Search our collection of 12.064 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 0 news item(s)

PROVOOST Guido
Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920
Deel 1, boek 1 (1976): België op zoek naar een nieuw veiligheidsstatuut. Het Frans-Belgisch militair akkoord tot aan het Locarnopact (1914-1925). Deel 2, boek 1 (1976): Van Locarno naar de mislukte aanpassing van het militair akkoord (1926-1931). Deel 3, boek 2 (1977): Angst als primaire drijfveer: naar de opheffing van het militair akkoord in het kader van de onafhankelijkheidspolitiek (1931-1937). Noot LT: lijvige diepgaande studie op basis van archiefbronnen, met uitgebreide bibliografie en namenregister. Bijzonder verhelderend voor een beter begrip van de bufferrol van België tussen Duitsland, Frankrijk en Engeland alsook van de invloed daarvan op de Waals-Vlaamse tegenstellingen.
€ 12.5

BUY

PROVOOST Guido
Vlaanderen en het militair-politiek beleid in België tussen de twee wereldoorlogen. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920
Deel 1, boek 1 (1976): België op zoek naar een nieuw veiligheidsstatuut. Het Frans-Belgisch militair akkoord tot aan het Locarnopact (1914-1925). Deel 2, boek 1 (1976): Van Locarno naar de mislukte aanpassing van het militair akkoord (1926-1931). Deel 3, boek 2 (1977): Angst als primaire drijfveer: naar de opheffing van het militair akkoord in het kader van de onafhankelijkheidspolitiek (1931-1937). Noot LT: lijvige diepgaande studie op basis van archiefbronnen, met uitgebreide bibliografie en namenregister. Bijzonder verhelderend voor een beter begrip van de bufferrol van België tussen Duitsland, Frankrijk en Engeland alsook van de invloed daarvan op de Waals-Vlaamse tegenstellingen.
€ 15.0

BUY