Search our collection of 12.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.819 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

MOGGRIDGE D.E.
Keynes
Pb, in-8, 202 pp., biobliografie, register. JMK (1883-1946)was een Brits econoom. Hij is vooral bekend geworden door het boek The General Theory of Employment, Interest and Money (De algemene theorie over werkgelegenheid, rente en geld), waarin hij de keynesiaanse theorie beschrijft, waarmee hij de grondlegger zou worden van het naar hem vernoemde keynesianisme (ook wel anticyclische begrotingspolitiek genoemd). De General Theory gold zo'n dertig jaar, vanaf kort na het verschijnen tot eind jaren zestig als de grondslag van de hedendaagse macro-economie. Vanaf de jaren zeventig boette zijn werk aan populariteit in. Onder invloed van de in 2007 ontstane kredietcrisis is de belangstelling voor zijn werk de laatste jaren echter weer sterk toegenomen. (wiki, 20140827) Noot Lucas Tessens: Vlak na de wapenstilstand van WO I verklaarde Keynes: "Wat België zulk een bijzondere plaats heeft doen innemen in de publieke opinie, is natuurlijk het feit, dat het in 1914 op verre na het grootste offer heeft gebracht van alle Geallieerde landen. Maar na 1914 heeft het een minder belangrijke rol gespeeld." Keynes drukte daarmee de Belgische aspiraties om een deel van Nederland te annexeren, de kop in. Keynes werd na WO II op het wereldforum opgevolgd door de grote Galbraith, die een serieuze sociale correctie aanbracht in het economische denken. Maar eind de jaren 70 schitterde ook hij niet meer aan het firmament der denkers en veroverden de neo-liberalen stormenderhand het terrein. Met de gekende gevolgen.
€ 10.0

BUY