chroniqueur économique et ancien rédacteur en chef (1936-1961) du Drapeau Rouge; membre du Comité central du PCB. La première édition de cet ouvrage parut au début de 1956 et fut rapidement épuisée. Bruxelles SPE 1960
JOYE Pierre & LEWIN Rosine Les trusts au Congo. Broché 318 pp. Bibliographie dans les notes, index des noms cités. "l'empire du silence" (p. 7), "domaine des monopoles" (p. 8). Note LT: achevé le 1/3/1961. Scan cover available. Pierre Joye, né à Ixelles en 1909; docteur en droit et licencié en sc. économiques (ULB); chroniqueur économique et ancien rédacteur en chef (1936-1961) du Drapeau Rouge; membre du Comité central du PCB. Rosine Lewin, née à Anvers en 1920, licencié en sciences sociales (ULB), rédacteur en chef du Drapeau Rouge, membre du Comité central du PCB. Bruxelles SPE 1961

Joye’s werken hadden een sterk onthullend karakter en legden de financieel-economische onderbouw van de Belgische maatschappij bloot. Ook de dominantie van een groep als Union Minière in de Belgische kolonie werd onder de loep genomen. Wat tot dan toe opgeslagen lag in sterk gespecialiseerde werken (naslagwerken over beursverrichtingen bijvoorbeeld) bood hij in een vlotte schrijfstijl aan het grote publiek aan.

Op het einde van de jaren zestig en in de jaren zeventig volgde dan een nieuwe golf van kritiek. Ditmaal viel de term ‘multinationals’.
Vooral het werkje van journalist Jan Bohets zorgde voor nogal wat ophef, niet in het minst omdat Bohets bij de gematigd conservatieve krant ‘De Standaard’ werkte.

19750002 X 9 BOHETS Jan België en de multinationals Paperback 80 pp. Citaten: 7: "Tegenover welk een werkloosheidsprobleem zou België zich geplaatst zien als in Eindhoven zou worden beslist dat Philips zijn Belgische bedrijven sluit en de aktiviteit verplaatst naar een land met lage lonen? (...) Hoeveel sektoren van de Belgische ekonomie worden nagenoeg geheel of voor een flink deel vanuit buitenlandse hoofdkwartieren geleid en gekontroleerd?"; blz. 80: "(...) de overheid, de privé-sektor en de vakbonden hadden gemeenschappelijk schuld aan het ekonomisch vacuüm dat in de jaren vijftig is ontstaan en dat door de multinationals is opgevuld." - worldwide 50 biggest, General Motors, Exxon, Ford, Royal Dutch/Shell, Chrysler, General Electric, Texaco, Mobil Oil, Philips, Standard Oil, British Petroleum, Nippon Steel, Western Electric, US Steel, Volkswagen, Hitachi, Westinghouse, Hoechst, Daimler-Benz, Toyota, Siemens, BASF, ICI, Du Pont de Nemours, Mitsubishi, Nestlé, GTE, Shell, Nissan, Goodyear, Renault, Bayer, Montedison, Matsushita, British Steel, ENI, RCA, Thyssen-Hütte, Continental Oil, International Harvester, AEG-Telefunken, LTV, Bethlehem Steel, Fiat, Cie Française des Pétroles. Leuven Davidsfonds. 1975

De Belgische econoom professor Ernest Mandel stond achter structuurhervormingen. Hij poneerde dat het Westerse economische stelsel in de laatste tientallen jaren wel van gedaante was veranderd, maar in wezen kapitalistisch was gebleven (MANDEL Ernest (1975), Het laatkapitalisme. Proeve van een marxistische benadering. Amsterdam. Van Gennep.)

De economische crisis die volgde op de oliecrisis (1973) en die in feite duurde tot medio de jaren negentig verlamde de kritiek. Als klap op de vuurpijl stortte in 1989 het gehele communistische economische blok in elkaar en kwamen de excessen van het Sovjetsysteem aan het licht. De communistisch geïnspireerde kritiek op het kapitalisme had een dodelijke klap gekregen en kon niet meer als voedingsbodem dienen. Toch blijft de voedingsbodem van het anti-globalisme marxistisch van inspiratie en hertaalt deze beweging in feite gewoon de fundamentele bezwaren van Marx tegen het kapitalistische wereldsysteem en de dominantie van het geld. Dit is tegelijk haar sterkte en zwakte: sterkte omdat het conceptueel denkkader aanwezig is, zwakte ook omdat het marxistische communisme onder de sovjets tot een dictatuur is verworden en bij de publieke opinie elk krediet heeft verloren.
Lucas Tessens - 20040823
Ernest Mandel sur la question sociale et la francisation en Flandre
Edited: 198801182004
HERNE Claude, MANDEL Ernest (préface)
Titre: 1789 dans les provinces Belgiques. Histoire du capitalisme en Belgique.
BESCHRIJVING

Etude marxiste. Herne (°Taintignies, 5/6/1934). Préface remarquable d'Ernest Mandel: 'Nous ne formulerons qu'un seul regret au sujet de l'ouvrage de Claude Herne. Il ne met pas suffisament en lumière la connexion entre la question nationale et la question sociale en Flandre. (...) L'embourgeoisement de la Belgique, c'est aussi la francisation de la Flandre. (...) Que cela ait abouti à d'innombrables injustices et oppressions SUPPLEMENTAIRES (...)' (p. 5)

Ce livre remarquable donne les noms des principaux acquéreurs de biens nationaux (p. 189 s.):
Lecouteulx de Canteleu,
Bourcard J.-L.,
Hainguerlot,
Pommier,
Thiberghien,
Paulée Jean-Baptiste (1754-1832),
Merlin de Douai,
Liévin Bauwens,
François Bauwens,
Richard-Lenoir,
Dehultz,
Lefèvre-Piat,
Spitaels Fr.,
Spitaels Jean,
Gillet Thomas,
Bonaventure