Search our collection of 12.064 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 17 books

We found 2 news item(s)

PRIMS Floris
Op de Gronden van Sint-Jan Berchmans College. Van Houtmere tot Carmelklooster, Stapelhuis en Gymnasium.
Hardcover, gebonden, 98 pp., goudopdruk, illustraties en kaartjes (grondplannen) in ZW. De auteur was een oud-leerling van dit befaamde college.

zie ook
€ 15.0

BUY

PRIMS Floris
'Prêtres Insoumis''? De kerk van Antwerpen onder het Directoire (April 1797 - November 1799).
Ingebonden luxe-exemplaar met goudbelettering op de rug, originele cover bewaard, in-8, 333 pp. Prims raadpleegde verscheidene archiefbronnen te Antwerpen en te Mechelen; verder liet hij opzoekingen doen in de Archives nationales te Parijs. Hij deed ook een beroep op de werken van Poffé, Thys, Lanzac de Laborie, Van der Straelen, V. Pierre, Verhaegen. Op p. 8 legt hij een link met de Brabantse Omwenteling: "De vervolging der Kerk in 1797-1798 is een reactie, een soort wraakneming op de 'Belgische Staten' met hun geestelijken stand op de eerste rang." Als spilfiguur noemt hij Dargonne.
€ 15.0

BUY

PRIMS Floris
Geschiedenis van Berchem tot bij de aanvang der XX ste eeuw
Hardcover met geïllustreerde stofwikkel, 348 pp. Cover met wapenschild van Berchem. 18x24cm Voorwoord van C. Vanhorenbeeck, Burgemeester. Buitentekstplaten in ZW, facsimile van documenten, kaarten waarvan 2 uitklapbaar. Naam- en zaakregister. TOEGEVOEGD: postkaart verzonden door Prims, met handtekening, gedateerd 31/5/1950.
€ 30.0

BUY

PRIMS Floris
Geschiedenis van Antwerpen IX. Met Oostenrijk en onder de Franschen (1715-1815) 3de boek: De geestelijke orde
hardcover, gebonden in rood similileder met goudopdruk, in-8, 202 pp. Dit deel bevat veel informatie over de afschaffing van kloosters.
€ 20.0

BUY

PRIMS Floris Kan. Dr
De kolonellen van de "Burgersche wacht" van Antwerpen (december 1577- augustus 1585)
Softcover, 286 pp., 1 illustratie (doodshoofd)
€ 25.0

BUY

PRIMS Floris Kan. Dr
De Groote Cultuurstrijd. Tweede Boek. De Christelijke Republiek 1581-1585
Softcover, 480 pp., met 17 illustraties
€ 10.0

BUY

PRIMS Floris, VAN ROSSEM Cecilia Zuster, DERKENNIS Sara
Geschiedenis van het Prekerinnenklooster te Antwerpen, 1621-1801.
Hardcover, halfleder, gebonden, 4to, 77 pp. Illustraties. Genummerd ex. 130/200 op velijnpapier. Bijna volledig gebaseerd op de kronijken van priorin Sara Derkennis en van Zr Cecilia van Rossem (suppriorin). Het klooster wordt in 1621 naar Antwerpen overgebracht, na een vlucht uit Temse. (9) Het klooster werd door het edict van 17/3/1783 door Jozef II afgeschaft. We vernemen uit de kroniek dat het zilverwerk van de afgeschafte kloosters naar Brussel werd gezonden. (47) Op 22/7/1783 verlaat de laatste zuster het klooster. (49) Op 20/8/1783 werd de inboedel van het klooster verkocht. (48) Het kloostergebouw werd op 2/1/1787 verkocht. (50) Deze kroniek bevat ook de gebeurtenissen te Antwerpen tijdens de Brabantse Omwenteling. Op 29/3/1790 dragen de Oostenrijkers de Citadel over aan de Patriotten. (63) In november 1793 worden de kloosterlingen verzocht een verklaring te ondertekenen waarbij zij ermee akkoord gaan dat zij geen schadevergoeding zullen vragen voor de schade geleden door de afschaffing in 1783. (67) Op pagina 69 vinden we in een rekwest van september 1795 een goede uiteenzetting aangaande de pensioenregeling van 1783.
€ 25.0

BUY

The covers of the following books are not yet photographed

PRIMS Floris, Mededelingen van de Koninklijke Vlaamsche Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten van België.Klasse der Letteren, Jaargang 1940 No 3. Humanisme en Socialiteit in het Historisch Onderwijs., Brussel, Erasmus, 1940.

PRIMS Floris, De litteekens van Antwerpen. [De littekens van Antwerpen]. Met plannetjes en tekeningen van architect Frans de Groodt. , Antwerpen, De Vries-Brouwers, 1940.

PRIMS Floris , Beknopte Staathuishoudkunde opgevat naar de organische beginselen der Rerum Novarum en voor België bewerkt door Floris Prims, Antwerpen, S.M. Lux, Drukkerij, Nationalestraat 109, Antwerpen, 1933.

PRIMS Floris, Antwerpiensia 1947, Antwerpen, De Vlijt, 1948.

PRIMS Floris, Het Doopsel van Elkerlik., Leuven, S. Alfonsdrukkerij, s.d..

PRIMS Floris , Sint Carolus Gesticht 1852 - 1952, Antwerpen, Uitgeverij DeVlijt. , 1952.

PRIMS Floris , De Antwerpse Broederschappen der XIV-daagse Berechting 1673-1948, Antwerpen, Dirix & Van Hoye., 1948.

PRIMS Floris , Brieven aan deken Werbrouck (1797) over 'De zaek van de Clergé', Antwerpen, Bureel der "Bijdragen tot de Geschiedenis", 1936.

PRIMS Floris Dr, Kerkelijk Antwerpen in de XVIIIde eeuw, Brussel, Paleis der Academiën, 1951.

PRIMS Floris, VAN ROEY Dr J., Geschiedenis van Antwerpen. (8 delen in 9 volumes = compleet !). Nieuwe uitgave van de oorspronkelijke tekst van 1927-1948, geïllustreerd met talrijke reproducties van dokumenten door de zorgen van Dr J. Van Roey, Stadsarchivaris., Brussel, Uitgeverij Kultuur en Beschaving, 1977-1985.

PRIMS Floris
De parochies van Berchem (Antwerpen) - Kaartje
Edited: 201610051026
PRIMS Floris
Radiotoestellen
Edited: 194404110915
11 april 1944: Door de Feldkommandatur wordt in Groot-Antwerpen, arrondissement Antwerpen, Lier en omstreken, het in bezit houden van radiotoestellen verboden. Alle toestellen zijn voor 18 april 1944 in te brengen, volledig en onbeschadigd. Uitgezonderd zij de Duitsers, de Wapen SS, de Wachtafdelingen, de N.S.K.K. (Luftwappe), enz. en degenen die een schriftelijke vergunning bekomen van den Feldkommandatur. Het is verboden toestellen naar andere districten over te brengen.
14 april 1944: Stadsverordening tot uitvoering van de radio-voorschriften van 11 april. Het stadsbestuur gelast zich met de inzameling.

Noor Lucas Tessens: Via het te betalen luistergeld wist de bezetter wie een radiotoestel bezat.

bron: 19460097: 141