Search our collection of 11.999 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.768 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 0 books

We found 1 news item(s)

SEATTLE chief
in een brief aan het Grote Blanke Opperhoofd in Washington (1854)
Edited: 185400070901
We begrijpen dat de blanke man ons niet begrijpt: Voor hem is het ene stuk grond niet verschillend van het andere, want hij is een vreemdeling die tijdens de nacht komt en van het land neemt wat hij nodig heeft. De aarde is niet zijn broeder maar zijn vijand en als hij haar veroverd heeft, trekt hij verder ... Hij behandelt zijn moeder, de aarde en zijn broeder, de lucht, als dingen die gekocht kunnen worden, geplunderd en verkocht als schapen of glinsterende kralen. Zijn vraatzucht zal de aarde vernietigen en slechts een woestijn achterlaten.'


Tekst bij een kunstwerk van Camil Van Breedam, gezien en gefotografeerd in Het zoekend hert op 17/11/2013 tijdens voordracht Achterhuis over Camus.