Search our collection of 12.064 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

PICAVET Robert
Baron Georges Holvoet: Magistraat (1899-1923) / Gouverneur van de provincie Antwerpen (1923-1945) / Kabinetschef van de prins-regent (1944-1950)
Pb, in-8, 325 pp., bibliografische noten. Picavet (ere-griffier van de provincie Antwerpen, °25/5/1913 +3,/2/2007) besteedt nogal wat aandacht aan de merkwaardige geschiedenis van IMALSO. Verder zijn er enkele interessante bladzijden over het regentschap van Karel. Terugblikkend naar het koninkrijk van Willem I merkt de auteur raak op dat diens monarchie constitutioneel was terwijl de Belgische monarchie van het parlementaire type is. (pp. 277 e.v.) Het taalgebruik is vrij gezwollen.
€ 12.0

BUY

PICAVET Robert
Baron Georges Holvoet: Magistraat (1899-1923) / Gouverneur van de provincie Antwerpen (1923-1945) / Kabinetschef van de prins-regent (1944-1950)
Pb, in-8, 325 pp., bibliografische noten. Picavet (ere-griffier van de provincie Antwerpen, °25/5/1913 +3,/2/2007) besteedt nogal wat aandacht aan de merkwaardige geschiedenis van IMALSO. Verder zijn er enkele interessante bladzijden over het regentschap van Karel. Terugblikkend naar het koninkrijk van Willem I merkt de auteur raak op dat diens monarchie constitutioneel was terwijl de Belgische monarchie van het parlementaire type is. (pp. 277 e.v.) Het taalgebruik is vrij gezwollen.
€ 12.0

BUY