Search our collection of 12.064 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

PEPERMANS Gaston
Verkoop van kerkelijke goederen in Klein-Brabant in het jaar II (23/9/1793 - 21/9/1794), in: Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, jg. 27, 1992, pp. 93-95
De bijdrage bevat de omschrijving van de verkochte goederen, de oppervlakte in oude maten, de aankoopprijs, de koper(s); tussen deze laatsten neemt de Brusselse Compagnie Beauvain een prominente plaats in; ook C.J. Van Nieuwenhuyse wordt vermeld in verband met Koolhem. Men ontvangt het gehele jaarboek (151 pp.)
€ 10.0

BUY