Search our collection of 11.997 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.829 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 0 news item(s)

SCHRIJVERS Peter
De hel die Europa heet. Amerikaanse frontsoldaten in de Tweede Wereldoorlog. (vertaling van The Crash of Ruin. American Combat Soldiers in Europe during WWII - 1998)
Dikke paperback, in-8, 383 pp., enkele foto's in ZW, kaartjes. Uit het Amerikaans vertaald door Rob van Kan. Peter Schrijvers (°Hasselt, 1963) is doctor in de geschiedenis. Hij schreef over de GI's in Europa (1998), de Slag om de Ardennen (2004), de bevrijding van België (2008) en de Pacific (2010).

de boeken van Peter Schrijvers
€ 30.0

BUY

SCHRIJVERS Peter
De Pacific. De oorlog met Japan 1941-1945 (vertaling van Bloody Pacific - 2010)
Pb, in-8, 320 pp., foto's in ZW, bibliografie, register. Peter Schrijvers (1963) is doctor in de geschiedenis. Hij kreeg unanieme lof voor dit werk. Eerder publiceerde hij Wreed als ijs (over het Ardennenoffensief)(2004) en De schaduw van de bevrijding, België 1944-1945 (2008). Schrijvers focust op de mentaliteitsgeschiedenis in en rond het oorloggruwel.

de boeken van Peter Schrijvers
€ 15.0

BUY

SCHRIJVERS Peter
De schaduw van de bevrijding. België, 1944-1945
Pb, in-8, 368 pp., enkele foto's in ZW, bibliografie, register. Van de backcover: In september 1944 slaagden de geallieerden erin België te bevrijden. Op beklijvende wijze doet Peter Schrijvers het verhaal van de vernederende Duitse aftocht, een vaak machteloos Belgisch verzet en de euforische verwelkoming van de Angelsaksische bevrijders. Na de bevrijding bleven de geallieerde troepen massaal aanwezig. En hoewel hun populariteit groot bleef, is het verhaal van die periode veel meer dan de clichés van chocolade, kauwgom en kussen. Het nijpende gebrek aan voedsel en kolen tijdens de winter stond in schril contrast met de overvloed waarmee Amerika zijn troepen verwende. Dit bracht de relatie met de geallieerden op de rand van een crisis. Intussen groeide ook het ongenoegen over de zedenverwildering, buitenechtelijke kinderen, prostitutie en venerische ziekten. In de zomer van 1945 vond de terugtrekking van de geallieerde troepen in zoveel chaos plaats dat de bevolking zuchtte: ‘Van de bevrijders, Heer, bevrijd ons.’ Op basis van nieuwe bronnen openbaart dit boek de schaduwzijde van de bevrijding. En toch toont het tegelijkertijd aan dat de bevrijding, ondanks alle tekortkomingen van de soldaten, het begin vormde van een onstuitbare opmars van de Angelsaksische – en vooral Amerikaanse – invloed, die België en de wereld voorgoed zou veranderen. Peter Schrijvers (°Hasselt, 1963) is doctor in de geschiedenis. Hij schreef over de GI's in Europa (1998), de Slag om de Ardennen (2004), de bevrijding van België (2008) en de Pacific (2010).
de boeken van Peter Schrijvers
€ 12.5

BUY