Search our collection of 8.472 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 4.729 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

NUTTIN Jef Jr
Sociale beïnvloeding. Toetsbaar leren denken over gedrag.
Gesigneerd door de auteur met opdracht. Hardcover, 431 pp. + 6 pp. bibliografie, leeslint met kaartje met verklaring van de afkortingen. De cognitieve dissonantie (cfr. Festinger) is het confronterende sleutelbegrip in deze studie: attitude en gedrag overlappen elkaar niet. Een gedragsverandering bij anderen of bij zichzelf teweegbrengen is dan ook een aartsmoeilijke opgave. Het meten van een attitude heeft geen voorspellende waarde voor bvb. stemgedrag. Recentere onderzoeken die peilen naar emotionaliteit m.g.v. hersenscans bevestigen de theorie: verklaard medeleven met andermans pijn vindt zijn parallel niet in de beleefde (gemeten) emotie. Referentiewerk.
Het experiment dat mij tijdens de lessen van Nuttin het meest onder de indruk bracht was dat van Stanley Milgram.
Jozef M. Nuttin (Brugge, 16 mei 1933 – Leuven, 18 maart 2014) was een Belgisch sociaal-psycholoog.

In de bibliografie wordt Gustave Le Bon niet vermeld.
€ 40.0

BUY