Search our collection of 12.065 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.819 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

QUENEAU Raymond
Zazie in de metro (vertaling van Zazie dans le métro - 1959)
2de herziene druk in het Nederlands. Pb met flappen, in-8, 206 pp. Uit het Frans vertaald door Jenny Tuin. Noot LT: De eerste druk in het Nederlands was die van 1968 bij Van Ditmar. Deze druk werd geheel herzien. Zoals Céline had Queneau een grote invloed op de Franse literatuur: beiden hanteerden de echte spreektaal (woordgebruik, grammatica) die aanzienlijk van de schrijftaal verschilt. Q. maakte er ook een echt project van en kon via zijn positie bij Gallimard (Pléiade) ook op de aanvaarding van manuscripten wegen. Voor zover we konden nagaan werd deze roman ook vertaald in het Duits, het Engels, het Italiaans. Raymond Queneau (Le Havre, 21 februari 1903 - 25 oktober 1976) was een Frans schrijver, dichter, dramaturg en wiskundige (cfr. Cent Mille Milliards de poèmes 1961). Zazie werd in 1960 knotsgek verfilmd door Louis Malle (met de piepjonge Catherine Demongeot in haar debuutrol en de schitterende Philippe Noiret).
€ 15.0

BUY

QUENEAU Raymond
Zazie dans le Métro
Poche, 181 pp. RQ, 1903-1976.
€ 10.0

BUY