Search our collection of 12.064 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 4 books

We found 0 news item(s)

BALTHAZAR Herman (intro), LUYTE? Dirk, DE WEVER Bruno, CONWAY Martin, MORELLI Anne, SCHOLLIERS Peter, e.a.
België, een maatschappij in crisis en oorlog. 1940. Belgique une société en crise, un pays en guerre, Actes du Colloque tenu à Bruxelles du 22 au 26 octobre 1990
Broché, in-8, 558 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie, index. Tweetalig/bilingue N/F.
CREHSGM/NCWOII
€ 25.0

BUY

MORELLI Anne
Open brief aan de sekte van de sektetegenstanders
Paperback, in-8, 124 pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie. M. (°1948) maakt een interessante parallel tussen de grote traditionele religies (en religieuze orden) en de kleine sekten. De schaal is verschillend, de methoden zijn dezelfde. Een sleutelbegrip: depersonalisering. Morelli wijst erop dat - wanneer het fout loopt - sekten veel strenger beoordeeld worden dan religieuze orden, zowel door de media als door het gerecht. Zij verwijst naar de milde behandeling van pedofiele pastoors/college-priesters (cfr. p. 63 waar zij de zaak van de onderpastoor uit Lokeren en die van de pastoor van Kinkempois behandelt). Een rationeel onderscheid tussen sekten en religies valt niet te maken. Wat oud is aanvaarden we makkelijker dan nieuwere ontwikkelingen en 'moderne' sekten.

De lijst van sekten zoals opgesteld door de parlementaire onderzoekscommissie, waarvoor AM als experte verscheen, vindt u hier

Pro memorie: 28 april 1997: PARLEMENTAIR ONDERZOEK met het oog op de beleidsvorming ter bestrijding van de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen
€ 10.0

BUY