Search our collection of 11.997 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.832 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

ROGIER Dr L.J.E.A.
Geschiedenis van de kerk in tien delen. I. Van de stichting v/d Kerk tot de 4de eeuw. II. Van de vervolging van Diocletianus tot de dood van Gregorius de Grote. III. ... in de Middeleeuwen 1. IV. idem 2. V. ... tijdens de reformatie. VI. ... tijdens de Contrareformatie. VII. ... in het tijdperk van de verlichting en revolutie. VIII. ... tijdperk van de restauratie. IX. ... in de Angelsaksische wereld, N. en Z. Amerika: de missie. Xa. De Kerk van de crisis van 1848 tot Vaticanum II. Xb. idem: de Oosterse kerken.
ROGIER, DR. L. J. E.A. - 20cm Paperback. 11 vol., 4131p pp. Noot LT: voor de afschaffing van de jezuëtenorde (Dominus ac Redemptor - 21/7/1773) noemt R. de innerlijke aftakeling als hoofdreden.
€ 60.0

BUY