Search our collection of 12.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 1 news item(s)

ONKELINX Thierry, DE KEERSMAEKER Luc, VANDEKERKHOVE Kris
Methodiek en proefdigitalisatie van historisch kaartmateriaal met het oog op analyse van de evolutie van habitats in Vlaanderen en toepassingen en het gebiedsgericht natuurbeleid
Edited: 20050029
PDF-file, saved as 20050121_IBWrapportCartografie.pdf - zie: www.ibw.vlaanderen.be