Search our collection of 12.006 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.773 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 1 news item(s)

DUCHÊNE Vincent, SEGERS Yves
Les revenus de la propriété immobilière belge. Reconstitution d’un poste de la comptabilité nationale, 1830-1913
in: Histoire et Mesure, Vol XV n° 1/2. Cet article a pour objectif la reconstitution et l’analyse des revenus immobiliers en Belgique entre 1830 et 1913, à partir du canevas théorique et méthodologique de la comptabilité nationale. Au terme de cette opération de reconstruction statistique, il apparaît que la place des revenus du patrimoine immobilier au sein de l'économie nationale resta à peu de choses près inchangée au cours de la période étudiée. Leur structure interne, en revanche, se trouva drastiquement modifiée au détriment des revenus du patrimoine foncier. L'explication de ce retournement réside sans nul doute dans la modification de structure que subit, entre 1875 et 1900, le secteur agricole belge, ainsi que dans l'énorme plus-value et, en interaction logique, dans le fort pouvoir attractif que se virent conférer les immeubles urbains au cours de la seconde moitié du xixe siècle. On reçoit le numéro complet.
€ 30.0

BUY

SEGERS Yves, VAN MOLLE Leen (redactie)
Volkstuinen. Een geschiedenis.
Geïllustreerde hardcover, 24,5x24,5cm, 223 pp., illustraties en foto's in kleur en ZW. Bibliografische noten, uitgebreide bibliografie. Eerste wetenschappelijk-historische analyse van dit fenomeen. Baanbrekend werk dat de relatie tussen wonen, ruimtelijke ordening, voedselvoorziening tijdens de oorlog, evolutie naar hobbyisme en zinvol tijdverdrijf in al zijn facetten toont. Uiteraard zijn er politiek-historische links te leggen tussen de tuinwijkgedachte (cfr. Smets, 1977) en de promotie van de volkstuinen die wonen en kleinschalige tuinbouw van mekaar loskoppelde.
In de bibliografie treffen we wél L'Exode rural et le retour aux champs (1903) van Vandervelde aan maar missen we zijn 'La propriété foncière en Belgique' (1900). De bijdrage van Eric Tollens over volkstuinen in Kinshasa (Congo) is verrassend.
€ 30.0

BUY

WOESTENBORGHS Bert, HERMANS Roeland, SEGERS Yves
In het spoor van Demeter. Faculteit bio-ingenieurswetenschappen K.U. Leuven, 1878-2003
ICAG-studies. Pb, grote in-8, 204 pp., illustraties, belangrijke bibliografie. Résumé en français, Summary. Bijlagen.
€ 15.0

BUY

SEGERS Yves
De huishuren in België, 1800-1920. Voorstelling van een databank.
Edited: 19980102
Abstract. Deze paper draagt de bouwstenen aan voor een diepgaande analyse van de huurprijsontwikkeling in enkele Belgische steden gedurende de jaren 1800-1920. Nieuw onderzoek in archieven van openbare instellingen (OCMW’s en steden), gecombineerd met reeds gepubliceerd cijfermateriaal, leverde een uitgebreide databank op met huurprijsgegevens van acht Vlaamse en Waalse steden: Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Kortrijk, Leuven, Luik en Namen. Aan de hand van deze data werden -volgens de methode van een schakelindex- stedelijke indices berekend. Deze vormden op hun beurt de basis voor de berekening van een nationale huurprijsindex. Workshop in Quantitative Economic History, Center for Economic Studies, Katholieke Universiteit Leuven. Juni 1998