Search our collection of 11.999 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.768 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 63 books

We found 4 news item(s)

BROUWERS L. s.j.
Het Hof van Liere van patriciërshuis tot universitaire instelling te Antwerpen 1516-1975
Pb, in-8, 91 pp., illustraties, bibliografie. Het Hof van Liere herbergde de UFSIA.
Ingevolge de opheffing van de jezuïtenorde gebeurde de uitdrijving te Antwerpen op 20 september 1773. Dezelfde procedure (voorlezing van het besluit, verzegeling, uitzetting, inventarisatie, verkoop) zou nog geen twintig jaar later gebruikt worden bij de opheffing van de kloosters (eerst door Jozef II, daarna tijdens de Franse Revolutie).
Over de verkopen van de onroerende goederen van de jezuïeten blijft Brouwers vaag: 'Verder werden eveneens het professenhuis, het convict, en de buitenverblijven der jezuïeten van Antwerpen openbaar verkocht. Het Hof van Liere echter werd niet verkocht, maar door de regering zelf in gebruik genomen.' (56)
Het Hof van Liere werd later een militair hospitaal.
€ 20.0

BUY

BROUWERS L. s.j.
Vijftig jaar christelijke werkgeversbeweging in België. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis 1920-1973, 1925-1973 [2 delen]
Hardcover,gebonden, in-8, 517 + xv + 648pp., illustraties, bibliografische noten, bibliografie, index/register. Met voorwoord van Senaatsvoorzitter Pierre Harmel. Eerste Deel: De Christelijke Werkgeversbeweging voor en tijdens de tweede wereldoorlog 1920 (1925) - 1944; Tweede Deel: De Christelijke Werkgeversbeweging na de oorlog 1945-1972. Noot Lucas Tessens: Wij citeren van p. 225: "Wij hebben hierboven gezien dat van de eerst aangesloten groepering (bij het ACVW, LT) enkel die der Sigarenfabrikanten was overgebleven. Nu zullen er enige nieuwe bijkomen: de afdeling Bouwnijverheid, op 10 februari 1928, vooral bloeiend te Turnhout, met als voorzitter ingenieur Desideer Tessens, en daarnaast, als onderafdeling hiervan, de afdeling Steenbakkerijen, met als secretaris de heer J. Van de Looverbosch (Rijkevorsel)." Het gaat hier om mijn grootvader Désiré (als sociaal bewogen Vlaming zou hij zich als student te Leuven 'Desideer' of 'Dis' laten noemen) Tessens (1884-1935), mijningenieur KU Leuven, en toen werkzaam als arrondissementeel ingenieur te Turnhout; in 1930 zou hij benoemd worden tot Hoofdingenieur van de Provincie Antwerpen. Maar keren wij terug tot het werk: op p. 227 lezen wij "Het lag voor de hand dat vele aannemers van Turnhout niet bereid waren aan dergelijke dwingelandij [het intiatief tot oprichting van de Syndikale Kamer van Bouwnijverheid, een neutrale vereniging van meestal katholieke patroons, die aanleunde bij het Antwerpse Patronaal Verbond, en dat op 4 januari 1927 aan al de niet-aangesloten aannemers van Turnhout volgend bericht had gestuurd: 'Wij hebben de eer u te laten weten dat de leden der Syndikale Kamer wensen dat alle werken in Turnhout uitsluitend onder de leden der Syndikale Kamer zouden uitgegeven worden. De heren architekten worden hierover ingelicht. Het ligt in de bedoeling van de aannemers alle vakgenoten te verenigen, en dus hopen zij dat u, de zaak begrijpend, niet langer buiten de Syndikale Kamer zult blijven, waarvan de werking een groot voordeel voor de aannemers beoogt en bewerkt. Nieuwe inschrijvingen worden tot 10 januari (1927) aanvaard.' en "De reactie van de katholieken bleef niet uit. 'Het is immers op zijn minst al zeer eigenaardig dat zij, die nauwelijks dulden dat hun werklieden gesyndikeerd zijn, en die alles doen om de bestaande syndikaten tegen te werken, nu de werkgevers willen dwingen niet alleen zich te syndikeren, maar nog wel aan te sluiten bij een neutraal organisme, dat tegenstrijdig is met de levensopvatting der christelijke werkgevers en rechtstreeks indruist tegen het woord van paus en bisschop, die de neutraliteit en het laïscisme als de moderne ketterij hebben veroordeeld. Daarbij, sinds wanneer hebben de socialistische praktijken van "Rood of geen brood" nu ook ingang gevonden in de patroonswereld? Alle werken in Turnhout zouden uitgegeven worden uitsluitend onder de leden der Syndikale Kamer, en de anderen zouden gebroodroofd worden!

En de heren architecten worden hierover ingelicht en aangezocht om aan dergelijke inbreuk van werkvrijheid een handje toe te steken!"]
€ 50.0

BUY

CASTELEIN A. s.j. (Professeur de Philosophie Morale et Sociale)
Le socialisme et le droit de propriété
Hardcover, reliure cart. avec dos en cuir (plats marbrés, titre soré au dos), 584 pp. L'auteur se déclare contre un minimum légal de salaire. 'Ce serait aussi nuisible à l'intérêt des bons ouvriers qu'à celui de l'industrie.' (575) Pour cet auteur, tout va très bien en Belgique: 'On peut affirmer que le progrès accompli depuis 50 ans (1846-1896), a permis à l'ouvrier de doubler son bien-être et son épargne.' Cette conclusion part de statistiques fort discutables. En conclusion Castelein fait appèl à la charité: '(...) cherchons cet avenir en aidant le travailleur, sous le régime de la justice, de la charité et des saines libertés, à mieux exercer son droit de propriété.' (584)
€ 90.0

BUY

CRASSET Jean R.P. s.j.
Entretiens de dévotion sur le sacrement de l'autel. Edition nouvelle augmentée de l'Office & des Litanies du Saint Sacrement
Couverture originale, cuir, 5 nerfs, 152 pp. Gravures. Crasset (°Dieppe,1618 +Paris 1692).
€ 75.0

BUY

CREUSEN J. s.j.
Het kloosterleven volgens het kerkelijk recht (uit het Fransch, naar de 4e uitgave)
Softcover, gebrocheerd, xv + 320 pp. Bibliografie, lijst der rechtskundige termen, register. Het boek bevat 3 delen: 1. De samenstelling van religieuze instituten. 2. Vorming, plichten, voorrechten. 3. Het uittreden uit een orde of congregatie. Creusen (1880-1960) was een gewaardeerd Hoogleraar in de moraaltheologie en het kerkelijk recht. Dit boek opent de voor velen onbekende kloosterwereld en definieert de rechten en plichten. Onze aandacht ging naar de pp. 121 e.v. over de tijdelijke goederen en hun beheer. De auteur stelt zelf dat de regels hierover dikwijls zeer onbekend zijn, vooral bij kloosterzusters. De Normae § 294 luidden aldus: "Elk huis dat een overschot heeft zal jaarlijks, op het einde van het jaar, na de rekening te hebben opgemaakt en alle kosten te hebben afgetrokken, een derde der netto-winst afdragen aan de provinciale kas en elke provincie zal op gelijke wijze een derde harer netto-winst afdragen aan de kas van het instituut." (p. 124)
€ 25.0

BUY

FREEDBERG S.J.
Painting in Italy 1500-1600
3th edition. Pb, in-8, 761 pp., illustrations in colour and BW.
€ 15.0

BUY

GRACIAN Baltasar s.j.
Handorakel en kunst van de voorzichtigheid (vertaling van Oraculo manual y arte de prudentia - 1647)
Vierde druk (Salamander Klassiek). Vertaald uit het Spaans en van een nawoord voorzien door Theo Kars. Hardcover, kleine in-8, 157 pp. Bevat 300 wijsheden om voorzichtig en berekend te leven. Baltasar Gracián y Morales S.J. (Belmonte (bij Calatayud), 1601 - Tarazona (in Aragón), 1658) was een Spaanse jezuïet die bekend is als schrijver van amorele, illusieloze, 'machiavellistische', vaak cynisch genoemde boeken. De uitdrukking 'jezuïetenstreken' vindt waarschijnlijk in dit soort raadgevingen zijn oorsprong.
€ 15.0

BUY

HOSTIE Raymond s.j.
Leven en dood van de religieuze instituten - Psychosociologische benadering
Pb 385 pp. Noot LT: bijzonder diepgaande analyse (zoals we van jezuïeten gewend zijn); biedt ook statistisch materiaal aan betreffende het aantal monniken in elk der congregaties; typisch voor de analyse is de driefasigheid (incubatie, opgang en bloei, verval) waarbij endogene en exogene factoren een rol spelen. De auteur staat bijzonder mild en haast koel tegenover de antiklerikale gruweldaden tijdens de Franse Revolutie: een uitzuivering, meer is het niet geweest. Dit is de vrucht van langdurig onderzoekswerk van deze professor aan de Katholieke Univ. van Leuven.
€ 20.0

BUY

HOUDRY Vincent s.j.
LA BIBLIOTHÈQUE DES PRÉDICATEURS, qui contient les principaux sujets de la morale chrétienne, Mis par ordre alphabétique. Par le R. Père Vincent Houdry, de la Compagnie de Jésus, seconde édition. Revue, corrigée, & augmentée par l'Autheur (Vol 1-6 & 8; incomplet du 7ième tome)
Reliure veau époque, dos à nerfs. Tome premier, 1715; Tome second, 1715; Tome troisième, 1715; Tome quatrième, 1715; Tome cinquième, 1715; Tome sixième, 1716; Tome huitième, 1716. Vincent HOUDRY, °Tours, 22/1/1631 +Paris, 22/3/1729. On 10 October, 1647, he entered the Society of Jesus in Paris and after the novitiate followed the regular course of studies (three years philosophy and four years theology). For a considerable while he was engaged in teaching: classics, six years; rhetoric, one year; philosophy, four years. After this he became a celebrated pulpit orator, preaching for the next twenty-five years in the more important cities of France. During the remainder of his life he was principally occupied in writing sermons. His obituary in the archives of the Society, besides his talent as an orator, praises his never-tiring industry, both as a speaker and a writer. Among his virtues, his faithful observance of the rules, even to the ninety-ninth year of his life, is especially mentioned. (sources: SCHEID N. in: Catholic Encyclopedia, NY 1913; SOMMERVOGEL, Bibliothèque de la Congrégation des Jésuïtes (Bruxelles, 1891). A relire: T. VIII: 294: la distribution inégale des Richesses: les riches sont en danger, les pauvres beaucoup moins & la richesse ne fait pas le bonheur des gens.
€ 350.0

BUY

HUGO Herman s.j.
Pia desideria, emblematis, eligiis et affectibus S.S. Patrem illustrata ad Urbanum VIII Pont. Max.
Kl in 8°, volled. bd. u/tijd - met rugopdruk "Pia Desideria", 16 ff., 412 pp. Originele eerste editie met 43 (op 45) kopergravures van Boetius a Bolswert (Funck 1925 pp. 338 - "The best edition" - Landwehr nr 238) - Ex. bibl. "van Goethem de Hingene" (griffier en rentmeester van de hertog d'Ursel in Hingene rond 1775) - English Convent-Bruges.


€ 295.0

BUY

KALIN Karl s.j., vertaald door Jef Van den Brande, geïllustreerd door Jan Waterschoot
De overwinnaar op Foetoena
Gebrocheerd, 128 pp. Jeugdboek met illustraties
€ 10.0

BUY

MULLER Albert s.j.
Notes d'économie politique. Première série. Production - Répartition - Problèmes sociaux
Broché, in-8, 519 pp.
€ 10.0

BUY

PLANCQUAERT M., s.j.
Les Jaga et les Bayaka du Kwango. Contribution Historico-Ethnographique.
Broché, in-8, 184 pp., photos et carte
€ 25.0

BUY

PRAT P.J.M., s.j.
Essai Historique sur la destruction des ordres religieux en France au dix-huitième siècle
Broché, in-8, 480 pp. + LXXVIII pp. (pièces justificatives) + p. errata.

Bio: Jean-Marie Prat, jésuite (5 mai 1809 - 22 novembre 1891)
€ 20.0

BUY

REESE Thomas J. s.j.
In het Vaticaan. De organisatie van de macht in de katholieke kerk
Pb, in-8, 389 pp., bibliografische noten, index. Reese is jezuïet en verbonden aan het Woodstock Theological Center van Georgetown Univ.
€ 13.0

BUY

S.J.
Jezuïeten. Jaarboek 1962-1963 van de Sociëteit van Jezus
159 pp.
€ 10.0

BUY

S.J.
Jezuïeten. Jaarboek 1963-1964 van de Sociëteit van Jezus
155 pp. Illustraties en kaartjes in ZW. Overzicht per provincie. Geeft een inzicht in de werking van deze wereldorganisatie, Societas iesu Universa, een reusachtige kennisfabriek. Statistieken per assistentie & per Missione. Bevat een interessant artikel over de geschiedenis van de Mariacongregaties (°1563)
€ 10.0

BUY

SALSMANS P.J. s.j.
Prof. Dr. Emiel Vliebergh (1872-1925) Biografische aanteekeningen
Softcover 222 pp. Portretfoto van V. Bevat de volledige bibliografie van Prof. Vliebergh's werken, het eerste ("De boeren en de maatschappelijke zaak") in 1894 en het laatste ("Iets over banken") in 1924. Vliebergh (24/1/1872-6/1/1925) besprak in zijn werken vooral de landbouw en aangelegenheden die met grondeigendom en pacht te maken hadden. Verder was hij specialist in strafrecht. V. was dr in de rechten en dr in de pol. en soc. wetenschappen, lic. geschiedenis. Voor V. was de Vlaamse beweging meer een cultuurstrijd en een sociale beweging dan louter een taalstrijd. Wellicht was zijn eruditie veelzijdiger dan die v. huidige zgn. intellectuelen. V. prentte zijn studenten ook in te streven naar alg. ontwikkeling en niet utilitaristisch te studeren voor het behalen v. een diploma. Hij legde ook de nadruk op eenvoudige, welbegrepen voornaamheid, opdat ze toch niet zouden menen dat een Vlaamsgezinde ruw en ongemanierd moest zijn. (p. 86) Noot LT: Sommige v. die denkbeelden vinden we zeer nadrukkelijk terug in het ideeëngoed v. bijvoorbeeld Jozef Deleu en Joost Ballegeer. Dit boek is, gezien de huidige (2005) maatschappelijke crisis en die in het universitair onderwijs, beslist de moeite v. het herlezen waard.
€ 10.0

BUY

SCHOETERS K. s.j.
P.-J. Beckx s.j. (1795-1887) en de 'Jezuïeten-politiek' van zijn tijd
Pb, in-8, 277 pp., bibliografie, naamregister. Peter Jan Beckx, S.J., (Zichem, 8 februari 1795 - Rome, 4 maart 1887) was de 22ste generaal-overste van de Sociëteit van Jezus.

Beckx werd tot priester gewijd in 1819. In 1852 werd hij provinciaal overste te Oostenrijk, om het volgend jaar verkozen te worden tot overste van de jezuïeten, als opvolger van Jan Roothaan. Onder zijn leiding bloeide de orde verder op en het aantal jezuïeten verdubbelde. Er werden nieuwe provincies opgericht. Ook werd zijn landgenoot Jan Berchmans zalig verklaard. In 1883 legde hij de leiding van de orde in de handen van zijn rechterhand Anton Anderledy, die hem het volgende jaar zou opvolgen als 23e generaal-overste. Beckx trok zich terug te Rome, waar hij enkele jaren later overleed.
€ 25.0

BUY

VAN BLADEL L. Dr s.j.
Kerngedachten van Karl Marx
3de druk. Gebrocheerd, 280 pp. Noot LT: Van Bladel doorweeft zijn boek met biografische feiten over Marx en VB durft stelling nemen ! Zeer terecht poneert VB in zijn Verantwoording dat slechts "weinig mensen over de praktische mogelijkheid beschikken om persoonlijk kennis te maken met wat KM zelf heeft geschreven" ... en verder volgt treffend zinnetje "Het gaat inderdaad over wat in onze dagen gaande is, al leefde, dacht en schreef KM in de vorige eeuw (1818-1863)." VB legt dus duidelijk de link met de opkomende contestatiebeweging van eind de jaren zestig (de eerste druk verscheen in 1966). Hoofdstukken: Brief van Marx aan zijn vader. Het verschil tussen de natuurfilosofie van Democraticus en Epicurus. Kritiek op Hegels staatsfilosofie. Over de jodenkwestie. Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie. Economie en filosofie. De Heilige familie. De Duitse Ideologie. Manifest van de communistische partij. Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Voorlopige statuten van de Internationale Arbeidersassociatie. Het Kapitaal: kort overzicht. Korte bibliografie. Van Bladel overleed op 31/7/2000, hij werd 77 jaar. Met hem verdween een erudiet Marx-kenner.
€ 10.0

BUY

VAN BLADEL L. Dr s.j.
Kerngedachten van Karl Marx
1ste druk. Gebrocheerd, 257 pp. Noot LT: Van Bladel doorweeft zijn boek met biografische feiten over Marx en VB durft stelling nemen ! Zeer terecht poneert VB in zijn Verantwoording dat slechts "weinig mensen over de praktische mogelijkheid beschikken om persoonlijk kennis te maken met wat KM zelf heeft geschreven" ... en verder volgt treffend zinnetje "Het gaat inderdaad over wat in onze dagen gaande is, al leefde, dacht en schreef KM in de vorige eeuw (1818-1863)." VB legt dus duidelijk de link met de opkomende contestatiebeweging van eind de jaren zestig. Voor de lectuur van Marx geschriften raadt VB aan te starten met het gemakkelijk toegankelijke Communistisch Manifest. Hoofdstukken: Brief van Marx aan zijn vader. Het verschil tussen de natuurfilosofie van Democraticus en Epicurus. Kritiek op Hegels staatsfilosofie. Over de jodenkwestie. Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie. Economie en filosofie. De Heilige familie. De Duitse Ideologie. Manifest van de communistische partij. Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Voorlopige statuten van de Internationale Arbeidersassociatie. Het Kapitaal: kort overzicht. Korte bibliografie. Van Bladel overleed op 31/7/2000, hij werd 77 jaar. Met hem verdween een erudiet Marx-kenner.
Van Bladel had een uitgesproken visie op de rol van de universiteit: 'Als je als universiteit niet bezig bent met de werkloosheid, het crisisbewustzijn, de bewapeningswedloop, de kloof tussen noord en zuid en de vierde wereld in eigen land, dan leidt dat tot vakidiotie. Het opleiden van sociaal verantwoorde intellectuelen, dat is onze taak.' (1983)
€ 10.0

BUY

VAN BLADEL Louis s.j.
Materie, macht en minne. Verzamelde opstellen.
Pb, 254 pp. In 1971 reeds sprak VB zich uit tegen de ATOMISERING van de wetenschapsbeoefening (en dus van mensen) en had hij vragen bij de gevolgen van de democratisering: professoren als afleveraars van diploma's en studenten als diplomajagers. Het diploma krijgt een anders dan academisch karakter. Studenten worden later employés van een bestel waaraan zij niets schijnen te kunnen veranderen. (p. 81-82) Tegenover de steeds diepergaande specialisatie van de studieopleiding (die hij niet afwijst) stelt hij een correctie voor: de universalisering van iedere wetenschap en iedere beroepsopleiding in een wijsgerige en politieke richting. Daaruit moet dan een bewustzijnsontwikkeling groeien. Wetenschappelijkheid en maatschappelijkheid moeten integreren. (p. 85) Op p. 92 wijst VB er met aandrang op dat Marx ook de kapitalisten zelf bestempelde als de gevangenen van het systeem dat hen boven het hoofd groeit. Marx kan verweten worden dat hij in de kritische analyse bleef steken en weinig aandacht besteedde aan alternatieve eigendomsstructuren en de manier om die te organiseren; dat hij geen staatssocialisme nastreefde staat vast. Dan blijft de vaststelling dat enkelen steeds velen willen domineren en uitbuiten. Vandaag vormen de behoeftigen niet de meerderheid in de westerse maatschappijen, vroeger wel. (p. 96) Vandaag stelt zich het probleem van de illusie van de vrijheid, het opgedrongen consumptiepatroon. In het neokapitalisme is het middel (produktie) doel geworden en dus moet de consumptie gemanipuleerd worden.
€ 10.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Het land van de dwazen
1ste druk. Originele stijve kartonnen kaft, gebrocheerd, 38 pp., 12,5x23cm. Een boekje dat, niettegenstaande zijn beperkt volume en misschien net daardoor, een enorme invloed heeft uitgeoefend op de jonge generatie van de jaren 60 en 70. Citaat van de achterflap: "Het land van de dwazen, dat is het land waar de natuur stelselmatig wordt vernield, waar schoonheid en oorspronkelijkheid worden opgeofferd aan de welvaart; het land met de vergiftigde lucht, met het lawaai en de stank van de steden, met het vernielde landschap. Het land van de dwazen, dat is het land waar men het normaal vindt acht uur per dag, vier vijfden van het leven, weg te gooien aan een zinloos werk dat de mensen leeg maakt en verstikt; het land waar men in ruil voor een salaris graag zijn ziel en zijn vrijheid prijsgeeft ..." Het heeft wat van Brel, van Boudewijn de Groot, van Zjef Vanuytsel (die in 1970 'De Zotte Morgen' uitbracht), van Melanie, van de provo's (die hij uitdrukkelijk gelijk geeft), van de hippies, van Luther King, van Camara , van de bevrijdingstheologie. Het boekje bevat in feite het gehele gedachtengoed van de contestatiebeweging. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams historicus. Van Isacker werd hevig bekritiseerd voor zijn werk 'Mijn land in de kering' (2 delen, 1978-1983); omdat hij als Vlaming een mening had ! En dat heb je in Het land van de Dwazen beter niet. In zo'n land hebben enkel de hoog geplaatste dwazen recht op een mening, of wat daarvoor moet doorgaan. Wanneer zij daarmee naar buiten komen, worden de lagere dwazen verondersteld te applaudiseren en te betalen om het circus aan de gang te houden.
€ 15.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Het land van de dwazen
1ste druk. Originele stijve kartonnen kaft, gebrocheerd, 38 pp., 12,5x23cm. Een boekje dat, niettegenstaande zijn beperkt volume en misschien net daardoor, een enorme invloed heeft uitgeoefend op de jonge generatie van de jaren 60 en 70. Citaat van de achterflap: "Het land van de dwazen, dat is het land waar de natuur stelselmatig wordt vernield, waar schoonheid en oorspronkelijkheid worden opgeofferd aan de welvaart; het land met de vergiftigde lucht, met het lawaai en de stank van de steden, met het vernielde landschap. Het land van de dwazen, dat is het land waar men het normaal vindt acht uur per dag, vier vijfden van het leven, weg te gooien aan een zinloos werk dat de mensen leeg maakt en verstikt; het land waar men in ruil voor een salaris graag zijn ziel en zijn vrijheid prijsgeeft ..." Het heeft wat van Brel, van Boudewijn de Groot, van Zjef Vanuytsel (die in 1970 'De Zotte Morgen' uitbracht), van Melanie, van de provo's (die hij uitdrukkelijk gelijk geeft), van de hippies, van Luther King, van Camara , van de bevrijdingstheologie. Het boekje bevat in feite het gehele gedachtengoed van de contestatiebeweging. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams historicus. Van Isacker werd hevig bekritiseerd voor zijn werk 'Mijn land in de kering'; omdat hij als Vlaming een mening had ! En dat heb je in Het land van de Dwazen beter niet. In zo'n land hebben enkel de hoog geplaatste dwazen recht op een mening, of wat daarvoor moet doorgaan. Wanneer zij daarmee naar buiten komen, worden de lagere dwazen verondersteld te applaudiseren en te betalen om het circus aan de gang te houden. Toegevoegd: erratumblaadje voor p. 15 regel 17; bespreking door Frans Verleyen in De Standaard dd. 3 november 1970 en twee lezersbrieven die de stellingen van Verleyen aanvallen & antwoord van de redacteur: het conflict tussen technologie en natuur is meetbaar, een omschrijfbaar conflict is een oplosbaar conflict, het heeft in dat geval geen 'Sprengleriaanse afmetingen. Noot Lucas Tessens: Dit soort geloof heeft vanaf de jaren zeventig een golf van milieu-metingen op gang gebracht en men ging leven in de illusie dat meting zonder actie ook al goed genoeg was. De milieu-problematiek werd opgezogen in de technocratie en de contestatie kwam terecht in een statistisch welles-nietes-spelletje.
€ 100.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Afscheid van de havenarbeider 1944-1966
Hardcover. 222 pp. Bibliografie, index. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams jezuïet, priester en historicus.
€ 10.0

BUY

VAN ISACKER Karel s.j.
Het Daensisme. De teleurgang van een onafhankelijke, christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen 1893-1914
Tweede herziene druk. Pb, in-8, 236 pp. +12 pp zw/w foto's. Noot LT: het imprimatur is van Vic. Gen. Leo Suenens. Karel Van Isacker S.J. (Mechelen, 26 juni 1913 - Niel-bij-As, 25 augustus 2010) was een Vlaams jezuïet, priester en historicus.

€ 14.2

BUY

The covers of the following books are not yet photographed

BOIGELOT R. S.J., L'Homme et l'univers: leur origine, leur destin, IV L'origine de l'homme, Collection Pro Fide n° 4, Bruxelles, Action Familiale, 1944.

BOVER J. (s.j.), in het Nederlandsch bewerkt door J. Burgers (s.j.), Jezus de Messias of de vier evangeliën tot een doorloopend chronologisch verhaal samengevoegd, Turnhout, Brepols (pauselijke uitgevers), 1929.

CARTLIDGE s.j., Schilderen met Olieverf, Antwerpen, Maeyens, s.d..

DENIS Jacques s.j., Le phénomène urbain en Afrique centrale., Bruxelles, Académie Royale des Sciences Coloniales - ARSC, 1958.

DEWICKERE M. S.J., "Hij heeft mij liefgehad", Alken, Bode van het H. Hart, 1935.

EVAIN François s.j., Si le faucon m'était conté ... Un manoir familial au pays d'Ardenne, , Editions Val de Viosne, 1999.

FLEERACKERS E. S.J., Baveloo Boetjes, Alken, Bode van het H. Hart, 1933.

FLEERACKERS E. s.j., Het christelijk huwelijk, Brussel, SOBEA, 1938.

FLEERACKERS E. S.J., Kijkkast, Leuven , De Vlaamsche Boekenhalle, 1922.

FLEERACKERS Em. s.j., Verzamelde Werken Deel 3: Kijkkast, , Stichting Fleerackers Monument, 1953.

FLEERACKERS Em. s.j., Verzamelde Werken Deel 4: Opinies van Proke Plebs, , Stichting Fleerackers Monument, 1952.

FLEERACKERS Em. s.j., Verzamelde Werken Deel 5: Proke vertelt, , Stichting Fleerackers Monument, 1954.

FLEERACKERS Em. s.j., Verzamelde Werken Deel 6: Van Proke Plebs tot Nonkel Pastoor, , Stichting Fleerackers Monument, 1955.

FLEERACKERS Em. s.j., Verzamelde Werken Deel 7: Pastoor en Parochie, , Stichting Fleerackers Monument, 1955.

FLEERACKERS Em. s.j., Verzamelde Werken Deel 8: Kronijken, , Stichting Fleerackers Monument, 1955.

FLEERACKERS Em. s.j., Verzamelde Werken Deel 9: Kleine Mensen, , Stichting Fleerackers Monument, 1956.

KERKHOFS J. s.j. & VAN HOUTTE J. Eds., De kerk in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1962.

KERKHOFS J. s.j. & VAN HOUTTE J. Eds., De kerk in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1962.

MASSAUX Edouard, DE BIE Pierre, VAN DER SCHUEREN G., GILLON, BRUYNS L. s.j., BOUILLON A., RUBBENS A., VANSINA J., et autres [MALENGREAU], Problèmes de l’enseignement supérieur et de développement en Afrique centrale. Recueil d’études en l’honneur de Guy Malengreau., Paris, Pichon, 1975.

MOLS Roger s.j., Introduction à la démographie historique des villes d'Europe du XIVe au XVIIIe siècle (3 vols = complet!), Louvain, Publications Universitaires de Louvain, 1952-1954.

MULLER Albert S.J., La morale et la vie des affaires - Simples notes de déontologie des Affaires, Tournai/Paris, Casterman, 1951.

MULLER Albert S.J., La Seconde Guerre de Trente Ans. 1914-1945, Bruxelles, L'Edition Universelle, 1947.

MULLER Albert S.J., La Seconde Guerre de Trente Ans. 1914-1945, Bruxelles, L'Edition Universelle, 1947.

PESCH Heinrich s.j. (vrij bewerkt door Mr P.J.M. Aalberse), Liberalisme, socialisme en katholieke staats- en maatschappij-leer. Deel I: Katholieke staats- en maatschappij-leer. Boek I: Grondslagen der katholieke staats- en maatschappij-leer., Leiden, Futura, 1908.

SALSMANS P.J. s.j., Prof. Dr. Emiel Vliebergh (1872-1925) Biografische aanteekeningen, Leuven, Davidsfonds, 1945.

SCHOETERS K. s.j. , De Nef 1774-1844 - Een katholiek van de daad. Een groot vaderlander. Een weldoener van Amerika, Leuven, Davidsfonds, 1948.

TERLINDEN CH. Vicomte, DE RIDDER Alfred, BAUDHUIN Fernand, EECKHOUT Georges, DEFOURNY M., VERHAEGEN G. Baron, DE MOREAU P.E. s.j., MéLOT A., NOëL L. Mgr., LECLERE C. , Histoire de la Belgique Contemporaine 1830-1914 (3 Tomes = complèt), Bruxelles, Albert Dewit, 1928-1930.

VALLEJO Felix Sanchez s.j., Annuarium Societatis Iesu 1964-1965. A restituta Societate Anno 150. Nederlandse Uitgave. , Roma, s.j., 1964.

VAN DER MOLEN S.J., Profiel van een waterland, Bussum, De Boer Maritiem, 1974.

VAN ISACKER Karel s.j., Herderlijke brieven over politiek 1830-1966, Antwerpen, DNB, 1969.

VAN ISACKER Karel s.j., Werkelijk en wettelijk land: De katholieke opinie tegenover de rechterzijde 1863-1884, Antwerpen, DNB, 1955.

VAN ISACKER Karel s.j., De internationale te Antwerpen, Antwerpen , DNB, 1964.

VAN ISACKER Karel s.j., Geschiedenis voor mensen., Antwerpen, De Nederlandsche Boekhandel, 1964.

VAN MIERLO Prof. Dr J. s.j., Geestelijke epiek der Middeleeuwen, Brussel, Standaard Boekhandel, 1939.

VAN NESTE Fernand s.j., Ter Wille Van Mensen. Bijdragen van prof. Fernand Van Neste S.J., over Recht, Ethiek en Politiek, aangeboden bij gelegenheid van zijn emeritaat, Antwerpen, MAKLU, 1997.

VERHAAK C. Dr s.j., Zeger van Kortrijk. Commentator van Perihermeneias. Inleidende studie en tekstuitgave., Brussel, KVAW, 1964.

VISSER M.B.H., AMPTMEYER H., BOSGRA S.J., KORVER A.P.E., DE VRIES F., EIJBERSEN R.R., De kwestie Vietnam. Feiten en achtergronden., Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966.

MSK Gent
Marthe Donas (1885-1967) in MSK Gent - een tentoonstelling die een signaal geeft
Edited: 201603060112

Vanaf de jaren 60 krijgt Donas' vroeg werk langzaam terug erkenning. Thans wordt ze in binnen- en buitenland opnieuw ontdekt als een van de pioniers van het Belgisch modernisme. De tentoonstelling in het MSK wordt de eerste belangrijke sinds haar overlijden in 1967 die uitsluitend gewijd is aan haar werk.
De nadruk ligt op Donas' meest creatieve jaren tussen eind 1916 toen ze zich in Parijs vestigde en 1927, het jaar waarin ze voor een lange tijd met schilderen stopte.
Wij bezochten deze tentoonstelling op 19 maart 2016. Een mooi overzicht! De toegangsprijs van 12 EUR/persoon die het MSK Gent aanrekent vinden we te hoog.naar de site van MSK Gent
news
Roubaix: architectuur: Interbellumparel Villa Cavrois van Mallet-Stevens opent deuren
Edited: 201506131030
De Villa Cavrois is geopend vanaf 13 juni 2015. Elke dag behalve op dinsdag, van 10u30 tot 18u30 van juni tot oktober, van 10u30 tot 17u30 in de periode november tot mei. Een ingangsticket kost 7,50 euro, groepen komen erin voor 6 euro (vanaf 20 personen en begeleid). Gratis onder de 18 jaar. Adres: Villa Cavrois, 60 avenue J.-F.-Kennedy te Croix (Roubaix). Bereikbaar met openbaar vervoer.blogspot des amis de la villa

livre sur Rob Mallet-Stevens


FOD Financiën / STATBEL
Inkomens 2012: hoogste 10% = 31,54% van de inkomens; hoogste 1% = 7,54%
Edited: 201412022122Inkomens voor belastingen 2012, gepubliceerd door FOD Financiën. link naar de tabellen van STATBEL
Schoeller Pierre
Cinema: sortie de L'Exercice de l'Etat, un film politique à couper le souffle
Edited: 201110260745
Plus d'informations sur ce film politique extraordinaire
Le cynisme, les coups durs, les adversaires, le peuple, la privatisation, la perception, les médias, les collaborateurs, les comptes à règler, la solitude, ...
Le pouvoir politique est une crocodile qui avale les plus belles choses.