Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.768 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 3 news item(s)

DAWKINS Richard, HASAN Mehdi
Mohammed stijgt ten hemel op het paard Boerak
Edited: 201510211642
‘Geloof je heus dat Mohammed op een gevleugeld paard de hemel heeft bezocht?’ vroeg Richard Dawkins met geamuseerde verbazing aan zijn ondervrager bij het debat over geloof en wetenschap dat in 2013 in de fameuze Oxford Union Chamber werd gehouden. Ja, dat geloofde de reporter van Al Jazeera TV, Mehdi Hasan, die zelf in Oxford had gestudeerd. Hij vertelde het ook als geloofswaarheid aan zijn dochter. Het gaat om het hemelbezoek dat Mohammed op het paard Boerak zou hebben gemaakt om door de eerdere profeten Abraham, Mozes en Jezus bevestigd te worden in zijn missie, die tot dan toe weinig succesvol was verlopen.
Commentaar LT:
Nu kan je stellen dat een hoogopgeleide reporter best zoiets niet zegt op TV.
Maar we moeten wel bedenken dat elke godsdienst zulke waanideeën uitdraagt.
Jezus - zo beweert het Nieuwe Testament - steeg ook ten hemel, liep op het water, rees doden tot leven, etcetera.
Nog geen vijftig jaar geleden werd je in Vlaanderen scheef bekeken als je die geloofspunten afzwoer als nonsens. Ik heb het aan den lijve ondervonden.
Richard Dawkins
Nieuw interview 2015
Edited: 201510091421
Samenvatting:

1) Al mijn boeken hebben een atheïstische ondergrond;
2) In de USA is atheïsme een vuil woord; bij de moslims wordt een ongelovige aangeduid als 'kafir';
3) Atheïsme is geen bedreigende levenshouding;
4) Theïsme is 'big business' (commercie) in de USA;
5) Ook in het Midden-Oosten zijn er ongelovigen; maar zij denken dat ze alleen zijn; bijeenkomsten van ongelovigen zijn er gevaarlijk en dat komt dus niet voor; het internet zou hen uit hun isolement kunnen halen; er is daar een onderdgrondse beweging; op die manier zou je een 'critical mass' kunnen vinden om de machthebbers - de 'ruling majority' - aldaar uit het zadel te lichten;
6) Als ik naar de USA ga, dan concentreer ik mij op de 'Bible Belt'; de mensen die naar mijn voordrachten komen voelen en zien dat ze niet alleen zijn; dat geeft hen hoop en kracht; ook daar zou het internet 'empowering' kunnen zijn;
7) Ik ben voor onderwijs mét godsdienst maar niet als indoctrinatie; je kunt de Europese samenleving, literatuur (bvb. Shakespeare) en historie niet begrijpen als je de geschiedenis van het christendom en de Bijbel niet kent; maar de Bijbel moet dan dienen als literatuur om dingen uit te leggen, niet om de Bijbel as such als middel van indoctrinatie te gebruiken.
8) Indoctrinatie in het Midden-Oosten is vreselijk effectief; een bomzelfmoordenaar gelooft ook wat hij zegt.
9) Zeg niet van een kind 'dit is een katholiek kind', 'dit is een protestants kind', 'dit is een moslim-kind'. Laat ons ophouden met kinderen te 'labelen' er een etiket op te plakken. Het gaat om consciousness raising. Natuurlijk mag je wel zeggen: 'dit is een kind van katholieke ouders', etcetera. Daar is niks tegen. Maar als we kinderen blijven 'labelen' dan zullen we blijven zien dat in Noord-Ierland 'protestantse kinderen' stenen blijven gooien naar 'katholieke kinderen' en andersom.
10) Feminisme heeft enorm veel betekend en betekent nog steeds heel veel. Het heeft ons geleerd dat het niet netjes is om vrouwen als inferieur te betitelen. Zo zullen we protesteren als we iemand horen zeggen: 'één man één stem'.


Richard Dawkins
over godsdienst, het Midden-Oosten en geweld in 'Kapelaan van de duivel' (A devil's chaplain, 2003, pagina 187)
Edited: 201510060141
'De bittere haatgevoelens die op dit moment de politiek van het Midden-Oosten vergiftigen zijn geworteld in het reële of vermeende onrecht van de instelling van een joodse staat in een islamitische regio. Gelet op alles wat de joden hadden doorgemaakt moet dat een eerlijke en humane oplossing hebben geleken. Een diepe vertrouwdheid met het Oude Testament had de Europese en Amerikaanse besluitvormers waarschijnlijk een idee gegeven dat dit werkelijk het 'historische thuisland' van de joden was (hoewel de verschrikkelijke bijbelverhalen over de manier waarop Jozua en anderen hun Lebensraum veroverden hun te denken hadden kunnen geven). En zelfs al was die beslissing op dat moment niet gerechtvaardigd, zijn er nu goede gronden om ervoor te pleiten dat, nu Israël eenmaal bestaat, het terugdraaien van de status-quo een nog groter onrecht zou inhouden.
Ik ben niet van plan om me in deze discussie te begeven. Maar als er geen godsdienst had geweest, zou het idee van een joodse staat van meet af aan nooit enige betekenis hebben gehad. En evenmin het idee van een islamitisch grondgebied als iets dat kan worden binnengevallen en ontheiligd. In een wereld zonder godsdienst zouden er geen kruistochten zijn geweest, geen inquisitie, geen anti-semitische pogroms (de mensen van de diaspora zouden allang met andere bevolkingsgroepen vermengd zijn, en niet langer te onderscheiden van hun gastheerpopulaties), geen onlusten in Noord-Ierland (geen etiket om de twee 'gemeenschappen' van elkaar te onderscheiden en geen sektarische scholen om kinderen historische haatgevoelens aan te leren - het zou simpelweg één gemeenschap zijn).'