Search our collection of 8.420 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 4.848 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 9 news item(s)

LT
Ward Lernout (1931-2019) overleden. R.I.P.
Edited: 201912210238
Ik kende in de jaren 80 Ward als directeur-generaal van Publicité d'Aujourd'hui, de huisregie van Femmes d'Aujourd'hui. Hij was de co-auteur van het eerste rapport van de NFIW/FNHI dat zich verzette tegen de introductie van etherreclame op de BRT(N) en RTBF.
Pourquoi Pas? / MERS
Nu beschikbaar: 75 ans d'histoire et d'histoires au travers des couvertures de Pourquoi Pas?
Edited: 201712281449
We stellen een Jubileumuitgave ter beschikking die 'Pourquoi Pas?' in 1985 in beperkte oplage uitgaf ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het eigenzinnige Brusselse weekblad (1910-1985).
Het werkje bestond uit een zestigtal fiches met de afbeeldingen van historische covers, telkens voorzien van een kort commentaar. Alle covers van Pourquoi Pas? waren getekend en dat maakt het speciaal.
U vindt de PDF's hier
De eigenaar en directeur-generaal, Marc Naegels (°Bruxelles, 1929), was een bijzonder beminnelijke gentleman.
Hij was ook voorzitter van de Nationale Federatie der Informatie Weekbladen / Fédération Nationale des Hebdomadaires d'Information. (NFIW/FNHI)
NN
Patrick Op de Beeck (1935-2017), gewezen zaakvoerder Brugsch Handelsblad, overleden. R.I.P.
Edited: 201712211095
Patrick was een gedreven en dynamische uitgever. Ik leerde hem heel goed kennen in de jaren tachtig. Hij was toen bestuurder van de NFIW/FNHI en de verplaatsingen naar Brussel deed hij steevast in een snelle wagen. Tijdens het FIPP-congres van 1983 verzorgden zijn echtgenote, Claudette Herreboudt, en hijzelf het 'ladies programm' te Brugge. Het was een daverend succes dank zij hun persoonlijke inzet. Zij zetten Brugge op de kaart voor het internationale gezelschap. Het was ook Patrick Op de Beeck die ons in 1984 Victor Claeys aanbracht als technisch raadgever bij de voorbereidende studie voor VTM, het eerste commerciële TV-station van Vlaanderen. Want Patrick Op de Beeck zag altijd de dag van morgen als een kans, een belofte, een uitdaging.
In 1985 was het Brugsch Handelsblad gastheer voor de 29ste Algemene Vergadering van de weekbladenfederatie en weerom was alles piekfijn geregeld.

Langs deze weg bieden wij onze oprechte deelneming aan aan Claudette, aan de familie en aan de talloze vrienden die zijn gedrevenheid tenvolle hebben begrepen en aanvaard.


LT
Henri De Kimpe (1914-2003) overleden. R.I.P.
Edited: 200305301473
Geboren te Ekeren op 20 april 1914, overleden te Merksem in het Jan Palfijnziekenhuis op 30 mei 2003.
Weduwnaar van Joanna (Joke) Scheltiens.
Ere-Secretaris-Generaal van de Belgische Vereniging van de Dagblad Uitgevers (BVDU), in die functie opgevolgd door Jean Hoet.
Adviseur van de Nationale Federatie der Informatie Weekbladen (NFIW/FNHI) in de jaren 80 van de vorige eeuw.
LT
12 september 1995:Huysmans (Karel -) weg bij IUM
Edited: 199509121475
Karel Huysmans (50) begon in '74 als directie-assistent bij de TUM (Tijdschriften Uitgeversmaatschappij). In '83 werd hij, in opvolging van Nico Moolenaar, directeur-voorzitter van de IUM nadat hij - via veel lobbysessies in Nederland - de financieel directeur, Ghislain Lamiroy, van de shortlist had laten verwijderen. De door Huysmans toen gebruikte onfraaie taktieken zijn ons bekend.
In de periode 1984-1986 trok Huysmans veel op met Jan Merckx om ideeën en inzichten te sprokkelen die hij dan kon doorsluizen naar VNU, om vervolgens zijn directieven te ontvangen. Hij was eerder een volger. Zijn pogingen om een groot aandelenpakket van VTM binnen te rijven, mislukten.
Na het overlijden van Jan Merckx (8/8/1992) was hij even voorzitter van de raad van bestuur van VTM.
Hij was gedurende zes jaar voorzitter van de Nationale Federatie der Informatieweekbladen/Fédération Nationale des Hebdomadaires d'Information (NFIW/FNHI).
NN
september 1989: licentiaatsthesis van Koenraad Deridder: De commerciële televisie en de uitgevers in Vlaanderen
Edited: 198909007489
Licentiaatsthesis KU Leuven, Communicatiewetenschap, september 1989. Spiraalbinding, 173 pp. Met bibliografie. Noot LT: De auteur nam interviews af van volgende personen (chronologisch: persoon):
19890210: Luc Hiergens
19890215: Johan Van Overbeke
19890222: Jan Lamers
19890227: Antoon Van Melkebeek
19890302: Louis Croonen
19890307: Rik Duyck
19890307: Romain Van Tongerloo (brief)
19890316: Rik De Nolf
19890317: Guido Verdeyen
19890323: Jan Merckx
19890411: Carlo Gepts
19890502: Jan Merckx (bis)
Alle interviews werden op cassette opgenomen, behalve dat met Carlo Gepts.

Merckx gaf dus twee interviews - en in de rij het laatste -, wat erop wijst dat hij - zoals naar gewoonte - de eindredactie en de interpretatie van de feiten heeft kunnen beïnvloeden. In 1992 ging Merckx nog een stap verder toen hij zijn ingekleurde versie van de feiten liet neerleggen in het boek van Marijke Libert (VTM. De euforie voorbij), journaliste, die in feite optrad als 'ghostwriter' voor Merckx.
In het chronologisch overzicht dat gaat van maart 1981 tot september 1989 (I, Hfdst 2) vallen een aantal opmerkelijke 'gaten' die vooral te maken hebben met de uitvoering van de studie door Tessens, Verhofstadt en Claeys (juli-oktober 1984). Ook het jaar 1981 is slecht afgedekt; Deridder hierover "De uitgevers die we interviewden herinneren zich maar weinig van de gebeurtenissen in maart-mei 1981 en hebben van het bestaan van de geciteerde voorontwerptekst geen weet." (pagina 46)
Noten Lucas Tessens (opgesteld in januari 2018): 1) Dit lijkt ons een georchestreerde amnesie want toen werd bij de weekbladen van de NFIW het cement gemaakt om zich als groep eendrachtig te profileren. Dat zulks onder het NFIW/FNHI-voorzitterschap van de Franstalige Marc Naegels (CEO van Pourquoi Pas?) gebeurde, wordt wellicht liever niet vermeld door de Vlaamse uitgevers. Maar de waarheid heeft haar rechten.
2) Eveneens op pagina 46 lezen we: "Luc Tessens, een man die tot 1986 secretaris-generaal is geweest van de NFIW." In werkelijkheid nam ik die functie waar van 1 oktober 1980 tot 9 juli 1987 en omspant die periode de totstandkoming van het legistieke kader, de lobbying terzake en de research ter voorbereiding van VTM. Dat Jan Merckx tegenover Deridder verklaart: "Ik ben altijd de motor achter de zaak geweest. Ik heb van het begin af in die mogelijkheden geloofd" (p. 152), typeert Merckx volkomen. De insiders die een beetje respect hebben voor de waarheid zullen moeten toegeven dat Merckx inderdaad de motor is geweest maar dat navigators hem hebben bijgestaan. Het succes van VTM heeft meer dan één vader. De werkelijke geschiedenis van de aanloop tot VTM (1981-1989) moet nog geschreven worden. Daarbij moet niet vergeten worden dat het succes van VTM ook de zwanezang van een aantal weekbladen is geworden; tijdens de aanloop werd luid geschreeuwd dat men VTM gecontroleerd wilde laten groeien om de reclame-inkomsten van de geschreven pers niet te ondermijnen. Dat maakte het uitschrijven van een business-plan en van een financieel plan aartsmoeilijk omdat men moest gaan rijden met een wagen met de handrem op. In september 1989 kon Deridder natuurlijk niet vermoeden dat de miljardendans pas goed op gang was gekomen na de publicatie van zijn overigens puike thesis.
TURF Jef, LAMPAERT Piet, DE BACKER Christiane
De Rode Vaan, in: De Pers, nr 108, juni 1981. Jubileumnummer 25 jaar NFIW/FNHI
Edited: 198106300065
NFIW/FNHI
Lijst van de beheerders van de Federatie sedert de oprichting in 1955/1956 - Liste des administrateurs de notre Fédération depuis la constitution en 1955/1956 - Weekbladen/hebdomadaires
Edited: 198106300012
NFIW/FNHI
Ledenlijst NFIW/FNHI 1981-1982, zoals gepubliceerd in De Pers, nr 108, juni 1981
Edited: 198106001465