Search our collection of 12.063 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.824 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

RIEMENS H. Dr
Het amortisatie-syndicaat. Een studie over de staatsfinanciën onder Willem I.
Hardcover linnen, illustratie in ZW. 248 pp. Bibliografische noten, bibliografie. Citaten: "Met de veilingen (van gronden) werd in de loop van 1825 begonnen (...) In 1825 en volgende jaren waren grote verkopingen van panden en gronden, tot het Domein behorende (...) De meeste goederen v/h het Domein lagen in het Zuiden (België), en hier waren de verkopingen dan ook het grootst in omvang. In weinige jaren werd voor geweldige sommen verkocht; de koopsom werd vrijwel steeds in 12 jaarlijkse termijnen betaald, zodat het AS op de kopers grote vorderingen kreeg, en weinig baar geld ontving. Aan het einde van het 6de boekjaar, op 30/6/1829, was voor een totaal van meer dan 44 mio verkocht aan domeinen, waarvan was betaald in geld of in losrenten voor een bedrag van 15,5 mio. Aan het einde van het 7de boekjaar (dus 30/6/1830) verklaarde de Permanente Commissie de verkopen als geëindigd te beschouwen. Er was toen bijna 20 mio betaald, en er bleef 25 mio te vorderen. Van deze laatste som waren de kopers van domeinen in de Zuidelijke Nederlanden een bedrag schuldig van bijna 20 mio. Na de afscheiding van B. bleef het AS daardoor met een grote vordering zitten." (p. 167-168)
€ 45.0

BUY