Search our collection of 8.432 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 3.810 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 2 news item(s)

Nationale Bank van België
Economische en financiële aspecten van de Brusselse geschiedenis (tweede uitgave)
Carton cover, geïll., 282 pp + 25 buitentekstplaten in ZW en kleur. Tentoonstellingcatalogus 19/5 - 14/7/1979. Inhoud: Financieel beheer van de stad tijdens het Ancien Regime, Muntslag van de 10de tot de 20ste eeuw; Financieel leven tijdens het Ancien Regime; handelsleven; Ambachten en manufacturen; Kunstambachten; Econ. en fin. leven in de 19de eeuw; Brussel, internationaal trefpunt. Bibliografie. Afkortingenlijst. Noot LT: Bevat een kleurreproductie van het portret van burggraaf Edouard de Walckiers (1758-1837), toegeschreven aan David (uit de verzameling van burggraaf Ch. de Walckiers, Brussel).
€ 10.0

BUY

DS 20150928
BBP België: prostitutie goed voor 870 miljoen euro
Edited: 201509281008De KU Leuven onderzocht het fenomeen op vraag van de Nationale Bank van België. De Europese Unie neemt immers ook zwart geld op in de economische statistieken.


lees de studie
31 oktober 2003: Société Générale wordt Suez-Tractebel
Edited: 200310311687
Generale Maatschappij in stilte begraven

'Oude Dame' domineerde Belgische economie decennialang

(tijd) - De Generale Maatschappij van België houdt op te bestaan. De 'Oude Dame', zoals de holding nog wordt genoemd, had tijdens haar 181-jarig bestaan een immense invloed op het Belgische industriële weefsel. Na de onafhankelijkheid van Congo zag de holding haar macht afnemen. De Generale werd geleidelijk ontmanteld. De Franse nutsholding Suez, die de Generale 15 jaar geleden overnam, doekt de holding nu definitief op.

De raden van bestuur van de Generale en van Tractebel, volle dochterondernemingen van Suez, keurden begin september de fusie van hun ondernemingen goed. Het integrale patrimonium van Tractebel werd ondergebracht bij de Generale. Vandaag verandert de naam van de Generale Maatschappij van België in Suez Tractebel. De Generale wordt daarmee definitief naar de geschiedenisboekjes verwezen.Tot aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was de Société Generale een staat binnen de Belgische Staat. De Generale had sinds het ontstaan van België bij de meeste grote bedrijven een stevige vinger in de pap. Op het toppunt van haar macht controleerde de Oude Dame 800 van de grootste ondernemingen in België en Congo. Dat was toen 40 procent van het Belgische industriële patrimonium.

SalonsDe invloed van de holding was ook op sociaal en politiek vlak enorm. Beslissingen in de Brusselse salons aan de Koningstraat hadden een invloed op tienduizenden arbeiders. De Generale kon regeringen maken en breken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd België in feite door twee machten geregeerd: de bezetter en de Generale.De Oude Dame werd geboren in Nederland. In 1822 richtte Willem I de Algemene Maatschappij ter Begunstiging van de Volksvlijt op. De koning der Nederlanden creëerde een vehikel om te investeren in de industrie van de Zuidelijke Nederlanden. Acht jaar later, bij de Belgische onafhankelijkheid, nam de Generale Maatschappij meteen haar eersterangsrol op. De Belgische bankbiljetten werden gedrukt door de Generale, een taak die pas in 1850 door de Nationale Bank van België werd overgenomen. In haar beginjaren investeerde de Generale vooral in infrastructuur. Het kanaal tussen de Samber en de Oise en de spoorwegmaatschapij Compagnie Internationale des Wagons-Lits waren een van de eerste projecten. De grootste investeringen gebeurden in Waalse steenkoolmijnen en de staalindustrie.

Nog voor de eeuwwisseling keek de Dame over de landsgrenzen. Spoorlijnen werden aangelegd van Rusland tot China. Onder impuls van koning Leopold II werden ook in de Belgische kolonie spoorverbindingen aangelegd.

In de nasleep van de beurscrash in 1929 werd de banksector in België hervormd. De bankactiviteiten van de groep werden afgesplitst in de Generale Bank. De holding bleef als een octopus met honderden vertakkingen de Belgische industrie sturen. Na de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Congo daalde de invloed. De Generale werd een logge dinosaurus die zich steeds moeilijker kon aanpassen aan de sterk veranderende onderneming. De steenkoolmijnen, de scheepvaart en de staalindustrie werden sectoren in moeilijkheden.ProoiIn 1988 kwam de Oude Dame voor de laatste keer op de voorgrond. De Italiaan Carlo De Benedetti had op 17 januari plots 18,6 procent van de Generale in handen. De topman van de computergigant Olivetti lanceerde een overnamebod dat enkele keren werd verhoogd. Het verzet organiseerde zich onder meer via André Leysen van de investeringsmaatschappij Gevaert en de kersverse Vlaamse ondernemersgroep Lessius. Het kapitaal werd verhoogd en grote aandelenpakketten wisselden van eigenaar. Op 14 april 1988 ging de Franse groep Suez, de grootste aandeelhouder, met de prooi lopen.Met de controle van Suez werd definitief de euthanasie op de roemrijke Belgische holding ingezet. Beetje bij beetje werden de participaties afgebouwd. Meestal betekende dat een verkoop van Belgische bedrijven aan buitenlandse concurrenten.

De belangrijkste exits van de laatste jaren zijn Royale Belge (verzekeringen), Alcatel (telecom), Acec (elektrische uitrusting), PRB (munitie), FN (wapens), BN (transportmaterieel), CFE (bouw), CMB (scheepvaart), Generale Bank (bank), Recticel (chemie), CBR (cement), Arbed (staal) en Union Minière, nu Umicore (metalen).

De Belgische energiegroep Tractebel is een van de weinige overgebleven participaties. Via deze rechtstreekse dochter van Suez bepaalt Parijs het beleid bij de elektriciteitsproducent Electrabel en de gasverdeler Distrigas.De laatste voorzitter van de Generale, Gérard Mestrallet, is ondertussen voorzitter van Suez. De zestig overgebleven werknemers van de Generale worden ondergebracht bij Suez of bij een van de dochterbedrijven. In het beroemde gebouw aan de Brusselse Koningstraat huist nu de bankverzekeringsgroep Fortis, de overnemer van de Generale Bank.David ADRIAEN

09:10 - 31/10/2003

Copyright © Tijdnet