Search our collection of 11.997 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.830 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 896 books

We found 500 news item(s)

ADRIANI ENGELS M.J., WALLAGH G.H., [TOONDER Maarten], [VAN REEN Peter]
Nacht over Nederland. Journalistieke reportage van vijf bezettingsjaren 1940-1945.
Hardcover, geen stofwikkel, grote in-8, 308 pp., illustraties/spotprenten door Peter Van Reen, gekleurde spotprent door Maarten Toonder (1912-2005)
€ 15.0

BUY

AERTS Bert / DE MAN Jos
Advokaat in nacht en nevel `40-`45. Herinneringen aan drie jaar gevangenissen en concentratiekampen van de nazi's door Bert Aerts verteld aan Jos De Man.
Softcover, gebrocheerd, in-8, 139 pp.
Dit is blijkbaar een heruitgave.
€ 10.0

BUY

ALBERTS A.
Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewijk XIV, 1638-1715
Hardcover, herbonden, 177 pp. Met kaartje van de Barrièresteden in de Zuidelijke Nederlanden sinds 1715. Beknopte bibliografie.
€ 10.0

BUY

AMIS Martin
Geld. Afscheidsbrief van een zelfmoordenaar (vertaling van Money - 1984)
Pb, grote in-8, 384 pp. Uit het Engels vertaald door Guido Golüke. Thematiek: hoe veel geld tot uitspattingen en uiteindelijk tot de ondergang leidt. Martin Amis (geboren in 1949) is een Engels schrijver en de zoon van Kingsley Amis, eveneens schrijver., o.a. van Lucky Jim.
€ 12.0

BUY

AMODE Martin
TURKIJE. Grote reis-encyclopedie van Europa.
Hardcover, stofwikkel, folio, 208 pp., rijkelijk geïllustreerd, kaarten, index.
€ 10.0

BUY

ANSCHUTZ Philip F. (introduction), ROBERTS-JONES Philippe prof.
Painters of the American West. Selections from the Anschutz Collection.
Catalogue of the Anschutz Collection, Colorado, USA. Pb, 4to, 104 items + 104 full page illustrations in color. Wij voegen de brochure (12 pagina's) van de tentoonstelling toe.
Expo 15/5/1981 - 18/6/1981. Sponspored by ITT.
The Anschutz Collection is an outcome of the efforts made over 50 years by the Anschutz family, and the credit goes to businessman, Philip Anschutz, who is in oil, real estate and telecommunications. A lover of art, he chose this passion of his to race cars or racehorses. And to promote American Idealism he toured widely to 10 different countries, including the former Soviet Union.

In de toegevoegde begeleidende brochure schrijft Robert-Jones: "Wij zijn veel verschuldigd aan de kunstenaars die de ontdekkingsreizigers, de indiaanse gidsen en de bergbewoners vergezelden om het echte oude Westen levendig en kleurrijk vast te leggen. Dit oude, onbekende, indiaanse Westen werd in zeer korte tijd gekoloniseerd. Negentig jaar na de aankoop van Louisiana behoorden de indiaanse buffeljagers, de trek naar het Westen dwars doorheen het land, de goudzoekers in Californië en de oorlog tussen cowboys en indianen die op de vlakten woonden, reeds tot de geschiedenis."
De pioniers-kunstenaars waren BODMER, CATLIN en MILLER.
Enkele andere artiesten: BIERSTADT, MORAN, HERZOG.
Illustratoren: REMINGTON, RUSSELL, SCHREYVOGEL.
Ook BLUMENSCHEIN, HARTLEY, MARIN, O'KEEFFE worden vermeld.
€ 15.0

BUY

ARBAN Dominique, ETIEMBLE, MADAULE Jacques, PASCAL Pierre, ROBERT Marthe, TROYAT Henri, e.a.
Dostojewski [zoekhulp: Dostojevski]
Hardcover, similileder, in-8, 271 pp., met leeslint, overvloedig geïllustreerd, enkele kleurprenten. In de reeks Genie en Wereld. Vertaling: Dick Ouwendijk.

Een citaat over Misdaad en Straf: 'De gerechtigheid der mensen kan alleen maar straffen; zij redt niet.' (119) Hierin is in het Westen toch enige vooruitgang geboekt. Naast straffen kan de rechter nu immers pogen een inzicht aan te reiken, de maatschappij in haar verzorgende taak te doen optreden.

korte biografie
€ 12.5

BUY

ARON Robert
Leopold III ou le choix impossible
Broché, in-8, pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie, index. Période: 1934-1940. Le texte du Testament Politique n'est pas repris dans cet ouvrage.
€ 10.0

BUY

ARTAUD Antonin
Het theater van de wreedheid (vertaling van Le théâtre et son double - 1938)
2de druk in het Nederlands. Pb, in-8, 172 pp. Vertaald uit het Frans door Simon Vinkenoog. Inleiding van Eveline Grossman. Artaud (1896-1948)
€ 25.0

BUY

ARTIS-Historia, HENRY Bernard
50 jaar Artis-Historia 1948-1998
Gesigneerd door een co-auteur. Hardcover, grote 4to, 184 pp., rijkelijk geïllustreerd. Bevat de afbeeldingen van alle covers van boeken die A-H uitgaf in de vermelde periode. Er zijn 4 grote afdelingen: Kunst & Cultuur, Landen & Natuur, Vrije Tijd & Actualiteit, Kinder- & Jeugdboeken.
€ 20.0

BUY

ARTS Herwig
De lange reis naar binnen
Paperback 207 pp.
€ 10.0

BUY

AUGUSTIJN C., VANDEN BRANDEN J.-P., DEGROOTE G., DRESDEN S., DUMONT G.-H., GERLO A., LAUREYSSENS W., NAUWELAERTS M.A., VLOEMANS A., WATERBOLK E.H.
Erasmus
Hardcover, similileder, rhodoïd stofwikkel, in-8, 292 pp., met leeslint, overvloedig geïllustreerd, enkele ingekleefde kleurprenten. In de reeks Genie en Wereld.
De boezemvriend van Erasmus was Pieter Gillis (1486-1533), stadsgriffier van Antwerpen. Op 8 september 1517 zendt Erasmus het tweeluik portret - hemzelf en Pieter Gillis - geschilderd door Quinten Matsijs (1466-1530), naar Thomas More (zie p. 151). Bevat een schat aan afbeeldingen van speciale uitgaven en vertalingen van 'De Lof der Zotheid'.
€ 12.5

BUY

BACCARNE Robert
De klok luidde voort ... [roman voor de jeugd over de Boerenkrijg]
Illustrated softcover, gebrocheerd, 162 pp. Enkele illustraties in de tekst.
€ 10.0

BUY

BADINTER Elisabeth & Robert
Condorcet, un intellectuel en politique
Broché, 659 pp. Notes bibliographiques, bibliographie, index. Un homme comblé, passionné de justice. "Toute société qui n'est pas éclairée par des philosophes est trompée par des charlatans ..." (Journal d'instruction sociale, Prospectus, 1793).
€ 10.0

BUY

BAKOENIN, LEHNING Arthur (inleiding)
Bakoenin's Biecht (vertaling van Ispowjed M.A. Bakoenina - )
Privé-domein nr 36. Pb met flappen, in-8, 239 pp. De inleiding van Lehning is beslist geen luxe maar een must om de volle draagwijdte van deze 'biecht' te kunnen vatten.
€ 35.0

BUY

BALBAERT Roger
Leven en werk van pastoor Alfons Vandenhoudt
(ISBN: 90-80338-3-2) pb, 4to, foto's en illustraties in ZW, 87 pp. Alfons Vandenhoudt (1866-1954) was het grootste gedeelte van zijn leven pastoor te Kapellen. Hij was ook een talentrijk kunstschilder. Zijn oeuvre is naar ons weten niet gedocumenteerd.
Hieronder een werk 'Kalmhoutse heide', olie op paneel, gesigneerd rechts onderaan, gedateerd 1935, 138x98 cm, in privé-bezit
€ 25.0

BUY

BALDEWYNS [of Baldewijns], ALBERT & ANDRÉ HERMAN-LEMOINE
De kanonnen van Walcheren. Antwerpen moet bevrijd worden! (vertaling van Les batteries de Walcheren - 1974)
Illustrated cover, paperback, 208 pp., ZW-foto's van A. Herman-Lemoine, kaarten van operaties Infatuate I en II. Bibliografie.
€ 12.0

BUY

BALTHAZAR Herman (intro), LUYTE? Dirk, DE WEVER Bruno, CONWAY Martin, MORELLI Anne, SCHOLLIERS Peter, e.a.
België, een maatschappij in crisis en oorlog. 1940. Belgique une société en crise, un pays en guerre, Actes du Colloque tenu à Bruxelles du 22 au 26 octobre 1990
Broché, in-8, 558 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie, index. Tweetalig/bilingue N/F.
CREHSGM/NCWOII
€ 25.0

BUY

BARREZ Albert, opgetekend door Jan HEUVELMANS
Operatie zieke koe. De liquidatie van Karel van Noppen
Pb, 158 pp. Op 20/2/1995 schoot Albert Barrez (°1958), ex-foorkramer en containerdief, veearts Karel Van Noppen neer. Barrez kreeg de opdracht, het moordwapen en het bloedgeld van Carl De Schutter.
€ 15.0

BUY

Bart VAN DER HERTEN - VAN DER WEE Herman (woord vooraf)
België onder stoom. Transport en communicatie tijdens de 19de eeuw.
Genaaid/gebrocheerd, 543 pp., 16x24cm, ISBN 90 5867 348 0. Met Indrukwekkende bibliografie. Referentiewerk. Tijdens de 19de eeuw maakte België een transport- en communicatierevolutie door. Dit boek schetst op indringende wijze de ontwikkeling van de telecommunicatie, de toename van het wegverkeer, de vorming van een netwerk van binnenwateren, en de razendsnelle groei van het spoorweg- en buurtspoorwegnet. De auteur benadert het onderwerp - voor het eerst - op een kwantitatieve wijze (het boek bevat in de bijlagen een heuse databank met lange tijdreeksen) en analyseert het actieve ingrijpen v/d overheid in de verschillende sectoren. Het resultaat is een geheel nieuwe kijk op één van de meest dynamische sectoren v/d Belgische Industriële Revolutie. Inhoud: Ontwikkeling van de post (1831-1913); telegrafie; telefonie; spoorwegen; binnenscheepvaart; buurtspoorwegen; stedelijke tramwegen.
€ 65.0

BUY

BARTELS Dion
Palm Invest - Het begin, het grote geld, justitie, advocaten, de ontvoering en de rechtszaak
Pb, in-8, 191 pp. Met 'Wie is wie' en 'Wat is wat'.
Over de ponzifraude rond de palmeneilanden in Dubai.
€ 10.0

BUY

BARTHELEMY Jean
Dix ans de rénovation en Wallonie. Pour un autre urbanisme.
Pb, 4to, 124 pp., photos
€ 10.0

BUY

BARTLETT Robert (red.)
Middeleeuws panorama
Hardcover, stofwikkel, 4to, 336 pp., rijkelijk geïllustreerd (de iconografie is hoofdzaak in dit boek; meer dan 800 ills), tijdsbalken, biografisch woordenboek, geografisch register, kaarten, woordenlijst, bibliografie, lijst van illustraties, index/register. Hoofdstukken: Inleiding - 1. Proloog: wat bepaalde de Middeleeuwen? - 2. Redding van de ziel - 3. Aardse machten - 4. Nagelaten middeleeuwse kunst - 5. Het dagelijks bestaan - 6. Leven en weten - 7. Christenen en niet-christenen 8. Epiloog: het einde van de Middeleeuwen.
Noot LT: het onderschrift bij de afbeelding op p. 95 is fout: in werkelijkheid gaat het hier om Karel de Stoute en niet om Karel de Kale.
€ 20.0

BUY

BARTON Anthony, PETIT-CASTELLI Claude
La Saga des Barton
Broché, 326 pp. + planches hors texte. Bibliographie.
€ 10.0

BUY

BAUWENS Jacques, GEVAERT Patrick
De Panne. Uitgegeven naar aanleiding van zeventig jaar De Panne 1911-1981.
Hardcover, stofwikkel, 4to, 206 pp., rijkelijk geïllustreerd, plannetjes, bibliografie. Zeer goed gedocumenteerde lokale geschiedenis. Vooral de terzake doende bijschriften bij de talrijke oude foto's geven het boek een bijzondere meerwaarde. De evolutie van het grootgrondbezit wordt helder uitgelegd en zo blijkt dat drie takken De Panne domineerden: 1) Verpoorten > Louis Ollevier > Pedro Ollevier 2) Pieter Bortier > erfgename is diens zus die getrouwd is met Calmeyn 3) Bonzel. De origine van het grootgrondbezit ligt weerom in de aankoop van nationale goederen in de Franse Tijd. De auteurs konden een beroep doen op de collectie van Georges Houtsaeger voor de notariële akten en bijhorende plannen. Ook daarom is dit een belangrijk werk over De Panne, badplaats die op 24 juli 1911 een zelfstandige gemeente wordt, los van Adinkerke. Jacques Bauwens schreef na dit werk nog verder over Pedro Ollevier (De Gidsenkring - 1982), over de schuilhaven (De Gidsenkring -1987). Noteer dat de familie Calmeyn in 1939 haar duinen aan de NV Westhoek verkoopt, dat later aan de NV Etrimo doorverkoopt. (60)
€ 75.0

BUY

BEAUFORT Henriette L.T. de
Gijsbert Karel van Hogendorp. Grondlegger van het Koninkrijk.
4de herziene druk 1979. Orig. omslag. 341pp. Bibliografische noten. Index. Dit werk werd in 1950 bekroond. Inhoud: over de man die de eerste Nederlandse grondwet ontwierp (1812-1813) en geloofde in een constitutionele monarchie als compromis, Willem I mee op de troon hielp maar zich van hem afkeerde toen Willem despotisch optrad en de constitutionele rechten van de Staten-Generaal miskende; voerde in de Tweede Kamer (hij weigerde een benoeming in de 1ste) hevige oppositie tegen Willem; bepleitte vrijhandel terwijl de koning protectionisme voorstond. Het opdringen van de GW aan België was een breekpunt tussen de koning en H. Zijn broer Dirk was een Bonapartist.
€ 10.0

BUY

BEELAERTS VAN BLOKLAND (voorwoord), OUDENDIJK K.E., GEYL P.
Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den vrede van Munster 1648-1948
Luxe-exemplaar, hardcover, 4to, 192 pp., rijkelijk geïllustreerd, ook kaartjes.
Een greep uit de inhoud:
Karel V doet afstand van de regering (1555)
De komst van Alva in ons land (1567)
De Tiende Penning (1569-1572)
De inneming van Den Briel (1572)
De Spaanse moordveldtocht (1572)
De Slag op de Zuiderzee (1573)
Pacificatie van Gent (1576), zie ook
De Franse Furie (1583)
Willem van Oranje vermoord (1584)
De Val van Antwerpen (1584)
De Slag bij Nieuwpoort (1600)
De Oost-Indische Compagnie
De West-Indische Compagnie
De veldtocht langs de Maas (1632)
De vrede van 1648 en de voornaamste bepalingen (sluiting van de Schelde , het Zwin, het kanaal van Sas van Gent - art. 14 van het tractaat)
€ 25.0

BUY

BEELEN Staf, DE POORTER Laurent, HAEYAERT Philippe, VANDENBROEKE Chris
Geschiedenis van de Vlaamse ontvoogding
Pb 119 pp. Illustraties, foto's en kaartjes in ZW. Glossarium, bibliografie, muziek en tekst van de Vlaamse Leeuw, musea.
€ 10.0

BUY

BEEVOR Antony, COOPER Artemis
Parijs na de bevrijding 1944-1949 (vert. van Paris after the Liberation 1944-1949 - 1994)
Pb met flappen, in-8, 440 pp., foto's, bibliografie, noten, index. Uit het Engels vertaald door Nicoline Timmer en Rob van Erkelens. De Britse historicus Beevor (1946) schreef boeken over de Burgeroorlog in Spanje (1982), Kreta (1991), Stalingrad (1998), de val van Berlijn (2002), D-Day (2009).
€ 25.0

BUY

BELL Robert
De bodemloze put. Megaprojecten en manipulatie. (vertaling van Worst Practise - 1998)
Pb, in-8, 224 pp., lijst van afkortingen, beknopte literatuurlijst. Bell (1942) is prof economie aan Brooklyn Univ, NY. Enkele technieken om tegen de wil van de bevolking en vaak op kosten van de belastingbetaler megaprojecten toch door te duwen: Uitschakelen van de controle, Bouwen voordat het ontwerp klaar is, Leveranciers-dominantie, Alle risico afschuiven op de koper of de belastingbetaler, Politieke opdeling, Criminaliteit en het compromitteren van de koper als een manier van zakendoen.
€ 20.0

BUY

BERN Bobb, BUYCK jean, HOUBRECHTS Willem, LABENS Jo, VAN LEEMPUTEN R., NECKERS Jan, REYNEBEAU Marc, ROMBOUTS Tony, STALLAERTS Rik, WITTE Els
Antwerpen. De jaren Zestig - 60.
Softcover, pb, 8vo, 205 pp, bibliografie, geïllustreerd
€ 11.0

BUY

BERTEN Ignace, LUNEAU René (sous la direction de -)
Les rendez-vous de Saint-Domingue (1492-1992)
Paperback, in-8, 365 pp. Livre en préparation de la réunion à Saint-Domingue en 1992 de l'assemblée des évêques latino-américains, autour du pape Jean-Paul II.
Sur l'Amerique Latine: "Il n'est donc pas étonnant que les pays qui montrent les indices les plus élevés de concentration du revenu (indice de Gini) présentent aussi les indices les plus élevés de pauvreté et d'indigence. C'est le cas du Guatemala (67,1 % de la population est pauvre), du Pérou (51 %) et du Brésil (40,1 %)." (247)
A relire: Evangile et idéologies (268 s.)
€ 10.0

BUY

BERTONATI Emilio
Neue Sachlichkeit in Deutschland
Hardcover, dj, large 4to, 98 pp., 60 illustrations in col., bibliography. Text in German. Note LT: Most paintings show desillusion, famine, deformation of bodies and faces, pain, sollitude, hollowness and despair. This state of mind was the foundation for left communist and right nazi politics. Meidner (Revolution 1913), Felixmüller (Selbstmord des Dichters Walter Rheiner - 1925), Grosz (Begräbnis), Schlichter (Margot - 1924), Otto Dix (1891-1969) (Schlächter - 1929), Dix (Frau mit Kind - 1921), Otto Dix (Schützengraben in Flandern), Karl Günther (Kleinbürger am Radio - 1927), Querner, Hans Grundig, Hubbuch, Wladimir Zabotin (Cabaret), Otto Griebel (Die Internationale, 1928-1930) shows massification of the German people and their destroyed personality, Gustav Wunderwald, Erwin Merz, Karl Völker (Zement - 1923) shows the cold industrial landscape, Anton Räderscheidt, Carl Grossberg shows oil tanks but calls his work 'Tanks', Grossberg paints 'Fertighaus' suggesting the possible disposal or 'Umwechslung' of the inhabitants, Wilhelm Lachnit (Der traurige Frühling - 1933) paints a woman with a thorn crown, Radziwill (Freundinnen - 1929), Radziwill (Sonntag im Dorf - 1928) shows peasants in a quiet scene but airplanes in the sky are the disturbing factor, Schnarrenberger (Mädchen mit Zigarette - 1928), Christian Schad (Porträt Ludwig Bäumer - 1927), Albert Heinrich (Mädchen im Sessel - 1925-1927), Stöcklin (Rheinische Gasse - 1917), Wilhelm Heise, Herbert Ploberger, Grethe Jürgens (Frisierpuppen - 1927).
€ 20.0

BUY

BLANKESTEIJN Herbert
Verbazingwekkende vindingen van de 20e eeuw.
Pb, 158 pp. Met technische tekeningen van rare uitvindingen.
€ 10.0

BUY

BLOMMAERT Stefan
Warme oorlog, koude vrede. Verhalen uit Rusland en de Balkan
Paperback, in-8, 343 pp., kaartjes Rusland en ex-Joegoslavië.
€ 10.0

BUY

BODDAERT François, LAMPO Jan, LOMBAERDE Piet, MEEWIS Wim, VAN REETH Inge
750 jaar Sint-Bernardusabdij
Gebrocheerd, 4to, 127 pp., rijkelijk geïllustreerd, detailplans, met bibliografische referenties en verwijzingen naar archiefstukken. Lombaerde bespreekt de verkoop van de abdij als nationaal goed (via stroman Tops aan Couvreur, die op zijn beurt doorverkocht) op 19/3/1797 en schetst de context (165 openbare verkopen in de Twee Neten tussen 1797 en 1800). De eerste kopers ontmantelden de abdij grotendeels. Van 1809 tot 1814 diende het als marinehospitaal, nadat de overheid het complex had teruggekocht. Later werd het een graanopslagplaats en een gevangenis.
€ 20.0

BUY

BOGAERT Christelle (eindred.)
Een leven in mode. Vrouwenkleding 1750-1950. Uit de collectie Jacoba de Jonge. - Living Fashion. Women's Daily Wear 1750-1950. From the Jacoba de Jonge Collection.
Hardcover, 4to, 184 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografie. Tentoonstellingcatalogus MoMu.
€ 20.0

BUY

BOGAERTS Pierre, DUPON Frédéric, LANGE Bart (+), LANNAY Cathy, MEERTS Jan, PUTCUYPS Cédric, QUINTELIER Bart, ROOSENDAAL Frank, VAN DOOSSELAERE Guy, VERSTRAETE Jan, VERSTRAETE Stefanie
200 jaar Orde van Advocaten te Antwerpen. 1812-2012
Luxe-editie. Hardcover, 4to, 327 pp., illustraties, foto's, facsimile van documenten, lijsten van advocaten, samenstelling van de Raad 1812-2012.
€ 50.0

BUY

BOGAERTS Rudy (hoofdredacteur)
PAF! (nr 001), [Verhofstadt Guy]
Eerste nummer van dit satirisch weekblad (van rechtse signatuur), gedateerd 6/1/2005. Gedrukt op krantenpapier, tabloid-formaat, 12 pp. Bevat op p. 1 een artikel waarin beweerd wordt dat premier Guy Verhofstadt reeds twee keer betrapt werd op overspel. Het blad doorbreekt hiermee de muur van stilte: het gerucht doet bij insiders dan al een jaar lang de ronde. De titel van het blad refereert aan die van het Brusselse satirische blad 'Pan'. Dit soort bladen doorbreekt het spel van de stilzwijgende medeplichtigheid (la complicité tacite) tussen pers en politiek. Officieel worden ze niet ernstig genomen, binnenskamers zijn ze gevreesd. ? Het nieuws (?) werd op 20050121 overgenomen door 'BrusselsNieuws. ? Ook Antwerpse blad 't Scheldt' nam het bericht over en gaf iets meer details. ??? 24/10/2007 (LVB.net). In Brussel overleed gisteravond op 62-jarige leeftijd Rudy Bogaerts, uitgever en hoofdredacteur van het Franstalige satirische weekblad Père Ubu. Beroepshalve was de man privéleraar, en één van zijn bekendste leerlingen was Prins Laurent. Bogaerts was een boek aan het schrijven, "Le Fossoyeur de la Monarchie", dat binnenkort zou verschijnen en waarin hij vooral Jacques van Ypersele de Strihou, de kabinetschef van de koning, op de korrel nam. Bogaerts was een workaholic en had al enige tijd van zijn dokter de raad gekregen om het wat rustiger aan te doen. Maandagochtend kreeg hij een hartaanval, waaraan hij gisteravond overleed. Begin 2005 probeerde Bogaerts een Nederlandstalig zusterblad van Père Ubu op de Vlaamse markt te lanceren onder de naam "PAF!". Het initiatief hield het maar enkele maanden uit. Over de reden van de mislukking verklaarde Bogaerts dat Guy Verhofstadt bij de distributeur was tussengekomen om de verspreiding van het blad in Vlaanderen te verhinderen, een beschuldiging die hij evenwel niet kon hardmaken. Bogaerts was als uitgever van Père Ubu het voorwerp van talloze rechtszaken, meestal aangespannen door politici van PS-signatuur, die hij meestal ook won.
€ 20.0

BUY

Bonden van het H. Hart
AFFICHE: Januari 1939: De intenties van den H. Vader: Terugkeer van alle dwalenden
Affiche in kleur, 70x46cm. Foto wordt gemaild op aanvraag
€ 50.0

BUY

Bonden van het H. Hart
AFFICHE: Juli 1940: Het Eucharistisch Kongres te Nice
Affiche in kleur, 70x46cm. Foto wordt gemaild op aanvraag
€ 50.0

BUY

BOOGAARD Frans, m.m.v. Dries BOGAERT (met voorwoord van Nelly Maes)
Dwarsliggers in Vlaanderen
Paperback 237 pp. ZW-foto's. Worden in dit werk als dwarsliggers beschouwd: ir. André Mertens, Maurice De Wilde (61-82), ir Paul Demaegt, de rode dokters van Hoboken, Prof Dr Ernest Mandel, de dokters van Merelbeke, Prof Dr Steven De Batselier, Dr Maurits Meganck, vier Vlaams-Nationalisten, Flor Grammens, Pater Dr Marcel Brauns, Roger Spinnewijn, Ward Hermans. Noot LT: een aanklacht van formaat tegen corruptie, intimidatie, conformisme; het herlezen waard!
€ 20.0

BUY

BOTERBERGE Robert
Van zeebad tot badstad. Oorsprong en ontwikkeling van het toerisme in Blankenberge. (Deel 1 - Tot aan de Eerste Wereldoorlog)
1ste druk. Hardcover, stofwikkel, 4to, 212 pp., illustraties, foto's (Frank Michta), stadsplannen. Fraai en gedocumenteerd werk van historicus Boterberg, met specialisatie historische geografie. Dat Dexia optrad als uitgever verleent een kwaliteitslabel aan dit werk.
Veel illustratiemateriaal is afkomstig van de verzameling V. Van Rysel.
Uitgegeven n.a.v. de plechtige inhuldiging van de gerestaureerde pier van Blankenberge op 8 juni 2003.

bibliografie van de stad Blankenberge
€ 30.0

BUY

BRABANT Stéphane, [BERTELSON Lionel]
Lionel Bertelson, journaliste
Broché, 144 pp., illustations et photos en NB, bibliographie
€ 15.0

BUY

BRANT Sebastian, VANDERVOORT E. Dr (vertaling en toelichtingen), VINK Ton (Voorwoord)
Het Narrenschip / Das Narrenschiff
Hardcover, in-8, in geïllustreerd FOEDRAAL met twee banden, fotografische herdruk én vertaling, 736 pp., met leeslinten. Het eerste volume bevat de inleiding en situering, de vertaalde tekst, de noten; het tweede bevat de anastatische herdruk van het Hoogduitse origineel. Alle prenten (de meeste van Dürer - 1471-1528) worden besproken in het aanhangsel. Dit werk, waarvan de eerste druk in 1494 verscheen, heeft gedurende honderden jaren grote invloed gehad binnen de Europese cultuur. Zo werd Erasmus' Lof der Zotheid (1511) er door beïnvloed. Anders dan bij 'De lof der zotheid' spelen de illustraties bij Brant een rol evenwaardig aan de tekst. Bij Erasmus blijft de tekst het hoofdingrediënt. Het Voorwoord van Ton Vink is beslist geen overbodige lectuur, wil men de invloed en de ware cultuurhistorische betekenis van het Narrenschip vatten en situeren.
Sebastian Brant (Straatsburg 1457/58-1521) studeerde rechten en klassieke talen in Basel. Na zijn studie keert hij terug naar Straatsburg alwaar hij een hoge ambtelijke functie (1503) bekleedt. Op verzoek van Maximiliaan I aanvaardt Brant later een aanstelling bij het gerechtshof in Speyer. Op het Narrenschip varen 111 narren. Zij staan voor de menselijke dwaasheden en ijdelheden. Brant stelt in deze satire op rijm de misstanden van zijn tijd aan de kaak. De schaduw van de 'Grote Gelijkmaker' gaat ons toch steeds vooraf en in die zin zijn vele onzer daden slechts sotternijen. Dat de groten der aarde ons de weg wijzen naar nog grotere waanzin is een constante in dit werk. Best ware het - aldus Brant - hen op karren en schepen weg te voeren, zodat de maatschappij tot haar zinnen kan komen. Wie kan beweren dat dat vandaag niet evenzeer een goede maatregel zou zijn?
€ 47.0

BUY

BREDAEL Lutgart
Antwerpen, tussen polder en haven
Hardcover, large in-8, linnen band met stofwikkel, 201pp., talrijke illustraties, plans, foto's in ZW. Komen onder meer aan bod: Fort Sint-Filip, Fort van Brialmont, vredesverdrag van Munster, dijkrecht, Oosterweelpolder, Oosterweel, Noordkasteel, Engels kamp, Berendrecht, Oorderen, Wilmarsdonk, Berendrecht, Zandvliet, Lillo
€ 20.0

BUY

Breugelmans Koen, Coenen Luc, De Schutter Greet, Mees Marc, Reypens Leonce, Sunaert Paula Zuster o.c.s.o., Valvekens Patrick, Van den Broeck André, Ceulemans Luc, Deckers Job, De Voeght René, Mees Marc, Neefs Hugo, Spruyt Veerle
750 jaar Abdij van Nazareth, Tentoonstellingscatalogus 29 maart-20 april 1986
Gebrocheerd, 4to, 276 pp., illustraties, facsimile van documenten, kaarten van het grondbezit, indrukwekkend notenapparaat, uitgebreide bibliografie. Noot: Aan de eigenlijke catalogus gaan enkele historische opstellen over de in 1235 gestichte cisterciënzerinnenabdij Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te Lier vooraf. Onder de beschreven documenten en voorwerpen die in de catalogus zijn toegelicht, vermelden wij hier een vijfentwintigtal drukken. Het zijn meestal 17de- en 18de-eeuwse werken in verband met de cisterciënzerorde, -devotie en -liturgie; verder een paar doodsbrieven, lofdichten en bidprentjes, alles voornamelijk uit de Zuidelijke Nederlanden. Bevat een ruime bijdrage van Greet De Schutter: Agro-historische aspecten van de O.L.-Vrouwabdij van Nazareth te Lier (1650-1796). De abdij bezat gronden (900 ha) en 30 hoeven te Lier, Emblem, Kessel, Berlaar, Ranst, Broechem, Vremde, Oelegem, Schilde, Kontich, Nijlen, Pulle, Pulderbos en Schriek (zie p. 65 en 69). In de bijdrage van André Van den Broeck wordt de vorming van het grondbezit van de abdij in detail besproken alsook de verkoop ervan als nationale goederen. De abdijgebouwen werden verkocht op 2/9/1797. Zowel methodologisch als historisch is dit werk van groot belang voor de analyse van het grondbezit van religieuze gemeenschappen. Een zeldzaam topwerk!
€ 95.0

BUY

BRIFFAERTS Jan
Als Kongo op de schoolbank wil. De onderwijspraktijk in het lager onderwijs in Belgisch Congo (1925-1960)
Pb, 340 pp. Illustraties in ZW. Bibliografie en bibliografische eindnoten. Briffaerts (°Leuven, 1971) Tijdens, maar ook nog na de koloniale overheersing van Congo door de Belgen werd vaak met enige trots verwezen naar het feit dat het koloniale onderwijssysteem van de Belgen het beste van Afrika was, en dat de scolarisatiegraad in Belgisch Congo de hoogste was van het hele continent. Het feit dat het voor meer dan negentig procent ging om lager onderwijs werd daarbij als een bewust gewilde ontwikkeling beschouwd; de Belgische kolonisator had bewust geopteerd voor ontwikkeling in de breedte. Eén van de besluiten die uit dit onderzoek kunnen getrokken worden is echter dat het niveau van dat onderwijs ook inhoudelijk niet altijd zeer hoog was. Dit onderzoek richtte zich specifiek op de onderwijsactiviteit in de Mbandaka regio (zuidelijk deel van de Evenaarsprovincie). De congregatie die verantwoordelijk was voor de organisatie van het onderwijs in deze regio, de Missionarissen van het Heilig Hart, wordt beschouwd als vrij "indigenistisch": ze probeerde zich, meer dan andere congregaties, in te leven in de tradities en gewoonten van de lokale bevolking. Deze houding werd voornamelijk ingegeven door ideeën en principes die door de missionarissen werden gehuldigd in de Vlaamse context. De Missionarissen kregen hun vorming in een omgeving die conservatief katholiek en Vlaams-nationalistisch geöriënteerd was. Eén van de meest bekende effecten daarvan was de emancipatorische houding die de MSC aannamen ten overstaan van de lokale talen. Ze vonden dat het Lomongo als taal moest ontwikkeld worden, en in het onderwijs ook moest beschermd worden. Ze profileerden zich dan ook zeer sterk op het thema "onderwijs in eigen taal", waardoor ze regelmatig in conflict kwamen met andere actoren in de koloniale samenleving, en waardoor ze ook een eerder "progressief" etiket kregen opgekleefd.
€ 35.0

BUY

BRINCKMAN Bart, ALBERS Isabel, SAMYN Steven, VERSCHELDEN Wouter
De zestien is voor u. Hoe België wegzakte in een regimecrisis. Het verhaal achter de langste regeringsvorming ooit
Pb, in-8, 335 pp. foto's in ZW, met chronologie en bibliografie. Op de cover Verhofstadt, 'we zullen zien' en Leterme.
€ 10.0

BUY

BRINCKMAN Bart, ALBERS Isabel, SAMYN Steven, VERSCHELDEN Wouter
De zestien is voor u. Hoe België wegzakte in een regimecrisis. Het verhaal achter de langste regeringsvorming ooit
Pb, in-8, 335 pp. foto's in ZW, met chronologie en bibliografie
€ 10.0

BUY

BROCKMANS Hans (editor), BARREZEELE Kris, BRUYLAND Erik, CAMBIEN Karel, CROLS Frans, DEPUYDT Piet, VAN DOREN Jan, GRAMMENS Mark, SENELLE Robert
Vlaanderen een Franse kolonie?
Pb 182 pp. Index/register. Bewijst zwart op wit dat de sleutelsectoren van de Vlaamse economie in buitenlandse (en heel vaak Franse) handen zijn: immobiliën, wapens, luchtvaart, media, telecommunicatie, kabel, waterzuivering, distributie, ... Een onthutsend dossier over economische verankering en verdoken machtscentra. Pro memorie: een jaar later werd Telenet gelanceerd. Noot LT: meer politieke autonomie voor Vlaanderen betekent bijgevolg nog geen economische dekolonisering; overigens garandeert een financiële verankering nog geen rechtvaardiger verdeling van de economische koek. Een studie over een taboe-onderwerp.
€ 12.0

BUY

BROECKX J.L., DE CLERCQ C., DHONDT J. & NAUWELAERTS M.A. (onder redactie van -)
Flandria Nostra - Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen, door de tijden heen (5 volumes = compleet !)
Hardcover, rood linnen met goudopdruk, gebonden, 535 + 461 + 391 + 412 + 493 pp. Rijkelijk geïllustreerd: buitentekstplaten in kleur, honderden foto's in ZW, uitslaande kaarten in kleur en kaartjes in de tekst, gekleurde binnenplatten (kaartjes). Bibliografische noten en bibliografie. Een prachtig standaardwerk over Vlaanderen in een luxe-editie op glanspapier. Het kruim van onze wetenschappers en historici werkte mee aan dit volumineuze vijfdelige werk van niveau. Deel V bevat de registers. Besteedt nogal wat aandacht aan de evolutie van het landschap, van de vroegste tijden tot de XXste eeuw. Opgelet: zwaargewicht !
€ 120.0

BUY

BROMMER Bea, BARTELS Lidwine, VAN DER VLOET Gonda, DE BOECK Juliette, JANSSEN Elsje
Bontjes voor de tropen. De export van imitatieweefsel naar de tropen
Pb, 4to, 136 pp., geillustreerd, kaartjes, technische tekeningen, bibliografie. Met het erratablaadje. ? Noot LT: Het hoofdstuk over de Tissage de Bornhem (°1830), opgericht door graaf de Sint Aldegonde, is belangrijk voor de industriële archeologie. Het mag ook duidelijk zijn dat hoe meer de missionarissen predikten tegen naaktloperij, hoe harder de mechanische weefgetouwen in Europa draaiden. Handig toch zo'n gratis marketeers.
€ 12.5

BUY

BRT
De toekomst van de omroep als openbare dienst
BRT-uitgave 115 pp. Colloquium 26/11/1983
€ 10.0

BUY

BRUYNINCKX Robert
Koning Boudewijn in de Belgische dagbladpers. Tentoonstellingscatalogus
Tentoonstelling 26/1/1991-2/3/1991 Houyouxgalerij. Paperback 133 pp. Illustrations, photos.

Situering in het Belgische koningshuis:
• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011),

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217) x 18530822 aartshertogin Maria, Hendrika van Oostenrijk (°Pest, 18360823 Spa, 19020919) x 19091212 (kerkelijk) Blanche, Zélie, Joséphine Delacroix, baronne de Vaughan (°Boekarest, 18830513 Cambo-les-Bains, 19480212),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217) x 19001002 Hertogin in Beieren Elisabeth, Gabriele, Valérie, Marie (°Possenhofen, 18760725 Laken, 19651123),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),
• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
€ 10.0

BUY

BUYENS Frans, DE HAES Leo, HOGENKAMP Bert, MEYNEN Alain
Vechten voor onze rechten. 60-61 De staking tegen de Eenheidswet.
Wrappers, ill, 119 pp. Fotoboek en getuigenissen van Joz Wijninckx, Louis Melis, over het begin van de staking bij Cockerill-Ougrée, Eduard Schulpen, Frans Christiaenssens, Albert De Bruyne, over de betoging van 6 januari 1961 te Luik, Ernest Mandel, Jacques Yerna, Georges Debunne. De film van Frans Buyens - tevens een eerbetoon aan cineast Joris Ivens - legt een uitdrukkelijke link tussen het failliet van de Belgische koloniale politiek (Congo) en de (gezochte?) troebelen in de binnenlandse politieke economie. Bevat de integrale filmtekst.
€ 10.0

BUY

CADFRYN-ROBERTS John
Coaches and trains
1st edition. Hardcover with ill. dj, 12 pp. + 20 coloured plates. 19th century transport prints, vol. 2 .
€ 12.0

BUY

CALLAERT Louis, De paradé Karel, SEGERS Jules, SPRANGERS Henri
Dag betovergrootouders. Van Aerts tot Winckelmans [genealogie]
Geïllustreerde hardcover, 4to, 192 pp, foto's, kaarten en genealogische schema's in ZW, bibliografie.
€ 20.0

BUY

CALMPTHOUTANIA, MERTENS Jos
CALMPTHOUTANIA: [Driemaandelijks] Tijdschrift voor Geschiedenis, Folklore en Streekstudie: jg 26 (1974), nrs 2-3-4; jg 34 (1982), nrs 1-2; jg 36 (1984), nrs 1-2-3; jg 38 (1986), nrs 1-2; jg 39 (1987), nrs 1-2-3
in totaal 13 nummers. Nr 38/1 (1986) bevat de Geschiedenis van Nieuwmoer door Jos Mertens. Verscheidene kaartjes.
€ 39.0

BUY

CAMPE René, DUMON Marthe, JESPERS Jean-Jacques
Radioscopie de la presse belge
Wrappers, broché, 600 pp. L'analyse incontournable de la presse belge: histoire, propriétaires, groupes, tirages, problèmes. Ce fut la toute première analyse de ce genre.
€ 20.0

BUY

CAMPE René, DUMON Marthe, JESPERS Jean-Jacques
Radioscopie de la presse belge
Wrappers, broché, 600 pp. L'analyse incontournable de la presse belge: histoire, propriétaires, groupes, tirages, problèmes. Ce fut la toute première analyse de ce genre.
€ 20.0

BUY

CAMPERT Remco, GEERAERTS Jef, BLAMAN Anna, e.a.
Aan zee. Sfeervolle strandverhalen van -
Pb, in-8, 232 pp., bibliografie
€ 10.0

BUY

CAMUS Albert
De gelukkige dood (vertaling van La mort heureuse - 1938)
Paperback 239 pp. Cahiers Albert Camus I. Vertaald door C.N. Lijsen. Inleiding en aantekeningen van Jean Sarocchi. Noot LT: Deze roman, geschreven tussen 1936 en 1938, werd in 1971 postuum uitgegeven. Het is het enige boek van Camus waarin hij zich rechtstreeks uitspreekt over zijn intieme persoonlijke relaties.
€ 12.0

BUY

CAMUS Albert
De gelukkige dood (vertaling van La mort heureuse - 1938)
Paperback 239 pp. Cahiers Albert Camus I. Vertaald door C.N. Lijsen. Inleiding en aantekeningen van Jean Sarocchi. Noot LT: Deze roman, geschreven tussen 1936 en 1938, werd in 1971 postuum uitgegeven. Het is het enige boek van Camus waarin hij zich rechtstreeks uitspreekt over zijn intieme persoonlijke relaties.
€ 12.0

BUY

CAMUS Albert
L'Etranger
Pocket, 179 pp.
€ 10.0

BUY

CAMUS Albert
Caligula. Toneelspel in vier bedrijven. (vertaling van Caligula - 1944)
Paperback , 108 pp. LP 68, doch op het schutblad staat N° 69 vermeld. Vertaald uit het Frans door Victor E. Van Vriesland. In het 8ste toneel van het 1ste bedrijf zegt Caligula i.v.m. de door hem voorgestelde nationalisering van de vermogens: "Regeren is stelen, dat weet iedereen." (20) In het negende toneel van het 2de bedrijf zegt Caligula: "Je bent altijd vrij ten koste van iemand." (45)
€ 12.0

BUY

CAMUS Albert
L'état de siège. Spectacle en trois parties.
Softcover, In-8 br, 234 pp., [3]ff. Non coupé.
€ 10.0

BUY

CAMUS Albert
Les Justes. Pièce en cinq actes. Texte intégral. (1950).
Pb, 151 pp. Les préparations de l'attentat à la bombe en 1905 visent le grand-duc Serge, oncle du tsar. Basé sur des faits historiques, Camus pose le problème de la révolte, du meurtre justifié, le droit des justes pour tuer, les fondements de l'anarchisme, l'oppresseur liquidé, la violence, ... A relire ou à refaire? Camus (1913-1960)
€ 10.0

BUY

CAMUS Albert
Les Justes. Pièce en cinq actes. Texte intégral. (1950).
Pb, 152 [+2] pp. Les préparations de l'attentat à la bombe en 1905 visent le grand-duc Serge, oncle du tsar. Basé sur des faits historiques, Camus pose le problème de la révolte, du meurtre justifié, le droit des justes pour tuer, les fondements de l'anarchisme, l'oppresseur liquidé, la violence, ... A relire ou à refaire? Camus (1913-1960)
€ 10.0

BUY

CAMUS Albert
L'Homme révolté
Broché, 382 pp. 86e édition.
€ 12.0

BUY

CAMUS Albert
La Chute. Récit.
Softcover, broché, 12x19cm, 169 pp.
€ 10.0

BUY

CAMUS Albert
L'Exil et le Royaume. Nouvelles. (La Femme adultère; Le Renégat; Les Muets; L'Hote; Jonas; La pierre qui pousse)
Broché, 231 pp. 102e édition
€ 12.0

BUY

CAMUS ALBERT
De eerste man (vertaling van Le Premier Homme)
Vertaling Jan Pieter van der Sterre. Pb, In-8, 370 pp. Onafgewerkte roman. Het manuscript had AC bij zich toen hij op 4/1/1960 verongelukte. Over de bevrijdende zoektocht naar de ijle vaderfiguur.
€ 12.0

BUY

CAMUS Albert
L'Etranger
Pb, 187 pp.
€ 10.0

BUY

CAMUS Albert
Essais. L'Envers et l'endroit - Noces - Le mythe de Sisyphe - Lettres à un ami Allemand - Actuelles I (1944-1948) - L'Homme révolté - Actuelles II (1948-1953) - L'Eté - Chroniques Algériennes (1939-1958) - Réflexions sur la guillotine - Discours de Suède - Essais critiques - Textes complémentaires
Introduction par R. Quilliot. Textes établis et annotés par R. Quilliot et L. Faucon. Hardcover, jq, in slipcase, in-8, xiv + 1975 pp. Bibliothèque de la Pléiade, n° 183.
€ 60.0

BUY

CAMUS Albert
La peste (1947)
Pocket, 278 pp.
€ 7.5

BUY

CAMUS ALBERT
De eerste man (vertaling van Le Premier Homme)
Vertaling Jan Pieter van der Sterre. Pb, In-8, 312 pp. Onafgewerkte roman. Het manuscript had AC bij zich toen hij op 4/1/1960 verongelukte. Over de bevrijdende zoektocht naar de ijle vaderfiguur.
€ 10.0

BUY

CAMUS Albert
De myte van Sisyfus. Een essay over het Absurde (vertaling van Le Mythe De Sisyphe. Essai sur l'absurde. - 1942-1943)
3de druk. Pb, in-8, 191 pp. Uit het Frans vertaald door C.N. Lijsen. Bevat tevens het aanhangsel 'De hoop en het Absurde in het werk van Franz Kafka'. Camus liet in 1945 noteren in Les Nouvelles Littéraires dat dit boek gericht was tegen de existentialisten.
€ 15.0

BUY

CAMUS Albert
La Peste
Hardcover, demi cuir, 337 pp. 101ième édition, NRF, 1947.
De la page 15: "Ce qu'il faut souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on passe ses journées sans difficultés aussitôt qu'on a des habitudes."
€ 10.0

BUY

CAMUS Albert [Edition établie, présentée et annotée Par Jacqueline Lévi-Velansi]
Camus à Combat. Editoriaux et articles d’Albert Camus 1944-1947.
Cahiers Albert Camus 8. Softcover, 748 pp. Entre le 21/8/1944 et le 3/6/1947, Albert Camus est rédacteur en chef et éditorialiste à Combat. C'est la totalité de ses 165 articles - signés, authentifiés, ou légitimement attribuables - qui est ici receuillie, présentée et annotée. Une constante dans ces articles: après la libération, le combat continue ... Nous citons de la page 403 (22/12/1944): "La séparation me paraît la règle et la réunion n'est que l'exception, le bonheur un hasard qui se prolonge." En fait c'est le thème de La Peste. Le 29/11/1944: "On ne désire jamais la liberté sans exiger du même coup la justice. (...) La victoire sans la justice ne serait pour tous ces peuples qu'une vaste dérision." (361)
€ 30.0

BUY

CAMUS Albert, GRENIER Roger (choix et commentaires)
Album Camus
Bibliothèque de la Pléiade. Hardcover, jq, rhodoïd, petit in-8, 325 pp., 490 illustrations & photos.
€ 99.5

BUY

CARTIER-BRESSON, HENRI. ARBAÏZAR, PHILIPPE A.O.
Henri Cartier-Bresson: the Man, the Image and the World. A Retrospective.
Hardcover, cloth, dj, 4to square, 431 pp. 602 photograpies BW, with biography and bibliography, list of exhibitions. Henri Cartier-Bresson (Chanteloup-en-Brie, August 22, 1908 – Montjustin, August 3, 2004) was a French photographer considered to be the father of modern photojournalism. He was an early adopter of 35 mm format, and the master of candid photography. He helped develop the "street photography" or "real life reportage" style that has influenced generations of photographers who followed.
€ 75.0

BUY

CELINE Louis-Ferdinand, VERSTEEG J.A., VAN ZOEST Aart, CHAPSAL Madeleine
Bzzlletin, nr 70, november 1979: Themanummer Louis-Ferdinand Céline
Pb, 4to, 112 pp., rijkelijk geïllustreerd met foto's in ZW, facsimile van het handschrift. Bevat ook de vertaling van het ongezouten interview dat LFC gaf aan Madeleine Chapsal in L'Express van 14 juni 1957.
€ 20.0

BUY

CESBRON Gilbert
Ce que je crois (1970), suivi de Lettre ouverte à une jeune fille morte (1968)
Poche, 285 pp.
€ 7.5

BUY

CLAES Ernest, VAN HAGELAND Albert
Tussen twee wereldoorlogen. Journalistieke beschouwingen tussen 1918 en 1938.
Hardcover, stofwikkel, in-8, 240 p., met portret. EC schreef deze bijdragen tijdens het interbellum voor het Nieuws van den Dag. Elke bijdrage is van een datum voorzien. EC Claes ondertekende met Dr. Ern. Claes.
€ 15.0

BUY

CLOSE Robert generaal
Europa weerloos ? Staan de Russen na 48 uren aan de Rijn (vertaling van L'Europe sans défense?)
Pb, grote in-8, 365 pp., foto's, kaartjes, statistieken en grafieken over bewapening en defensiebudgetten, bibliografie, index. Uit het Frans vertaald door Kolonel J. De Boodt. Generaal-majoor Robert Close was van 1961 tot 1965 verbonden aan de Afdeling Planning en Politiek van SHAPE en werd daarna van 1974 tot 1976 plaatsvervangend commandant van het NAVO-Verdedigingscollege te Roma. Op het moment van het verschijnen van het boek was hij commandant van de Belgische 16de Pantserdivisie in Duitsland. Het boek deed destijds veel stof opwaaien omdat het indruiste tegen de ontspanningspolitiek tussen Oost en West. De Westduitse minister van Defensie eiste het ontslag van de generaal.
€ 25.0

BUY

CLOSE Robert général
Léopold III: les non-dits
Broché, in-8, 298 pp., photos, facsimilés de documents inédits. Close (1922-2003). Note Lucas Tessens: Reprend le texte intégral du 'Testament politique' de Léopold III daté du 25/1/1944. Souligne la position anti-léopoldienne de Churchill. Met en lumière le contrat entre le gouvernement Pierlot et les USA et l'Angleterre concernant l'uranium Congolais. (p. 109, avec une faute dans la note n° 1; aussi une faute dans l'ortographe p. 110: 'Africar Metals' au lieu de 'African Metals'). Un livre très important sur la question royale. Même sans suivre l'opinion de l'auteur, les documents annexés font découvrir les vrais pistes: la restauration de la particratie et la dominance de la francophonie en Belgique, l'uranium comme matière première stratégique sur le plan mondial, le soutien de Churchill, les intérêts de l'Union Minière au Congo/Katanga (Shinkolobwe).
voir aussi ce livre sur l'uranium dans la géopolitique
€ 25.0

BUY

CLOSE Robert général
Léopold III: les non-dits
Broché, in-8, 298 pp., photos, facsimilés de documents inédits. Close (1922-2003). Note Lucas Tessens: Reprend le texte intégral du 'Testament politique' de Léopold III daté du 25/1/1944. Souligne la position anti-léopoldienne de Churchill. Met en lumière le contrat entre le gouvernement Pierlot et les USA et l'Angleterre concernant l'uranium Congolais. (p. 109, avec une faute dans la note n° 1; aussi une faute dans l'ortographe p. 110: 'Africar Metals' au lieu de 'African Metals'). Un livre très important sur la question royale. Même sans suivre l'opinion de l'auteur, les documents annexés font découvrir les vrais pistes: la restauration de la particratie et la dominance de la francophonie en Belgique, l'uranium comme matière première stratégique sur le plan mondial, le soutien de Churchill, les intérêts de l'Union Minière au Congo/Katanga (Shinkolobwe).
voir aussi ce livre sur l'uranium dans la géopolitique
€ 35.0

BUY

COENJAARTS H., DE HAES L., GEENS H., GERMONPREZ R., GOOSSENS P., KOECK P.
De CVP-staat
Pb 176 pp. Ophefmakend boek ontrafelt machtsstructuren van de Vlaamse christen-democratie. Cover getekend door GAL.
€ 11.0

BUY

COENJAERTS Tony
De rijkste families van België. De economische macht en rijkdom in kaart gebracht. [200 families]
Paperback, in-8, 261 pp., index/register op personen en op vennootschappen.
TC was directeur van Trends-Tendances en Top 100.000 en de gegevens zijn daar dan ook uit betrokken. Een mooi voorbeeld van datamining.
Toch hadden we ook graag een schema gezien van de relaties tussen de vennootschappen/groepen.
Zie ook de boeken van Ludwig Verduyn. Verduyn stond toch wat onafhankelijker tegenover zijn thema, met name de affaire Beaulieu (Roger De Clerck).
€ 10.0

BUY

COHEN Albert
De uitverkorene van de heer (vertaling van Belle du seigneur - 1968)
Hardcover, linnen, geïllustreerde stofwikkel, in-8, 867 pp. Uit het Frans vertaald door Paul Syrier. Albert Cohen (Korfoe, 16 augustus 1895 - Genève, 17 oktober 1981) was een Zwitsers dichter, roman- en toneelschrijver. Belle du Seigneur werd bekroond met de Grand Prix du Roman van de Académie Française. Thema: Macht van mannen, het vermogen te doden, erotiseert. Maar wil de Heer het wijfje effectief veroveren dan zijn er nog enkele kunstgrepen toe te passen. (zie hoofdstuk XXXV)
€ 20.0

BUY

COLUMBUS Christoffel, FUSON Robert H. (inleiding en verklaring)
Het Scheepsdagboek van Christoffel Columbus. Zijn eigen verslag van de reis die uiteindelijk leidde tot de ontdekking van Amerika.
Pb, grote in-8, oblong, 272 pp., rijkelijk geïllustreerd met tekeningen, reproducties, kaartjes, bibliografie. De Santa Maria liep op 25/12/1492 's nachts vast op een zandbank (176), niet op een rif (Columbus vermeldt geen Restinga de piedras). Het schip zonk niet maar bleef op de zandbank liggen en de bemanning slaagde erin - met hulp van de inboorlingen - het volledig te ontladen. De vracht werd in de huizen van de inboorlingen gestockeerd. In De Standaard van 14/5/2014 vertelt journalist Geert Sels het verhaal enigszins anders. Het scheepsdagboek van Columbus beschrijft de totale ontmanteling (tot de laatste nagel, schrijft C.) van de Santa Maria en van een volwaardig wrak zal dus wellicht geen sprake meer zijn.
€ 10.0

BUY

CONWAY Martin
Collaboration in Belgium. Léon Degrelle and the Rexist Movement, 1940-1944
Hardcover, dj, in-8, 364 pp., illustrations, map of Belgium, bibliographical notes, bibliography, index.
for the role of Maurice Lippens and Centre pour la Réforme de l'Etat (CERE), see the pages 36-37
€ 25.0

BUY

CORNELISSEN Walter, OST Jean Pierre, SCHOKKAERT Bruno
Camp Top Hat in beeld. Het Amerikaanse repatriëringskamp op de Antwerpse Linkeroever 1945-46. België in oorlog 18.
Pb, grote in-8, 95 pp., 230 foto's in kleur en ZW.
Opvallend is dat - voor zover wij konden nagaan - nergens in het boek verwezen wordt naar de zeldzame gestencilde uitgave 'The History of Camp Tophat' door Lieutenant John B. Rand. Nochtans wordt er veelvuldig geput uit deze uitgave.
Vanuit Top Hat werden tussen juli 1945 en april 1946 271.785 Amerikaanse soldaten gerepatrieerd. Er werkten 2.650 Duitse krijgsgevangenen die hielpen bij de opbouw (o.a. opruimen van mijnen) en het vuile werk deden.
De groepen in het kamp: US-officieren; blanke US-soldaten; zwarte US-soldaten; gewone Duitse POW's; Duitse POW's met SS-verleden; Belgisch dienstpersoneel (mannen en vrouwen). Tussen blank en zwart heerste segregatie en er werd vaak gevochten. De Amerikaanse soldaten hadden in de omliggende dorpen een kwalijke reputatie en sommigen gedroegen zich 'als varkens', aldus een getuige in de Canvas-reportage 'Publiek Geheim' (2011). Het kwam ook tot verkrachtingen en met de lokale bevolking werd gevochten. Bij hun vertrek mochten de soldaten hun wapens niet meenemen; die werden - aldus Publiek Geheim - ter plekke begraven.
Historica Aline Sax komt aan het woord in de reportage.
€ 25.0

BUY

CORNILLIE Bert, DECLERQ Hans (red.)
In de schaduw van Saddam. Het Koerdische experiment in Irak
Paperback. Pp: 288. De Koerden kennen een lange en weinig gelukkige geschiedenis. Zij zijn voortdurend speelbal geweest van regionale en internationale krachten. Na de Koeweit-crisis van 1991 kregen de Koerden in Noord-Irak echter onder internationale bescherming een zekere vorm van autonomie. In de marge van het regime van Saddam Hoessein, begonnen zij aan wat zij zelf het 'experiment' noemen: parlementsverkiezingen, economisch herstel, samenwerking met de Iraakse oppositie en overleg met de buurlanden.
In dit boek gaan de auteurs in op de historische en actuele achtergronden van dit Koerdische experiment: de aanhoudende spanning in de regio, de wisselende betrekkingen van de Koerden met Bagdad en met de buren, de taalpolitiek, de rivaliteit en het wapengekletter tussen de twee grootste Koerdische politieke formaties, het enorme vluchtelingenprobleem, de rol van de islam in Iraaks Koerdistan, en de lokale en internationale economische en politieke verhoudingen.De Vlaamse en Nederlandse auteurs schenken bijzondere aandacht aan de rol en de belangen van het Westen in de regio en aan de geopolitieke betekenis van Irak na 11 september 2001.
Cornillie (1975) werkte in 2001 als co-redacteur mee aan 'De Koerden tussen Europa en Turkije'.
Declercq (1976) is socioloog, globalist, Brusselaar en wereldreiziger.
€ 10.0

BUY

CORNILLY Jeroen, DE CAIGNY Sofie, VANDERMARLIERE Katrien, DENDOOVEN Dominiek, GOOSSENS Caroline, BERTELS Inge, VANDEWALLE Chris, BAERT Koen
Bouwen aan wederopbouw 1914/2050. Architectuur in de Westhoek
Hardcover, 4to, 215 pp., rijkelijk geïllustreerd, plans, foto's, eindnoten, beknopte bibliografie, index op personen, index op plaatsnamen. Een greep uit de inhoud: Boezinge, Westouter, Zonnebeke, Langemark, Passendale, Merken, Diksmuide, kasteel van Loker, Ieper, Mesen, Reninge, slagveld, Ijzer, kaart verwoeste gewesten (58), Société Nationale des Industries de Construction en Belgique SA = kasbon en geen aandeel zoals vermeld in het boek (61), gemeentemagazijn in kerk in Lo, tweetalige krant Het Ypersche (68), Adolphe Puissant = architect (85), Georges Hendrickx = architect (87), Dikkebus, Sint-Joris, Nieuwpoort, Richard Acke = architect tuinwijk te Ieper (92), Ieperleekanaal in 1933 (foto p. 95), steenbakkerij Dumoulin in Langemark, Hollandsch-Limburgse Commissie (104), Elverdinge, Jozef Viérin (129) & Valentin Vaerwijck, Jules Coomans (128), Speybrouck, Huib Hoste (131), Camille Van Elslande = architect tuinwijk (136, 158), Henri Carbon (138), Richard Acke = architect (150), Henri Derée = architect tuinwijk niet uitgevoerd (155), zicht op verwoest landschap rond Kemmelberg, boek Viérin: Over de landelijke woning aan de Vlaamsche kust (160), boek Landelijke gebouwen in België (163), rol van Boerenbond bij wederopbouw (167), Aannemersbond van de Kust Oostende werkreglement (183), Mahaim vermeld in de bibliografie,
€ 32.0

BUY

CORTEBEECK Luc, ACV-Voorzitter
De solidaire samenleving. Over de rol van sterke vakbonden
Pb, small in-8, 149 pp. Commentaar Lucas Tessens: : Op p. 94 stelt C. dat Vlaanderen rijk is. Hij gaat echter niet in op de problematiek van de localisering van het aandelenbezit of de spreiding van het onroerend vermogen. De verdeling van de koek komt al helemaal niet aan bod. Een teleurstellend boekje vol holle politieke slogans en halve waarheden, nergens rakend aan de fundamenten. Zo wordt er zelfs niet naar een antwoord gezocht op volgende vraag: Indien 'wonen' een steeds grotere hap uit het gezinsbudget neemt, hoe kan men dan - bij een gelijkblijvende wegingscoëfficiënt van 'het wonen' binnen het indexcijfer - volhouden dat de koopkracht van de gezinnen onaangetast blijft?
€ 50.0

BUY

COURTOIS Stéphane, WERTH Nicolas, e.a.
Le livre noir du communisme. Crimes, terreur, répression
Broché, in-8, 846 pp., photos, cartes, bibliographie, index. Sur l'Ukraine (p. 19): "destruction par la famine provoquée et non secourue de six millions d'Ukrainiens en 1932-1933; déportation de centaines de milliers de Polonais, d'ukrainiens, de Baltes, de Moldaves et de Bessarabiens en 1939-1941, puis en 1944-1945; déportation-abandon des Tatars de Crimée en 1943 (...)"
€ 15.0

BUY

D'HAENENS Albert (Edit.)
Abdijen en Begijnhoven van België - Deel II: De Cisterciënzerorde
Hardcover with ill. dj. Ingekleefde prenten. De volledige reeks bestaat uit 4 volumes. Deel II (Cisterciënzerorde): Orval, Ter Duinen te Koksijde (met het schilderij van Pieter Pourbus, de enige voorstelling van de abdij vóór de plunderingen op het einde van de 16de eeuw), Villers, Aulne, Cambron, Herkenrode, Ter Kameren, Val-Saint-Lambert, La Ramée (Jauchelette in Waals-Brabant), Val-Dieu, De Bijloke, Marche-les-Dames.
€ 10.0

BUY

D'HAENENS Albert (Edit.)
Abdijen en Begijnhoven van België - Delen 1-4 (volledig) + Begijnhoven van België (1979)
Hardcover with ill. dj. Ingekleefde prenten. De volledige reeks bestaat uit 4 volumes. Toegevoegd: deel over begijnhoven, verschenen in 1979.
Deel I (Prémontré, Norbertijnen):
Park,
Heylissem,
Leffe,
Averbode,
Bonne-Espérance,
Grimbergen,
Floreffe,
Tongerlo,
Postel,
Ninove.
Deel II (Cisterciënzerorde):
Orval,
Ter Duinen,
Villers-la-Ville,
Aulne,
Cambron,
Herkenrode,
Ter Kameren,
Val-Saint-Lambert,
La Ramée (Jauchelette in Waals-Brabant),
Val-Dieu,
De Bijloke,
Marche-les-Dames.
Deel III (Benedictijnen):
Sint-Baafs (Gent),
Sint-Pieters (Gent),
Stavelot en Malmédy,
Saint-Hubert,
Brogne (St. Gerard),
Gembloers,
Sint-Jacob (Luik),
Sint-Laurentius (Luik),
Affligem,
Vlierbeek,
Maredsous.
Deel IV bespreekt de interessante abdij-economie, een octopus die alle inkomstenbronnen beheerste: landbouw en dus voedsel, veeteelt, energie (molens), ontluikende industrie, visteelt, tiendenrechten, krediet, etc.
€ 30.0

BUY

D'HAENENS Albert, DUPONT Pierre-Paul, LEMAIRE Guy, NANDRIN Jean-Pierre, ZELIS Guy, EYCKERMANS Annie, SAUVAGE Pierre, VAN DEN STEEN Christian, DEGEYE Jacques, FANIEL Alain (Groupe Clio 70) (Edit)
Abbayes de Belgique
in-8 , 484 pp, ills. et photos NB, toile rouge d'éditeur avec jacquette. Toutes les abbayes de la Belgique, historique, bibliographie, plans, index des ill.
€ 25.0

BUY

d'HAENENS Albert, VANHOEBROECK Henri (Edit.)
De lagere school in België van de middeleeuwen tot nu. L'Ecole primaire en Belgique depuis le Moyen Age.
Pb ill. 336 pp. tekst in Nederlands en Frans. Textes en Néerlandais et Français. Tentoonstellingcatalogus, ASLK-galerij, Brussel 10/10/1986-11/1/1987.
€ 12.5

BUY

D'Hérouville Hubert
La Communauté Economique Atlantique
Pocket, Que sais-je?
€ 5.0

BUY

D'Hondt Bart
Gelijke rechten, gelijke plichten. Een portret van vijf liberale vrouwen: Marthe Boël-de Kerchove de Denterghem, Alice De Keyser-Buysse, Jane Brigode-Ouwerx, Georgette Wagner-Ciselet, Lucienne Herman-Michielsens.
Pb 155 pp. Foto's en afbeeldingen in ZW. Bibliografie. Biografieën van Marthe Boël-de Kerchove de Denterghem, Alice De Keyser-Buysse, Jane Brigode-Ouwerx, Georgette Wagner-Ciselet, Lucienne Herman-Michielsens.
€ 10.0

BUY

DE BLUST Geert & SLOOTMAEKERS Marc (fotografie)
De Kalmthoutse Heide
Hardcover met geïll. stofwikkel, 142 pp. Foto's en kaarten in kleur. Op pagina 29 vindt men het interessante kaartje: Historische karakteristieken van de Kalmthoutse Heide (naar een historisch-geografische overzichtskaart van Havermans - 1959 - en eigen gegevens). Daarop aangeduid: de afgraving van Vossenbergcomplex (zandwinning), afgraving van de Boterbergen (1860-1865), plag- en turfontginning, zandwasplaatsen, Oude Moervaart, Vertakkingsvaart, voormalig spoor naar Vossenberg en Mont Noir. Geert De Blust (°1952) is bioloog en de grote specialist van de Kalmthoutse Heide.
€ 40.0

BUY

DE BRUYN Joeri, VAN ACKER Maarten, PLISSART Marie-Françoise (fotografie)
Groene singel - Geschiedenis van de Antwerpse ringruimte: Plannen, verhalen, dromen 1906-2009.
Gebrocheerd met flappen, kleine 4to, 208 pp., (lucht-)foto's in ZW en kleur, plannetjes, kaarten, bibliografie. Interessant werk over de transformatie van de Antwerpse rand.
Bespreekt in het tweede gedeelte 12 cases (die we hier, anders dan in het boek in chronologische volgorde hebben gezet):
1881: Zurenborg en Velodroom (1920),
1910: aankoop Nachtegalenpark,
1915: Volkstuinen & Werk van den Akker tijdens WO I (overlevingstuinen),
1933: opening van het Sportpaleis op 1 oktober,
1938: aanleg van het Lobroekdok (en bespreking slachthuissite).
1962: Wezenberg: bouw Koninklijk Conservatorium en studio Antwerpen (Léon Stynen),
1969: opening van de Kennedy-tunnel onder de Schelde,
1970: Hof ter Loo/Foorplein: speelbal van hogere machten,
1972: Singel Noord: bouw van een waterzuiveringsstation,
1973: Silvertop: bouw van woontorens,
1980: Antwerp Gate: kantoorgebouwen ofte glazen kantoordozen,
1999: Berchem Station: heraanleg van het Stationsplein,
2000: Nieuw Zuid: bouw van het justitiepaleis,
Een verbluffend werk qua opbouw en volgehouden logica in de lay-out. De fotografie van Plissart schept een poëtisch rustpunt in het boek.
€ 25.0

BUY

DE BRUYNE Arthur
"petits vicaires..." Priester Daens, Dom Modest Van Assche, Rektor Jan Bernaerts, Pater Callewaert.
Softcover, pb, 8vo, 168 pp.
€ 10.0

BUY

DE BRUYNE Arthur
Usselincx en de Westindische Compagnie. (Hulde Arthur De Bruyne 75)
Softcover, pb, 8vo, 96 pp., exemplaar nr. 64
€ 10.0

BUY

DE BURBURE DE WESEMBEEK Albert
Le Centenaire de la Ligne Ostende-Douvres 1846-1946 Contribution à l'Histoire des Relations maritimes anglo-continentales par paquebots depuis leur origine
Couv., hors-textes, fleurons de Ray Ber; illustrations par Georges Frederic - 167 pp., 4to, br., Avant-propos de Henry De Vos - (zie foto onder nummer)
€ 40.0

BUY

DE CLERCQ Geert (edit.)
Ter Beurze. Geschiedenis van de aandelenhandel in België, 1300-1990.
Hardcover, groen linnen met goudopdruk, met geïll. stofwikkel, 4to, in foedraal (slipcase), 480 pp. Overvloedig geïllustreerd. Bibliografie, index/register, biografie van de medewerkers, herkomst van de foto's en illustraties. Bevat interessant hoofdstuk over Alfred Loewenstein (The man who fell from the sky)
Noot LT: Obligaties van staat, steden en provincies waren in 1865 goed voor 90% van alle roerende waarden die op de Beurs van Brussel noteerden. (193)
€ 65.0

BUY

DE COCK Bert
Zestig jaar onmondigheid van het volk
Gebrocheerd, in-8, 167 pp. Illustraties, foto's, index.
€ 10.0

BUY

DE HAAN, MR. P.; BRUSSAARD, PROF. DRS. B.K.; THIADENS, IR. TH.J.G.; BOGAERTS, PROF. DR. IR. M.J.M.; E.A.
Op goede gronden. Een bundel opstellen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers.
Hardcover, gebonden, met geïll. stofwikkel, 237 pp. (ISBN: 9012037719), folio.
€ 20.0

BUY

DE HERT Robbe, DE POOT Désirée (opgetekend door -)
Het drinkend hert in het nauw
Pb, in-8 square, 200 pp., foto's in ZW. RDH (°1942) getuigt over de moeilijkheden in de Vlaamse filmbusiness, de successen en de flops, de bemoeienissen van de producenten en de overheid, de (katholieke) censuur, het eeuwige geldgebrek, minister Poma, Louis Paul Boon, het kassucces (niet het zijne) van Daens, Blueberry Hill en veel meer. Désirée De Poot weet de ongelooflijk plastische taal van dit Antwerpse filmgenie in beschaafd Nederlands te vertalen. De Robbe blijft altijd kritisch, moeilijk maar eerlijk, een 'schat', een teddybeer. Noemt man en paard. Met Fugutive Cinema wilde hij de Vlaamse film een sociale dimensie geven; en God weet hoe moeilijk dat is.
€ 12.0

BUY

DE JOUVENEL Bertrand
Napoléon et l'économie dirigée. Le blocus continental.
Broché, in-8, 234 pp. Avec la petite feuille des errata. Note bio: Bertrand de Jouvenel des Ursins connu sous le nom de Bertrand de Jouvenel, né le 31 octobre 1903 à Paris, où il est mort le 1er mars 1987, est un écrivain et journaliste français, également juriste, politologue et économiste. (source: wiki)
€ 15.0

BUY

DE KINDER, Constant & WIRTZ Edward
Zwemmen en redden
Hardcover (rebound) 219 Blz. Illustrations, photos. Groot formaat in 4. Owners name. Inhoud: Het buikzwemmen - het zwemmen op den rug - Zijdestreek - Moeilijkheden en ongevallen - Springen en duiken - Onder water zwemmen - Spelen - Het redden - Opwekking uit den schijn- dood - Silvestermethode - Howardmethode - Inrichting als leervak. enz.
€ 15.0

BUY

DE LUPPE Robert
Albert Camus
Sixième édition revue et mise à jour (mai 1960). Pocket, 11x17cm, 125 pp., photos en NB, bio- en bibliographie.
€ 10.0

BUY

DE MEESTER Tom, MERTENS Peter (woord vooraf)
Opgelicht: De energiezwendel van Electrabel & co.
Paperback, in-8, pp., bibliografische noten.
Tom De Meester is de energiespecialist van de PVDA.
Van de backcover: "Het is jou energie", zegt Electrabel. "En het is onze winst", denken aandeelhouders in Parijs en Frankfurt, en Albert Frère bij ons.

Onthullende journalistiek.
Op p. 47 vindt u een prijsvergelijking per kilowattuur.
€ 15.0

BUY

DE NAVE Francine, TIJS Rutger, HIMLER Albert, VERMEYEN Armand, e.a.
Een stad groeit. Eenheid in verscheidenheid. Tentoonstellingcatalogus, 7 juli - 26 september 1984. Stadsfeestzaal Antwerpen.
Wrappers, In-4, 180 pp., foto's en illustraties in ZW en enkele in kleur. Met toponiemenkaart waarop 476 plaatsen zijn aangeduid. (p. 30-33). Grote tabel betreffende de bevolkingsevolutie van Antwerpen en omgeving 1437-1983. (p. 42-43) Bibliografie en bibliografische noten.€ 10.0

BUY

DE NIJN Heidi, HUYGENS Frank, STROOBANTS Bart
Van Brigand tot Held. Franse hervormingen en Boerenkrijg. Tentoonstellingcatalogus Hof van Busleyden, Mechelen, 17/10 - 29/11/1998.
Gebrocheerd, 4to, 140 pp. Illustraties in kleur en ZW. 116 items in het catalogusgedeelte (veel stukken uit privé-verzamelingen). Biografisch register. Bibliografie. Index. Belicht zowel de historische feiten als de mythevorming (in literatuur, iconografie, kunst, ...) rond de Boerenkrijg.
€ 12.0

BUY

DE NIJN Heidi, HUYGENS Frank, STROOBANTS Bart
Van Brigand tot Held. Franse hervormingen en Boerenkrijg. Tentoonstellingcatalogus Hof van Busleyden, Mechelen, 17/10 - 29/11/1998.
Gebrocheerd, 4to, 140 pp. Illustraties in kleur en ZW. 116 items in het catalogusgedeelte (veel stukken uit privé-verzamelingen). Biografisch register. Bibliografie. Index. Belicht zowel de historische feiten als de mythevorming (in literatuur, iconografie, kunst, ...) rond de Boerenkrijg.
€ 12.0

BUY

DE RUYTER Karin, MICHIELSEN Stefaan, MORTELMANS Johan
België verkoopt. De stille privatisering van de Belgische overheidsbedrijven
Pb 138 pp. Over o.a. de verkopen van de ASLK, de NMKN, Distrigas, Belgacom ... achter gesloten deuren.
€ 25.0

BUY

DE SPOT Jan, PIL (cartoons)
Gods wegen: Vaderlandse en andere geschiedenissen
Softcover, in-8, 363 pp. met cartoons van PIL
€ 10.0

BUY

DE SWERT Gilbert
Het pensioenspook
Pb, in-8, 238 pp. ? Noot LT: Gilbert De Swert was hoofd van de ACV-studiedienst van 1969 tot 2006 en weet dus waarover hij het heeft. Op p. 87 een interessante grafiek uit het Pensioenkadaster: inkomensverdeling van de eerste pijler van het pensioenstelsel, 2007 (mannen/vrouwen), waaruit blijkt hoe de supertop zichzelf verwent, ook na de beroepscarrière. Op p. 95-96 vinden we een tabel met de gemiddelde ambtenarenpensioenen (bruto); de ongelijkheid in de uitgekeerde pensioenen is zo hallucinant dat de cijfers best ook eens door een ethicus kunnen worden bekeken; dit heeft niets meer te maken met een eerlijke verdeling van de koek maar alles met 'ons kent ons' en een mechanisme dat veel weg heeft van het Indische kaste-systeem; wie dit ziet begrijpt ook meteen waarom er in het TV-nieuws weinig met tabellen wordt gewerkt als het over pensioenen gaat. Interessant vinden we de stelling van De Swert over de te rigiede scheiding tussen leren, werken en pensioen. ? Naar het einde toe valt dan het betoog in zijn plooi: 'We staan wel degelijk, in alle betekenissen van het woord, voor een verdelingskwestie. Tussen consumptie en vrije tijd, tussen sociale klassen, tussen generaties en tussen sociale en private rijkdom.' (223) En dan nog een toemaatje van p. 216: 'Werkgevers die zeggen geen hogere bijdragen te 'kunnen' betalen, financieren wel vlot groepsverzekeringen, pensioenfondsen en bedrijfsleiderverzekeringen.' Toen De Swert één jaar aan de slag was bij het ACV - in 1970 dus - publiceerde Karel Van Isacker 'Het land van de dwazen'. Zou De Swert dat toen gelezen hebben? Ik vraag het mij af. Ik heb nog een exemplaar in voorraad, Gilbert.
€ 15.0

BUY

DE VOS S., DUMON G., SUYKENS M., VAN STEENVOORT M.
Zwart en geel ... en een beetje rood
Pb, in-8, 245 pp., kaartjes, schema's, bibliografie.
De Vlaamse en sociale strijd uitgelegd. Geeft een uitstekend beeld van wat er leefde in Vlaanderen tussen progressieven en nationalisten. Daartussen een brug slaan bleek achteraf bekeken onbegonnen werk. Gericht op vormingswerk.
De discussie over de multinationals en het neokolonialisme werd toen heftig gevoerd. Die zou uitmonden in het antiglobalisme.

€ 10.0

BUY

DEFOORT Eric
Neel Doff, leven na Keetje Tippel
Pb, in-8, 219 pp., foto's, bibliografische noten. Bevat 2 delen: biografisch en brieven. Cornelia Hubertina (Neel) Doff (Buggenum, Nederland, 27 januari 1858 – Elsene, België, 14 juli 1942) was een Nederlandse schrijfster die in het Frans schreef. Ondanks haar Nederlandse oorsprong wordt ze tot de Franse literatuur gerekend. Door haar naturalistische verhalen wordt zij beschouwd als een van de voornaamste vertolksters van proletarische literatuur. In 1915 publiceerde zij haar memoires in het Frans 'Jours de famine et de détresse'.
€ 10.0

BUY

DELAET Jean-Louis (edit.)(archiviste de la Ville de Charleroi), FORTI Alain, VAGMAN Vincent, POTY Francis, BADOT Philippe, NEKRASSOFF Serge
Libre-sur-Sambre. Charleroi sous les révolutions 1789-1799.
Broché, 4to, illustré, 133 pp. Illustrations, gravures (Abbaye d'Aulne > gravure de Remacle, ruine de l'abbaye par Jean de Vaere (1754-1830)> Musée royal de Mariemont; gravure de la bataille de Fleurus (26/6/1794) avec utilisation d'un ballon), cartes, plans de la ville en NB et couleurs. Bibliographie. Crédits photographiques.
Propriété (voir p. 101)
€ 20.0

BUY

DELAFORTRIE Luc
Priester en Pieter Daens, mannen van de doorbraak. Uit de memoires der familie
Hardcover, stofwikkel, in-8, 350 pp., bibliografie.
Dit is de heruitgave van de publicaties van 1961 en 1963.
€ 11.5

BUY

DELBEKE Geert
Het geld van de kerk
Pb 290 pp. Bibliografie. Noot LT: GD is theoloog.
€ 10.0

BUY

DELCOURT Marie, CHASTEL André, WATERHOUSE E.K., FIERENS Paul, e.a.
l'Europe Humaniste (Palais des Beaux-Arts, Bruxelles, 15/12/1954 - 28/2/1955)
Catalogue, in-8, 309 pp., 142 planches, 367 items dans ce catalogue.
€ 10.0

BUY

DELEPINNE Berthe
Elisabeth Reine des Belges
Wrappers 199 pp. Exemplaire numéroté N° 230/tirage 400 sur papier alfa bouffant featherweight.
€ 15.0

BUY

DELEVOY Robert L., DE CROËS Catherine, OLLINGER-ZINQUE Gisèle [KHNOPFF Fernand]
Fernand Khnopff. Catalogue de l'oeuvre.


1st edition. Hardcover, linnen, jq, emboîtage/slipcase, 478 pp. Illustrations en NB et couleurs. Rêve, mort & volupté; Ouverture; Hypnos; Thanatos; Seraphita. Catalogue (> 600 ouvrages). Biographie. Bibliographie. Index. Texte en français. Bio: Fernand Khnopff est né le 12/9/1858 à Grembergen (Dendermonde). Enfance à Bruges. Formation à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles. Cofondateur du cercle artistique 'Les XX' (1883). Spiritualiste et symboliste. K. influence Klimt, Magritte l'admirait. Meurt à Bruxelles le 12/11/1921.
€ 150.0

BUY

DELVERT Jean
Géographie de l'Asie du Sud-Est
Pocket, Que sais-je?
€ 10.0

BUY

Département des Finances. Cadastre.
Etendue territoriale. Revenu imposable des propriétés foncières. Nombre des parcelles et des propriétaires. (Belgique)
Extrait du Tome X des Documents Statistiques. 71 pages fotocopiées. Tableau reprenant les donnés suivants: Noms des communes, Etendue territoriale (contenance imposable, contenance non-imposable, total), revenu imposable (du sol, des bâtiments), nombre (des parcelles, des propriétaires), observations. Récapitulation générale par province.

Exemple: Commune de Herenthout (prov. Anvers, Arr. Turnhout):
Contenance imposable: 2294 ha
Contenance non-imposable: 55 ha
Total: 2349 ha
Revenu imposable du sol: 69.063 frs
Revenu imposable des batiments: 12.245 frs
Nombre des parcelles: 3634
Nombre des propriétaires: 574


€ 35.0

BUY

DESPORTES Marc, PICON Antoine
De l'espace au territoire. L'aménagement en France XVIe - XXe siècles
ISBN : 2-85978-272-9. Relié toile sous jaquette, 4to, 224 pp., illustrations, cartes, photos, plans en couleurs et en NB, notes bibliographiques. Face à la transformation du territoire, l’histoire procure quelques repères permettant de resituer ses enjeux. Elle permet aussi de mieux comprendre l’incidence de la technique. Dans cette histoire de l’aménagement du territoire, les auteurs montrent comment l’espace français, sa cohésion mais aussi ses déséquilibres apparaissent comme les fruits de la construction d’un état moderne.
€ 50.0

BUY

DESTREE A., DERO A.C., LEBOUTTE R., MARTENS M., MARTINY V.G., ROMAN C., VANRIE A.
Geschiedenis van de techniek
Hardcover, gebonden, stofwikkel, 210 pp.**, geïllustreerd in ZW, enkele buitentekstplaten in kleur, bibliografie
€ 12.5

BUY

DESTREE A., DERO A.C., LEBOUTTE R., MARTENS M., MARTINY V.G., ROMAN C., VANRIE A.
Geschiedenis van de techniek
Hardcover, gebonden, stofwikkel, 210 pp.**, geïllustreerd in ZW, enkele buitentekstplaten in kleur, bibliografie
€ 10.0

BUY

DEVOS Patrick (tekst), MAEYAERT Paul (fotografie)
Historische Huisgevels te Oudenaarde. Een inleiding.
Wrapper, square 8vo, 154 pp., foto's in ZW. Compleet met het uitslaand plan (40x40cm) van de ligging van de gefotografeerde huizen.
€ 12.0

BUY

DONOVAN Robert J.
PT 109, John F. Kennedy in World War II
Pocket, 160 pp., illustrated, index.


Goof in the movie: In the air raid scene at the start of the film, one of the crewmen manning an anti-aircraft gun is black. Non-white sailors in World War II were assigned almost exclusively to mess duties at sea and menial labor on shore. The services weren't desegregated until after the war. (source: Imdb;rating 6,4/10)
€ 10.0

BUY

DU ROY Albert
La guerre des Belges.
Softcover, pb, 8vo, 234 pp.
€ 10.0

BUY

DUMONT G.H., HUENS J.L. & A. VANDERKELEN (tekeningen), VILSEN Luc (vertaling)
Europa's erfgoed - 10 delen (volledig!)
hardcover, 10 volumes, ca. 640 pp. (ca. 64 pp. per deel), 720 ingekleefde gekleurde prenten/chromo's (compleet!). De gehele Europese geschiedenis gepopulariseerd via woord en beeld. Het staat buiten kijf dat dit soort werken een enorme impact heeft gehad op het collectief visueel geheugen. De repetitieve raadpleging van deze werken, met name het doorbladeren vanaf de peuterleeftijd, versterkt de visuele inprenting van historische gebeurtenissen. Door hun charme wordt het effect van de inprenting versterkt. Met name de manier waarop historische personages in beeld worden gebracht, bepaalt de aantrekkingskracht (positief of negatief). Het communicatieve en propagandistische effect van dit soort werken wordt pas de laatste paar decennia onderzocht maar het effect zelf werd en wordt (bvb. in reclameboodschappen) door bvb. vorsten en politici, kunstenaars, reeds eeuwenlang nagestreefd.
€ 75.0

BUY

ECO Umberto
NASCHRIFT bij De naam van de roos
Pb, in-8, 95 pp.
Eco stelt wel: 'Een verteller moet geen interpretaties verschaffen van zijn eigen werk, anders had hij geen roman geschreven, een machine om interpretaties te genereren.'
€ 7.5

BUY

ECO Umberto
De Naam van de Roos (vertaling van Il nome della Rosa - 1980)
Pb, 535 pp. Tiende druk. Verhaalt hoe moorddadig een bedreigde machtsorganisatie kan worden tegenover iedereen die wil proeven van haar geheime kennis. De leken mogen enkel de façade aanschouwen.
€ 10.0

BUY

ECO Umberto
De begraafplaats van Praag - roman (vertaling van Il Cimitero di Praga - 2011)
Uit het Italiaans vertaald door Yond Boeke en Patty Krone
10de druk. Paperback met flappen, in-8, 493 pp., illustraties uit het archief van de auteur en van Daumier. Thema: de megalomane 19de eeuw. Erudiet !

In zijn nawoord wijst Eco erop dat de hoofdpersoon in feite één van de weinige fictieve personages in het boek is. Eco verweeft het fictieve verhaal van zijn hoofdpersoon dus met de werkelijke geschiedenis van de negentiende eeuw, die in zijn visie niet minder absurd is dan de verhaallijn van de roman.
€ 12.5

BUY

ECO Umberto
De Structuur van de Slechte Smaak - essays
Paperback, in-8, 405 pp., illustraties (voorbeelden uit strips). De structuur van de slechte smaak bevat een door Eco gemaakte keuze uit de essaybundels Apocalitticci e integrati (1964) en Il superuomo di massi (1978). Dat is interessant omdat we daardoor weten wat Eco zelf in zijn oeuvre als van blijvende waarde inschatte. Bij herlezing blijken de vaststellingen van Eco inzake de massacultuur ook naadloos van kracht te zijn op de explosie van het internet en de toegepaste technieken ter beïnvloeding. Om u niet langer in spanning te houden, hier is wat Eco onder slechte smaak verstaat: "Slechte smaak, op het terrein van de kunst, willen wij definiêren als het opdringen van een geprefabriceerd effect." (De cursivering is van Eco.) Eco pleit m.a.w. voor een participatie van de toeschouwer, ruimte voor een individuele interpretatie van het kunstwerk. Dat veronderstelt een vrijheid/openheid van denken die ook een degelijke opleiding impliceert.
Wij vonden de stellingnamen op volgende pagina's van belang: 53-55 (over kleine menselijke initiatieven in een massacultuur, de voortschrijdende bewustwordingsprocessen, 'zwijgen is geen protest, het is medeplichtigheid, evenals de weigering om een compromis te sluiten.'), 220 ('Maar neem nu onze maatschappij waarin alles is genivelleerd, en waar psychologische verwarring, frustraties en minderwaardigheidscomplexen aan de orde van de dag zijn'.)
En dan te bedenken dat Eco dat alles schreef nog voor het internet, facebook, twitter, etc. doorbrak.
Umberto Eco werd in 1932 in Alessandria (Piemonte) geboren. Hij was hoogleraar semiotiek aan de universiteit van Bologna. Hij overleed op 19/2/2016.
€ 40.0

BUY

ELKANN Alain, MORAVIA Alberto
Het leven van Moravia (vert. van Vita di Moravia - 1991)
Pb met flappen, in-8, 367 pp. Foto's in ZW. Bibliografie, index. Interessante biografie in de vorm van een heel lang interview. Vooral zijn relatie met Elsa Morante (1912-1985) en zijn contacten met Malaparte (1898-1957) vormen interessante passages. Volgt chronologisch zijn levensloop. Moravia (1907-1990)
€ 13.0

BUY

ENGERT Jürgen (Hrg.)
Die wirren Jahre. Deutschland 1945-1948. Begleitbuch zur grossen ARD- Dokumentation.
Hardcover, in-8, 223 S., zahlr. Fotos, Bibliographie.

€ 12.0

BUY

ESCARPIT Robert
Sociologie de la littérature
Que sais-je? N° 777 / 127 pp. 5ième édition. Note LT: réflexions sur la production et la consommation de livres. Bonne entrée en matiere. Le livre connut sa première édition en 1958.
€ 10.0

BUY

EVERAERT John
De Franse slavenhandel. Organisatie, conjunctuur en sociaal milieu van de driehoekshandel, 1763-1793
XXXIX + 461 pp., illustraties, kaartjes, bibliografie, index (avec un résumé en français).
€ 30.0

BUY

FAGUERET René, ROY Robert, LAURENT Georges, VERGNOLLE Henri (architecte du gouvernement)
64 Croisées portes-fenêtres, volets, persiennes en bois
64 fiches 4to sous enveloppe, 128 pp., dessins en NB. Série complète.
€ 25.0

BUY

FLAUBERT Gustave
Reis door de Oriënt
Pocket, 282 pp. Verslag van een reis door Egypte, Palestina, Syrië, Libanon, Rhodos, Turkije die de Franse letterkundige (1821-1880) in de periode 1849-1851 maakte. Zijn vriend Maxime Du Camp vergezelde hem.
De reisnotities vormen de aanloop tot Madame Bovary .
€ 5.0

BUY

FLAUBERT Gustave
Madame Bovary. Moeurs de province (1856)
Edition établie, présentée, commentée et annotée par Béatrice Didier. Préface de Henry de Montherlant. Pocket, 542 pp. texte en français. Contient le texte du jugement du procès de 1857 acquittant Flaubert. Or il n'y avait donc pas outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes moeurs.
€ 10.0

BUY

FLAUBERT Gustave
Salammbô
Poche, 348 pp. Salammbô est un roman historique de Gustave Flaubert, paru en 1862 chez Michel Lévy. Il prend pour sujet la Guerre des Mercenaires, iiie siècle av. J.-C., qui opposa la ville de Carthage aux Mercenaires barbares qu’elle avait employés pendant la première Guerre punique, et qui se révoltèrent, furieux de ne pas avoir reçu la solde convenue. Flaubert chercha à respecter l’Histoire connue, mais profita du peu d’informations disponibles pour décrire un Orient à l’exotisme sensuel et violent.
€ 7.5

BUY

FORTUYN Pim
De islamisering van onze cultuur. Nederlandse identiteit als fundament. Het woord als wapen. Met een kritische reactie van imam Abdullah R.F. Haselhoef [geheel geactualiseerde en herziene editie van Tegen de islamisering van onze cultuur]
Vijfde druk. Pb, in-8, 128 pp. Wilhelmus Simon Petrus (Pim) Fortuyn, eigenlijk Fortuijn maar hij gebruikte later de spelling Fortuyn, (Driehuis, 19 februari 1948 – Hilversum, 6 mei 2002), was een Nederlands politicus, auteur en columnist. Op 6 mei 2002, negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen, waar zijn Lijst Pim Fortuyn aan meedeed, werd hij op het Mediapark in Hilversum vermoord door de radicale milieuactivist Volkert van der Graaf (°1969). Deze moord veroorzaakte veel sentimenten en maakte een discussie los over de vrijheid van meningsuiting in Nederland. De dader werd in 2003 veroordeeld tot 18 j. cel. Hij werd in mei 2014 onder voorwaarden vrijgelaten.
€ 12.5

BUY

FRANSSEN Peter, MARTENS Ludo
Het geld van de C.V.P. De dood van een ACV-leider.
Pb, 213 pp. Dit boek noemt man en paard inzake de partijfinanciering. Een hallucinant boek dat duidelijk maakt hoe het systeem werkte. Het boek had de uitdrukkelijke bedoeling (zie p. 10) de ACW-militanten los te maken van de CVP. Bevat een handig register. De pagina's 91-110 zijn aan Congo gewijd.

aanverwante studies
€ 25.0

BUY

GAUTRAND Jean-Claude, DOISNEAU Robert (photography)
Robert Doisneau 1912-1994
Wrappers, 192 pp. Photos de Robert Doisneau en NB. Textes en français, anglais et allemand.
€ 10.0

BUY

GEERAERTS J.F. (intro), BALIS Arnout, VAN DE VELDE Carl, KRUYFHOOFT Cécile
Het aards paradijs. Dierenvoorstellingen in de Nederlanden van de 16de en 17de eeuw.
Gebrocheerd, 21x22cm., 175 pp., illustraties in ZW. Bij de gelijknamige tentoonstelling liep in de Marmeren Zaal van de Zoo te Antwerpen, 25/9 tot 7/11/1982. Catalogus bevat 112 items. Belicht volgende themata: Schilderkunst, wandtapijten, tekeningen, grafiek, cartografie, beeldhouwkunst, glasschilderkunst. Speciale aandacht gaat naar afbeeldingen van de uitgestorven dodo (Savery, Holsteyn, Saftleven, Adriaen Pietersz. Van de Venne, reconstructie). Uiteraard krijgen ook afbeeldingen van Adam en Eva ruime aandacht. In het hoofdstuk Cartografie door Cécile Kruyfhooft wordt gepeild naar de mogelijke ligging van het Aards Paradijs/Eden.
€ 10.0

BUY

GEERAERTS Jef
Chasses [traduction de Jagen]
1st Recit traduit par Marie Hooghe. Paperback 156 pp. (Collection La pie sur le gibet)
€ 12.5

BUY

GEERAERTS Jef
Schroot
Tweede druk. Pb, pocket, 231 pp. Noot LT: JG (23/2/1930) was van 1954 tot 1960 assistent-gewestbeheerder in het Congolese Bumba (in interviews corrigeert hij niet als de vraagsteller hem gewestbeheerder noemt). Schroot was zijn tweede Congo-roman - na 'Ik ben maar een neger' (1962) - en wellicht de beste. Dit is zogenaamd de tweede druk; helemaal klopt dat niet want in de jaren 60 is deze roman ook eens uitgegeven op krantenpapier, een zogenaamd 'Bulkboek' (uitgegeven door Literatuur op Straat).
€ 10.0

BUY

GEERAERTS Jef
Ik ben maar een neger
12de druk. Pb, in-8, 107 pp. Noot LT: JG (23/2/1930) was van 1954 tot 1960 assistent-gewestbeheerder in het Congolese Bumba. In deze roman wordt de geschiedenis verteld van de inheemse medische assistent Grégoire Matsombo, die in Congo na de moord op Lumumba met een grote voorraad gestolen medicijnen in een afgelegen dorp een medische praktijk begint. "Verdomd, wat waren die Belgen toch bemoeiallen en tirannen. Geboren slavendrijvers. In absoluut àlles staken ze hun neus. In àlles moesten ze het laatste woord hebben, de smerige imperialisten. En in alles waren wij de geschopte honden." "In zijn ogen ligt de lege blik van de eeuwige neger." (slotzin). JG (23/2/1930) sloot de kopij af op 2/5/1961.
€ 10.0

BUY

geeraerts jef
Schroot
Derde herziene druk. Pb, in-8, 208 pp. Noot LT: JG (°Antwerpen, 23/2/1930 +Gent, 11/5/2015) was van 1954 tot 1960 assistent-gewestbeheerder in het Congolese Bumba (in interviews corrigeert hij niet als de vraagsteller hem gewestbeheerder noemt). Schroot was zijn tweede Congo-roman - na 'Ik ben maar een neger' (1962) - en wellicht de beste. Dit is zogenaamd de derde druk; helemaal klopt dat niet want in de jaren 60 is deze roman ook eens uitgegeven op krantenpapier, een zogenaamd 'Bulkboek' (uitgegeven door Literatuur op Straat).
€ 10.0

BUY

GEERAERTS Jef
Op avontuur met Jef Geeraerts
Paperback, in-8, 186 pp.
Bevat verhalen. In De Huurlingen beschrijft JG een milieu dat hij goed kent. Het verhaal voert hem terug naar Congo.
€ 10.0

BUY

GEERAERTS Jef
Gangreen 1. Black Venus
7de druk. Paperback, in-8, 211 pp. ? Noot LT: JG (23/2/1930) was van 1954 tot 1960 assistent-gewestbeheerder in het Congolese Bumba. Deze succesvolle Congo-roman had - mede dankzij een uitgekiende marketing en steeds wisselende cover-illustraties - een enorme invloed op de beeldvorming rond de kolonie. De roman verscheen tevens in de hoogdagen van de sexuele revolutie. We geven de jaartallen van de drukgangen: 1 (okt 1968), 4 (jan 1970), 5 (feb 1970), 6 (feb 1970), 7 (juni 1970), 9 (1970), 14 (1973), 15 (1974), 16 (1975), 18 (1976), 20 (1977), 22 (1978). Noot LT: In 2014 beweerde Jef Geeraerts in een interview op Canvas dat het meisje op de cover wel degelijk Julie is; er zijn veel redenen om dat te betwijfelen.
€ 10.0

BUY

GEERAERTS Jef
Gangreen 1. Black Venus
Hardcover, in-8, 157 pp., met leeslint. Noot LT: JG (23/2/1930) was van 1954 tot 1960 assistent-gewestbeheerder in het Congolese Bumba. Deze succesvolle Congo-roman had - mede dankzij een uitgekiende marketing en steeds wisselende cover-illustraties - een enorme invloed op de beeldvorming rond de kolonie. De roman verscheen tevens in de hoogdagen van de sexuele revolutie. We geven de jaartallen van de drukgangen: 1 (1967), 2 (1969), 4 (1970), 6 (1970), 9 (1970), 10 (1970), 14 (1973), 15 (1974), 16 (1975), 18 (1976), 20 (1977), 21 (1977), 22 (1978).
€ 10.0

BUY

GEERTS Walter
Mobutu. De man van Kamanyola.
Paperback, 230 pp., bibliografie, illustraties, ZW-foto's. Geen enkele andere Belgische journalist heeft zo vaak gesproken met Mobutu. "M. was een cynische machtswellusteling die het zwakke België misprees en manipuleerde en zichzelf liet manipuleren door de sterken, Washington en Parijs. Er was de bedenkelijke rol van sommige Belgische banken, het zogenaamde investeringsluik van de Belgolaise. Er waren dubieuze raadgevers: zijn Belgische vleugeladjudant Powis de ten Bossche, altijd aan zijn zijde, de Tutsi-Raspoetin Bisengimana, en anderen." (p. 227) Walter Geerts (1929-2011). Noteer dat Fortis-dochter Belgolaise in 2006 zijn bankactiviteiten stopzette.
€ 10.0

BUY

GEERTS Walter
Mobutu. De man van Kamanyola.
Paperback, 230 pp., bibliografie, illustraties, ZW-foto's. Geen enkele andere Belgische journalist heeft zo vaak gesproken met Mobutu. "M. was een cynische machtswellusteling die het zwakke België misprees en manipuleerde en zichzelf liet manipuleren door de sterken, Washington en Parijs. Er was de bedenkelijke rol van sommige Belgische banken, het zogenaamde investeringsluik van de Belgolaise. Er waren dubieuze raadgevers: zijn Belgische vleugeladjudant Powis de ten Bossche, altijd aan zijn zijde, de Tutsi-Raspoetin Bisengimana, en anderen." (p. 227) Walter Geerts (1929-2011). Noteer dat Fortis-dochter Belgolaise in 2006 zijn bankactiviteiten stopzette.
€ 25.0

BUY

GERARD Emmanuel, Jozef Pacolet, Joost van Bouchaute, Karel Veraghtert
Van arbeiderscoöperatie tot bank. De geschiedenis van BACOB
Hardcover, gebonden, stofwikkel, 4to, 360 pp., illustraties in kleur en ZW, tabellen en grafieken, lijst bestuurders, bibliografie.
€ 20.0

BUY

GEVAERT Marc
Misdaad en boete door de geschiedenis heen
Dikke pb, grote in-8, 398 pp., index. Kritiek: het is allemaal heel vrijblijvend en vaak komt het boek over als een herschreven copy/paste van Wikipedia-informatie. Te gemakkelijke compilatie.
€ 10.0

BUY

GIBERT André, JOLY Alice & Henry, PIZE Louis, MAGNIEN Gabriel, JULLIAN René
Visages du Lyonnais. Collection Provinciales.
Softcover, broché, 8vo, 186 pp, illustré, carte
€ 10.0

BUY

GILBERT Martin
Auschwitz and the Allies. A devastating account of how the allies responded to the news of Hitler's mass murder.
Pb, large in-8, 368 pp, maps, photos, biographical notes, index.
€ 12.5

BUY

GILDEA Robert Prof.
Barricades and Borders. Europe 1800-1914. The short Oxford History of the Modern World.
Pb, 498 pp. with a few maps. Bibliography and index. Gildea is Fellow and Tutor in Modern History at Merton College, Oxford. The Times called it an excellent and comprehensive study.
€ 20.0

BUY

GILLON Robert
Opinions - Beschouwingen, Treize années de Présidence du Sénat - Dertien jaren Senaatsvoorzitterschap
vii + 180 pp.
€ 10.0

BUY

GILSON Arthur minister & CASTELEIN W.R.
Verklarende nota betreffende de nieuwe bepalingen bij de wet van 3 april 1964 ingevoerd in de twee wetten van 27 juli 1961 houdende maatregelen ten gunste van het personeel in Afrika
Softcover 110 pp. Stapled. Scan cover available.
€ 12.0

BUY

GOBYN Ronny (Editor), Reynebeau Marc, GERARD Emmanuel, VANDENBROEKE Chris, VERAGHTERT Karel, VANTHEMSCHE Guy, SIMON Frank, VAN LOO Anne en ZAMPA Frederica (stedebouw en architectuur), LAMBRECHTS Marc, VAN DEN WIJNGAERT Mark
De jaren '30 in België. De massa in verleiding.
Geïllustreerde hardcover, 4to, 318 pp. Overvloedig geïllustreerd met foto's en repro's van (politieke) affiches, chronologie (pp. 229-308), bibliografische noten, bibliografie, index, statistische tabellen. Interessant overzichtswerk dat de nadruk legt op de staatsinterventie (werkloosheidsuitkeringen, ziekteverzekering, kinderbijslag, infrastructuurwerken, Plan De Man), massificatie, fascisme. Ook ruime aandacht voor pers, radio, transport, bioscoop, kunstvormen, sportmanifestaties. In het hoofdstuk architectuur o.m. foto's van huizen van Gaston Brunfaut (ook sanatorium te Tombeek van Maxime Brunfaut) en Marcel Leborgne, Robert Braem, Charles Colassin, Gaston Eysselinck, flatgebouw aan de Louizalaan te Brussel van Stanislas Jasinski, woning Canneel van Louis Herman Koninck (buiten- en binnenaanzicht), boekentoren Gent van Henry van de Velde. Aandacht voor het 3de CIAM-congres (Brussel, 27-29/11/1930): hier werd gekozen voor hoogbouw i.p.v. voor tuinsteden (p. 235).
€ 50.0

BUY

GOOVAERTS Leo
Wat ik zag was ontnuchterend. Passage van een penningmeester bij de VLD
Pb met flappen, 208 pp.
Op de cover v.l.n.r.: Rik Daems, Guy Verhofstadt, Fientje Moerman, Patrick Dewael, Karel De Gucht, Dirk Verhofstadt, Jean-Marie Dedecker, Annemie Neyts, Geert Versnick, Patricia Ceysens, Ward Beysen.

Noot LT: Het boek bevat helaas geen personenregister; wanneer gaan uitgevers hun vak goed uitoefenen?
Goovaerts (advocaat) leende in 1988 2 miljoen BEF (50.000 EUR) aan Guy Verhofstadt om diens schulden bij de VLD te delgen; Verhofstadt weigerde terug te betalen of kon dat niet. De spelletjes met 'gebruikte' mensen zijn herkenbaar. Enkele van de vernoemde personen: Guy Verhofstadt, Rik Daems, Karel Poma (+), Karel De Gucht, Patrick Dewael, Noël Slangen, Sus Verleyen (+), Dirk Verhofstadt, Wim Schamp (+), Annemie Neyts, Ward Beysen (+), Fientje Moerman, Geert Versnick. De rol van Guido Tastenhoye (journalist GVA, later VB) wordt belicht.
Het gebeurt niet vaak dat de coulissen van een politieke partij - in dit geval die van de (Open) VLD - zo worden blootgelegd door een insider. De VLD bleek een besloten clubje te zijn. Een triumviraat deelde er de lakens uit. Vandaag is dat wellicht niet anders. Het boek wil zeer duidelijk imago's beschadigen en de auteur levert facsimile van bewijsmateriaal. Het mes komt altijd uit eigen rangen, maar is zelden zichtbaar.

In 1998 bracht Willy Buijs - die andere uitzondering - de vuile was van de CVP naar buiten. Een CVP-militant getuigt
€ 25.0

BUY

GOOVAERTS Leo
Wat ik zag was ontnuchterend. Passage van een penningmeester bij de VLD
Pb met flappen, 208 pp.
Op de cover v.l.n.r.: Rik Daems, Guy Verhofstadt (°1953), Fientje Moerman, Patrick Dewael, Karel De Gucht, Dirk Verhofstadt, Jean-Marie Dedecker, Annemie Neyts, Geert Versnick, Patricia Ceysens, Ward Beysen.

Noot LT: Het boek bevat helaas geen personenregister; wanneer gaan uitgevers hun vak goed uitoefenen?
Goovaerts (advocaat) leende in 1988 2 miljoen BEF (50.000 EUR) aan Guy Verhofstadt om diens schulden bij de VLD te delgen; Verhofstadt weigerde terug te betalen of kon dat niet. De spelletjes met 'gebruikte' mensen zijn herkenbaar. Enkele van de vernoemde personen: Rik Daems (°1959), Karel Poma (°1920 +2014), Karel De Gucht (°1954), Patrick Dewael (°1955), Noël Slangen (°1954), Sus Verleyen (°1941 +1997), Dirk Verhofstadt (°1955), Wim Schamp (°1954 +2014), Annemie Neyts-Uyttebroeck (°1944), Ward Beysen (°1941 +2005), Fientje Moerman (°1958), Geert Versnick °1956). De rol van Guido Tastenhoye (°1959 +2007, journalist GVA, later VB) wordt belicht.
Het gebeurt niet vaak dat de coulissen van een politieke partij - in dit geval die van de (Open) VLD - zo worden blootgelegd door een moedige insider. De VLD bleek een besloten clubje te zijn. Een triumviraat deelde er de lakens uit. Vandaag is dat wellicht niet anders. Het boek wil zeer duidelijk imago's beschadigen, maskers afrukken en de auteur levert facsimile van bewijsmateriaal. Het mes komt altijd uit eigen rangen, maar is zelden zichtbaar.
Het boek is opgedragen aan Ward Beysen (1941-2005).In 1998 bracht Willy Buijs - die andere uitzondering - de vuile was van de CVP naar buiten. Een CVP-militant getuigt
Over de ingewanden van de vroege socialistische partij schreef Paul De Witte in 1898 het beruchte De geschiedenis van Vooruit en de Gentsche socialistische werkersbeweging sedert 1870. Wie dat boek toen bezat riskeerde broodroof en beschimping.
Een constante: een klein groepje potentaten grijpt de macht in een partij, duldt geen tegenspraak en gaat aan het graaien. Interne tegenstanders worden geliquideerd of op een zijspoor geplaatst. Daarbij zijn alle middelen goed.
€ 35.0

BUY

GOUBERT Pierre
Initiation a l'histoire de la France. Suivi d'une chronologie, de cartes, de tableaux généalogiques et d'une bibliographie.
Pb, 490 pp. La chronologie (pp. 375-455) couvre la période 987-1914. Goubert, prof à Rennes puis à Paris, est spécialiste de l'Ancien Régime.
€ 10.0

BUY

GOVAERT Serge & LENTZEN Evelyne
Les medias en Flandre (1) + (2) [complet!]
Courrier Hebdomadaire n° 1106-1107 et n° 1108. 68+46 pp.
€ 25.0

BUY

GOVAERTS Bert
Ik alleen! Een biografie van Albert De Vleeschauwer (1897-1971)
Hardcover, gebonden, in-8, 488 pp., illustraties en foto's, bibliografische noten, index.

Albert Jozef de Vleeschauwer van Braekel (Nederbrakel, 1 januari 1897 - Kortenberg, 24 februari 1971) was een Belgisch politicus en minister voor de Katholieke Partij en de CVP.
Noot LT: naar onze mening een vrij degelijke biografie met voldoende aandacht voor Congo; ook het relaas van een flamingant die gaandeweg door de belgicistische top tot 'betere' gevoelens wordt gebracht; er zijn een paar 'afwezigheden' waarvoor geen sluitende verklaring wordt gezocht; Congo volgde een eigen politiek; binnen Congo kon de Union Minière haar gang gaan; over de koningskwestie valt weinig nieuws te rapen in dit boek.
€ 20.0

BUY

GRAVES Robert
Dat hebben we gehad (vertaling van Goodbye to All That - 1929/1957)
Pb, in-8, 409 pp. Uit het Engels vertaald door Guido Golüke op basis van de herziene editie. In de reeks Oorlogsdomein.
€ 10.0

BUY

GREENE Robert, ELFFERS Joost
De 48 wetten van de macht. Een Joost Elffers boek
Paperback, grote in-8, 516 pp.
Van de backcover:
Tolstoi heeft de paradox van de macht ooit beeldend onder woorden gebracht: 'Ik zit op iemands rug en dwing hem mij te vervoeren. Niettemin verzeker ik mezelf en anderen ervan dat ik vreselijk met hem te doen heb en op allerlei mogelijke manieren probeer zijn last te verlichten - behalve door van zijn rug af te gaan.'
Macht is een belast begrip, waarover in onze tijd alleen in besmuikte termen gesproken lijkt te kunnen worden. Maar intussen is het verschijnsel op zichzelf wel buitengewoon werkzaam in alle mogelijke verhoudingen, van politieke en economische tot sociale en relationele. Het is opvallend dat er eigenlijk nooit een veelomvattende en vrijpostige handleiding over de uitoefening van macht geschreven is. Er zou aan de hand van voorbeelden uit de geschiedenis, de filosofie, de literatuur, de hofcultuur enz. een fascinerend leerboek van de macht te schrijven zijn.Dat is precies wat Robert Greene in samenwerking met Joost Elffers heeft gedaan in De 48 wetten van de macht. Zonder enige gêne beschrijft hij een groot aantal wetten die bepalen hoe macht wordt verworven, uitgeoefend en gehandhaafd. Hij licht elke wet toe met aan alle tijden en plaatsen ontleende voorvallen, en maakt duidelijk waartoe zowel naleving als overtreding van de wet leidt. Elk hoofdstuk is bovendien voorzien van flankerende citaten uit de wereldliteratuur en de filosofie - wat de wetten een extra spirituele dimensie geeft. Het resultaat is een leerboek voor kleine en grote machthebbers, al dan niet in spe, en een uiterst afwisselend leesboek voor eenieder die om historische, sociologische, filosofische of zuiver persoonlijke redenen in macht geïnteresseerd is. En zelfs de literatuurliefhebber kan er zijn hart mee ophalen - er is geen enkele wet die verbiedt dat hij het boek ironisch opvat.
€ 15.0

BUY

GRISONI Dominique & MAGGIORI Robert
Lire Gramsci
Préface de F. Chatelet et M. A. Macciocchi. Collection « Citoyens »; Broché, in-8, 280 pp., avec Glossaire. Le tableau pp. 28-44 reprend les événements clefs dans la vie de Gramsci, les év. en Italie, les év. internationaux. Voir la page 30: En 1902: Eté: Pour aider sa famille, Antonio trouve un emploi au cadastre de Ghilarza. Voir à la page 256 la notion de La société civile et à la page 177 la notion de l'ETAT. Pour G. 'l'homme est un processus et précisément le processus de ses actes'. (194)
G. voit deux liens: Homme-Hommes et Homme-Nature. (194-195)
Je dirais: à relire.


Antonio Gramsci, né Antonio Francesco Sebastiano Gramsci (Ales, Sardaigne, le 22 janvier 1891 - Rome, le 27 avril 1937) est un philosophe, écrivain et théoricien politique italien d'origine albanaise. Membre fondateur du Parti communiste italien, dont il fut un temps à la tête, il est emprisonné par le régime mussolinien3 de 1927 à sa mort. En tant qu'intellectuel marxiste, il a notamment développé une théorie de l'hégémonie culturelle. Ses travaux, menés principalement pendant ses onze années d'emprisonnement, portent aussi sur l'histoire d'Italie, le nationalisme, les partis politiques, la littérature (notamment l'œuvre de Machiavel), l'époque de la Renaissance et de la Réforme, ou encore le matérialisme historique. (src:wiki)
€ 15.0

BUY

GROOTE Geert, HUGENHOLTZ-SASSE Corian, SLIKKER, e.a.
Projecten leiden. Methoden en technieken voor projectmatig werken.
Pb, grote in-8, 312 pp., illustraties/schema's, bibliografie, index.
Het werk kende tussen 1990 en 2001 elf drukken, wat meteen de degelijkheid aantoont.
Hoofdstuk 19 bespreekt de 'macht' van de projectleider. Die bestaat niet in een creatief team.
Noot Lucas Tessens: Uit onze eigen ervaring geven we enkele hints: Begeestering en diplomatie zijn de voornaamste eigenschappen die een projectleider moet hebben. Duidelijke doelen, neuzen in dezelfde richting, gemeende schouderklopjes, haalbare deadlines, visueel ondersteunde vergadertechnieken, BASISNOTA met stappenplan in schema's. Geef het project vanaf de eerste dag een leuke NAAM en geef deelprojecten daarbinnen ook namen; dat bevordert de interne communicatie en vergemakkelijkt de verslaggeving. Gebruik een 'dashboard' waarin ook alle logins en wachtwoorden zitten, zorg ervoor dat je een losbladig papieren projectboek met de 'key elements' hebt. Excellent en rechtstreeks contact met de opdrachtgever. Een moeilijk en duur project moet de onvoorwaardelijke steun hebben van de topmanager/CEO, die ook geregeld feedback moet krijgen. Zorg ervoor dat je als projectleider een ruim budget hebt dat ook onvoorziene uitgaven kan dekken. Kies voor grote monitoren (minimaal 27 inch) want meekijken is er altijd bij.
Als je team overuren moet kloppen, zorg dan voor food en softdrinks; schakel desnoods een traiteur in die ALLES levert. Voor intensieve meetings ga je best in afzondering buiten het bedrijf; wees dan onbereikbaar voor niet-leden van het team. In een meeting gaan de GSM's uit! Een krachtige beamer (> 3.000 lux) is geen luxe maar een must. Het team moet ook merken dat de projectleider zelf hard zijn best doet om te slagen. De projectleider schrijft zelf DAGELIJKS een rapport over de stand van zaken met TO DO lijstjes en distribueert dat; dat mag in telegramstijl en liefst op één pagina A4. Dat is niet bestemd voor de CEO (die de details meestal toch niet snapt en daar ook zijn - meestal dure - tijd niet mag insteken) maar voor intern gebruik.
De projectleider haalt geen resultaat, het TEAM heeft het gedaan. Mijdt achterklap binnen het team want jaloezie is des mensen. Ruziestokers zet je uit het team: de tijd die besteedt wordt aan ruziemaken is immers contraproductieve tijd. Aanvaardt echter extravagantie; er is bvb. geen dress code. Dring wel aan op hoffelijkheid.
In een IT-omgeving moet imperatief gewerkt worden met back ups en progressie via draftversies (project_draft1, project_draft2, ..., project_DEF1, project_DEF2, tot project_DEF) zodat roll back mogelijk is.
De première moet grondig voorbereid worden en moet een klein feestje zijn voor alle leden van het team én voor de opdrachtgever. Een 'oef'-gevoel moet heersen op die dag. Het is een uitlaatklep.
Neem op geregelde tijdstippen foto's van het team aan het werk, tijdens vergaderingen bvb. Want voor een aantal teamleden zullen het de boeiendste momenten in hun leven zijn. Pilootprojecten en het opstarten van veranderingsprocessen zijn immers geen dagelijkse kost. Een project is nooit routine maar een avontuur.
Last but not least moet in een multidisciplinair samengesteld team een GEMEENSCHAPPELIJKE TAAL (wij noemden dat 'boerentaal') worden gesproken, geen jargon-taal. De complexiteit zal zo al groot genoeg zijn.
Een mislukt project bestaat niet: "Never a failure, always a lesson."
We plaatsen dit boek in de categorie Economics, maar het zou beter thuishoren in een categorie management.
€ 12.5

BUY

HAGHEBAERT Bruno
De wereld volgens Kadhafi
Pb, 212 pp. Ex-Library
Een heldere uiteenzetting die start met een kort historisch overzicht.
€ 10.0

BUY

HALLEUX Robert, VANDERSMISSEN Jan, DESPY-MEYER Andrée, VANPAEMEL Geert
Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000. 2 delen (volledig!)
Hardcover met stofwikkel, in slipcase, 25,5x30cm, 344 + 312 pp. Met illustraties, kaarten, foto's in ZW en kleur. Bibliografie en personenregister. Elke tak van de wetenschap komt aan bod. Bevat een zeer interessante bijdrage van Hossam Elkhadem over de cartografie (triangulatie van Cassini de Thury, Ferraris, kadasterplannen van Paul Gérard, Vandermaelen en Henri Heuschling, de publicaties van Philippe-Christian Popp, Dépôt de la Guerre (in 1878 omgedoopt tot Institut de Cartographie Militaire, in 1947 omgedoopt in Institut de Géographie Militaire, in 1976 omgedoopt tot Nationaal Geografisch Instituut of NGI). Het Dépôt de la Guerre publiceerde een kaart van de Belgische kust op schaal 1:5.000 (Elkhadem vermeldt geen jaartal, I, 223, kol. 1).
€ 90.0

BUY

HAMSUN Knut (ps. Knut Pedersen), nawoord Amy van Marken, vertaald door Cora Polet
Honger (vertaling van Sult - 1890)
6de druk. Pocket, 254 pp. Hamsun (1859-1952), Nobelprijs Literatuur 1920.
€ 10.0

BUY

HERTMANS Stefan
De bekeerlinge - Roman
Gesigneerd door de auteur. Hardcover, stofwikkel, in-8, 318 pp. Een terugblik op de late 11de eeuw. Eerder schreef Hertmans 'Oorlog en terpentijn'.
€ 30.0

BUY

HERTZ Noreena
De stille overname. De globalisering en het einde van de democratie (vertaling van The Silent Takeover)
Pb, in-8, 256 pp. Hertz (1967) is prof aan de univ van Cambridge. Het vernieuwende van haar visie is dat ze economieën beschouwt als multinationals én staten. De multinationals blijken het grootste aandeel te hebben. Leunt aan bij Naomi Klein (Nologo) maar iets meer centrum links. Citaat: "Traditionele meetinstrumenten van de economische groei, zoals bbp per hoofd of bbp-groei, verbloemen de werkelijkheid." (52)Zie ook haar visie op de perfide rol van de WTO (p. 95 e.v.)
€ 12.0

BUY

HERTZ Noreena
De stille overname. De globalisering en het einde van de democratie (vertaling van The Silent Takeover)
Pb, in-8, 256 pp. Hertz (1967) is prof aan de univ van Cambridge. Het vernieuwende van haar visie is dat ze economieën beschouwt als multinationals én staten. De multinationals blijken het grootste aandeel te hebben. Leunt aan bij Naomi Klein (Nologo) maar iets meer centrum links. Citaat: "Traditionele meetinstrumenten van de economische groei, zoals bbp per hoofd of bbp-groei, verbloemen de werkelijkheid." (52)Zie ook haar visie op de perfide rol van de WTO (p. 95 e.v.)
€ 10.0

BUY

HERTZ Noreena
De stille overname. De globalisering en het einde van de democratie (vertaling van The Silent Takeover)
Pb, in-8, 256 pp. Hertz (1967) is prof aan de univ van Cambridge. Het vernieuwende van haar visie is dat ze economieën beschouwt als multinationals én staten. De multinationals blijken het grootste aandeel te hebben. Leunt aan bij Naomi Klein (Nologo) maar iets meer centrum links. Citaat: "Traditionele meetinstrumenten van de economische groei, zoals bbp per hoofd of bbp-groei, verbloemen de werkelijkheid." (52)Zie ook haar visie op de perfide rol van de WTO (p. 95 e.v.)
€ 10.0

BUY

HEUZEL John, VERSTRAETE Benoît, VAN ALLER H.B., BROEK Aart G.
Kruispunt. Literair kwartaalschrift. Themanummer Nederlandstalige Caribische literatuur. Uitloper van het internationale colloquium 'Emancipatie in de Nederlandstalige Caribische literatuur' (april 1993, Université Charles de Gaulle, Lille).
Jaargang 36, nr 161, juni-september 1995. 516 pp. Een greep uit de inhoud: Bij het genot van koffie en suiker; Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba: op stap naar de West; Feiten, cijfers en data; Het koninkrijk der Nederlanden, van kolonie tot rijksdeel; In de schaduw van het schrift; Drie recente publikaties over de Papiaments; Papiamentu, Caribische taal; Tevreden over de Tamarinde?; Nederlands-Caribisch versus Caribisch-Nederlands: interpretatiekaders voor postkoloniale literatuur (RUTGERS); De last van het verleden; Landrechten en grondbezit in Suriname (met interessante bibliografie) (MUNNEKE Harold F.); Niets, maar dan ook niets is er voor ons veranderd door de onafhankelijkheid (VAN KEMPEN Michiel) e.a.
€ 10.0

BUY

HEYLEN Martin
Kongo (het boek van de TV-serie) - Congo-roman
3de druk. Pb, in-8, 217 pp. Gebaseerd op het scenario van Paul Pourveur en Albert Van Hoeck. De serie stond onder regie van Vincent Rouffaer. Lucas van den Eynde in de rol van de gewestbeheerder acteerde overtuigend.
€ 10.0

BUY

HIRTZ Christian-Bernard Préface de Jacques Godechot
Atlas Historia de la Révolution [française]
Hardcover. 22,5x30cm 119 pp., 17 cartes en couleurs, gravures, plan de Paris en couleurs. Préface de Jacques Godechot - Divisions territoriales de la France en 1789 - Comment lire et comprendre les cartes - Explication des caractères et signes - 4 annexes, régistres/index sur 1300 personnes, bibliographie.
€ 15.0

BUY

HOURANI Albert
De geschiedenis van de Arabische volken (vert. van A History of the Arab Peoples - 1991)
6de druk. Paperback, in-8, 583 pp., kaartjes, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Vertaald door Aris J. van Braam.

Albert Fadlo Hourani (Arabic: ألبرت فضلو حوراني‎; March 31, 1915 – January 17, 1993) was een Brits-Libanese historicus, gespecialiseerd in het Midden Oosten.
€ 15.0

BUY

HULSTAERT R.P.G.
Les sanctions coutumières contre l'adultère chez les Nkundo
Broché, in-8, 53 pp.
€ 10.0

BUY

HULSTAERT R.P.G.
Poèmes Mongo Modernes receuillis, traduits et annotés par -
Broché, in-8, 237 pp.
€ 20.0

BUY

JANSSENS Guy, STEYAERT Kris, PIERRET Bernard
Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830). Niets meer dan een boon in een brouwketel?
Pb, grote in-8, 402 pp., registers, bibliografie.
€ 15.0

BUY

JANSSENS Paul Prof. Dr - VERBOVEN Hilde Drs - TIBERGHIEN Albert Prof Dr
Drie Eeuwen Belgische Belastingen - Van contributies controleurs en belastingconsulenten.
in-4 , 30x21cm, 432 pp, ed.cloth, dustwrapper, 350 BW + coloured illustrations, bibliographies, summary in English, (Handbook on the history of three centuries Belgian taxation). Noot LT: nooit werd het verhaal van de belastingen zo boeiend in woord en beeld gebracht.
€ 90.0

BUY

JASPART A. (illustrator)
AFFICHE: Februari 1943: Vrede, Rechtvaardigheid, Liefde (witte duif met takje)
Affiche in kleur, 70x46cm. Foto wordt gemaild op aanvraag. Noot LT: Wilde men in 1943 in katholieke kringen tot een wapenstilstand komen?
€ 50.0

BUY

JEANSON Simone & DELMARCELLE Robert
Congo
Hardcover 164 pp. Photographies de Michael Huet. Office Internationale de l'Information et des Relations Publiques pour le Congo et le Ruanda-Urundi. 130 photos N/B et 42 couleur. Avec légendes des illustrations. DJ good, inside very good.
€ 10.0

BUY

JONCKHEERE Karel & BODART Roger
België
albums Hachette, 1965, 183 pp., hard cover / dust jacket, 17x22cm, reeks Guides bleus. Rijkelijk geïllustreerd met ongeveer 100 buitentekstplaten in ZW en kleur.
€ 10.0

BUY

KAGAN Robert
Balans van de macht. De kloof tussen Amerika en Europa
Pb, in-8, 127 pp.
€ 10.0

BUY

KALIN Karl s.j., vertaald door Jef Van den Brande, geïllustreerd door Jan Waterschoot
De overwinnaar op Foetoena
Gebrocheerd, 128 pp. Jeugdboek met illustraties
€ 10.0

BUY

KAPLAN Robert D.
Het anarchistisch pandemonium na de Koude Oorlog. De vervlogen dromen van de periode na de Koude Oorlog.
Pb, in-8, 192 pp. De geopolitiek, een vrij pessimistische analyse. 'Naast de strenge, duidelijk geformuleerde boodschap van de islam maakt het militante karakter ervan deze godsdienst aantrekkelijk voor de kanslozen.' (46) 'Een groot deel van het water dat Arabieren en misschien ook Israëli's in de toekomst moeten gaan drinken, wordt beheerd door de Turken.' (47) 'Helaas heeft bescherming tegen het kwaad de meeste kans van slagen als we ervan uitgaan dat de mens niet voor verbetering vatbaar is. (110)
'Veel Amerikanen denken dat het misschien mogelijk is om bescherming te bieden aan al die andere mensen. Als dat inderdaad het geval is, dan ben ik bang dat we soms uiterst hardhandig te werk moeten gaan.' (112)
€ 10.0

BUY

KERCKHAERT Noël
400 jaar Ooidonk [kasteel van Ooidonk]
Hardcover, stofwikkel, 4to, 142 pp. Geïllustreerde schutbladen, illustraties in kleur, plans, bibliografie, lijst der intekenaars. Geschiedenis van dit kasteel te Bachte-Maria-Leerne (nabij Deinze in Oost-Vlaanderen). Postume uitgave want Kerckhaert (°26/12/1925) overleed op 10/11/1994. Het kasteel, opgetrokken in 16de eeuwse Vlaams-Spaanse renaissancestijl, behoorde toe aan de volgende families: de Montmorency, della Faille (vanaf 1592), du Bois de Nevele, t'Kint de Roodenbeke. Deels gebaseerd op archiefonderzoek (familiearchief della Faille, Nijvel; familiearchief t'Kint de Roodenbeke, Ooidonk, Deinze; Rijksarchief Gent; Stadsarchief Gent) waarin ook de geschiedenis van de streek (heerlijkheid Nevele) werd verwerkt. Interessant is de manier waarop Maarten della Faille het goed in handen kreeg: door het gericht inkopen van schuldvorderingen. Dat blijft tot op vandaag een manier om een verzwakte tegenstander klein te krijgen.
€ 40.0

BUY

KERCKHAERT Noël
Oude Oostvlaamse huisnamen, delen I t.e.m. IV (Alfabetisch repertorium van namen van huizen, hoeven, herbergen en molens in Oost-Vlaanderen onder het Ancien Regime)
Pb, in-8, 190+183+246+208 pp.
€ 40.0

BUY

KERCKHAERT Noël, VAN DORPE Frantz, e.a.
De stad Sint-Niklaas. Een doorbraak van historie naar toekomst.
Hardcover, linnen met omslag, 4to, viii + 403 + 5 pp., illustraties, kaarten. Gesigneerd door de burgemeester en schepenen. Exemplaar aangeboden aan Cor Ria Leeman, laureaat Grote Prijs van het Jeugdboek van de Stad Sint-Niklaas 1978. Verschenen t.g.v. het 750-jarig bestaan van de stad. Met bijdragen van o.a. V. Dubois, Et. de Cuyper, R. van der Linden, D. de Moor, G. Quakelbeen. De bijdrage van André van Landegem bevat een groot aantal biografieën van bekende inwoners van Sint-Niklaas. (pp. 297-400) Ook de lijst van Burgemeesters en Dekens.
€ 25.0

BUY

KERCKHOFFS Raymond, JANSSENS Robert
Triomf en tragiek op de Tourcols. Als de flanken konden spreken. 100 jaar Tour de France.
Pb, grote in-8, 384 pp., foto's, diagrammen van de stijgingspercentages, lijst doorkomsten, bibliografie, chronologie, index.
€ 13.5

BUY

KERTZER David I.
Le Pape et Mussolini. L’histoire secrète de Pie XI et de la montée du fascisme en Europe (trad. de The Pope and Mussolini - 2014)
Broché, in-8, 569 pp., illustrations, notes bibliographiques, bibliographie, index.
Décrit très bien de rôle joué par Tacchi Venturi, l'émissaire secret du pape auprès de Mussolini.

Ce livre a reçu le Pulitzer Price en 2015. Il est le fruit de sept années de recherche dans les archives.
€ 20.0

BUY

KINT André, VERVOORT Robert
Red Star Line. Antwerpen vergane glorie!
Pb, in-8, 136 pp., illustraties, foto's, chronologie, bibliografie. Bevat o.m. de lijst van alle gecharterde schepen. De RSL is onlosmakelijk verbonden met de emigratie vanuit Europa via Antwerpen naar de USA.
€ 15.0

BUY

KOESTLER Arthur
De lotus en de robot
Pb, in-8, 343 pp.
€ 12.0

BUY

KOESTLER Arthur
Nacht in de middag (vertaling van Darkness at noon - 1940)
Hardcover, stofwikkel, kleine in-8, 217 pp. Vertaald uit het Engels door Koos Schuur. Thema: een communistisch functionaris belandt in de cel in de Sovjet-Unie en bezint zich over zijn rol in het partij- en staatsapparaat. Boek had een belangrijke invloed op anti-communistische gevoelens in het Westen. Arthur Koestler (Boedapest, 5 september 1905 – Londen, 1 maart 1983) was een Hongaars-Britse schrijver; zelf had hij nogal wat duistere kanten. (zie de biografie door David Cesarani, 1999).
€ 12.0

BUY

KOESTLER Arthur
Nacht in de middag (vertaling van Darkness at noon - 1940)
Hardcover, similileder met goudopdruk, kleine in-8, 236 pp. Met korte biografische noot. Vertaald uit het Engels door Koos Schuur. Thema: een communistisch functionaris belandt in de cel in de Sovjet-Unie en bezint zich over zijn rol in het partij- en staatsapparaat. Boek had een belangrijke invloed op anti-communistische gevoelens in het Westen. Arthur Koestler (Boedapest, 5 september 1905 – Londen, 1 maart 1983) was een Hongaars-Britse schrijver; zelf had hij nogal wat duistere kanten. (zie de biografie door David Cesarani, 1999).

Het 'Tweede Verhoor' draagt een verkeerd toegeschreven citaat, zoals Wikipedia meldt:
A passage from Dietrich of Nieheim's De schismate libri III is used as an epigraph at the beginning of the second chapter of Arthur Koestler's novel, Darkness at Noon:

“When the existence of the Church is threatened, she is released from the commandments of morality. With unity as the end, the use of every means is sanctified, even deceit, treachery, violence, usury, prison, and death. Because order serves the good of the community, the individual must be sacrificed for the common good.” In het Nederlands vertaald als volgt: "Wanneer het bestaan van de Kerk bedreigd wordt, is zij ontheven van de geboden van moraliteit. Met eenheid als resultaat is het gebruik van alle middelen geheiligd, zelfs sluwheid, verraad, geweld, simonie, gevangenschap en dood. Want elk vonnis is ter wille van de gemeenschap en het individu moet worden opgeofferd aan het algemeen welzijn." (Dietrich von Nieheim, Bisschop van Verden, De schismate libri III, A.D. 1411)
However, this is actually a paraphrase of Dietrich's position in the treatise 'De modis', as expressed by the German historian Ludwig von Pastor, in his book 'Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters' (History of the Popes from the Close of the Middle Ages), vol. 1, p. 149. 'De modis' is credited in German editions of Darkness at Noon, but von Pastor is not. The paraphrase is about how Dietrich wanted the Holy Roman Emperor to call a General Council, the Pope to bow to the will of Emperor and Council, and for Emperor and Council to do whatever they felt necessary to end the antipope schism.

Here is the actual quote from De Modis, from the section 'De modis, loco trium malorum Pontificum, unum bonum eligendi, in Universalis Concilio Constantienst':

"Therefore, pay attention, o faithful. For obeying such quarrelers, and supporting those dividing the Church, we see as sinning most gravely and mortally -- dividing, I say, the Body of Christ among their wickednesses and sins. For I believe you have been freed from these tyrannical lordships already, if your obedience were not cherished.
But if these two or three [popes and antipopes] will not concede voluntarily, it remains to proceed to stronger remedies. That is, overthrowing them and segregating them from the community of the Church, and, as I said before, taking away obedience from them.
Then, if the Church will not be able to accomplish it in this way, then by way of deceit, fraud, arms, violence, power, promises, gifts and money, and finally, prison and death, it is appropriate to procure in any way whatever the most holy union and conjoining of the Church."
€ 10.0

BUY

KOOIJMAN Bert, CLAUS Hugo
Hugo Claus (in de reeks Ontmoetingen
Pb, in-8, 69 pp., met bibliografie. Gebaseerd op de biografie door De Roey (1964)
€ 5.0

BUY

KOONS Jeff, HOLZWARTH Hans Werner
Jeff Koons
Hardcover, stofwikkel, 4to, 96 pp., illustraties en foto's in kleur, bibliografie.
€ 12.5

BUY

KORVING Rob, VAN DER HERTEN Bart, LOMBAERDE Piet, POPPE Sofie
Een tijding met de snelheid des bliksems. De optische telegraaf in de Nederlanden (1800-1850)
Gebrocheerd, 4to, 108 pp., rijkelijk geïllustreerd, gravures, kaarten. Ongeveer twee eeuwen geleden werden plannen gesmeed om België, toen nog een deel van het Franse keizerrijk, aan te sluiten op het optische telegraafnet van Frankrijk. De kern van dat net bestond uit de revolutionaire telegraaftoestellen die de Fransman Claude Chappe had ontwikkeld. Dat was een houten seinpaal die in een groot aantal standen kon worden gezet. iedere stand stond voor een letter of - wanneer er gebruik werd gemaakt van een codeboek - voor een complete zin. Een optische telegraaflijn bestond uit een aantal met deze telgraaftoestellen uitgeruste stations, die op een onderlinge afstand van 10 à 15 kilometer waren geplaatst. Met dit systeem was men in staat om berichten met verrassend hoge snelheid over een afstand van honderden kilometers te versturen. In 1803 was het zover en werd Brussel aangesloten op de Ligne du Nord, de lijn van Parijs naar Rijssel. Later werd die lijn verder doorgetrokken naar Antwerpen en Vlissingen en tenslotte naar Amsterdam. De verbinding bleef bestaan tot Napoleon definitief verslagen was en aan de Franse overheersing van Nederland en België definitief een einde kwam. In de euforie die volgde werd veel van wat Frans was afgebroken. Dat gold ook voor de optische telegraaf. Particulieren hadden geen toegang tot het optische telegraafnet. Alleen de overheid kon ervan gebruik maken. Een uitzondering werd gemaakt voor de zeer populaire en voor de Franse overheid winstgevende Parijse loterij. De winnende getallen mochten bij uitzondering over het telegraafnet worden verstuurd. In de Nederlanden verdween de Chappe na 1814 definitief uit het landschap. Wel kwam er een tijdje een vervanger. Toen tijdens de Belgische Revolutie (Belgische Opstand) een snelle verbinding nodig was tussen Den Haag en het Nederlandse leger in België, kwam er weer een optische telegraaf. Dit maal werd gekozen voor een totaal ander systeem. Ingenieur Antoine Lipkens, de latere oprichter van de Koninklijke Academie (de voorloper van de huidige Technische Universiteit Delft) ontwierp een nieuw telegraaftoestel dat zeer snel werkte. Hij slaagde er in om in enkele dagen een nieuwe telegraaflijn van Den Haag naar het zuiden aan te leggen. Die lijn bleef in bedrijf tot 1839, toen tussen België en Nederland een definitieve vrede werd getekend. In België vond de overheid de investeringen voor een optische telegraaflijn niet nodig. Wel kwam in 1834 een beursspeculant op het idee om zo'n lijn te gebruiken voor het doorgeven van beursberichten tussen Antwerpen en Brussel. Daardoor wist hij eerder het koersverloop en kon hij volkomen legaal grote winsten maken. Zijn collega's lieten het er echter niet bij zitten, wat uiteindelijk leidde tot een ware beursoorlog. Tussen Brussel en Antwerpen waren op een gegeven ogenblik zelfs meerdere optische telegraaflijnen in gebruik! De komst van de elektrische telegraaf, die voor iedereen toegankelijk was, loste deze bizarre situatie op. In dit boek wordt de geschiedenis van de communicatiesnelwegen van de vroege 19de eeuw op boeiende wijze beschreven. De lezer wordt meegenomen naar de periode 1790-1850, toen de basis werd gelegd van Nederland en België. Hij maakt kennis met de ingenieurs die de optische telegraaflijnen aanlegden, met de telegrafisten die de berichten doorseinden en met de beursspeculanten die hoopten hun concurrenten te vlug af te zijn. Het boek bevat ruim 50 afbeeldingen van telegraafstations, van stadsgezichten, van kaarten en natuurlijk ook de portretten van de hoofdrolspelers.
€ 23.0

BUY

KUITERT H.M.
Voor een tijd een plaats van God. Een karakteristiek van de mens.
4de druk. Pb met flappen, in-8, 240 pp., bibliografie, index. Kluitert (1924) stelt dat god niet langer 'persoonachtig' is, maar het product van de menselijke verbeelding, en de christelijke leerstellingen zijn niet langer zoekontwerp. In het kader van precies deze problematiek is het merkwaardig dat Kuitert slechts één keer Camus citeert (179) en dan nog enkel over 'genuanceerd denken'. Dat Camus tot de conclusie kwam 'Dans un monde sans Dieu il ne reste que l'honneur' blijkt volledig voorbij te zijn gegaan aan Kuitert. Zou de taalbarrière hier een rol hebben gespeeld? Veel indruk maakt het boek niet.
€ 7.5

BUY

LAGROU Evert
Ruimtelijke ordening ... ook in België?
Carton cover ill., 80 pp. Illustraties in ZW.
€ 10.0

BUY

LAHOGUE Pascale & DE CORTE Katrien
Tot edelsteen verheven
Ill. cover 134 pp. 25x30cm Illustraties in kleur van talloze edelstenen en sierraden, kaarten van vindplaatsen van edelgesteente.
€ 20.0

BUY

LAMBERT Jan Dr
Het aandeel van de landbouwers in de koop van de nationale goederen in België (1796-1821)
Softcover stapled 23 pp., uit de "Voorlichtingsreeks" nieuwe reeks nr.11. Noot LT: goed synthese-artikel waarin veelvuldig verwezen wordt naar de werken van specialist terzake I. Delatte (Jemappes, arr. Namur, Ourthe); hij verwijst ook naar de licentiaatsverhandeling van Molleman die de situatie in Brugge onderzocht. De auteur wijst erop dat de verkoop van nationale goederen bleef voortduren tijdens het Hollands bewind; in een ander artikel onderzocht hij de verkopen in de periode 1820-1821.
€ 12.0

BUY

LAMBERT-DANSETTE Jean
La vie des chefs d'entreprise 1830-1880
Pb, in-8, 302 pp., bibliographie, index, biographies.
Né en 1927 à Armentières (Nord) au sein d’une famille – paternelle et maternelle – d’industriels du textile, l’auteur a, à l’issue de ses études secondaires, intégré la Faculté de Droit de l’Université catholique de Lille, puis la Faculté de Droit de Paris. Sa thèse de doctorat (1954) – « Origines et évolution d’une bourgeoisie : quelques familles du Patronat textile de Lille-Armentières 1789-1914 » - amorça des recherches menées constamment par la suite sur l’histoire des entreprises françaises de la révolution industrielle à nos jours.
Agent de change près la Bourse des valeurs de Lille (1956-1966), membre de la Chambre de Commerce de Lille, l’auteur a en sus de ses occupations professionnelles gardé un lien au cours de ces années avec la recherche et l’enseignement. Membre de la Commission historique du Nord, chargé de cours à la Faculté de Droit de l’U. catholique de Lille (1963-1966), professeur d’histoire des entreprises à l’E.D.H.E.C (1970-1973), il a ultérieurement, de 1970 à 1988 assumé le secrétariat général de la rédaction ( droit et économie) de la librairie Larousse.
Bibliographie:
HISTOIRE DE L'ENTREPRISE ET DES CHEFS D'ENTREPRISE EN FRANCE
Le temps des pionniers (1830-1880) - Entreprendre
(Tome I); Le temps des pionniers (1830-1880) - Naissance du patronat (Tome II); Le temps des pionniers (1830-1880) - Des jalons d'existence (Tome III); Le temps des pionniers (1830-1880) - Condottiere et bourgeois (Tome IV); L'entreprise entre deux siècles (1880-1914) - Les rayons et les ombres (Tome V)
€ 31.5

BUY

LAMBERTY Max
De Vlaamse Opstanding. Delen 1 en 2
Hardcover, linnen, gebonden, kleine 4to, 100 pp tekst + 288 platen in deel 1; 96 pp. + 310 platen in deel 2. Iconografisch blijft dit een belangrijk werk.
€ 15.0

BUY

LANGE Dorothea, COLES Robert, HEYMAN Therese
Dorothea Lange: Photographs of a Lifetime
Reprint of the 1982 edition. Hardcover, ill. dj, 4to, 183 pp., photographs troughout, biography, bibliograpy
€ 35.0

BUY

Langewiesche, Karl-Robert (editor)
Alte Deutsche Städte in Ansichten aus drei Jahrhunderten
Leichtkarton mit ill. Schutzumschlag. 19x26,5cm. 80 pp. Die Blauen Bücher. Mehr als 80 Gravuren in ZW und Farbe.
€ 12.0

BUY

LAPORTE Christian
Albert II. De biografie
Pb met flappen, in-8, 316 pp., ill., bibliografie, index.

De monarchie in België:

• Leopold I (17901216-18651210; 18310721-18651210),

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie),

• regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731),

• Albert II (1934-; 19930809-20130721 - abdicatie),

• Filips (19600415-; 20130721-)
€ 20.0

BUY

LARTEGUY Jean
Dieu, l'or et le sang.
Softcover, pb, 8vo, 248 pp.
€ 10.0

BUY

LAUDE Norbert
Le Radium congolais et canadien
Softcover 21 pp. Stapled. Folding map of Canada (Hunter Bay, Echo Bay) and map of Katanga (Shinkolobwe, Luishia). Signed by the author. Note LT: This paper (in French) discusses the price levels of Kantangese and Canadian radium (pechblende, uranium). Although Laude indicates "Shinkolobwe" on the map, he speaks of "Chinkolobwe" (sic!) in the text. This misspelling of the name of the mine persists in later history books. Even today journalists misspell the name. In the computer era this leads to false results in search operations (e.g. on the internet, libraries, ...). Research should pay attention to this detail.

The article pays attention to the global network of Union Minière.
The links with the scientific branches in the US facilitated the work of Edgar Sengier when he sold the necessary quantities of uranium to the US Army. One might even say that the preparations for the atomic bomb were made long before the outbreak of World War II.
Laude points at the importance of the harbour of Lobito and the railway through Angola, colonial property of Portugal. Indirectly Lissabon became gradually a center for secret negociations concerning uranium transits.
€ 50.0

BUY

LAUDE Norbert
Le Radium congolais et canadien
E-book 21 pp. With folding map of Canada (Hunter Bay, Echo Bay) and map of Katanga (Shinkolobwe, Luishia). Signed by the author. Note LT: This paper (in French) discusses the price levels of Kantangese and Canadian radium (pechblende, uranium). Although Laude indicates "Shinkolobwe" on the map, he speaks of "Chinkolobwe" (sic!) in the text. This misspelling of the name of the mine persists in later history books. Even today journalists misspell the name. In the computer era this leads to false results in search operations (e.g. on the internet, libraries, ...). Research should pay attention to this detail. Attention: this is an e-book in PDF-format on a CD-Rom (10,9 Mb), scans 300 dpi BW, 300 dpi grayscale for the 2 maps.

The article pays attention to the global network of Union Minière.
The links with the scientific branches in the US facilitated the work of Edgar Sengier when he sold the necessary quantities of uranium to the US Army. One might even say that the preparations for the atomic bomb were made long before the outbreak of World War II.
Laude points at the importance of the harbour of Lobito and the railway through Angola, colonial property of Portugal. Indirectly Lissabon became gradually a center for secret negociations concerning uranium transits.
€ 10.0

BUY

LEGRAND F.-C. (Conservateur-adjoint au Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles)
Les peintres flamands de genre au XVIIe siècle
Broché, 282 pp., 15x20cm. Illustrations en NB. Notes bibliographiques, index des noms d'artistes, table des illustrations et lieu de conservation (l'original est parfois détruit). Cettte étude a fait l'objet d'une thèse de doctorat à l'université de Paris en décembre 1959.
€ 10.0

BUY

LEMOINE Bertrand, RIVOIRARD Philippe
L'Architecture des Années 30
Hardcover, jq illustrée, 4to, 251 pp., photos en couleurs et NB, bibliographie. Béatrice de Andia utilise dans le préface le terme 'un classicisme épuré'. Quelques noms: Abella, Abraham, Appia, Arfvidson, Azema, Bard et Garella, Barge, Bassompierre & Rutte & Sirvin, Beaudouin & Lods, Belloc, Berger, Berry, Blanche, Bluysen & Eberson & Dufrene, Bodecher, Boileau, Bois & Lissalde, Bonnier, Bonnier & Sanlaville, Boursier, Bouzy & Giraud, Brandon & Catelain, Carlu, Cassan & Plousey, Charavel & Melendes, Chareau, Chollet & Mathon, Colin, Cuminal & Lardat, Debarnot, Debat-Ponsan, Debre & Kristy, Delacroix, Demaret, Desbouis, Dubreuil, Duhayon, Elkouken, Expert, Faure-Dujarric, Fidler, Hennequet, Knight & de Lancelin, Laprade & Jaussely (Musée permanent des Colonies), Leconte, Le Corbusier & Jeanneret, Mallet-Stevens, Marrast, Patout, Perret, Roux-Spitz (magnifique bureau), Sardou, Tournon (église du Saint-Esprit), etcetera.
€ 75.0

BUY

LENAERTS Herman, Procureur-generaal
Plechtige zitting van 27 november 1990. Installatie van procureur-generaal Herman Lenaerts.
Softcover, geniet, 19 pp. Toespraken, o.a. die van HL waarin hij zijn prioriteiten uiteenzet in zijn nieuwe ambt.
€ 10.0

BUY

LERNOUT Geert
In den beginne - van Adam & Eva tot intelligent design
Paperback, in-8, pp., illustraties, bibliografie.
Kritiek: wij hadden graag een index gezien in dit boek.
Een veelzeggend citaat dat de kern van het boek raakt: "Wij zijn uiteindelijk met denken al heel wat verder geraakt dan met geloven." (331)
Op p. 286 somt Lernout de vergissingen op uit de Syllabus errorum (1864) van paus Pius IX. De kerk had toen nog altijd niet de Franse Revolutie verwerkt en bleef de democratische principes en de rechten van de mens actief bestrijden.
De studie belicht de strijd tussen de Bijbel en de wetenschappelijke verworvenheden.
Over de strijd tussen de Koran en de wetenschap - met name over het creationisme - rept Lernout niet, maar het is duidelijk waar hij naartoe wil.
Voor Lernout is de God (met een grote G) uit de Bijbel (Genesis) een jaloerse en kwaadaardige god (met een kleine g).
Tenslotte stelt hij voor om god te negeren. Hoe je dat doet, vertelt Lernout niet. Daarvoor grijpen we misschien best terug naar de geschriften van Albert Camus: 'Dans un monde sans Dieu, il nous reste que l'honneur.'
€ 12.5

BUY

LEWIS Matthew, [ARTAUD Antonin]
De Monnik. De klassieke roman over de gruwelen van de Inquisitie. Naar de bewerking van Antonin Artaud.
Pb, in-8, 311 pp. Uit het Frans vertaald door Pieter Beek.
€ 10.0

BUY

LIBERT Marijke
Sisterka
Pb, in-8, 253 pp. Vijfennegentig jaar is Ephrem, tot op de draad versleten, levensmoe, en dan pas vertelt hij aan zijn familie dat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog een verhouding heeft gehad met een Engelse verpleegster, toen hij als gewonde soldaat in een hospitaal in Londen werd verzorgd en dat uit die verhouding waarschijnlijk een kind is voortgekomen. Zeker weten doet hij het niet, want op dringend advies van vrienden heeft hij na terugkomst in Vlaanderen het contact met Sisterka verbroken. Hij trouwde een vrouw uit zijn Vlaamse dorp en leidde een kinderloos, kleurloos en ongelukkig leven. Zijn achternicht, Marijke Libert, vatte de taak op om na te gaan wat er van Sisterka en haar mogelijke kind is geworden en belandt in een avontuur waar fantasie en werkelijkheid moeilijk uit elkaar te houden zijn waar de werkelijkheid mòet worden aangevuld met fantasie om greep te kunnen krijgen op wat er ooit is gebeurd. ML (1962) is journaliste. Eerder publiceerde ze twee romans: Sterk water en Enkel de daad.
zie ook haar boek over VTM en onze mening daarover
€ 10.0

BUY

LIEVENS Stefaan, EVERAERT Walter, VAN WOUWE Julien
Wie betaalt het gelag[ch]? Humor en Fiscaliteit
Paperback, in-8, 188 pp., illustraties, bibliografische nota, bibliografie. Moppen en cartoons maar ook ernst in dit boek.
€ 10.0

BUY

LOMBAERDE Piet, GILS ROBERT
Met grof geschut, Vestingbouw langs de Noordzee.
Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling "Met grof geschut" in Oostende, 15/6/ -26/9/1999. Wrappers, 85 pp., illustraties, kaartjes, grondplannen in kleur. Met bibliografie en woordenlijst. Met speciale aandacht voor Fort Napoleon.
€ 20.0

BUY

MAERTENS Alfons
LEVEN & DOOD VAN EEN BANK IN DE XIX EEUW. Studie geprimeerd door de provincie West-Vlaanderen/ Een bijdrage tot de studie van het economisch verval en herleven van Brugge en omstreken in de tweede helft van de XIXe eeuw, toen Brugge een financieel centrum was door toedoen der BANK DUJARDIN.
Softcover, in-8, 181 pp. Gesigneerd door de auteur met opdracht. Noot: het grondbezit van de bank Dujardin bedroeg in 1874 niet minder dan 659 ha, voornamelijk gelegen ten noorden en ten oosten van Brugge; verder was er in het actief een villa op de zeedijken andere bezittingen te Blankenberge, 30 huizen te Brugge, een katoenspinnerij aan de Gentpoort, een spinnerij te Duinkerke. De concordataire voorstellen werden verworpen en op 10 december 1874 werd de faling op bekentenis uitgesproken. Er waren 4752 schuldeisers.
De bank Dujardin werd opgericht door Félix Dujardin (°17891109 +18490918), ook wel Du Jardin geschreven.
€ 20.0

BUY

MAERTENS F.
Binnenvaarten in West-Vlaanderen
Softcover, folio, 10 pp. + 2 grote uitslaande ZW-kaarten (Kaart der banen, spoor- en waterwegen in Westvlaanderen, zonder vermelding van de schaal + Kaart der Scheepvaartbeweging in België in 1928 op schaal 1/800.000). De auteur wijst een grote binnenvaart tussen Zeebrugge, Oostende, Nieuwpoort en Duinkerken van de hand omdat zulks enkel Dunkerque zou bevoordelen. Hij pleit wel voor een modernisering van de bestaande vaarwegen/kanalen in de provincie. Interessant.
€ 25.0

BUY

MAK Geert
Reizen zonder John - Op zoek naar Amerika
15de druk. Dikke pb, grote in-8, 573 pp., bibliografie, index/register. Mak in de voetsporen van de grote John Steinbeck en diens 'Op reis met Charley' - Travels with Charley (zie ons boeknummer 19620164). Hoe leeft en hoe denkt de Amerikaan 50 jaar later?

Over het verarmde Detroit: 'Het oppompen van statistieken, het behagen van superieuren in plaats van eerlijk te zeggen waar het op staat, het concentreren op scores, peilingen en rendementen, het vervangen van kwaliteit door vorm en uiterlijk. (...) Detroit verspilde jaren aan de illusie dat nieuwe kantoren, industrieterreinen, wegen en tunnels, metro's en andere transportsystemen, recreatievoorzieningen en prestigieuze gebouwen het tij kunnen keren.'
Mak verwijst met nadruk op de invloed van 'The Feminine Mystique', het boek van Betty Friedan dat in 1963 van de persen rolde en de tweede feministische golf inluidde, zowel in de USA als in Europa. Het boek onthulde de eenzaamheid van mannen en vrouwen in de 'suburbs'. Tal van andere boeken leidden - in de aanloop naar 68 - tot een demystificatie van de Amerikaanse droom. (zie pp. 360 e.v.)
Commentaar: De analyse van Mak is telkens weer een uitnodiging om de toestanden in de States te vergelijken met die in Europa. En de vraag die ons rest is deze: 'Is materialiteit in staat zin te geven aan ons leven?' Het antwoord is 'neen'. Is dat een naïef antwoord? 'Ja, want ongenuanceerd.'
Het Westen lijkt wel op 'De kersentuin' van Tsjechov, zo schrijft Mak. En inderdaad, om de vijftig jaar kijken we naar de wereld van gisteren, voelen we ons na de zoveelste oorlog 'Kaputt' en falen we om daaruit de lessen te trekken voor een toekomst die straks het verleden van onze kinderen zal zijn.
Einstein kwam tot de volgende conclusie: “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”
€ 14.5

BUY

MAK Geert
Ooggetuigen van de vaderlandse geschiedenis in meer dan honderd reportages.
Pb 361 pp. Dertiende druk.
€ 10.0

BUY

MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich]
De huid (vert. La Pelle, storia e racconto - 1949)
3de druk in het Nederlands. Softcover, pb, 8vo, 224 pp. Malaparte draagt het boek cynisch op: "Ter vriendelijke nagedachtenis aan Kolonel Henry H. Cummings van de Universiteit van Virginia en aan alle goede, dappere en eerlijke Amerikaanse soldaten, mijn wapenbroeders van 1943 tot 1945, nutteloos gesneuveld voor de vrijheid van Europa." Een harde schets van het ineengestorte Italië op het einde van WO II; bevrijding van Napels door de Amerikanen. CM toont de wrede, absurde kant van de oorlog en de confrontatie tussen de Europese en de Amerikaanse cultuur. Wat de mens al niet doet om het eigen hachje (huid) te redden. Het relaas over de ontmoeting met de Franse generaal Guillaume (p. 180 e.v.) en zijn goumiers is een verhulde verwijzing naar hun wandaden op Italiaans (en Duits) grondgebied; ook de rol van de Paus (die met 3000 vrouwen in Castel Gandolfo verschanst zit) komt aan bod. Info over drukken in Nederlandse vertaling: 1ste (geen info), 2de (geen info), 3de (s.d.), 4de (1981?), 5de (1982), 6de (1995). Bij ons weten werd de film nooit in de USA uitgebracht. Werd in 1981 verfilmd door Liliana Cavani (Digitally remastered. DCP, Blu-ray and DVD in 2014)
€ 10.0

BUY

MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich]
De huid ( vert. La Pelle, storia e racconto - 1949)
3de druk in het Nederlands. Softcover, pb, 8vo, 224 pp. Een harde schets van het ineengestorte Italië op het einde van WO II; bevrijding van Napels door de Amerikanen. CM toont de wrede, absurde kant van de oorlog en de confrontatie tussen de Europese, de Noordafrikaanse en de Amerikaanse cultuur. Wat de mens al niet doet om het eigen hachje (huid) te redden. Het relaas over de ontmoeting met de Franse generaal Guillaume (p. 180 e.v.) en zijn goumiers is een verhulde verwijzing naar hun wandaden (pederasten) op Italiaans (en Duits) grondgebied; ook de rol van de Paus (die met 3000 vrouwen in Castel Gandolfo verschanst zit) komt aan bod. Info over drukken in Nederlandse vertaling: 1ste (geen info), 2de (geen info), 3de (s.d.), 4de (1981?), 5de (1982), 6de (1995). Werd in 1981 verfilmd door Liliana Cavani, remastered in 2014 .
€ 20.0

BUY

MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich]
De huid ( vert. La Pelle, storia e racconto - 1949)
Derde druk in het Nederlands. Softcover, pb, 8vo, 224 pp. Een harde schets van het ineengestorte Italië op het einde van WO II; bevrijding van Napels door de Amerikanen. CM toont de wrede, absurde kant van de oorlog en de confrontatie tussen de Europese en de Amerikaanse cultuur. Wat de mens al niet doet om het eigen hachje (huid) te redden. Het relaas over de ontmoeting met de Franse generaal Guillaume (p. 180 e.v.) en zijn goumiers is een verhulde verwijzing naar hun wandaden op Italiaans (en Duits) grondgebied; ook de rol van de Paus (die met 3000 vrouwen in Castel Gandolfo verschanst zit) komt aan bod. Info over drukken in Nederlandse vertaling: 1ste (geen info), 2de (geen info), 3de (s.d.), 4de (1981?), 5de (1982), 6de (1995).
Werd in 1981 verfilmd door Liliana Cavani, remastered in 2014 .
€ 10.0

BUY

MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich]
De huid ( vert. La Pelle, storia e racconto - 1949)
3de druk in het Nederlands. Softcover, pb, 8vo, 224 pp. Een harde schets van het ineengestorte Italië op het einde van WO II; bevrijding van Napels door de Amerikanen. CM toont de wrede, absurde kant van de oorlog en de confrontatie tussen de Europese en de Amerikaanse cultuur. Wat de mens al niet doet om het eigen hachje (huid) te redden. Het relaas over de ontmoeting met de Franse generaal Guillaume (p. 180 e.v.) en zijn goumiers is een verhulde verwijzing naar hun wandaden op Italiaans (en Duits) grondgebied; ook de rol van de Paus (die met 3000 vrouwen in Castel Gandolfo verschanst zit) komt aan bod. Info over drukken in Nederlandse vertaling: 1ste (geen info), 2de (geen info), 3de (s.d.), 4de (1981?), 5de (1982), 6de (1995). Bij ons weten werd de film nooit in de USA uitgebracht. Werd in 1981 verfilmd door Liliana Cavani, remastered in 2014 .
€ 12.0

BUY

MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich]
Kaputt. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaans van J.P. Ten Cate.
4de druk van deze Nederlandse vertaling. Pb, 8vo, 344 pp. Curzio Malaparte (1898-1957), eerst fascist, keerde zich later fel tegen Mussolini en Hitler. Nog tijdens de oorlog schreef hij het weergaloze ' Kaputt', over het verwoeste Europa. Een boek vol ijzingwekkende beelden en onverwachte perspectieven op het fascisme. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog had CM republikeinse sympathieën. Vervolgens was hij fervent fascist, maar in de jaren dertig stond hij alweer bekend als gevreesd criticus van het regime. Tijdens de eerste oorlogsjaren verwierp hij het fascisme en gaf hij openlijk uiting aan zijn vertwijfeling, zijn desoriëntatie en zijn woede over Mussolini en wat die met de Italianen had gedaan. (bron: Trouw, 16/7/2005). Bepaalde passages, bvb. hoofdstuk XV over pogroms in Soroca in Roemenië, zullen decennia later bevestigd worden door officiële rapporten (zie o.m. International Commission on the Holocaust in Romania, die het mededaderschap van Roemenen benadrukt). full report
Het boek benadrukt het culturele en morele verval van het eens zo toonaangevende Europa. De Amerikaanse troepen betreden een continent waarvan zij de betekenis niet snappen. Dat leidt tot clowneske situaties die met veel ironie worden beschreven.
Italiaanse uitgaven (niet exhaustief): 1944, 1948, 1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1966, 1972, 1979).
Tot nu toe konden wij vertalingen opsporen in volgende talen: Frans (1946, 1947, 1948, 1951, 1955, 1962, 1963, 1965, 1967, 1970), Spaans (Buenos Aires: 1950, 1958, 1962), Nederlands (s.d., 1946, 1968, 1972, 1983, Oorlogsdomein: 2005), Engels (1946, 1948, 1966), en Duits (1982). Zo te zien kwam de Duitse vertaling laat op de markt.
€ 20.0

BUY

MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich]
Kaputt. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaans van J.P. Ten Cate.
3de druk van deze Nederlandse vertaling. Pb, 8vo, 344 pp. Curzio Malaparte (1898-1957), eerst fascist, keerde zich later fel tegen Mussolini en Hitler. Nog tijdens de oorlog schreef hij het weergaloze 'Kaputt', over het verwoeste Europa. Een boek vol ijzingwekkende beelden en onverwachte perspectieven op het fascisme. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog had CM republikeinse sympathieën. Vervolgens was hij fervent fascist, maar in de jaren dertig stond hij alweer bekend als gevreesd criticus van het regime. Tijdens de eerste oorlogsjaren verwierp hij het fascisme en gaf hij openlijk uiting aan zijn vertwijfeling, zijn desoriëntatie en zijn woede over Mussolini en wat die met de Italianen had gedaan. (bron: Trouw, 16/7/2005). Bepaalde passages, bvb. hoofdstuk XV over pogroms in Soroca in Roemenië, zullen decennia later bevestigd worden door officiële rapporten (zie o.m. International Commission on the Holocaust in Romania, die het mededaderschap van Roemenen benadrukt). full report
Het boek benadrukt het culturele en morele verval van het eens zo toonaangevende Europa. De Amerikaanse troepen betreden een continent waarvan zij de betekenis niet snappen. Dat leidt tot clowneske situaties die met veel ironie worden beschreven.
Italiaanse uitgaven (niet exhaustief): 1944, 1948, 1950, 1951, 1955, 1956, 1960, 1966, 1972, 1979).
Tot nu toe konden wij vertalingen opsporen in volgende talen: Frans (1946, 1947, 1948, 1951, 1955, 1962, 1963, 1965, 1967, 1970), Spaans (Buenos Aires: 1950, 1958, 1962), Nederlands (s.d., 1946, 1968, 1972, 1983, Oorlogsdomein: 2005), Engels (1946, 1948, 1966), en Duits (1982). Zo te zien kwam de Duitse vertaling laat op de markt.
€ 15.0

BUY

MALAPARTE Curzio [ps. SUCKERT Kurt Erich]
Kaputt. Geautoriseerde vertaling uit het Italiaans van J.P. Ten Cate.
1ste druk van deze Nederlandse vertaling. Hardcover, rood karton met goudopdruk, gebonden, 8vo, 344 pp. Met bio- en bibliografie. Curzio Malaparte (1898-1957), eerst fascist, keerde zich later fel tegen Mussolini en Hitler. Nog tijdens de oorlog schreef hij het weergaloze ' Kaputt', over het verwoeste Europa. Een boek vol ijzingwekkende beelden en onverwachte perspectieven op het fascisme. Na afloop van de Eerste Wereldoorlog had CM republikeinse sympathieën. Vervolgens was hij fervent fascist, maar in de jaren dertig stond hij alweer bekend als gevreesd criticus van het regime. Tijdens de eerste oorlogsjaren verwierp hij het fascisme en gaf hij openlijk uiting aan zijn vertwijfeling, zijn desoriëntatie en zijn woede over Mussolini en wat die met de Italianen had gedaan. (bron: Trouw, 16/7/2005). Bepaalde passages, bvb. hoofdstuk XV over pogroms in Soroca in Roemenië, zullen decennia later bevestigd worden door officiële rapporten (zie o.m. International Commission on the Holocaust in Romania, die het mededaderschap van Roemenen benadrukt).
Het boek benadrukt het culturele en morele verval van het eens zo toonaangevende Europa. De Amerikaanse troepen betreden een continent waarvan zij de betekenis niet snappen. Dat leidt tot clowneske situaties die met veel ironie worden beschreven.
Tot nu toe konden wij vertalingen opsporen in volgende talen: Frans (1946, 1947, 1948, 1951, 1955, 1963, 1965, 1967, 1970), Spaans (Buenos Aires: 1958, 1962), Nederlands (s.d., 1946, 1968, 1972, 1983), Engels (1948, 1966), en Duits (1982). Zo te zien kwam de Duitse vertaling laat op de markt.
Bij Absillis verneem je meer over de uitgave van Manteau en de contacten met Malaparte. In het fotokatern een foto van de ontmoeting tussen Angèle Manteau en Malaparte te Amsterdam in november 1949.
€ 35.0

BUY

MALLET-STEVENS ROB, DESHOULIERES Dominique, JEANNEAU Hubert, CULOT Maurice, BUYSSENS Brigitte
Rob Mallet-Stevens. Architecte
Broché, in-8 carré, 399 pp., photos, dessins, plans en NB et qqs en couleurs, bibliographie. Bilingue Français/Anglais. Texts in Frech and English. Robert Mallet-Stevens est un architecte et designer français né à Paris le 24 mars 1886, mort à Paris le 8 février 1945. Merveilleuse monographie exhaustive sur un des architectes les plus controversés du Mouvement Moderne en France. Il est considéré aujourd'hui comme l'une des figures majeures de l'architecture française de l'entre-deux-guerres.
Sommaire :
L'exigence de l'architecture, par Dominique Deshoulières et Hubert Jeanneau
The demands of architecture, by Dominique Deshoulière and Hubert Jeanneau
Case "vitesse" et coin obscur, par Fernando Montes
"Speed" box and dark corners, by Fernando Montes
Robert Mallet-Stevens, architecte d'intérieur, par Yvonne Brunhammer
Robert Mallet-Stevens, as interior architect, by Yvonne Brunhammer
Robert Mallet-Stevens et le cinéma, 1919-1929, par Michel Louis
Robert Mallet-Stevens and the cinema, 1919-1929, by Michel Louis
Illustrations
Mallet-Stevens opinions
L'exposition de l'école Spéciale d'Architecture, article inédit de Le Corbusier
The Ecole Spéciale d'Architecture exhibition, article by Le Corbusier (unpublished)
Description par le Vicomte de Noailles de la construction de sa villa à Hyères
Description by the Viscount de Noailles of the construction of his villa in Hyères
Biographie
Livres et textes publiés par Mallet-Stevens
Mallet-Stevens, projets et réalisations

ouverture de la villa Cavroix (1932) à Roubaix

blogspot des amis de la villa
€ 50.0

BUY

MANTRAN Robert (sous la direction de -)
Histoire de l'Empire Ottoman [Turquie]
Broché, reliure souple plastifié d'éditeur, in-8, 810 pp., cartes, bibliographie, régistres.
€ 30.0

BUY

MARCK, E.M. VAN DER (editor), H.A. Ankum, J. Bono y Huerta, A.F. Gehlen, A. Pitlo, P.-J. Schuler a.o
Atlas du notariat. Le notariat dans le monde. Huit siècles de notariat latin, quatre décennies d'Union Internationale. Atlas van het notariaat. Het notariaat in de wereld. Acht eeuwen Latijns notariaat, vier decennia Internationale Unie.
Hardcover. Or.cloth, in or. slipcase. Large 8vo. XXV+762 pp. With 32 b/w plts. Bibliogr. Texts in French & Dutch (transl.). Signed by the authors with dedication on h.title. Ars Notariatus, XLII.
€ 50.0

BUY

marcuse herbert
De eendimensionale mens; Studies over de ideologie van de hoog-industriële samenleving
10de druk. Pb, 280 pp. Verscheen voor het eerst in 1964 in Boston.
€ 10.0

BUY

MARECHAL Evert
De Russische Burgeroorlog en de westerse interventie (1917-1920)
Pb, in-8, 159 pp., bibliografie
€ 10.0

BUY

MARGOT Fons, DE CLERCQ Bertrand J., KERKHOFS Jan, DE TEMMERMAN Els, e.a.
De nieuwe volksverhuizingen? Migraties in de wereld
Softcover, gebrocheerd, 8vo, 166 pp. Geeft, naast een feitenrelaas, de christelijke visie weer.
€ 10.0

BUY

MARLEY Lord, [EINSTEIN Albert], KERNKAMP G.W. Prof Dr
Bruinboek van de Hitler-terreur en den Rijksdagbrand voorbereid door het Wereld-comité voor de slachtoffers van het Hitler-fascisme.
Met voorrede van Prof.Dr.G.W. Kernkamp, hoogleeraar aan de Rijks-universiteit te Utrecht. Tweede druk. Softcover, geïllustreerde stofwikkel (bloederige swastika), grote in-8, xvi + 334 pp., uitvoerig geïllustreerd met ZW-foto's en facsimile van documenten.

Noot LT: Een belangrijk en vroeg document dat de misdaden van het nazi-regime uitvoerig beschrijft en documenteert. Bevat voor die tijd unieke foto's, getuigenissen en bewijsmateriaal. Bevat tevens een chronologie van politieke moorden en namenlijsten van slachtoffers. Albert Einstein en Paul Langevin waren erevoorzitter van het overkoepeldende Comité International d'aide aux Victimes du Fascisme Hitlérien.

Noteer dat in het Biografisch Woordenboek van Nederland de betrokkenheid van Kernkamp (1864-1943) bij dit boek onvermeld blijft.
In Nederlands Indië was het boek verboden omdat het van communistische signatuur was. Henk Hoetink (1900-1963), die aanvankelijk door Hitler gefascineerd was, werd na lezing van het boek een overtuigd anti-fascist. (zie Petrus Benedictus Maria Blaas: Henk Hoetink (1900–1963), een intellectuele biografie. Verloren, Hilversum 2010, p. 61).
Ondanks de uitgebrachte misdaden van het Hitler-regime lieten de Europese staten en de USA begaan, omdat er (financiële) belangen mee gemoeid waren. We mogen daaruit besluiten dat buitenlandse politiek en diplomatie in de eerste plaats rekening houdt met het eigenbelang.
€ 150.0

BUY

MARTELLI GEORGE
De Léopold à Lumumba. Une histoire du Congo Belge 1877-1960 (traduction de Leopold to Lumumba)
Broché, dj, 317 pp., 14 x 19 cm, , Traduit de l'anglais par René J. Cornet et Vincent De Ridder, illustrations en NB, cartes en NB, bibliographie.
€ 20.0

BUY

MARTENS Brigitte
Digitaal of oud papier?
hardcover, in-8, 167 pp. Schets de geschiedenis van het gedrukte boek en de toekomst van het e-boek. Een bevredigend antwoord krijgen we niet. Nederlanders lezen vooral fictie, Vlamingen kookboeken en strips. (18) Dat zegt meer over het cultureel niveau dan over het leesgedrag. Martens is verbonden aan SMIT (VUB).
€ 10.0

BUY

MARTENS Ludo
Kabila et la révolution congolaise - Panafricanisme ou néocolonialisme? [old book number 20020070]
Préface de Abdoulaye Yerodia. Paperback 719 pp. Cartes, index. 1420 gram. En 1979, Ludo Martens (1946-2011) invite Kabila à Bruxelles. Depuis, son engagement pour le Congo n’a pas fléchi. Son livre transporte le lecteur dans ce pays complexe, où de nombreuses familles survivent avec 10 dollars par mois et où le peuple a enterré trois millions et demi de victimes en trois années de guerre et d'occupation étrangères. L'auteur rapporte ses entretiens avec des dizaines de militants de base œuvrant pour un changement radical. Les nombreuses anecdotes brossent le quotidien d'un pays ravagé et d'une population clochardisée par Mobutu, mais éveillée et disponible. Elles initient le lecteur aux zaïroiseries d'un Sakombi Inongo qui veut établir au Congo “la domination divine” et du maçon Mizele, roi autoproclamé, qui veut rétablir l'ancien royaume Kongo. Si le sujet du livre est grave, son contenu est varié et prend parfois l'aspect d'un journal de bord. Plusieurs chapitres sont basés sur les 120 conférences données par l'auteur à Kinshasa, Lubumbashi et Kikwit et les 70 interventions faites à la radio et à la télévision. L'ouvrage contient plus de 1.500 références. Des citations pertinentes dévoilent la main des Etats-Unis dans le drame effroyable que vit le Congo depuis août 1998 ainsi que le rôle joué dans la stratégie américaine par Kagame et Museveni et par les différentes fractions “rebelles”.
€ 40.0

BUY

MARTENS Wilfried
Tweede mars op Brussel. 14 oktober '62.
Hardcover, geen paginering, een 100-tal foto's (ZW) van deze historische mars van de Vlamingen op de Belgische hoofdstad. Verantwoordelijk uitgever en regisseur van deze mars was Wilfried Martens (+2013), de latere premier. Clichés van Ingraph, Antwerpen.
€ 10.0

BUY

MARTHOZ A.
L'industrie minière et métallurgique au Congo Belge
Broché, in-8, 59 pp. + annexes
€ 20.0

BUY

MARTIN Sean
De Katharen. Geschiedenis en Geheimen.
Hardcover, stofwikkel, kleine 4to, 192 pp., rijkelijk geïllustreerd. De kruistocht tegen chistenen.
€ 11.0

BUY

MARTIN, MALACHI
The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church
Hardcover, dj, large in-8, 525 pp.
€ 20.0

BUY

MARTINY Victor-Gaston
Bruxelles. Architecture civile et militaire avant 1900.
Wrappers, 100 pp. Illustrations. Cartes. Photos en sépia. Bibliographie importante.
€ 10.0

BUY

MARTORELL Joanot
Tirant lo Blanc (vertaling van Tirant lo Blanc - 1460)
Hardcover, in-8, stofwikkel, 893 pp., bibliografie, namenlijst, noten. Uit het Catalaans vertaald door Bob de Nijs, die ook de inleiding schreef. Joanot Martorell (Valencia 1413 – 1468) was een ridder die wereldberoemd werd als auteur van Tirant lo Blanch, geschreven in het "vulgar llengua valenciana", de populaire taal van het Koninkrijk Valencie in die tijd. Het boek wordt algemeen gezien als de eerste moderne novelle in Europa. In tegenstelling tot de oorspronkelijke, vaak zeer onwaarschijnlijke ridderromans, is Tirant lo Blanc een opvallend geloofwaardig levensverhaal vol politieke intriges, erotische avonturen en tactisch doordachte veldslagen.
€ 15.0

BUY

MARTORELL Joanot
De volmaakte ridder (vertaling van Tirant lo Blanc - 1460)
4de geheel herziene druk. Hardcover, in-8, stofwikkel, in foedraal/slipcase, rood leeslint, 1039 pp., bibliografie, namenlijst, noten. Uit het Catalaans vertaald door Bob de Nijs, die ook het nawoord schreef. Joanot Martorell (Valencia 1413 – 1468) was een ridder die wereldberoemd werd als auteur van Tirant lo Blanch, geschreven in het "vulgar llengua valenciana", de populaire taal van het Koninkrijk Valencie in die tijd. Het boek wordt algemeen gezien als de eerste moderne novelle in Europa. In tegenstelling tot de oorspronkelijke, vaak zeer onwaarschijnlijke ridderromans, is Tirant lo Blanc een opvallend geloofwaardig levensverhaal vol politieke intriges, erotische avonturen en tactisch doordachte veldslagen.
€ 30.0

BUY

MASSART, DEELSTRA, DAENENS, VAN PETEGHEM
Vreemde stoffen in onze voeding. Soorten - Effecten - Normen.
2de, volledig herwerkte druk. Pb, in-8, 377 pp., met schema's, tabellen, verklarende lijst van termen en produkten, bibliografie. Over: zware metalen, pesticiden, antibiotica en hormonen, mycotoxinen, nitrosaminen en andere N-nitrosoverbindingen, aromatische koolwaterstoffen, industriële produkten, radioactiviteit (nuclear), additieven.
€ 20.0

BUY

MATHIEZ Albert, GODECHOT J.
Le Directoire Du 11 Brumaire An IV Au 18 Fructidor An V. Publié d'après les manuscrits de l'auteur, par J. Godechot.
Note LT: Il s'agit donc de la période 2/11/1795 - 4/9/1797. Broché,14x22,5cm, 390pp, non coupé. Publié d'après les manuscrits de l'auteur, par J. Godechot. L' héritage de la Révolution. Les methodes administratives du Directoire. Le personnel gouvernementale. Les admin. locales. La politique financière du Directoire. La République au pillage. L'opposition de gauche: les Panthéonistes. Babeuf et le Directoire. Le complot des Egaux. La pol. de ralliement et l'Affaire de Grenelle. L'Opposition de droite: le menées royalistes, le complot Brottier. La pol. religieuse du Dir. depuis le complot babouviste jusqu'aux éléctions de l'an V. Les élections de l'an V. Le coup d'état du 18 fructidor an V. La réforme de la Constitution de l'an III après le coup d'état du 18 fructidor an V. Notes et documents. Index. Albert Mathiez, homme de gauche, est un historien français, né à la Bruyère en Haute-Saône en 1874 et mort à Paris en 1932 d’une hémorragie cérébrale. Sa lecture demeure indispensable à toute réflexion sérieuse sur la Révolution française.
€ 100.0

BUY

MAUROY Robert D.S.O. (Expulsé de pays totalitaires)
Le Putsch de Stanleyville
Softcover, 4to, 32 pp.

On ajoute une bio de Mauroy (1894-1956)
€ 10.0

BUY

MAZIERS Michel (intro), EVERAERT Leo, NOTEBAERT Alexandre, LEMOINE-ISABEAU Claire
Het Zoniënwoud. Kunst en geschiedenis van oorsprong tot 18de eeuw.
Europalia 87 Österreich. Square in-8, XII + 273 pp., overvloedig geïll. in ZW en kleur, ingenaaid. Tentoonstellingscatalogus 1/10/1987-1/12/1987. Chronologische tabel. Uitgebreide bibliografie per thema. EVERAERT Leo (over de wegen door het Zoniënwoud), NOTEBAERT Alexandre (over de kloosters), LEMOINE-ISABEAU Claire (over de Ferrariskaarten), SCHONAERTS Roger (over de gezworen landmeters), e.a. Tussen 1831 en 1836 werden grote stukken van het woud verkocht omdat de Algemeene Maatschappij/Société générale vreesde te worden genaast. (p. 6) Toen de Belgische staat het bos in 1842 terugvorderde, bleef er maar een kleine helft over. (p. 6) Noteer dat MAZIERS in 1981 een onuitgegeven doctoraat wijdde aan dit thema: La Fôret de Soignes et la Société Générale (1822-1843). Bevat ook een interessant hoofdstuk over meerstenen en afpaling (p. 115) Deze catalogus is een mooi voorbeeld van geslaagd multidisciplinair onderzoek, zodat alle facetten van het thema aan bod komen.
€ 25.0

BUY

MEERTS L. e.a.
Gazet van Antwerpen. 75 jaar. Een krant van Nu.
jubileumboek
€ 10.0

BUY

MEERTS L. e.a.
Gazet van Antwerpen. 75 jaar. Een krant van Nu.
jubileumboek
€ 10.0

BUY

MELSEN Jan H., MELSEN Marten
MARTEN MELSEN 1870-1947.
Hardcover, geïllustreerde stofwikkel, 4to, 177 pp. Illustraties in kleur en ZW. Met chronologie, gids bij de veilingresultaten van zijn werken, tentoonstellinglijst, bibliografie, English summary, index. Texte bilingue N/F. MM was een leerling van Portaels (1818-1895) en Stallaert (1825-1903). Schilderde veel in de Polderstreek - o.m. in Stabroek- vandaar zijn reputatie van "schilder van boerenpummels".
€ 45.0

BUY

MERTENS Aurelius
Mei 1940 (oorlogsroman)
Hardcover, gebonden, 285 pp. Genummerd luxe-ex.: nr XXI
€ 10.0

BUY

MERTENS J.
De processen-verbaal van de "Commission des Poids et Mesures" van het Leiedepartement 1798-1801
Mededelingen van het Centrum voor Studie van de Boerenkrijg, nr 66. Softcover stapled 24 pp. Noot LT: op de achterflap vindt men de lijst van de 66 tot dan toe gepubliceerde mededelingen van het Centrum.
€ 10.0

BUY

MERTENS Peter
Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up
4de druk. Pb, in-8, 351 pp., bibliografische noten. De PVDA-voorzitter schreef een boek dat raak schiet. In heel verstaanbare taal nog wel, iets waarin 'links' zelden uitblinkt. Eens in de vijftig jaar staat er iemand op die niemand spaart, die zegt waar het op aankomt, die niet lonkt naar de regeringsbanken, die echt is en bagage heeft. Mertens is zo iemand. De verkalkte SPA kan maar beter op haar tellen passen want Mertens' discours is krachtig en beklijft. Maar wat moet je met zo'n man? Zet je een prijs op zijn hoofd? Een ongeval? Een discrete vergiftiging? Een schot op een duistere parking? Moreel vermoorden? Media-overkill? Boek werd bekroond met de Prijs Jaap Kruithof 2012.
€ 10.0

BUY

MERTENS Peter
Hoe durven ze? De euro, de crisis en de grote hold-up
4de druk. Pb, in-8, 351 pp., bibliografische noten. De PVDA-voorzitter schreef een boek dat raak schiet. In heel verstaanbare taal nog wel, iets waarin 'links' zelden uitblinkt. Eens in de vijftig jaar staat er iemand op die niemand spaart, die zegt waar het op aankomt, die niet lonkt naar de regeringsbanken, die echt is en bagage heeft. Mertens is zo iemand. De verkalkte SPA kan maar beter op haar tellen passen want Mertens' discours is krachtig en beklijft. Maar wat moet je met zo'n man? Zet je een prijs op zijn hoofd? Een ongeval? Een discrete vergiftiging? Een schot op een duistere parking? Moreel vermoorden? Media-overkill? Boek werd bekroond met de Prijs Jaap Kruithof 2012.
€ 20.0

BUY

MERTENS Peter
Graailand. Het leven boven onze stand.
4de druk. Met een voorwoord van Marc Van Ranst. Pb, in-8, 403 pp.
Hier volgt de tekst van de PVDA t.g.v. de lancering op 19/12/2016:
Eindelijk is het er. De lang verwachte opvolger van 'Hoe Durven Ze'. Maandenlang schreef Peter Mertens aan zijn nieuwe boek. Van dure waterprijzen tot drie-euro-maaltijden in rusthuizen. Van de gettocultuur in de Wetstraat tot de zelfbediening van graaiers zoals Barroso en De Gucht. Van flexverslaving tot arbeid 4.0. Van Panamese postbusbedrijven tot Trumpiaanse verkiezingen. Van sociale dumping tot de tragedie van de trojka.
Mertens gooit geen steen in de kikkerpoel, maar meteen een hele muur. Over de graaicultuur, over het establishment, over de crisis. Maar ook over de New Kids in Town, over verzetscultuur, over herverdeling van rijkdom en arbeid, over het vuur van Bernie Sanders en over de politiek van de hoop.
Een boek dat brandt in de handen.
€ 22.0

BUY

MERTENS Pierre
Begoochelingen (vertaling van Les éblouissements - 1987)
Pb, in-8, 503 pp. Uit het Frans vertaald door Ernst van Altena. Over het leven van de Duitse expressionistische dichter Gottfried Benn (1886-1956); die koos in 1933 de verkeerde kant. Geen biografie maar wel een roman. Bekroond met de Prix Medicis 1987. Mertens (1939) was prof literatuursociologie aan de VUB. In het aanhangsel uitleg bij de vernoemde personen.
€ 10.0

BUY

MERTENS, PHIL [Jules Schmalzigaug]
Jules Schmalzigaug 1882-1917
Hardcover, dj, 4to, 179 pp. Ill in BW & colour. Text in Dutch and French. Bibliography. The painter (°Antwerp 26/9/1882 +The Hague 13/5/1917) died only 33 years old and was somewath forgotten in the futuristic wave just before WW I. In 1914 he had to leave his atelier in Venice; many of his works disappeared during the war. Jules Schmalzigaug was de enige Belgische kunstenaar die het futurisme ten volle heeft beleefd en opgenomen. Hij ontdekte het in 1912 in Parijs toen hij er de tentoonstelling "Les Peintres Futuristes italiens" zag. Het werk "Ruimte en licht" (in 2007 in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap opgenomen) heeft een bijzondere artistieke waarde als het meest voldragen werk uit zijn futuristische periode. Voor de abstract-decoratieve weergave van de beweging liet Schmalzigaug zich voornamelijk inspireren door Giacomo Balla. De felle kleureffecten en het helle licht evoceren een vrolijke en dynamische sfeer.
€ 10.0

BUY

MILET Albert Chanoine, Doyen du Chapitre cathédral de Tournai
Pillages en Hainaut (1794)
dans: Haynau, Revue d'histoire religieuse du comté et de la province de Hainaut, Numéro 21, Mars 1997, pp. 3-29. Avec notes bibliographiques.
€ 10.0

BUY

MILL John Stuart
Over vrijheid (vertaling van On Freedom - 1859)
3de druk. Vertaling van W.E. Krul. Inleiding van F.L. Van Holthoon. Softcover, pb, 8vo, 187 pp. Pleidooi voor vrije meningsuiting. JSM (1806-1873) waarschuwt dat de waarheid niet steeds overwint. Conformisme uit luiheid kan kwalijke gevolgen hebben. Waar liggen de grenzen van het gezag van de maatschappij over het individu? Blijvend actueel, zeker nu internet-toepassingen zo ingrijpen op onze privacy.
De slotparagraaf:
"De waarde van een staat is uiteindelijk de waarde van de individuen waar hij uit bestaat; en een staat die de belangen van hun geestelijke groei en verheffing achterstelt bij een beetje meer bestuurlijk gemak, of de illusie daarvan die door kleine praktische zaken wordt gewekt; een staat die zijn mensen verlaagt om er in zijn handen meer gewillige instrumenten van te maken, (...) - zo'n staat zal merken dat met kleine mensen niet werkelijk iets groots tot stand kan komen; en dat de volmaaktheid van het mechaniek waaraan hij alles heeft opgeofferd tenslotte tot niets zal dienen, omdat de levenskracht ontbreekt die hij heeft uitgebannen om het raderwerk soepel te doen lopen." (178)

In 1869 publiceerde Mill 'Subjection of Women' , waarin hij de vrouwenrechten verdedigde. Zijn vrouw Harriet Taylor Mill, die in 1858 stierf, zou het boek geschreven hebben.
€ 15.0

BUY

MILL John Stuart, [MILL Harriet Taylor]
De onderwerping van de vrouw (vert. van The Subjection of Women - 1869)
Pb, in-8, 178 pp. Uit het Engels vertaald door Eva Wolf. Inleiding van Maaike Meijer.
In 1869 publiceerde Mill 'Subjection of Women', waarin hij de vrouwenrechten verdedigde. Zijn vrouw Harriet Taylor Mill, die in 1858 stierf, zou het boek geschreven hebben. Alhoewel er voor deze laatste bewering geen sluitend bewijs bestaat, is ze toch aannemelijk. Vrouwen werden niet geacht een mening te hebben en nog minder om ze te publiceren.
Quote: "That the principle which regulates the existing social relations between the two sexes - the legal subordination of one sex to the other - is wrong in itself - and now one of the chief hindrances to human improvement; and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality ..."
Noot LT: In West-Europa is er een enorme vooruitgang geweest (stemrecht, huwelijksgoederenrecht, echtscheiding, abortus, ...). Wereldwijd moeten we echter van een achteruitgang spreken, vnl. onder invloed van de oprukkende islam-ideologie die de sharia als rechtstelsel naar voor schuift.
€ 12.5

BUY

Ministerie van Openbare Werken/Bestuur der Wegen - Ministère des Travaux Publics/Administration des Routes - Ministry of Public Works/Roads Department
Wegen in België van de Oudheid tot 1980 - Routes de Belgique de l'Antiquité à 1980 - Belgian Roads from Antiquity to 1980 -
Uitgegeven n.a.v. XVIII Congrès Mondial de la Route, Bruxelles 13-19/9/1987.
A.I.P.C.R./P.I.A.R.C.
Pb, A4, 127 pp., kaarten, (lucht-)foto's, statistieken, grafieken.
Een belangrijk historisch overzicht van de uitbouw van het wegennet in België en de aansluiting op het Europese verkeersnet. Het werk kwam nooit in de handel maar werd uitgedeeld aan de deelnemers van het Congres.
Drietalig N/F/E. Trilingue N/F/E. Trilingual N/F/E.
€ 49.0

BUY

MOODY T.W. & MARTIN F.X. (Edit.)
The Course of Irish History. Revised and enlarged edition!
Revised and enlarged edition 1984! paperback 479 pp. Illustrations and photos in BW. Bibliography, chronology, register. Note LT: for those wo do not or do not want to understand the suffering or the Irish: read this! During the patatoe famine of 1845-1850 one million left the country and another million died from starvation and epidemic deceases. There are strong parallels between the Irish and the Flemish history, particularly in the 19th century and the first decades of the 20th.
€ 10.0

BUY

MORAVIA Alberto
Vrouw van Rome (vertaling van La Romana - 1947)
Gebonden, linnen, 360 pp. Uit het Italiaans vertaald door G.A. Bouwman-Pot. Het leven van Adriana, een goedhartig en argeloos meisje dat door haar naïviteit in de prostitutie terecht komt. Zij ontwikkelt zich tot het prototype van het 'eeuwig vrouwelijke' waarvan door Moravia afwisselend de afstotende en de onweerstaanbaar aantrekkelijke kanten beschreven worden. Moravia (1907-1990) noemde deze roman existentialistisch en naadloos aansluitend op Gli Indifferenti.
€ 20.0

BUY

MORAVIA Alberto
La ciociara. Twee vrouwen (vertaling van La Ciociara - 1957)
1ste druk (?) Pb, in-8, 319 pp. Uit het Italiaans vertaald door Frédérique Van Schouwen. In 1960 verfilmd door Vittorio de Sica met Sophia Loren (bekroond met Oscar) in de hoofdrol. Thematiek: rake analyse van de Italiaanse samenleving door een Nazi-luitenant en Moravia geeft hem impliciet gelijk (p. 190-194); vrouwen zijn in een oorlog altijd slachtoffer; Italië glijdt na een vernederende verkrachting af naar morele diepten. Noot LT: Moravia (1907-1990) beschrijft een episode die het Franse leger liever onder de mat veegt: het inzetten van Marokkaanse huurtroepen in Italië tijdens WO II mag dan in mei 1944 voor een doorbraak hebben gezorgd op Monte Cassino, de massale verkrachtingen die daarna plaatsgrepen in het gebergte tarten elke verbeelding. De Franse legerleiding kende de geaardheid van de Berber-troepen: hard, meedogenloos, belust op buit en vrouwen.
€ 25.0

BUY

MORAVIA Alberto
Hij en ik (vertaling van Io e lui - 1971)
Hardcover, stofwikkel, kleine in-8, 313 pp. Thema: hoe een man (ik) moet opboksen tegen zijn eigenwijze penis (hij); hilarische roman over hoe een man niet in staat is in een vrouw een mens te zien (p. 72); daaraan is de man niet schuldig, wel 'hij'. Moravia (1907-1990)
€ 10.0

BUY

MORTIER Guy (red.)
Het leukste uit Humo
Pb, kleine 4to, 255 pp. Illustraties in ZW en kleur
€ 10.0

BUY

MOSTERT P. ir
Kernenergiecentrale Dodewaard
AO-Reeks boekje 1188 16 pp. Met als bijlage (30x40cm): plan van de centrale, doorsnede van het reactorvat, plattegrond van de centrale in de Hiensche Uiterwaarden, gelegen tussen de dijk en de rivier de Waal.
€ 10.0

BUY

MOULAERT Jan
Rood en zwart. De anarchistische beweging in België 1880-1914
Carton cover, ill., 463 pp., Illustraties en foto's in ZW. Bibliografie en index. Moulaert (Brugge, 1956) is doctor in de geschiedenis. Belangrijk referentiewerk dat afstapt van het beeld van de anarchist als terrorist, gehuld in zwarte kapmantel met een bom onder de arm. Op pagina 143 een kaartje met de inplanting van de anarchistische beweging in 1885-1894: de beweging kent aanvankelijk veel aanhang in het Luikse en breidt later uit richting Charleroi/Mons, Brussel, Mechelen en Antwerpen. De auteur belicht de moeilijke relatie tot de BWP en de syndicaten. Het is toch merkwaardig dat de anarchistische beweging geen aandacht gaf aan de Vlaamse Kwestie. (p. 431) Interessante analyse van de strijd om de geestelijke nalatenschap van César De Paepe (p. 225 e.v.) Oproep van Reclus tot de boeren in 'La Misère' van 30/7/1892 en 13/8/1892: collectieve eigendom van de grond: "Ainsi donc, à l'oeuvre paysans! ... Associez-vous, liguez-vous pour la possession collective du sol, avant que la haute banque ne s'en empare!" (p. 180) De periode is cruciaal voor de richting die de socialistische beweging toen insloeg, nl. die van het politieke parlementarisme.
€ 20.0

BUY

MULLER Albert s.j.
Notes d'économie politique. Première série. Production - Répartition - Problèmes sociaux
Broché, in-8, 519 pp.
€ 10.0

BUY

MÜLLER Herta
Vandaag was ik mezelf liever niet tegengekomen (vertaling van Heute wär ich mir lieber nicht begegnet - 1997)
Tweede druk in het Nederlands. Hardcover, stofwikkel, in-8, 221 pp. Uit het Duits vertaald door Ria van Hengel. Thema: Jonge vrouw moet zich melden bij de Securitate (beruchte Roemeense staatsveiligheid); tijdens de tramrit komen traumatische herinneringen boven. Herta Müller (Ni?chidorf, 17 augustus 1953) is een Duitstalige schrijfster van Roemeense afkomst. Haar werk wordt tot de wereldliteratuur gerekend. In 2009 kreeg zij de Nobelprijs voor de Literatuur.
€ 10.0

BUY

MUSEE DES BEAUX ARTS
Trésors des Béguinages
Pb, 95 pp. Illustrations
€ 10.0

BUY

MUSIL Robert
De man zonder eigenschappen (vertaling van Der Mann ohne Eigenschaften - 1930-1932) (volledige editie!)
Hardcover, gebonden, stofwikkel, in-8, 1344 pp. (+inhoudstafel). Uit het Duits vertaald door Ingeborg Lesener. Robert Musil (Klagenfurt, 6 november 1880 — Genève, 15 april 1942) was een experimenteel Oostenrijks schrijver en grondlegger van het essayisme.
€ 20.0

BUY

MUSIL Robert
De man zonder eigenschappen (vertaling van Der Mann ohne Eigenschaften - 1930-1932) (volledige editie!)
4dedruk. Hardcover, gebonden, stofwikkel, in-8, 1344 pp. (+inhoudstafel). Uit het Duits vertaald door Ingeborg Lesener. Robert Musil (Klagenfurt, 6 november 1880 — Genève, 15 april 1942) was een experimenteel Oostenrijks schrijver en grondlegger van het essayisme.
€ 25.0

BUY

Napoléon Bonaparte
Testament de Napoléon
Aggraffé, in-8, 28 pp., papier fort
€ 50.0

BUY

NECKERS Jan, ART J. e.a. Editor
Geschiedenis van de kleine man
3de volledig herwerkte uitgave. Paperback, 4to, 220 pp., illustraties: foto's in kleur en ZW. Sociale geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot heden. Begeleidde een reeks van 14 TV-programma's en 14 radioprogramma's, die een opmerkelijk succes kenden. Boeken zoals dit weerspiegelen perfect de opdracht die de BRT destijds vervulde: informatie, educatie en ontspanning. In 1904 publiceerde dagblad "Vooruit" de bekende sociale piramide: Ik regeer over u 3.500.000 's jaars; Wij bidden voor u 't is al wat wij doen; Wij schieten op u dat heet orde; Wij eten voor u Buikje vol 't hartje zoekt rust; Wij werken voor U en onze arbeid is de bron van allen rijkdom; Werkers verenigt U en werpt het rot kraam van 't kapitalisme omver (p. 148).
€ 12.5

BUY

NUSSBAUM Arthur
A Concise History of the Law of Nations (revised edition)
Fourth Printing. Hardcover, dj, in-8, xiii-376 pp., bibliographical notes, bibliography, index.

Bio: Arthur Nussbaum (January 31, 1877 – November 22, 1964) was a German-born American jurist. He studied legal science in Berlin from 1894 till 1897. He taught at Humboldt University of Berlin (1918–1933). In 1934, he moved to the United States, and in 1940, he became a US citizen. He taught at Columbia Law School from 1934 until his formal retirement in 1951. (src:wiki)
€ 12.0

BUY

O'NEAL Hank, COLLIER John, DELANO Jack, EVANS Walker, JUNG Theo, LANGE Dorothea, LEE Russell, MYDANS Carl, ROTHSTEIN Arthur, SHAHN Ben
A Vision Shared: A Classic Portrait of America and Its People 1935-1943.
1st edition. Hardcover, dj, 309 pp., profusely illustrated, BW-photos by the photographers working for the Farm Security Administration (FSA - New Deal), under John Stryker (1893-1975). The accompanying texts consist of biographical essays on the individual photographers, with comments and captions in their own words. Note LT: A compelling testimonial of the Great Depression in the 30's. It was this poverty that was described by John Steinbeck in the Grapes of Wrath. The photos do exactly what they were meant for: to show and document what an economic crisis does to man, woman and child, the loss of dignity and hope. Later on this evidence became Art, but it is useful to remember that in those days the documentary force of the images prevailed. As if the sublimation of it all puts the memory at ease and political responsabilities less punitive. Bio: Collier (1913-1992), Delano (1914-1997), Evans (1903-1975), Jung (1906-1996), Lange (1895-1965), Lee (1903-1986), Mydans (1907-2004), Rothstein (1915-1985), Shahn (1898-1969).
€ 95.0

BUY

OLLIVIER Albert
Les Templiers.
Pocket, 191 pp, illustré
€ 11.0

BUY

PARTRIDGE Burgo
A History of Orgies
hardcover, linnen, dj, 224 pp. Index & bibliography. The author shows the relations between social/religious restrictions and sexual behavior. p. 61: relation between the public and the private life of the Roman emperors; p. 169: the FORM of sex is important for deductions on a given period in history; p. 192: human beings are NOT rational; p. 196: Cefalu on Sicily: Abbey of Thelema (Aleister Crowley). Interesting.
€ 10.0

BUY

PELEMAN Bert
Monnik voor een dag - Een bonte abdijengids voor Vlaanderen
Pb 284 pp. Illustraties, tekeningen, foto's in ZW.
€ 10.0

BUY

PENROSE Barrie, COURTIOUR Roger
De doofpot van Westminster (The Pencourt File). Hoe een dode hond het Britse staatsbestel deed wankelen.
Pb 389 pp. Over de verwording van het Britse politieke systeem. In de hoofdrollen: Wilson, Thorpe, Norman Scott, Edward Heath, Lord Carrington, Lord Byers, Sir Charles Curran (BBC), Marcia Williams.
€ 10.0

BUY

PESSOA Fernando, WILLEMSEN August (vert.)
Gedichten
9de druk. Pb met flappen, in-8 square, 263 pp., foto's, bibliografie. Originele teksten en vertaling naast elkaar waardoor men kan teruggrijpen naar de klankrijkdom van het portugees.
Van de achterflap, uit een brief van 1915: "In niemand om mij heen herken ik een houding tegenover het leven die preciés aansluit bij mijn innerlijke gevoelswereld, bij mijn aspiraties en ambities, bij alles wat aan mijn meest innerlijke wezen fundamenteel en essentieel is."
€ 22.0

BUY

PICAVET Robert
Baron Georges Holvoet: Magistraat (1899-1923) / Gouverneur van de provincie Antwerpen (1923-1945) / Kabinetschef van de prins-regent (1944-1950)
Pb, in-8, 325 pp., bibliografische noten. Picavet (ere-griffier van de provincie Antwerpen, °25/5/1913 +3,/2/2007) besteedt nogal wat aandacht aan de merkwaardige geschiedenis van IMALSO. Verder zijn er enkele interessante bladzijden over het regentschap van Karel. Terugblikkend naar het koninkrijk van Willem I merkt de auteur raak op dat diens monarchie constitutioneel was terwijl de Belgische monarchie van het parlementaire type is. (pp. 277 e.v.) Het taalgebruik is vrij gezwollen.
€ 12.0

BUY

PICAVET Robert
Baron Georges Holvoet: Magistraat (1899-1923) / Gouverneur van de provincie Antwerpen (1923-1945) / Kabinetschef van de prins-regent (1944-1950)
Pb, in-8, 325 pp., bibliografische noten. Picavet (ere-griffier van de provincie Antwerpen, °25/5/1913 +3,/2/2007) besteedt nogal wat aandacht aan de merkwaardige geschiedenis van IMALSO. Verder zijn er enkele interessante bladzijden over het regentschap van Karel. Terugblikkend naar het koninkrijk van Willem I merkt de auteur raak op dat diens monarchie constitutioneel was terwijl de Belgische monarchie van het parlementaire type is. (pp. 277 e.v.) Het taalgebruik is vrij gezwollen.
€ 12.0

BUY

PINGEOT ANNE & HOOZEE Robert (Edit.)
Parijs-Brussel, Brussel-Parijs: realisme, impressionisme, symbolisme, art nouveau: de artistieke dialoog tussen Frankrijk en België, 1848-1914.
Hardcover, groen linnen met geïll. stofwikkel (Manet, Het Balkon), 539 pp., geïllustreerd in ZW en overwegend in kleur. Bibliografie, chronologie, index, biografieën. Dit boek werd gepubliceerd n.a.v. de tentoonstelling in de Galeries nationales du Grand Palais in Parijs en in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. De bijdragen van 30 Belgische en Franse conservators en kunstcritici werden samengebracht o.l.v. Anne Pingeot, conservator Musée d'Orsay en Hoozee, conservator MSK Gent. De 450 tentoongestelde werken, uit alle artistieke disciplines worden besproken in rijk geïll. essays en biografieën van de belangrijkste figuren uit die tijd vervolledigen deze tweestemmige kroniek. Dit hoogstaand werk slaagt erin te TONEN hoe Brussel en Parijs op één culturele as zaten in de periode 1848-1914, helder UIT TE LEGGEN hoe die samenhang evolueerde en dat alles in een historische context te plaatsen. Zo stelt Nicole Savy op p. 229 terecht de vraag: "Was het motief (voor de Franse belangstelling voor de Belgische literatuur, LT) erkenning van een nationale literatuur of annexatie onder de vlag van de francophonie (sic, LT)?" Opgelet: zwaargewicht.
€ 75.0

BUY

PLANCQUAERT M., s.j.
Les Jaga et les Bayaka du Kwango. Contribution Historico-Ethnographique.
Broché, in-8, 184 pp., photos et carte
€ 25.0

BUY

PLOUVIER Martine (sous la direction de -), FIETTE André, SOUCHON Cécile,
LAON, Une Acropole à la française (Cahiers du Patrimoine 40)
Broché, 4to, pp., illustrations, photos, cartes et plans, notes bibliographiques.
Ce beau livre est le fruit de 7 ans de recherches. Contient une carte (p. 93) intéressante des carrières, Origines de la pierre de construction et de restauration à Laon: Besny-Loisy, Mons-en-Laonnois, Aizy-Jouy, Pargny-et-Filain, Braye-en-Laonnois, Vendresse, Colligis, Monthenault, Chermizy, Bièvres, Veslud.


€ 25.0

BUY

POL BOËL (Baronne Marthe)
1920-1950. trente ans d’activité féminine. Extraits de discours et de messages
Broché, in-8, 65 pp., portrait de Marthe Boël. Numéroté 380/750.
€ 12.0

BUY

POL BOËL (Baronne Marthe) & DUCHÈNE Christiane
Le Féminisme en Belgique, 1892-1914
Broché, in-8, 162 pp., bibliographie
€ 12.0

BUY

PORTEMAN Karel
Emblematic Exhibitions (affexiones) at the Brussels Jesuit College (1630-1685)
Paperback, 4to, 198 pp., illustrations, bibliographical notes, bibliography, index. Text in English.
€ 10.0

BUY

PORTER Pamela
Medieval Warfare in Manuscripts
Paperback 64 pp. 17,5x24cm Illustrations in colour on every page. Note: This book describes the art of war as depicted in a full range of medieval books and reveals a wealth of social and historical background, as well as technical data and specifications. Pamela Porter is Curator of German and Scandinavian manuscripts at the British Library and was the organiser of the exhibition 'Knyghthode & Batayle: Medieval Warfare through the Ages' in 1993.
€ 10.0

BUY

POTTERTON Homan, preface Michael Levey
The National Gallery London. A complete catalogue of the paintings.
Softcover, pb, 8vo, 216 pp., 345 illustrations, 75 in colour
€ 10.0

BUY

POULAIN Norbert (red.)
De universiteit bouwt 1918-1940
Pb, kleine 4to, 170 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografische noten, erratablaadje. Begeleidend boek bij gelijknamige tentoonstelling 19/11 tot 20/12/1991 in de Centrale Bib van de Univ Gent. Degelijke besprekingen van architectuur tijdens het interbellum.
Vele architecten waren voorop, bvb. Gaston Eysselinck (1907-1953) (p. 6)
€ 20.0

BUY

PREVERT Jacques
De mooiste gedichten van Jacques Prévert
Hardcover, in-8, 159 pp.
€ 10.0

BUY

REICH Robert B.
De wereld aan het werk. Politiek en economie in de 21ste eeuw. (vertaling van The work of nations : preparing ourselves for 21st-century capitalism. - 1991)

Paperback, in-8, 355 pp., bibliografische noten, bibliografie, index/register. Profetisch, hard en razend interessant. Een grensverleggend boek voor de Amerikaanse economische theorie. Thema: de competitiviteit van een natie steunt op opleiding en skills van het volk. Over inkomensongelijkheid: "Tegelijkertijd is in de bedrijven de inkomenskloof tussen leidinggevenden en uitvoerenden voortdurend groter geworden. In 1960 verdiende de directeur van een van Amerika's honderd grootste niet-financiële bedrijven gemiddeld 190.000 dollar, ongeveer 40 maal (na belasting 12 maal) zo veel als de gemiddelde fabrieksarbeider. Aan het eind van de jaren 80 evenwel bedroeg het inkomen van de gemiddelde directeur meer dan 2.000.000 dollar - 93 maal het salaris van zijn (hoogst zelden haar) gemiddelde werknemer. Na belastingen hield de directeur nog altijd 70 maal zo veel over als de gemiddelde werknemer. Deze divergentie komt overeen met een toenemende inkomensongelijkheid bij Amerikanen in het algemeen."


Een lijst van de boeken van deze belangrijke denker, die in de Clinton-periode minister van Arbeid was:
2012: Beyond Outrage: What has gone wrong with our economy and our democracy and how to fix it
2010: Aftershock: The Next Economy and America's Future
2007: Supercapitalism: The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life
2004: Reason: Why Liberals Will Win the Battle for America
2002: I'll Be Short: Essentials for a Decent Working Society
2000: The Future of Success: Working and Living in the New Economy
1997: Locked in the CabineT
1991: The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism
1990: Public Management in a Democratic Society
1990: The Power of Public Ideas (editor)
1989: The Resurgent Liberal: And Other Unfashionable Prophecies
1987: Tales of a New America: The Anxious Liberal's Guide to the Future
1985: New Deals: The Chrysler Revival and the American System (with John Donahue)
1983: The Next American Frontier
1982: Minding America's Business: The Decline and Rise of the American Economy (with Ira Magaziner)
€ 15.0

BUY

RIGHART Hans (redactie), DE GRAAFF Bob, HILLEBRAND Hans, JANSEN Harry, NAARDEN Burno, DE VRIES Marian, ZWAAN Ton
De trage revolutie. Over de wording van industriële samenlevingen.
Thick pb, large 8vo, 652 pp. Met bibliografie en index. Illustraties (kaartjes, foto's) in ZW. Bevat meerdere tabellen en grafieken. Noot Lucas Tessens: De kaart op p. 237 (De economie van Europa rond 1850) is bijzonder interessant: % bevolking in steden, spoorwegen, industriecentra, grondstoffen. Het werk is vlot leesbaar en behandelt de industrialisatie in volgende landen: Engeland, Frankrijk, Duitsland, Rusland, Japan. Righart (1954-2001) was historicus.
€ 35.0

BUY

RIJKAART CARETTE van Meulebeke R.K.Pr.
De eerste invoer van aardappels in Europa [zoekhulp: Eerste invoer van aardappelen in Europa]
Softcover, gebrocheerd, in-8, 186 pp. Met bijvoegsel: Over de aardappelplaag van 't jaar 1845
€ 95.0

BUY

RION Pierre, AERTS Erik, VANDENBULCKE Anne
Het Rekenhof. Geschiedenis van een controle-instelling.
Voorwoord van Herman De Croo. Hardcover linnen met goudopdruk, geïll. stofwikkel, 160 pp. Prachtig geïllustreerd in ZW en kleur, stadsplannen van Brussel, portretten. Bibliografie. Inhoud: DE REKENKAMERS van het Ancien Régime (1300-1795), De moeizame evolutie naar één Rekenkamer, Gevarieerd takenpakket, Mensen achter de instelling, Gebouwen en materieel kader, Rekenkamer van het Prinsbisdom Luik. DE OVERGANG: Het Franse Tijdvak (1795-1814), Het Hollands Tijdvak (1815-1830). HET REKENHOF: Een nieuwe instelling (1830 tot 1914), De oorsprong (1830-1846), Een geconsolideerde positie (1846-1914). Een permanente evolutie, ... Besluit. Bijlage. Noten. Noot LT: het werk vult zeker een lacune in.
€ 25.0

BUY

ROBERT Maurice Prof
Le centre africain. Le domaine minier et la cuvette congolaise.
Broché, 261 pp., 10 fig., 13 pl. hors texte dont 2 en couleurs. Avec des statistiques importantes sur la production du cuivre: USA, Chili, Congo, Monde. Etude importante pour comprendre la géopolitique et le traffic d'armes. En 1913 l'UMHK occupe la 10ième place pour la production de cuivre, en 1929 elle occupe la première place (en tonnes métriques)
€ 20.0

BUY

ROBERT Véronique, DESTOUCHES Lucette, [CELINE Louis Ferdinand]
Céline intiem (vert. van Céline Secret - 2001) [old book number 20010109A]
Pb, 152 pp. De meest nauwgezette en directe getuigenis die er over Louis Ferdinand Céline (Destouches) bestaat.
€ 10.0

BUY

ROBERT Yves
Het industriecomplex Le Grand-Hornu
In-4to, geniet, kleurenfoto's, 56 pp. Dit overblijfsel uit de vroege 19de eeuw belichaamt de industriële revolutie in Wallonië én de sociale bekommernissen van Henri Degorge. Zeer verzorgd werk.
€ 10.0

BUY

ROBERTO Umberto
Rome face aux Barbares - Une histoire des sacs de la Ville (traduction de Roma capta - 2012)
Broché, grand in-8, 440 pp., illustrations & cartes, notes bibliographiques, bibliographie.
Chronologie des sacs de Rome dans l'Antiquité:
• 21 au 22 juillet 386 av. J.-C. (Gaulois)
• 24 au 27 août 410 (Wisigoths)
• 2 au 16 juin 455 (Vandales)
• Début juillet 472 (Ricimer)
• 17 décembre 546 (Totila)
• Hiver 593-594 (Agilulf)
€ 11.2

BUY

ROBERTS David (Bianucci, Rita: comments)
Egypt and the Holy Land
28x21,5cm, Series 19th Century Travelers, 96 pp. Drawings & lithos by David Roberts. Text in English.
€ 20.0

BUY

ROBERTS-JONES Philippe (eindredactie), ARON Paul, DIERCKENS Françoise, DRAGUET Michel, JAUMAIN Serge, STOCKHEM Michel
Brussel. Fin de siècle.
hardcover, geïllustreerde stofwikkel, 4to, 280 pp. Illustraties in kleur en ZW. Noten, bibliografie, herkomst van de afbeeldingen. Teksten in het Nederlands. Toen Brussel kruispunt en smeltkroes was. Uitermate verzorgd werk met veel aandacht voor architectuur. Puike fotografie.
€ 50.0

BUY

ROBERTS-JONES Philippe, JUIN Hubert, METKEN Günter, BOENDERS Frans, e.a.
Fernand Khnopff. 1858-1921
Pb, 4to oblong, 274 pp., illustraties in ZW en kleur. Tekst in het Nederlands. Begeleidde de tentoonstellingen in Parijs, Brussel en Hamburg.

€ 20.0

BUY

ROBERTS-JONES-POPELIER Françoise
Kroniek van een museum. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
Pb, kleine 4to, square, 151 pp., rijkelijk geïllustreerd in kleur en ZW, plannen, bibliografie.
De basis van het museum werd gelegd tijdens het Frans Bewind in 1795. Periodiserend opgebouwd: 1794-1830, 1830-1887, 1887-1960, na 1961.
Noot LT (20160212): Bespreekt gedetailleerd de bouwgeschiedenis. Zeer geslaagd werk. Het museum lijdt onder verwaarlozing en vochtinsijpeling. De overheid blijft eens te meer in gebreke ! Indien u dit werk bestelt dat storten wij 1 euro op de rekening van de Regie der Gebouwen.
€ 20.0

BUY

Rochefort
Géographie de l'Amérique du Sud
Pocket, Que sais-je?
€ 10.0

BUY

ROEMANS Robert Dr,, [BUYSSE Cyriel]
Kritische bibliographie van Cyriel Buysse gevolgd door een Bibliographie over Cyr. Buysse [met in Bijlagen: Verslagen over den Gemeenteraad van Nevele]
Kritische Bibliographieën van Vlaamsche Schrijvers Nummer 1. Met een inleidend woord van Achilles Mussche, een portret van Cyriel Buysse en een facsimile van het handschrift van den schrijver, volgens een onuitgegeven bladzijde. Softcover, kleine 4to, 133 pp. Gedrukt op speciaal verstevigd papier. Indrukwekkende studie van Roemans (°Gent 14/4/1904 +Vorst 29/2/1968). Eerste Vlaamse schrijversbibliografie, aldus Van Parys.
€ 50.0

BUY

ROOSENDAAL Jan, VUIJSJE Bert, RIPPEN Chris
Moorden met woorden. Honderd jaar Nederlandstalige misdaadliteratuur.
€ 12.5

BUY

SAVIANO Roberto
Gomorra. Reis door het imperium van de camorra.
Pb, in-8, 351 pp. Het rauwste boek over de Camorra. Roberto Saviano (Napels, 22 september 1979) is een Italiaanse journalist en publicist. Hij leeft ondergedoken en onder permanente politiebescherming.
In 2014 werd van het boek een haast documentaire en beangstigende TV-serie gemaakt.
€ 10.0

BUY

SCHEPMANS Jacques, OP DE BEECK Jan, vert. Marcel Wilmet
Bekketrekkers uit Belgenland.
Hardcover, gebonden, large 4to, 48 pp, met vele politieke cartoons
€ 10.0

BUY

SCHOKKAERT Luc
De Nationalestraat. Geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging in Antwerpen en omstreken. 1857-1988.
Pb met flappen, 4to, 422 pp., rijkelijk geïllustreerd, noten, bibliografie, index.

aanverwante studies
€ 25.0

BUY

SCHOONBAERT Lydia M.A., CARDYN-OOMEN Dorine
Tekeningen aquarellen en prenten 19de en 20ste eeuw
Wrapper, 19,5x19,5 cm, 459 pp, ca 2600 illustraties in ZW, bibliografie, biografische noten van elke vernoemde kunstenaar. Alfabetische opbouw van de wel zeer rijke collectie van het KMSKI. Telkens wordt de K.I.K.-code vermeld (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium). Zeer veel aandacht gaat naar James Ensor (1860-1949) en Nicaise De Keyser (1813-1887)
€ 15.0

BUY

SCHOUTEN Martin
De Socialen zijn in aantogt. De Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. [zoekhulp: De socialen zijn in aantocht]
Pb, kleine 4to, 288 pp., rijkelijk geïllustreerd, notenapparaat, bibliografie. Na 1968 en na de oliecrisis ontstond er een levendige belangstelling voor de sociale toestanden in de lange 19de eeuw (tot 1914). Ook in België en Frankrijk was die trend zichtbaar. Uitgeverijen speelden daar gretig op in.
€ 10.0

BUY

SEIFERT Jürgen Prof.
Derde Internationale Russell-Tribunaal Over de mensenrechten in de Duitse Bondsrepubliek Deel 1
Pb, in-8, 236 pp., enkele foto's van juryleden. Behandelt het beroepsverbod dat werd gehanteerd om personen met linkse sympathieën te weren. Prof Jürgen Seifert schetst op pp. 73-82 de historiek en somt de wettelijke bepalingen op; hij geeft ook een definitie van 'Berufsverbot'.
€ 10.0

BUY

SIEBENS Ivo, ADDIERS Martine, TROUKENS Griet, e.a.
Handboek Toerisme. Overzicht van de reissector en de transportmiddelen
2de druk. Pb, grote in-8, 336 pp., foto's, schema's, bibliografie. Het boek biedt een gestructureerd basisoverzicht van de toeristische markt. De auteurs geven, via intensief overleg met mensen aan de top in de reiswereld, tekst en uitleg bij de actuele marktsituatie. Handboek toerisme is een bijzonder toegankelijk boek, ook voor beginners. Op een heldere manier brengt het de complexiteit van de toeristische sector in kaart. Handboek toerisme richt zich tot alle mensen uit de sector, studenten en alle reizigers die willen weten hoe de toeristische sector werkt.
€ 15.0

BUY

SILVESTRE M., M.B. FINCOEUR C., CHANTERENNE Bart, VANDERMAELEN
Inventaire raisonné des collections cartographiques Vandermaelen. Vols I+II+III+IV (complet!)
4 Volumes = complete! Vol.I: Cartes de Belgique. Vol.II: Carte topographique de la Belgique au 1:20000. Vol. III: Villes et communes de Belgique (hors Bruxelles). Vol IV: Bruxelles. Hardcover, linnen/cloth, gold on cover and spine. In-4, xiii + 563 pp., vii + 333 pp., xxx + 466 pp., xxx + 546 pp., BW & colour illustrations. Bibliography & indexes. Text in French. Philippe Vandermaelen (1795-1869).
€ 400.0

BUY

SLABBINCK Bart, PHILIPPART Frank
Militairen aan zee: Het verhaal van maritieme oorlogsvoering in de Oostendse regio: vroeger, nu en straks
Pb, 4to, 65 pp., rijkelijk geïll., kaartjes, bibliografie.
€ 10.0

BUY

SMEETS Albert
Is de kunst ziek ?? - Problematiek van de aktuele beeldende kunst
Pb 73 pp. + 16 pp. buitentekstplaten. De auteur besluit aldus: "De laatste bastions die - hoewel erg ontluisterd en gehavend - de menselijke persoonlijkheid nog blijven verdedigen, zijn kunst en godsdienst: het zijn ook de enige elementen die een spiritualistische revolutie 'au delà du marxisme' laten verhopen. Dat zal dan de revolutie van morgen moeten zijn ... of van overmorgen." Over Panamarenko: "Het kunstwerk reduceren tot de konceptie ervan." Bij Raveel: "Kunst moet helpen de realiteit weer persoonlijk te beleven."
€ 10.0

BUY

SNAUWAERT Livia, DE WILDE Peter
Het kasteel van Wissekerke te Bazel (Kruibeke)
Wrapper, 21x14cm, 72 pp., illustraties en foto's in kleur. Bespreekt zowel de familiegeschiedenis (van Borselen tot Vilain XIIII) als de bouwgeschiedenis van dit kasteel. In 1989 verwierf de gemeente het domein. Het interieur is fraai gerestaureerd (of reconstructie en/of evocatie wegens jarenlange verwaarlozing). Het familie-archief van de Vilains berust opnieuw te Bazel.
€ 10.0

BUY

SOUVEREYNS Geert
Solidair in gezondheid. 100 jaar christelijk mutualisme in de Kempen
Pb met flappen, 4to, 367 pp., rijkelijk geïllustreerd met oude foto's, affiches, bibliografische noten, bibliografie. Noot Lucas Tessens: Bijzonder interessant is de episode over het conflict tussen de Turnhoutse ziekenkassen en de apothekers aldaar (p. 139); apotheker Alfons Notenbaert (1883-1925) richtte in 1916 de Apotheek der Kempen op en garandeerde gedurende 20 jaar de afgifte van medicijnen aan 0,76 frank; hij zette daarmee de 4 andere apothekers van Turnhout buiten spel; noteer dat Notenbaert voordien in dienst was bij de fabriek Union van Leemans en in Fabrieks-Olen woonde, naast Desideer Tessens (1884-1935), de eerste ingenieur van de fabriek; na de oorlog werd Notenbaert beticht van activisme maar werd in 1919 vrijgesproken; hij tekende toen opnieuw een contract van 20 jaar met de ziekenkassen. Overigens vonden wij in het Stadsarchief van Turnhout volgend stuk: Notenbaert A.L., Markt nr. 20, plaatsen twee uithangborden aan voorgevel huis met opschriften 1. Laboratorium voor scheikundig, bacterologisch en microscopisch onderzoek en 2. Apotheek der Kempen , 26/8/1916. Hieruit blijkt de brede interesse en het entrepreneurschap van Notenbaert, die ook doctor in de scheikunde was.


aanverwante studies
€ 50.0

BUY

STENDHAL (Marie-Henri Beyle), SAGE Robert
The Private Diaries of Stendhal (Marie-Henri Beyle)
1st Edition, hardcover, no dj, in-8, xv + 570 pp. Based on the french Martineau's edition. Stendhal (°Grenoble 23/1/1783 +Paris 23/3/1842).
€ 20.0

BUY

STRUYF Annemie, BLANCQUAERT Lieve (foto's)
Insjallah, mevrouw. Ontmoetingen (z)onder de boerka
7de druk. Paperback, grote in-8, pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register.
€ 10.0

BUY

STUART MILL John
The Subjection of Women (first published in 1869)
Introduction de W. R. Carr, Cambridge (Mass.)-Londres, The MIT Press, 1977, xxix-101 pp.

Read it and THINK !
JSM argues that any system without equal rights for men and women is immoral.
What about the religeous systems ? Christianity, islam, ...

"That the principle which regulates the existing social relations between the two sexes - the legal subordination of one sex to the other - is wrong in itself - and now one of the chief hindrances to human improvement; and that it ought to be replaced by a principle of perfect equality ..."
€ 10.0

BUY

T HART Dr. W.A., CAGELING M.A.
Poker om Noord-Afrika
Hardcover, gebrocheerd, 8vo, 113 pp.
Betoog dat Noord-Afrika - El-Maghrib - door zijn bevolking helemaal niet tot Afrika, noch tot de Arabische wereld behoort, maar tot Europa. Noteer dat de Algerijnse oorlog toen (1959) nog aan de gang was.
Zovele jaren later zou Sarkozy dit idee terug opnemen.
€ 12.5

BUY

TAITHE Bertrand, THORNTON Tim (ed.)
Propaganda. Political rhetoric and Identity 1300-2000
Paperback, in-8, 369 pp., illustrations, bibliographical notes, bibliography, index.
Part Two is interesting: The age of Revolutions: From Dynasties to Ideologies.
Watkins discusses the Napoleonic legend.
In Part V propaganda through football is discussed by Peter Beck.
€ 15.0

BUY

TEETAERT L.
Nieuwste Tijd van 1870 tot heden
Zesde druk. gebrocheerd, 127 pp. Illustraties, schema's en kaartjes in ZW. Schoolboek in de reeks Levend Verleden o.l.v. M. Vermander.
€ 10.0

BUY

TIEST ROGER - VAN PASSEN ROBERT
Geschiedenis van Eigen Heerd Onze Haard 1892-1992.
hardcover met stofwikkel, kleurill. - 232 pp. Geschiedenis van een kredietvennootschap voor sociale huisvesting. Rol van de ASLK. Spaarwezen.
€ 10.0

BUY

TOBI Egbert J.
Speculant onder Napoleon [Gabriel Ouvrard]
Hardcover, linnen, 232 pp. Documentaire roman over Gabriel Ouvrard (1770-1846). Tobi (A'dam 5/6/1894), studeerde handelswetenschappen. Van T. is enkel deze roman bekend. Ouvrard had o.m. een verhouding met Thérèse Cabarrus = Marquise de Fontenay = Mme Tallien = later Prinses van Chimay. Cabarrus was een vriendin van Joséphine de Beauharnais = weduwe van generaal de Beauharnais = Josephine Tascher de la Pagerie (meisjesnaam). In zijn woord vooraf wijst T. op het parallellisme tussen de Napoleontische tijd en het Hitlerregime. Deze historische roman belicht het universele van het profitariaat in oorlogstijd, op de kap van de staat en dus van de belastingbetaler. Opvallend is de technische beschrijving van het kredietwezen onder Louis XVIII: Frankrijk betaalt zijn oorlogsschatting met leningen die in het buitenland worden geplaatst. Een gevolg daarvan is dat de lasten van de Napoleontische oorlogen doorgeschoven worden naar de volgende generaties. Wellicht grotendeels gebaseerd op het werk van Otto WOLFF, Die Geschaefte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten (1932), dat pas in 1962 in het Engels werd vertaald. Ook Presser (1940) wijdt enkele blz. aan Ouvrard. In 1992 kwam Jacques Wolff met 'Le financier Ouvrard. L'argent et la politique.'

Gabriel Ouvrard on Wikipedia
€ 40.0

BUY

TOBI Egbert J.
Speculant onder Napoleon [Gabriel Ouvrard]
Hardcover, linnen, 232 pp. Documentaire roman over Gabriel Ouvrard (1770-1846). Tobi (A'dam 5/6/1894), studeerde handelswetenschappen. Van T. is enkel deze roman bekend. Ouvrard had o.m. een verhouding met Thérèse Cabarrus = Marquise de Fontenay = Mme Tallien = later Prinses van Chimay. Cabarrus was een vriendin van Joséphine de Beauharnais = weduwe van generaal de Beauharnais = Josephine Tascher de la Pagerie (meisjesnaam). In zijn woord vooraf wijst T. op het parallellisme tussen de Napoleontische tijd en het Hitlerregime. Deze historische roman belicht het universele van het profitariaat in oorlogstijd, op de kap van de staat en dus van de belastingbetaler. Opvallend is de technische beschrijving van het kredietwezen onder Louis XVIII: Frankrijk betaalt zijn oorlogsschatting met leningen die in het buitenland worden geplaatst. Een gevolg daarvan is dat de lasten van de Napoleontische oorlogen doorgeschoven worden naar de volgende generaties. Wellicht grotendeels gebaseerd op het werk van Otto WOLFF, Die Geschaefte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten (1932), dat pas in 1962 in het Engels werd vertaald. Ook Presser (1940) wijdt enkele blz. aan Ouvrard. In 1992 kwam Jacques Wolff met 'Le financier Ouvrard. L'argent et la politique.'
€ 40.0

BUY

VAN BOCKSTAELE Geert, VANDEN HERREWEGEN Anne-Marie, DE COCK Louis, e.a.
Van scholaster tot principaal. Het Sint-Catharinacollege van Geraardsbergen en zijn voorgeschiedenis (1437-1989)
Hardcover, stofwikkel, 4to, 417 pp., rijkelijk geïllustreerd, kaartjes en grondplannen, bibliografie, eindnoten, registers. De stichting gaat terug op de vestiging van een klooster van de Broeders van het Gemene Leven. Op 20 november 1797 werden de abdij en de schoolgebouwen als nationaal goed aan burger J. Piers verkocht. Die brak de abdij af.
Interessant en diepgravend werk!
€ 45.0

BUY

VAN CAMP Bart, TESSENS Lucas
DEBAT TUSSEN BART VAN CAMP (NVA/BAM) en LUCAS TESSENS OVER Oosterweelverbinding en tolvrij maken van Liefkenshoektunnel – Oktober 2009
copie van de e-mails (9 pagina's); in mei 2010 werd Bart Van Camp aangesteld tot regeringscommissaris bij de BAM


€ 10.0

BUY

VAN CAUWELAERT Didier
L'éducation d'une fée
Broché, in-8, 250 pp.
€ 10.0

BUY

VAN CAUWELAERT Rik
De Agusta-crash. Het jaar nul in de Wetstraat
Pb, 229 pp. Het relaas van de moord op André Cools, de aankoop legerheli's + corruptie daarrond (de 3 Guy's), en andere affaires. Willy Claes (SP) legde zijn functie als secretaris-generaal van de NAVO neer op 20 oktober 1995. Hij was als minister van Economische Zaken rechtstreeks betrokken bij de keuze voor de Agusta-helicopters. De zaak werd behandeld door het Hof van Cassatie, dat bevoegd is voor strafzaken waarin ministers in functie betrokken zijn. Openbaar aanklager was Eliane Liekendael. Het Hof veroordeelde de voornaamste betrokkenen op 23 december 1998. Willy Claes kreeg drie jaar gevangenis voorwaardelijk en vijf jaar verbod om een openbare functie uit te oefenen; Guy Coëme en Guy Spitaels werden veroordeeld tot twee jaar gevangenis voorwaardelijk en ook vijf jaar verbod om een openbare functie uit te oefenen. De Franse industrieel Serge Dassault kreeg achttien maanden voorwaardelijk. (bron: wiki)
€ 10.0

BUY

VAN DE VOORDE Hugo, DELSAERDT Pierre, PRENEEL Louis, VERAGHTERT Karel, D'HOKER Mark
Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
Paperback 287 pp. Illustrations, facsimile of documents. Noot LT: een voortreffelijke analyse die een rode draad weet te trekken doorheen deze woelige periode van de pré-Belgische historie, picturaal goed verzorgd met vele illustraties uit privé-bezit, stilaan een standaardwerk geworden. Het werk is opgedeeld in 5 delen: 1. De Franse Revolutie en onze gewesten, een chronologisch verhaal. Een poging tot duiding. (van de Voorde) 2. De politieke aspecten van de Franse overheersing bij ons. (Delsaerdt) 3. De kerk in revolutietijd. (Preneel) 4. Het economisch leven 1789-1814. 5. Het socio-culturele leven in de Franse tijd (D'hoker).
€ 10.0

BUY

VAN DE VOORDE Hugo, DELSAERDT Pierre, PRENEEL Louis, VERAGHTERT Karel, D'HOKER Mark
Bastille Boerenkrijg en Tricolore - De Franse Revolutie in de Zuidelijke Nederlanden
Paperback 287 pp. Illustrations, facsimile of documents. Noot LT: een voortreffelijke analyse die een rode draad weet te trekken doorheen deze woelige periode van de pré-Belgische historie, picturaal goed verzorgd met vele illustraties uit privé-bezit, stilaan een standaardwerk geworden. Het werk is opgedeeld in 5 delen: 1. De Franse Revolutie en onze gewesten, een chronologisch verhaal. Een poging tot duiding. (van de Voorde) 2. De politieke aspecten van de Franse overheersing bij ons. (Delsaerdt) 3. De kerk in revolutietijd. (Preneel) 4. Het economisch leven 1789-1814. 5. Het socio-culturele leven in de Franse tijd (D'hoker).
€ 10.0

BUY

VAN DEN BOOGAART E. e.a.
Overzee: Nederlandse koloniale geschiedenis, 1590-1975.
Softcover 291 pp. 17x25 cm. With maps, num.ills., photos, facsimile. Indrukwekkende bibliografie. Noten.
€ 12.0

BUY

VAN DEN BROEK Marc (tekst), LENNARTS Joep (fotografie)
Rimpels in het vlakke land.
Softcover, 64 pp. 22,5x20,5 cm. Deze bijdragen over de geografie van Nederland verschenen eerder in de Volkskrant. Elk besproken landschap wordt vergezeld van een kaartje. Aandacht voor stuwwalllen, dekzandruggen, Pingo-ruïnes, duinen, drumlins, meanderende rivieren, kliffen, donken, eskers, breuklijnen, periglaciale dalen, stuifzandgebieden, droge dalen, terrasranden.
€ 10.0

BUY

VAN DEN WIJNGAERT M. & DE PRINS H.
Van de Koude Oorlog tot Nieuwe Wereldorde - Hedendaagse wereldgeschiedenis
Paperback 244 pp. Kaarten, bibliografie en index. Noot LT: De auteurs situeren hun analyse binnen vier hoofdpunten: de Koude-Oorlogpolitiek, de ingewikkelde bewapeningswedloop en wapenbeheersing, de dekolonisatie en de lotgevallen van de Derde Wereld, de opkomst en politieke emancipatie van de nieuwe econ. groeipolen in Europa en het Verre Oosten.
€ 10.0

BUY

VAN DEN WIJNGAERT Mark
Nood breekt wet. Economische collaboratie of accomodatie. Het beleid van Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse bezetting (1940-44)
Pb, in-8, 172 pp., fotokatern, bibliografische noten, bibliografie, index.
€ 10.0

BUY

VAN DEN WIJNGAERT Mark
Nood breekt wet. Economische collaboratie of accomodatie. Het beleid van Alexandre Galopin, gouverneur van de Société Générale tijdens de Duitse bezetting (1940-44)
Pb, in-8, 172 pp., fotokatern, bibliografische noten, bibliografie, index.
€ 12.5

BUY

VAN DEN WIJNGAERT, DUJARDIN Vincent
België zonder koning. 1940-1950: de 10 jaar dat België geen koning had
Pb, in-8, 195 pp., illustraties in ZW, bibliografie, register. Dujardin neemt de bespreking van het Regentschap van prins Karel voor zijn rekening.

Situering:
• Leopold I (°Coburg, 17901216 Laken, 18651210; 18310721-18651210) x 18160502 Prinses Charlotte Augusta van Wales (°Londen, 17970107 Claremont House (Esher, Surrey), 18171106) x 18320809 Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle d'Orléans (°Palermo, 18120403 Oostende, 18501011),

• Leopold II (18350409-19091217; 18651217-19091217),

• Albert I (18750408-19340217; 19091223-19340217),

• Leopold III (19011103-19830925; 19340223-19510716 - abdicatie) x 19261104 Astrid (°Stockholm, 19051117 Küssnacht, 19350829) x 19410911 Lilian Baels (°London, 19161128 Brussel/Bruxelles, 20020617) ,

regent Karel (19031010-19830601; 19440920-19500720),

• Boudewijn (19300907-19930731; 19510717-19930731) x 19601215 Doña Fabiola Fernanda María-de-las-Victorias Antonia Adelaida de Mora y Aragón (19280611-20141205),

• Albert II (19340606-; 19930809-20130721 - abdicatie) x 19590702 Paola Margherita Giuseppina Maria Consiglia Ruffo di Calabria (Forte dei Marmi - Lucca, 19370911),

• Filip (19600415-; 20130721-) x 19991204 Mathilde Marie Christine Ghislaine gravin d'Udekem d'Acoz (°Ukkel, 19730120)
€ 12.0

BUY

VAN DER COELEN Peter, LAMMERTSE Friso
De ontdekking van het dagelijks leven van Bosch tot Bruegel
Pb met flappen, 4to, 288 pp., rijkelijk geïllustreerd, bibliografische noten, bibliografie, lijst van de tentoongestelde werken, personenregister.
Het dagelijks leven uit de 16de eeuw staat centraal in deze expo te Rotterdam met bordelen, feestvierende boeren, kwakzalvers en ongelijke liefde. Met ironie en zelfspot wordt de maatschappij weerspiegeld in de kunst. Soms is er sprake van een moraal, maar de humor en ironie overheerst. Niets ontsnapte aan de aandacht van deze generatie kunstenaars. Nooit eerder is een tentoonstelling met topwerken uit de periode vanaf de late Middeleeuwen tot circa 1570 rondom dit thema gemaakt. De tentoonstelling 'Van Bosch tot Bruegel' bevat een selectie van politiek incorrecte schilder- en prentkunst van het hoogste niveau. Zo'n veertig zestiende-eeuwse schilderijen en eenzelfde aantal prenten worden uit belangwekkende particuliere en museale collecties naar Rotterdam gehaald voor deze tentoonstelling over zestiende-eeuwse genreschilderkunst, een nieuw thema in die periode. Schilderkunst werd voor het eerst losgekoppeld van religie of portretten: het dagelijks leven is de nieuwe inspiratiebron en satirische onderwerpen worden niet geschuwd. Geen keurig werkende burgers, maar oplichters, dronkenlappen en zotten in allerlei gedaanten.
€ 25.0

BUY

VAN DER HERTEN Bart, Michelangelo VAN MEERTEN, VAN ACKER Maarten, FRANCOIS Luc, VAN HEESVELDE Paul, e.a.
De Kusttram. Een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust.
Hardcover, 4to, 208 pp., illustraties, kaarten, oude foto's, foto's van Michiel Hendryckx, bibliografische noten.
€ 25.0

BUY

VAN DER WEE Herman, BUYST Erik, GOOSSENS Martine, VAN MOLLE Leen
CERA 1892-1998 - De kracht van coöperatieve solidariteit
Hardcover, stofwikkel, 4to, 479 pp., foto's, bibliografie.
€ 30.0

BUY

VAN DIJCK Maarten
De wetenschap van de wetgever. De klassieke politieke economie en het Belgische landbouwbeleid 1830-1884.
ICAG-studie. Pb, in-8, 487 pp., uitgebreide bibliografie, index. With English summary. Avec résumé en français. 'Ideas of economists and political philosophers are more powerful than is commonly understood'. Met deze uitspraak ging Keynes in 1936 in tegen de diepgewortelde overtuiging dat belangen van economische aard vaak allesbepalend zijn. In zijn boek toetst Van Dijck deze uitspraak aan het Belgische landbouwbeleid tussen 1830 en 1884. Kon de economische wetenschap zich aandienen als richtsnoer voor het beleid tegen allerhande economische belangen in? De landbouwpolitiek vormt een interessante casus omdat de economisten de intrekking van de protectionistische graanwetten als een eerste graadmeter voor hun succes beschouwden. Het landbouwbeleid stond bovendien volop in de aandacht door de opeenvolgende ernstige voedselcrisissen (vanaf 1845) in het midden van de 19de eeuw. De ideeën van economisten en hun inspanningen om die te verspreiden worden in dit boek geconfronteerd met de politieke besluitvorming over het landbouwbeleid. Het Parlement debatteerde vaak wekenlang over de zin en onzin van staatsinterventie (bvb. de aankoop van fokdieren) en vrijhandel. Vooral de discussies tussen de voor- en tegenstanders van vrijhandel laaiden hoog op. Uiteindelijk bleken regering en Parlement steeds MINDER geneigd om in te gaan op de verzuchtingen van de bevolking om op te treden tegen onrechtvaardige voedselprijzen. De vervanging van een moreel-economisch door een liberaal-economisch referentiekader was daarmee de meest tastbare uiting van de invloed van de economische wetenschap op de politieke besluitvorming in het midden van de 19de eeuw.
Is het vandaag anders?
€ 49.0

BUY

VAN GEEST Martin, VAN KLEEF Joost, SMITS Henk Willem
het belastingparadijs - waarom niemand hier belasting betaalt - behalve u
3de druk. Pb, in-8, 256 pp., index

€ 10.0

BUY

VAN OVERTVELDT Johan
Maandag geen economie meer ?. Over crashes, crisissen en menselijke fouten
Hardcover, in-8, 176 pp., bibliografie, grafieken en tabellen.

Johan Van Overtveldt (Mortsel, 24 augustus 1955) is een Belgisch journalist, zakenman en politicus. In oktober 2014 werd hij minister van Financiën in de federale regering-Michel.Hij promoveerde tot doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UFSIA en haalde eveneens een MBA aan de KU Leuven.Hij begon zijn carrière als journalist in 1978 bij het weekblad Trends waar hij chef economie werd. In 1982 maakte hij een overstap naar het zakenleven, waar hij functies uitoefende bij Bank Brussel Lambert, Shoeconfex, BTR en VCR. Van 1992 tot 1999 keerde hij terug naar Trends waar hij onder meer co-hoofdredacteur en chief economist was. Van 1999 tot 2010 volgde een nieuwe uitstap, ditmaal naar het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden. In 2010 keerde hij een tweede maal terug naar Trends, als hoofdredacteur. Van Overtveldt was tot november 2013 hoofdredacteur van Trends. Ook was hij van september 2011 tot oktober 2012 hoofdredacteur bij zustermagazine Knack.Hij is auteur van onder meer de boeken Het einde van de Euro, Maandag geen economie meer? en Bernanke's test. Hij doceert deeltijds macro-economie aan de Universiteit Hasselt. In 2012 was hij de laureaat van de Prijs voor de Vrijheid van de denktank Libera!.Midden november 2013 maakte Van Overtveldt bekend dat hij bij de N-VA begint aan een politieke carrière. De N-VA beloofde hem een prominente rol voor de verkiezingen van mei 2014, dit werd het lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen. Hij werd verkozen en vervulde het mandaat tot aan zijn ministerschap.Op 11 oktober 2014 werd hij de nieuwe Minister van Financiën in de regering-Michel. Sinds 21 mei 2015 is hij ook bevoegd voor de bestrijding van de fiscale fraude.
€ 12.5

BUY

VAN PASSEN Robert Dr
Geschiedenis van Edegem
Hardcover met goudopdruk, geïll. stofwikkel, ZW-foto's, plans, kaartjes, registers, uitgebreide bibliografie. 1074 pp., 16x24,5cm; Hoogstaand kwalitatief werk.
€ 50.0

BUY

VAN PASSEN Robert Dr
Geschiedenis van Wilrijk
Hardcover met goudopdruk, geïll. stofwikkel, ZW-foto's, plans, kaartjes, registers, uitgebreide bibliografie. 876 pp. Hoogstaand kwalitatief werk.
€ 35.0

BUY

VAN REMOORTERE Julien
Ippa's Abdijengids
Hardcover ill. 432 pp. Als toeristisch werk opgevat.
€ 10.0

BUY

VAN REMOORTERE Julien
Ippa's Abdijengids
Hardcover ill. 432 pp., met register van abdijnamen, met register van plaatsnamen. Als toeristisch werk opgevat.
€ 10.0

BUY

VANCAUWELAERT Edgar
Taalvrijheid?! Een kritische motivering van de taalwetgeving.
Softcover, pb, 8vo, 231 pp, bibliografie
€ 10.0

BUY

VANNIEUWENHUYSE Johan, LINTERS Adriaan, BOOGAERTS Robert, SEYS Koenraad, VAN RODE Olivier, ROOSE Claudine, e.a.
Goed garen gesponnen? Industrialisatie in de provincie West-Vlaanderen, 1800-1940 : tentoonstelling in het Provinciaal Hof te Brugge, 30 januari-15 maart 1998
Pb, in-8, 240 pp., foto's in ZW (enkele in kleur), bibliografie, index/register van plaats- en bedrijfsnamen. Inleidende teksten over energiebronnen, infrastructuur als ruggengraat, overgang van landbouw naar industrie, industrieel erfgoed. Het catalogusgedeelte bevat 291 items. Dit werk vult een leemte in de historiografie. Kritiek LT: in de inleidende teksten missen we bibliografische verwijzingen; een gemiste kans? In de catalogus daarentegen vinden we wel heel consequent literatuuraanwijzingen.
€ 25.0

BUY

VELDMAN Hans, [Henry Wallace, Joe Rauh, Leon H. Keyserling, John Kenneth Galbraith, Arthur M. Schlessinger]
Om de erfenis van Roosevelt. Vijf Amerikaanse liberalen over het Amerikaans liberalisme na 1945.
Pb, in-8, 224 pp. Met bibliografie en bibliografische noten. De vijf zijn Henry Wallace (1888-1965), Joe Rauh (1911-1992), Leon H. Keyserling (1908-1987), John Kenneth Galbraith (1908-2006), Arthur M. Schlessinger Jr (1917-2007). Allen stonden in 1947 aan de wieg van het liberale genootschap Americans for Democratic Action (ADA), dat de idealen van de New Deal wenste te propageren. Maar zij hadden divergente visies op de verwezenlijking daarvan. Veldman (°1957) levert knap werk en biedt in het epiloog een goede synthese van de geschriften van Galbraith (die slechts kort bij de ADA vertoefde), die aanleunde bij de Democrats. In het uitvoerige hoofdstuk over Galbraith benadrukt hij dat die aanvankelijk vooral oog had voor de structurele elementen van de economie (als price-fixer ageerde hij tegen big corporations, monopolies, trusts, oligopolie, etc.) en minder voor de conjuncturele cycli. (137) Het boek verduidelijkt hoezeer socio-economische theorieën de ware drijfveren zijn achter presidentiële campagnes.
€ 20.0

BUY

VER BOVEN Daisy (Pseudoniem van Daisy Jeanne Berthe Van Hassel)
Mpasi ... Weerzien met Kongo drie jaar na zijn onafhankelijkheid (Weerzien met Congo drie jaar na zijn onafhankelijkheid)
1ste druk. Hardcover met stofwikkel, 203 pp. Schitterend documentair reisverhaal vol weemoed. Politiek geladen. Mpasi is Lingala en betekent spijt, verdriet, fatalisme, moedeloze berusting, rouw, onmacht ... Daisy Ver Boven (°Aarschot 3 dec. 1925). De auteur verbleef in Congo van 1947 tot augustus 1961. Ander werk: De Opgang (novelle) (1959); La piste étroite (proza) Renaissance du livre, Bruxelles, 1960 (driejaarlijkse prijs voor koloniale letterkunde); De rode aarde die aan onze harten kleeft (proza) Reinaert, Brussel, 1962; Mayana (proza) De Clauwaert, Leuven, 1974; Gevierendeeld (proza) De Clauwaert, Leuven, 1980; Het zondagskind (jeugdproza) Infodok, Leuven, 1983; Het wilde water (jeugdproza) Infodok, Leuven, 1985; Mana na Bana (jeugdverhaal) Goede Pers, Averbode, 1993; Griezelige opdracht (jeugdverhaal) Goede Pers, Averbode, 1993; De laatste heuvel (jeugdverhaal) Averbode, Averbode, 2000; Het struikelspook (jeugdverhaal) Averbode, Averbode, 2001; Begijnhofverhalen (onder de naam Daisy Ver Boven-Van Hassel) (verhalen) Promotiecomité Begijnhof Diest, Diest, 2003
€ 12.0

BUY

VERACHTERT Frans
Brigands in't geweer
Softcover genaaid 176 pp. uit de reeks Volksboek nr 285. gedramatiseerde documentaire roman over de Boerenkrijg (1799)
€ 10.0

BUY

VERHELST Dirk, HANCKé Charles, GOYVAERTS Gie
Geschiedenis van de psychiatrische zorg in Antwerpen
Pb, 4to, 142 pp. Illustraties en plannetjes in ZW. Enkele foto's. Bijna volledig gebaseerd op archiefonderzoek. Bevat een aantal grafieken over de opname van psychiatrische patiënten vanaf het begin van de 17de eeuw. Het Stuivenbergziekenhuis bekleedt een centrale plaats in deze studie.
€ 10.0

BUY

VERMANDERE Martine
We zijn goed aangekomen! Vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980)
Pb met flappen, 4to, 192 pp., rijkelijk geïllustreerd met nostalgische foto's, bibliografische noten. Gebaseerd op archiefstudie.

€ 25.0

BUY

VERPOORTEN Igor
Igor Verpoorten. Het stilgezette en heroverwogen ogenblik
Geniet, 4to, 20 pp. Tentoonstellingcatalogus
€ 11.0

BUY

VLIEBERGH Hubert
De Belgische Grondwet.
Hardcover, leder, gebonden, 8vo, 369 pp., index
€ 10.0

BUY

VONNEGUT Kurt
Slachthuis Vijf of De Kinderkruistocht.
Hardcover, stofwikkel, in-8, 157 pp. Uit het Amerikaans vertaald door Else Hoog. Nawoord door Jan Donkers.
€ 10.0

BUY

VONNEGUT Kurt
Slachthuis Vijf of De Kinderkruistocht.
Pb, 190 pp. negende druk
€ 10.0

BUY

VRELUST Jef (red.), HIMLER Albert, THUES Gert, VAN SCHOORS Paul
750 Jaar Havenkranen in Antwerpen
Hardcover, 4to, 155 pp., illustraties, plannen en foto's in ZW en kleur, bibliografische noten.
€ 20.0

BUY

WARE Katherine (essay), BRETON André (personal portrait)
Man Ray 1890-1976
Hardcover, dj, 4to, 192 pp., photos in BW. Text in English.
€ 20.0

BUY

WAUTERS Arthur
La nouvelle politique coloniale
Softcover. 108 pp. 16 x 25 cm.
€ 30.0

BUY

WAUTERS Arthur
The Belgian Congo. Reservoir of the Allies.
Softcover, small in-8, 50 pp., photos in BW.
Wauters starts with the consideration that Belgium was formally at war with Italy.
On the other hand,

On January 21st 1941, England and Belgium signed an economic agreement which placed all the resources of the Congo at the disposal of Great Britain.


On land concessions during the reign of Leopold II: "One particular group of capitalists acquired territory four times the size of Belgium." (13)

"The civilising influence of a colonial Power should not be judged by her economic but by her social policy."(30)

€ 20.0

BUY

WELVAERT F., VAN EENOO R., DIERICKX-VISSCHERS F., OSTYN G., COORNAERT M., e.a.
2000 jaar Zwinstreek [Knokke]
Hardcover, stofwikkel, 4to, geïllustreerde schutbladen (plan Jean Baes, kaart Sluis), 132 pp., ill., bibliografie, résumé en français, Summary. De bijdrage van Ostyn, Evolutie van het duinareaal trok onze aandacht; hij geeft 4 kaarten, resp. 1775, 1845, 1911 en 1971. In de bijdrage van Frank Welvaert , Toerisme: verschijnsel in tijd en ruimte, vindt men gegevens over de eigendommen en de immobiliënvennootschappen die gesticht werden; hier had een kadastraal kaartje het verhaal mogen illustreren, quod non.
€ 20.0

BUY

WELVAERT Marijke
Het kantelen van een dictatuur. Zaïre wordt weer Congo
Pb, 8vo, 348 pp.
€ 10.0

BUY

WERKMAN Evert, DE KEIZER Madelon, VAN SETTEN Gert Jan
Dat kan ons niet gebeuren... Het dagelijks leven in de tweede wereldoorlog beschreven.
1ste druk. Hardcover, linnen met geïllustreerde stofwikkel, 4to, 192 pp. Met foto's, posters, rantoenbonnen en relevante dokumenten in ZW en kleur. Ruime aandacht voor de klandestiene pers. Ook de gewongen inlevering van radiotoestellen (13/4/1943) komt aan bod (p. 102 e.v.). Met namenregister en chronologisch overzicht. Beschrijft de situatie in Nederland.
€ 10.0

BUY

WERTHEIM, W.F.
De lange mars der emancipatie. Herziene druk van 'Evolutie en Revolutie'
Paperback. 460 pp. Revolutie als een proces van versnelling binnen de globale emancipatiebeweging.
€ 10.0

BUY

WITTEK Martin e.a.
De Verlichting in de Oostenrijkse Nederlanden en het Prinsbisdom Luik
paperback 228 pp., 19x26cm, Geïllustreerd, kaart van de Oostenrijkse Nederlanden, 116 items in de catalogus. Tentoonstelling 27/7/1983-20/8/1983.
€ 10.0

BUY

WOESTENBORGHS Bert, HERMANS Roeland, SEGERS Yves
In het spoor van Demeter. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen K.U. Leuven, 1878-2003
ICAG-studies. Pb, grote in-8, 204 pp., illustraties, belangrijke bibliografie. Résumé en français, Summary. Bijlagen.
€ 15.0

BUY

Württembergisches Landesmuseum Stuttgart
Baden und Württemberg im Zeitalter Napoleons. Band 1. Katalog + Band 2. Aufsätze.
Hardcover, 4to, 1271 + 759 S., ill., Index.
Erschienen anlässlich einer Ausstellung zum 125jährigen Bestehen des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart - Volker Press Südwestdeutschland im Zeitalter der Französischen Revolution und Napoleons - Volker Press König Friedrich I. - der Begründer des modernen Württemberg - Hansmartin Schwarzmaier Vom Empire zum Biedermeier: Der badische Hof nach dem Tod Großherzog Karl Friedrichs - Paul Sauer Heiraten aus Staatsräson. Napoleon und seine Beziehungen zu den Regentenhäusern Badens, Württembergs und Hohenzollerns - Wilfried Schöntag ".daß die Rheinbunds-Acte das Fürstenhaus größer, mächtiger und reicher - das Land aber unfreier und ärmer gemacht hat." Die Fürstentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen im Zeitalter Napoleons - Bernd Wunder Die Entstehung des modernen Staates in Baden und Württemberg - Volker Press Die Reichsstädte des Schwäbischen Reichskreises zwischen Revolution und Mediatisierung - Hermann Schmid Die Säkularisation und Mediatisation in Baden und Württemberg - Thomas Schulz Die Mediatisierung des Adels - Willi A. Boelcke Reformen, Konjunkturen, Krisen. Frühe Anfänge der modernen Wirtschaftsgesellschaft - Rolf Walter Commerz, Contrebande und Continentalsystem. Die Wirtschaft Südwestdeutschlands in napoleonischer Zeit - Hermann Schäfer Der Beginn der Industrialisierung - erste Fabrikzentren in Mülhausen, Lörrach und St. Blasien - Harald Witthöft Die Vereinheitlichung von Maß und Gewicht in Baden und Württemberg in Napoleonischer Zeit - Siegfried Fiedler Das Militärwesen Badens in der Zeit Napoleons - Günter Cordes Das Württembergische Heerwesen zur Zeit Napoleons - Gustav Adolf Benrath Die Evangelische Kirche in Baden 1771-1821 - Gerhard Schäfer Die Evangelische Landeskirche und der säkulare Staat von König Friedrich I. von Württemberg - Joachim Trautwein Freiheitsrechte und Gemeinschaftsordnung um 1800. Pietismus und Separatismus in Württemberg - Gerhard Kaller Die badischen Hochschulen - Uwe Jens Wandel Das Hochschulwesen Württembergs 1789-1816 - Otto-Joachim Grüsser Vom "Tollhaus" in Ludwigsburg zur Königlichen Heilanstalt Winnenthal. Psychiatrie in Württemberg im Spannungsfeld von Aufklärung und Romantik - Klaus Merten Nikolaus Friedrich von Thouret als württembergischer Hofbaumeister 1798-1817 - Verena Schnekenburger Giovanni Salucci (1769-1845) Daten zu seinem Leben und Wirken im Zeitalter Napoleons Angaben zu seinen frühen Werken im Königreich Württemberg - Gerhard Everke Das Karlsruher Ständehaus - Elisabeth Szymczyk-Eggert Gartengestaltung in Württemberg und Baden um 1800 - Hans Westhoff und Roland Hahn Die "Calwer Tapeten" und ihre Restaurierung - Wolfgang Wiese Johannes Klinckerfuß und die Stuttgarter Hofmöbelkunst zu Beginn des 19. Jahrhunderts - Rosemarie Stratmann-Döhler Die Ausstattung der badischen Schlösser und die Situation der Möbelschreinerei in Karlsruhe und Mannheim in der Empirezeit - Hermann Mildenberger Johann Baptist Seele und die Stuttgarter Malerei um 1800 - Erika Rödiger-Diruf Friedrich Rottmann -Universitätszeichenmeister in Heidelberg - Anita Auer Klassizistische Damenmode in Baden und Württemberg - Volker Saftien Von der höfischen Tanzkultur zum Tanzgeschmack des Biedermeier - der Umbruch sozioästhetischer Werte - Heinz Becker Die Oper in Stuttgart um 1800 - Walther Dürr Johann Rudolf Zumsteeg und Schubert. Von der "schwäbischen Liederschule" zum romantischen Klavierlied - James Wald Vom Provinzverleger zur publizistischen Hegemonialmacht: Johann Friedrich Cotta in der Tübinger Zeit (1787-1810) - Wolfgang Kaschuba Aufbruch in die Moderne - Bruch der Tradition? Volkskultur und Staatsdisziplin in Württemberg während der napoleonischen Ära - Gustav Schock ". daß die Freiheit zu heiraten ungehindert gestattet werde." Überlegungen zu den Auswirkungen liberaler Ehegesetzgebung unter Friedrich I. in Württemberg - Heinrich Mehl Das ländliche Hohenlohe im Zeitalter Napoleons. Beiträge zu Landwirtschaft, Bauen und Wohnen zwischen 1780 und 1830.
see also
€ 30.0

BUY

[ERASMUS] Noordenbos (vert.)
Brieven van Erasmus [uit het latijn vertaald en ingeleid door Dr O. Noordenbos]
Pocket 186 pp. Met woord vooraf door Prof. Dr J. Huizinga. De eerste uitgave dateert van 1936. Tweede uitgebreide druk met aanvullingen door Noordenbos. Vertaling van en keuze uit: ALLEN, Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. -Oxford, 1906. Brieven aan: Sasboud, Cornelis van Gouda, Nicolaas Werner, Northoff, Thomas Grey, Fausto Andrelini, Johannes Sixtinus, Robert Fisher, Colet, Jacob Badt, Thomas More, Luther, Pieter Gilles, Zwingli, Fugger, e.a. Briefwisseling van 1488 tot 1536.
€ 10.0

BUY

[HERBERT Tony]
Tony Herbert, een veelzijdig leven
Pb met flappen, grote in-8, 120 pp., rijkelijk geïllustreerd.
INHOUD:
Colloquium Tony Herbert, KULAK Kortrijk, 22 november 2013 (publicatie De Leiegouw):
Tanguy EECKHOUT (Museum Dhondt-Dhaenens/Deurle), Tony Herbert: verzamelaar en promotor van de Vlaamse beeldende kunst,
Dirk LUYTEN(CEGESOMA/Brussel en UGent), , Tony Herbert: exponent van de nieuwe Vlaamse economische elite in het interbellum,
Fabrice MAERTEN (CEGESOMA/Brussel), Tony Herbert en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog: 'actie bij volmacht',
Bruno DE WEVER (UGent), Tony Herbert en het Vlaams-nationalisme,
Karel VAN NIEUWENHUYSE (KULeuven), Tony Herbert: van Vlaams-nationalist naar belgicistisch flamingant.

recensie door Gaston Durnez
€ 15.0

BUY

The covers of the following books are not yet photographed

A. DE SMET (Editor), R.Calcoen, D. Geeraerts, L. Wellens-De Donder, De Hollandse Kartografie. De Hollandse Cartografie., Brussel, KBR, 1971.

AAFJES Bertus, In den beginne., Amsterdam, Querido, 1957.

AARSBERGEN Aart, e.a., Kroniek van Nederland, Amsterdam, Agon Elsevier, 1987.

AARTS C.J., Elsschot in Koksijde en Kroatië, , WEG, .

ABICHT, BAECK, BAUER, BEHEYDT, VANDEN BERGHE, BOUCKAERT, CLAEYS, DEVREEZE, HEREMANS, MERTENS, DE MEULEMEESTER, VAN DE PERRE, PONETTE, RENSON, DE ROOVER, RUYS, SENELLE, STORME, VANHEESWIJCK, VANHEMELRYCK, Hoe Vlaams zijn de Vlamingen? Over identiteit., Leuven, Davidsfonds, 2000.

ABS Robert, Emile Vandervelde, Bruxelles, Labor, 1973.

ADRIAENS H., AMERIJCKX, AMOROS RICA, BAUGNIET, BOURS, CALEWAERT, CARDYN, CHRISTIAANSE, CLAEYS BOUUAERT, COLLIN, DELVA, FONTANEAU, KERLAN, LINARD, MAST, MOUREAU, PARISIS, RENS, SCHOENTJES-MERCHIERS, SCHREUDER, VAN ROLLEGHEM, PITLO, e.a., Liber Amicorum- - Professor Baron Jean Van Houtte (2 delen = volledig), Brussel, Elsevier-Sequoia, 1975.

ADRIANSENS K., BOGAERT A., VAN LOOY PH., DE SCHEPPER H. , Het wijnalfabet, Deurne, MIM, 1996.

AERTS Bert, De Man Jos, Advokaat in nacht en nevel 40-45. Herinneringen aan drie jaar gevangenissen en concentratiekampen van de Nazi's, Amsterdam, Manteau, 1972.

AERTS Erik, HENAU Brigitte, JANSSENS Paul, VAN UYTVEN Raymond (Editors), Studia historica œconomica: liber alumnorum & liber amicorum Herman van der Wee, Leuven, Universitaire Pers Leuven. , 1993.

AERTS J.F., VANGENECHTEN K., Nederlandsch-Latijnsch Lexicon, Turnhout, Brepols, 1939.

AERTS L. pr, Het Meesterstuk der Gebroeders van Eyck, , Kunst Adelt, 1925.

AERTS W. (edit.), LA CATHEDRALE NOTRE-DAME D' ANVERS, Anvers/Antwerpen, Fonds Mercator, 1993.

AERTS Willem, Beschermd Cultuurpatrimonium in de Provincie Antwerpen. Arrondissement Turnhout, Wommelgem, Den Gulden Engel, 1987.

AINSWORTH-DAVIS J.C. , Essentials of Urology, London, Blackwell Scientific Publ. , 1950.

ALBERT Pierre, La Presse, Paris, Presses Universitaire de France, 1988.

ALBERTS Dr. A., Johan Rudolf Thorbecke. Kopstukken uit de geschiedenis, Den Haag, Kruseman, 1965.

ALBERTS JAPPE Prof Dr W., VAN DER STEUR A.G., Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis, Bussum, Fibula - Van Dishoeck, .

ALBERTS W.J. Prof. dr , Geschiedenis van de beide Limburgen. Beknopte Geschiedenis van het gebied omvattende de tegenwoordige Nederlandse en Belgische provincies Limburg, sedert de vroegste tijden. Deel 1 (tot 1632) + Deel 2 (vanaf 1632 tot 1918). , Assen, Van Gorcum, 1972-1974.

ALFRINK Bert, Fietsen als sport en ontspanning, voor de renner en de trimmer, Deventer, Ankh-Hermes, 1977.

ANDRIES Pool & AERTS Willem Edits, Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie. - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle. - Gothic church architecture in the 19th century European photography., Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 1993.

ANDRIES Pool & AERTS Willem Edits, Camera Gothica. Gotische kerkelijke architectuur in de 19de-eeuwse Europese fotografie. - Architecture religieuse gothique dans la photographie européenne du 19e siècle. - Gothic church architecture in the 19th century European photography., Antwerpen, Provinciebestuur Antwerpen, 1993.

ANSPACH Isabelle & CHABERT Noëlle & ROBERT-JONES Philippe, Ossip Zadkine, Brussel, De vrienden van het David en Alice museum, 2004.

APT Jay, HELFERT Michael, WILKINSON Justin, RESSMEYER Roger (ed.), Orbit. NASA Astronauts Photograph the Earth. , , National Geographic Society, 1996.

ARDREY Robert, The social contract. A personal inquiry into the evolutionary sources of order and disorder, London, Collins, 1970.

ARIÈS PH., DUBY Georges, CHARTIER Roger (red.), Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel 3: Van de Renaissance tot de Verlichting, Amsterdam, Agon, 1989.

ARNAUD Françoise, préface de FLUCHERE Henri, chronologie de RICATTE Robert et Luce, bibliographie de BOTTIN Jean, Jean Giono. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Albert Ier du 19 mars au 7 mai 1977., Bruxelles, Archives et Musée de la Litérature, 1977.

ARON Paul, préface de JUIN Herbert, Albert Ayguesparse. la mémoire et l'histoire. Catalogue de l'exposition à la Bibliothèque Royale Albert Ier., Bruxelles, Archives et Musée de la Litérature, 1968.

ARTHUR, Ta mère, la TOTALE, Paris, Michel Lafon, 1995.

ARTIGUE Pierre, Qui sont les leaders congolais ?, Bruxelles, Editions Europe - Afrique, 1960.

ASAERT G., De Antwerpse scheepvaart in de XVe eeuw (1394 - 1480). Bijdrage tot de ekonomische geschiedenis van de stad Antwerpen., Brussel, Paleis der Academiën, 1973.

ASHCRAFT Norman, SCHEFLEN Albert E., Mens en territorium. De vorming en afbraak van intermenselijke grenzen., Antwerpen, Bruna & Zoon, 1979.

AUBERT-LECOULTRE Béatrice [François BOCION], François Bocion. Au Seuil De l'Impressionnisme, Milan/Vevey, 5 Continents / Musée Jenisch, 2006.

BADINTER Elisabeth & Robert, Markies de Condorcet 1743-1794 - Een intellectueel in de politiek (vert. van Condorcet, un intellectuel en politique; chez Fayard), Amsterdam, van Oorschot, 1993.

BART, BERANOVA, DE BOER, BORGART, DENDERMONDE, DONK, DE GROEN, HOFMAN, VAN HOUTEN, PEYPERS, VINKENOOG, DE WIT, In Vlaanderen. Hoe dichterbij hoe beter. Nederlandse schrijvers over Vlaanderen., Baarn, De Kern, 1990.

BARTELINK G.J.M., Klassieke Letterkunde., Antwerpen, Het Spectrum, 1964.

BARTHELEMY Cécile, Georges Moustaki, Georges Moustaki. Choix de chansons, discographie, portraits., Paris, Seghers, 1970.

BARTHELEMY Clément, RENSON André, SCHENA Archangelo, Les canaux du Centre. Une histoire, un style. , , MET & Editions du Perron, 2004.

BARTHOLOMEW Charles, Mechanisch speelgoed, Alphen aan de Rijn, ICOB, 1979.

BARTIER John, ROUZET Anne (iconografie), Karel de Stoute, Brussel, Arcade, 1970.

BASSI Alberto, MULAZZANI Marco, The flying machines of Corradino d'Ascanio, Milan, Mostre Giorgetto, 1999.

BAUER Eberhart, Die Welt des Unerklärlichen. Wenn Tische Plötzlich Schweben, Gütersloh, Prisma Verlag, 1988.

BAUER, VAN CAENEGEM, DEFOORT, FRANCOIS, JANSSENS, DE MAESSCHALCK, VANHEMELRYCK, WILS, Tussen herinnering en hoop. Geschiedenis en samenleving., Leuven, Davidsfonds, 1998.

BAUM Robert, Schrines of the Slave Trade. Diola religion and society in precolonial Senegambia., , Oxford University Press, 1999.

BAUMGART F., Cantecleer Kunstgeschiedenis. Schilderkunst - Beeldhouwkunst - Architektuur, de Bilt, Cantecleer, 1972.

Béatrice de ANDIA, TEXIER Simon, Délégation à l'Action Artistique de la Ville de Paris, LES PARCS ET JARDINS DANS L'URBANISME PARISIEN XIXe - XXe siècles, Paris, Editions Délégation à l'Action Artistique de la Ville de Paris collection "Paris et son patrimoine", 2001.

BECKER Kenneth L., BILEZIKIAN J., BREMMER W., HUNG W., KAHN C., LORIAUX D., REBAR R., ROBERTSON G., WARTOFSKY L. + 305 contributors, Principles and Practice of Endocrinology and Metabolism., Philadelphia, J.B. Lippincott Cy., 1990.

BÉCOURT Daniel (Avocat à la Cour), Livres condamnés - Livres interdits - Régime juridique du livre - Outrages aux bonnes moeurs - Arrêtés d'interdiction, Paris, Cercle de la Librairie, 1961.

BECQUART Damien (dir.), Le Familistère de Guise (Aisne), Un Palais social, Paris, Libération, 2010.

BEEUSAERT Katrien & KAYAERT Evelien, Van Vereniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be Een verhaal van 75 jaar., Antwerpen, Standaard, 2004.

BEIRNAERT A., La technique culturale sous l'Equateur [Congo Belge], Bruxelles, Publications de l'Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge, 1941.

BEIRNAERT A., VANDERWEYEN R., L'Influence du Dispositif de Plantation sur les Rendements [Congo Belge], Bruxelles, Publications de l'Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge, 1940.

BEKAERT Geert, VAN REETH Bob, VAN BROEKHOVEN Emiel, Omtrent wonen, Antwerpen, Kluwer/SESO, 1976.

BELL Simon, CURTIS Richard, FIELDING Helen, Who's Had Who in Association with Berk's Rogerage : An Historical Rogister Containing Official Lay Lines of History from the Beginning of Time to the Present Day , London, Faber & Faber, 1987.

BENAERTS Pierre, HAUSER Henri, L'HUILLIER Fernand, MAURAIN Jean, Nationalité et nationalisme (1860-1878) - Nouvelle édition entièrement refondue, Paris, PUF, 1968.

BENNASSAR Bartolomé, DEDIEU Jean-Pierre, e.a., L'Inquisition espagnole XVe - XIXe siècles, Paris, Hachette/Pluriel, 2001.

BERGEN André, HUYGHEBAERT Jan, LOMBAERDE Piet, Hoger, Higher, Plus Haut. Panoramisch Antwerpen., Leuven, Davidsfonds/KBC/Antwerpen Open, 2006.

BERGEN André, HUYGHEBAERT Jan, LOMBAERDE Piet, Hoger, Higher, Plus Haut. Panoramisch Antwerpen., Leuven, Davidsfonds/KBC/Antwerpen Open, 2006.

BERNAERTS, SABENA, SABENA Archivalia 7 februari/février 2004, Antwerpen, Veilinghuis Bernaerts, 2004.

BERTAUT Jules, Balzac (in de reeks Genie en Wereld), Hasselt, Heideland-orbis, 1972.

BERTHAUT H., GEORGIN Ch., Histoire illustrée de la Litérature Latine., Paris, Librairie Hatier, 1923.

BERTHOLET Alfred, Histoire de la civilisation d'Israël. Traduction Française par Jacques Marty., Paris, Payot, 1953.

BERTHOLLET, Levend gevangen, , Maraboe, 1959.

BERTI Luciano, Les Offices et le Couleur de Vasari, Florence, Becocci Editore, 1989.

BERTIN Léon, Petit Atlas des Poissons. I. Poissons Marins., Paris, N. Boubé & Co, 1946.

BERTIN Léon, Petit Atlas des Poissons. II. Poissons Marins., Paris, N. Boubé & Co, 1946.

BERTRAND Louis, Augustinus., Utrecht, Het Spectrum, 1953.

BERTWITTE, Te gekke cheques voor vader., Groningen, Mondria, 1996.

BETHOUART Bruno (sous la direction de -), Histoire de Montreuil-sur-Mer, Montreuil-sur-Mer, Les Ecrits du Nord/Editions Henry, 2008.

BIJL Martine, Anton Pieck en de wonderbaarlijke geschiedenis van de Efteling verteld door -, , , .

BIRT John (Director-General BBC), Producers' Guidelines, London, BBC, 1996.

BLACKHAM, HEPBURN, KNOTT, MARTIN, Bezwaren tegen het humanisme, Utrecht, Bruna, .

BLOM Robert J., Alternatieve geneeswijzen. Een complete praktische gids, Houten, Van Holkema & Warendorf, 1988.

BLOMMAERT Aloïs, Wroeters, Leuven, Davidsfonds, 1945.

BLUMENSON Martin, Bibliotheek van de Tweede Wereldoorlog. Eisenhower. Een man die succes had., Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 1994.

BODART Roger, Suzanne Van Damme. Monografieën over Belgische Kunst., Antwerpen, De Sikkel, 1953.

BOELAERT R.P.E. , L'Etat Indépendant et les Terres Indigènes, Bruxelles, ARSC, 1956.

BOENDERS Frans, EVENHUIS Alma, VAN DER ZEE Geert H., VAN GYSEGEM Mark, Martin R. Baeyens. From the late years of XX century, , Nevelland, 1998.

BOGAART Nico, VAN EEUWIJK Paul, ROGIER Jan , Zigeuners. De overleving van een reizend volk, Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1980.

BOGAERT André, Un homme seul contre Hitler. L'attentat de la Bürgerbräukeller, 8 novembre 1939 , Paris, Laffont, 1974.

BOGAERT Herman, Ik, Guido Gezelle., Brussel, Koninklijk Conservatorium, s.d..

BOGAERT Pieter-Jan, Reeks van 10 artikelen over incidenten in de Belgische geschiedenis (De Morgen), Brussel, De Morgen, 2005.

BOGAERTS Theo, Oceania. Dagboek van een vacantie, Leuven, Davidsfonds, 1936.

BÖLL Heinrich (vert. Michel van der Plas), Meningen van een clown., Amsterdam, Elsevier, 1967.

BOLLE Bert, Barometers, Haarlem, De Haan. , 1978.

BONAPARTE Napoléon, Oeuvres littéraires, Paris, Le Temps Singulier, 1979.

Bonaparte Napoléon, Pie VII, Concordat Religieux. Convention entre le Gouvernement Français & Sa Sainteté Pie VII, Malines , P.J. Hanicq, 1801.

BONIN Hubert, Suez, du Canal à la Finance, Paris, Economica, 1987.

BORCHERT Till-Holger, AINSWORTH Maryan W., CAMPBELL Lorne, NUTTALL Paula, KLEIN Peter (dendrochronologische tabel), [MEMLING], De portretten van Memling, Gent, Ludion, 2005.

BOSCHMANS Jos & KOLSTEEG Bert, Super Astra Sophia. Tentoonstelling & Rondleiding rond Jan Baptist Sophie (van 19 t/m 28 oktober 2001) [Grimbergen], Grimbergen, De vrienden van de abdij van Grimbergen vzw, 2001.

BOSSAERTS Désiré, VANHEE Hein (inleiding), Herinneringen aan Congo. Ambtenaar in Boma [1904-1907], Brussel, Manteau, 2007.

BOSSENBROEK Martin, KOMPAGNIE Jan H., Het Mysterie van de Verdwenen Bordelen. Prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw., Amsterdam, Bert Bakker, 1998.

BOSSERT H., Ornamente der Völker. Afrika, Amerika, Asien, Australien, Indonesien. , Tübingen, Wasmuth, 1955.

BOSSERT H., Ornamente der Völker. Ägypten, China, Japan, Siam, Tibet, Tübingen, Wasmuth, 1956.

BOSSUYT Jean, LAPORTE Geert, Het labyrint van de ontwikkelingshulp. Samenwerking en ontwikkeling in vijf kontinenten, Brussel, NCOS, 1989.

BOSWORTH A.B., Conquest and Empire: The Reign of Alexander the Great , Cambridge, Cambridge University Press, 2004.

BOUCKAERT J.P. Prof. , Hoe de mens geboren wordt, Antwerpen, Standaard Boekhandel, 1951.

BOURGEOIS Geert, De puinhoop van paars-groen, Antwerpen, Houtekiet, 2002.

BOXWELL Robert J. Jr, Benchmarking for competitive advantage, , McGraw-Hill, 1994.

BRAEM Martin, Cuba. Het onkruid in de achtertuin. Politieke en ekonomische krachtlijnen van de Cubaanse revolutie., Gent, Masereelfonds, 1983.

BRECHT Bertolt , Schriften I. Schriften 1914-1933.Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe., Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1992.

BRECHT Bertolt , Registerband. Grosse kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe., Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000.

BREDAEL-SMEKENS Lutgart (samenstelling), Blommaert Vic, Daenens Hedwige, De Belder J.L., De Bom Emmanuel, Engelbeen Guido, Marlier Georges., Vier uit de Antwerpse Polder: MORTELMANS FRANK - PIETER DE METS - MARTEN MELSEN - NICASIUS DE KEYSER , Tielt, Lannoo, 1979.

BREDEROO Nico J., COUPRIE Leendert D., MADOU Mireille J.H., NAUTA Gerhard J., Oog in oog met de spiegel, Amsterdam, Aramith, 1988.

BRETAUDEAU PELLOUET Marthe , La chevauchée des cent femmes, Paris , Siloë, 2002.

BRINCOURT André, André Malraux ou le temps du silence., , La table ronde de combat, 1966.

BRINTON, Crane, CHRISTOPHER John B., WOLFF Robert Lee, Elseviers Wereldgeschiedenis. Geschiedenis en beschaiving van het westen in drie delen, deel 3. Bismarck tot Heden., Amsterdam, Elesvier, 1976.

BROECKAERT R.P.J., Le guide du Jeune Littérateur, Première Partie: Éléments généraux et compositions secondaires, 6e édition, Bruxelles, Société Belge de Librairie, 1898.

BROECKE, CUPPENS, GOOSSENS, VANMAERKE, VLASSENBROECK, VERFAILLIE ( cartografie: F. DEPUYDT), Perspectief op De Tweeledige Wereld., Kapellen, De Nederlandsche Boekhandel, 1980.

BROUWERS Bert (pseudoniem van Gilbert Vanheste), De Vlaamse literatuur en de revolutie van 1848 [old book number 19710063B], Meppel, Boom, 1971.

BRTN , Begroting 1992. Onuitgegeven document, Brussel, BRTN, 1992.

BRYS Edwin, VAN MOLLE Bert , De walsmachine, Wenen en de kunst van het zweefvliegen, Brussel, BRT, 1989.

BUBER Martin, De legende van den Baalsjém., Deventer, Kluwer, s.d..

BUELENS Geert, BULTINCK Bert, DE BUYSSER Pieter, MERTENS Dirk, LAERMANS Rudi, De Militanten van de Limiet. Over censuur en vrije meningsuiting., Leuven, Van Halewyck, 2000.

BURTON Anthony & COOTE Clive, The Past at Work, London, Andre Deutsch. , 1980.

BURTON Richard, CURTEIS Ian (intro), The Source of the Nile: The Lake Regions of Central Africa. A Picture of Exploration , London, The Folio Society, 1996.

BUYS Jaap (intro en vertaling), Benjamin Franklin. Een praktische moralist., Amsterdam/Antwerpen, Wereldbibliotheek, 1967.

BYNUM W., BROWNE E., PORTER R., Macmillan Dictionary of The Historic Science., London, Macmillan, 1985.

CAESAR, woord vooraf Prof. Dr. H. VAN LOOY, vertaling F.H. VAN KATWIJK-KNAPP, De Gallische Oorlog., Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1981.

CALASSO Roberto, KA (vertaling van Ka - 1996), Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1998.

CALVERTON V.F., The making of man. An outline of anthropology, New York, The Modern Library, 1931.

CAMMAERTS Emile, Albert de Belgique. Défenseur du droit, Bruxelles, Edition Universelle, 1936.

CAMPBELL Steuart, The Loch Ness Monster. The evidence, Edinburgh, Birlinn, 1991.

CAMPERT R., VAN KEULEN M., MEIJER I., SAGAN F., TAYLOR E., e.a., Nog verder van huis. Verhalen vol vakantiepech., Rijswijk, Elmar, 1997.

CAMUS Albert, L'été, Paris, Gallimard, 1954.

CAMUS Albert, De mens in opstand (vertaling van L'homme révolté - 1951) , Amsterdam, De Bezige Bij, 1952.

CAMUS Albert, L'Etranger, Paris, Gallimard, 1957.

CAMUS Albert, Noces suivi de l'Eté, Paris, Gallimard, 1959.

CAMUS Albert, De gelukkige dood (vertaling van La mort heureuse, 1938), Amsterdam, De Bezige Bij, 1972.

CAMUS Albert, La Peste., Paris, Gallimard, 1947 ou 1953.

CAMUS Albert, La Peste., Paris, Gallimard, 1947.

CAMUS Albert, BEERS Paul, VAN GENNEP F.O. dr, ACHTERHUIS H. dr, VAN GESTEL Peter, De herinnering aan het licht. Een Voorrangdocumentaire over Albert Camus., Hilversum, NCRV, 1971.

CANNADINE David (editor), DAVIES John, TRAINOR Richard, LIDDLE John, ROBERTS Richard, Patricians, Power and Politics in Nineteenth-Century Towns., Leicester, Leicester University Press, 1982.

CAPART Jean, Le message de la vieille Egypte, Collection Lebègue, Bruxelles, Office de Publicité, Anciens Établiss. J. Lebègue & Cie, Éditeurs, 1941.

CARTER Lin, Tolkien. Le Maître des Anneaux (trad. de Tolkien: A Look Behind the Lord of the Rings -1969), , Le Pré aux Clercs, 2003.

CARTIER François, Kongo-Katanga - roman, Kontich, libra, s.d..

CARTIER Raymond, De Tweede Wereldoorlog. Deel 1: 1939-1942.., Bussum, Van Holkema & Warendorf, 1965.

CARTIER Raymond, La seconde guerre mondiale. Tome premier: 1939-1942., Paris, Larousse - Paris-Match, s.d..

CARTLAND Barbara, Stars in my heart, , , .

CARTLIDGE s.j., Schilderen met Olieverf, Antwerpen, Maeyens, s.d..

CARTON de WIART E. e.a. , Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga 1906-1956, Bruxelles, Weissenbruch, 1956.

CASSIDY David, BAKER Martha, Werner Heisenberg. A bibliography of his writings, Berkeley, Papers in History of Science, 1984.

CAZEMIER Martha, e.v.a., Chinees Koken. Inspirerende ideeën voor heerlijke maaltijden., Lisse, Rebo, 1993.

CHALVET Martine, Une histoire de la forêt, Paris, Seuil, 2011.

Chambre des Représentants. Kamer van Volksvertegenwoordigers., Documents Parlementaires de Belgique. Session législative ordinaire de 1907-1908. Parlementaire Documenten van België. Gewone zitting van 1907-1908., Bruxelles, Imprimerie du Moniteur belge, 1908.

CHAMFORT Sébastien, CHAMFORT: Maximes et Pensées. Caractères et Anecdotes présentés par Claude Roy, Paris, UGE, 1963.

CHENG Pang Guek, BARLAS Robert, Culture Shock. Canada. A guide to customs and etiquette., London, Kuperard, 1992.

CHESTERTON A.K., The New Unhappy Lords - An Exposure of Power Politics, Hampshire, Candour, 1972.

CHOME Jules, vertaling GEERAERTS Jef, Mobutu. Of de opgang van een sergeant-hulpboekhouder tot Opperste Leider van Zaïre., Antwerpen, Lotus, 1978.

CLAES Vera, COMPÈRE Rita, DHEEDENE Jenny, VAN DIJCK Leen, LEYSEN Veerle, LISSENS Paul J., WEYNS Veerle, WULLAERT Marc, Van Nu en Straks. Belle Epoque in Vlaanderen. Tentoonstellingscatalogus: Gent, Sint-Pietersabdij, 9/12/1983 - 5/2/1984 , Gent, Centrum voor Kunst en Cultuur, 1983.

CLAUDE Robert & GRITTI Jules, Les chemins de la télévision, Tournai, Casterman, 1969.

COART-FRESART Paul, Rapport sur la simplification des lois d'impôts. Verslag over de vereenvoudiging der belastingswetten., Brussel, Moniteur, 1937.

COCKAERT L. , Bedrijfseconomische analyse van de jaarrekening, Bonheiden, Den Arend., 1992.

COENDERS Albert, GARLAND Sarah, HOUTSMA Sanderijn, Spectrum Kruiden en Specerijenatlas., Antwerpen, Het Spectrum, 1979.

COENEN Martin, SMEETS Jaak, Moorden in België., Antwerpen, Coda, 1992.

COLIN Gerty, Jean Gabin., Paris, Presses de la Cité, 1983.

COLIN Gerty , Liefde en romantiek in het Belgische vorstenhuis, , Lekturama, 1978.

COLLISON Robert, Encyclopaedias: their history throughout the ages., London, Hafner, 1964.

COLPAERT jan, DE KEPPER Miek, Cultuurstudies 6. Cultuurspreiding in Vlaanderen. Een studie van het gesubsidieerde podiumgebeuren., Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1998.

COMFORT Alex, Nature and human nature., London, Weidenfeld and Nicholson, 1966.

COMFORT Alex, Vivrons-nous plus jeunes plus longtemps? Bilan et perspectives de la gérontologie., Verviers , Marabout, 1964.

COMFORT Alex, Speelse liefde. Gids voor minnaars. (vertaling van The Joy of Sex - 1972), Ede/Antwerpen, Zomer & Keuning, 1991.

CONTE Arthur, Ce jour là : 18 avril 1955, Bandoung tournant de l'histoire, Paris, Laffont, 1965.

COORNHERT Dierick Volkertsz., De dolinge van Ulysse - Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen, Brussel, Standaard Boekhandel, 1939.

CORIJN Martine, LODEWIJCKX Edith, Echtscheiding en leefvorm na echtscheiding in het Vlaamse Gewest: verschillen naar herkomst. Een analyse op basis van Rijksregistergegevens voor volwassenen en kinderen., Brussel, Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), 2009.

CORMIER Jean, mmv Hilda Guevara Gadea en Alberto Granado Jiminez, Che Guevara. Een biografie., Amsterdam, De Geus, 1996.

CORNAZ Marie, TROUILLEZ Martial (foto's), De Prinsen van Chimay en de muziek, Brussel, Dexia/La renaissance du Livre, 2002.

CORTESAO Jaime, L'expansion des Portugais dans l'histoire de la civilisation., Anvers, Exposition Intenationale d'Anvers, 1930.

CORTHALS G., Liefde & Sexualiteit, , Lekturama, 1985.

CORTHALS G., Liefde & Sexualiteit, , Lekturama, 1985.

COURTMANS Vrouwe, geboren Berchmans , Karel Klepperman (delen 1 + 2 = volledig) (1878), Antwerpen, L. Opdebeek. , 1925.

COX Peter (foreword by Linda MCCARTNEY), The new Why You Don't Need Meat, London, Bloomsbury, 1992.

CURTO Silvio Prof., VOLPIANO Cesare Architetto, Il tempio di Ellessija Dalla Nubia al Museo Egizio di Torino. Ricostituzione del Monumento problemi tecnico museografici., Torino, Edizioni Pininfarina, 1970.

CUWART Flore, Europ. Cocktail., Antwerpen, Die Poorte, s.d..

CUYPERS Henk, VERACHTERT Herman, kijk en Leesboek. Tien jaar TAK. 10 jaar strijd., Deurne, Stenamyc, 1982.

CUYT Martine, [ELSSCHOT Willem], Willem Elsschot. Man van woorden., Antwerpen, Manteau, 2004.

D'ARGENCOURT Louise, DIEDEREN Roger, European Paintings of the 19th Century (2-vol. set): Volume One: Aligny-Hunt, Volume Two: Ingres-Wonder, Cleveland, The Cleveland Museum of Art, 1999.

D'HAENENS Albert, 150 years of communities and cultures in Belgium (1830-1980), Brussel, Min. Buitenlandse Zaken., 1980.

D'HAENENS Albert (Edit.) , Abdijen en Begijnhoven van België - Delen 2 en 3, Brussel, Artis Historia, 1974.

D'HAENENS Prof. Dr. Albert, e.a., Zeven Wonderen van België: Doopvont van Renier van Hoei; Het Schrijn van O.-L.-Vrouw van Nicolaas van Verdun; De Schat van de Goudsmeedkunst van Hugo van Oignies; Het Lam Gods van Hubert en Jan van Eyck; Het Sint-Ursulaschrijn van Hans Memling; Landschap met de Val van Icarus van Pieter Bruegel; De Kruisafneming van Peter-Paul Rubens., Brussel , Elsevier, 1978.

D'HERTEFELT MARCEL & COUPEZ ANDRÉ, La royauté sacrée de l'ancien Rwanda ; Texte, traduction et commentaires de son rituel, Bruxelles, Musée Royal de l'Afrique Centrale, 1997.

DAHLKE Rüdiger, HÖSSL Robert, Verdauungsprobleme. Be-Deutung und Chance von Magen- und Darmsymptomen, München, Knaur, 1990.

DAMBRE Maarten, De huurprijs. Analyse van de financiële verbintenissen van de huurder en onderzoek naar de mogelijkheid tot objectivering van de woninghuurprijzen, Brugge, die Keure, 2009.

DANCKAERT L., Belgica in orbe - Les Belges et le monde - Catalogue d'exposition, Bruxelles, Crédit communal de Belgique. , 1977.

DANCKAERT Lisette, Plans et vues de dix-neuf villes Belges; Catalogue de l'exposition: Bruxelles - Bibliothèque Albert 1er du 10 janvier au 18 février 1968, Bruxelles, BR , 1968.

DANIEL, CHLIBEC, KOTKOVA, PREISS, PUJMANOVA, SEIFERTOVA, SLAVICEK, Galerie nationale de Prague. L'art ancien européen. Palais Sternbek, Prague, Réunion des Musées Nationaux, 1992.

DANSAERT G., préface du baron de Troostembergh, Le Prince Louis de Ligne., Bruxelles, M.J. Vanden Acker, 1933.

DARNTON Robert, De Kus van Lamourette. Bespiegelingen over mentaliteitsgeschiedenis., Amsterdam, Bert Bakker. , 1990.

DAS Veena, KLEINMAN Arthur, LOCK Margaret, RAMPHELE Mampphela, REYNOLDS Pamela, Remaking a World. Violence, Social Suffering, and Recovery, Berkeley, University of California Press, 2001.

DAVENPORT Millia, The Book of Costume. New One-Volume Edition Complete and Unabridged. 3000 illustrations., New York, Crown Publishers, 1956.

DE BAL Lutgart, SMANS Marleen, Zes diepe borden. Dochters van arbeiders vertellen., Berchem, EPO, 1991.

DE BERTIER DE SAUVIGNY G., La France et Les Français Vus Par Les Voyageurs Americains. 1814-1848 Tomes 1 et 2 , Paris, Flammarion, 1982.

DE BONDT Ferdinand, CREVE Jan, MARTENS Bart, Doel moet blijven, Leuven, Davidsfonds, 2000.

DE BORCHGRAVE Arnaud, MOSS Robert, The Spike., London, Macdonald Futura, 1980.

DE BRABENDER Guido, VERVOORT Luc, WITLOX Frank, Metropolis. Over mensen, steden en centen, Leuven, Kritak, 1992.

DE BRUYNE Arthur , De Boerenkrijg 1798 - Voor outer en heerd, Leuven, Davidsfonds, 1948.

DE BRUYNE Arthur , De Boerenkrijg 1798 - Voor outer en heerd, Leuven, Davidsfonds, 1948.

DE BRUYNE Arthur, STRACKE, BORMS, DE CLERCQ, LEURIDAN, TOLLENAERE, MAES: trouw, , Nieuw Vlaanderen, 1973.

DE BRUYNE Arthur, Lodewijk Dosfel 1881-1925. kultuurflamingant, aktivist, nationalist., Wilrijk, Oranje uitgaven, 1967.

DE BRUYNE Arthur, Lodewijk Dosfel 1881-1925. kultuurflamingant, aktivist, nationalist., Wilrijk, Soethoudt, 1984.

DE GONCOURT Edmond en Jules, De ivoren kooi: Gekozen en vertaald door Leo van Maris. , Amsterdam, Arbeiderspers, 1989.

DE GROOT Paul, Erekolonel B.D. & MERTENS Lode, Herdenkingsboek 1940-1945 van de provincie Antwerpen aan Postuum vereremerkte Oorlogskruisen en aan allen die hun leven offerden voor vrijheid en Vaderland, , Printing House Defence Belgium (PHD), 2004.

DE GROOTE Dr. William, Cartoons: William LIEVENS, Brugse humor in de geneeskunde., Brugge, Marc Van de Wiele, 1991.

DE GUCHT Karel, RABAEY Maarten, Goed beheer van natuurlijke rijkdommen betekent veiligheid, artikel in De Morgen naar aanleiding van een debat in de VN over het verband tussen natuurlijke rijkdommen en conflict., Brussel, De Morgen, 2007.

DE HARLEZ DE DEULIN NATHALIE, ROBBERTS Léo, Les Ouvrages Hydrauliques. Héritages de Wallonie, Namur, Ministère de la Région wallonne, 1997.

DE HARTOG Jan, Schipper naast God., Antwerpen, De Sikkel, 1967.

DE HARTOG Jan, Gods Geuzen. Roman in drie delen. Derde Deel., Amsterdam, Elsevier, 1959.

DE HARTOG Jan, Het Ziekenhuis. Een verhaal uit Texas, dat nog altijd het wilde westen van Amerika is., Amsterdam, Elsevier, 1965.

DE HARTOG Jan, Gods Geuzen - 3 delen, Brussel/Amsterdam, Elsevier, 1947.

DE HARTOG Jan, Gods Geuzen. Roman in drie delen., Brussel, Elsevier, 1947.

DE HARTOG Jan (= F.R. Eckmar), Ratten op de trap., Amsterdam, Elsevier, 1974.

DE HERT Robbe, MAGIELS Willy (edit.), Magie van de cinema. Hollywood aan de Schelde. , Antwerpen, Facet, 2004.

DE JONG Martien J.G., Twintig poëziekritieken., Leiden, A.W. Sijthoff, 1966.

DE JONG Martien Prof. Dr, Maurice Gilliams - Een essay, Amsterdam, Meulenhoff, 1984.

DE KIMPE Henri Lic. H.C.M. Wet./Handelsblad/Kartografisch Instituut E. Patesson (opvolger: Willy Rousseau), De Wereld in woord, in kaart, in beeld. 2 volumes: De vijf werelddelen, Europa., Antwerpen, Het Handelsblad, Lijnwaadmarkt 9, 1951.

DE LARA Maria Eugenia, ESCAMILLA Juan Ortiz, BOIJEN Richard, MORENO Gloria Villegias, RAMIREZ Fausto, DUCLAS Robert, De doorbraak van de hoop. Mexico van 1810 tot 1910. Le creuset de l'espérance. Le Mexique de 1810 à 1910. , Brussel/Bruxelles, BBL, 1993.

DE LIGT Bart, Erasmus. Begrepen uit de geest der Renaissance, Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1936.

DE LIGT Bart, Kerk Cultuur en Samenleving, Arnhem, Van Loghum Slaterus, 1925.

DE MAERE d'AERTRYCKE, SCHOROCHOFF André, VERCAUTEREN Pierre, VLEURINCK André, Le Congo au Temps des Belges. Histoire manipulée. Les contrevérités réfutées 1885-1960, Bruxelles, Masoin, 2011.

DE MAISTRE Joseph, AUDENAERDE Roeland (vertaling, inleiding, annotatie door -), De satanische revolutie (vert. van Considérations sur la France - 1796) , Soesterberg, Aspekt, 2003.

DE MEY Maurice, THEYS Marc, VRANCKAERT Roger, Woning en fiscus, Diegem, Ced.Samsom, 1994.

DE MUYNCK Johan (edit.), WAETERLOOS Birgit, ROSIERS Marc (coördinatie), VERSCHAFFEL Bart, UYTTENHOVE Pieter, LAPORTE Dirk, LINTERS Adriaan, STYNEN Herman, VERPOEST Luc, DUBOIS Marc, HANNES Jules, BUYST Erik, VANDEPITTE Daniel, STOLS Eddy, DE CAUTER Lieven, De beschikbare ruimte. Reflecties over bouwen, Tielt, Lannoo, 1990.

DE NAVE Francine, TIJS Rutger, HIMLER Albert, VERMEYEN Armand, e.a., Een stad groeit. Eenheid in verscheidenheid. Tentoonstellingcatalogus, 7 juli - 26 september 1984. Stadsfeestzaal Antwerpen., Antwerpen, Stadsbestuur, 1984.

DE POURCQ Geert Mej. Lic., De afschaffing van de jezuïetenorde te Mechelen en de verkoop van de kloostergoederen (1773-1792) in: HKOM, Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, boekdeel 83, 1979, pp. 139-182), Mechelen, HKOM, 1979.

DE RIENCOURT Amaury (traduit par R. JOUAN), Le Toit du Monde. Tibet et Asie., Paris, Editions France Empire, 1955.

DE SMET Gilbert, Professor Frans Daels-Hulde 5 februari 1983 in de Bijloke-abdij te Gent. Gedenkboek ., Gent, Vereniging voor Wetenschap, 1984.

DE TRAZ Robert, Alfred De Vigny, Paris, Hachette, 1928.

DE WILD