Search our collection of 12.066 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.818 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

SEGERS Yves, VAN MOLLE Leen (redactie)
Volkstuinen. Een geschiedenis.
Geïllustreerde hardcover, 24,5x24,5cm, 223 pp., illustraties en foto's in kleur en ZW. Bibliografische noten, uitgebreide bibliografie. Eerste wetenschappelijk-historische analyse van dit fenomeen. Baanbrekend werk dat de relatie tussen wonen, ruimtelijke ordening, voedselvoorziening tijdens de oorlog, evolutie naar hobbyisme en zinvol tijdverdrijf in al zijn facetten toont. Uiteraard zijn er politiek-historische links te leggen tussen de tuinwijkgedachte (cfr. Smets, 1977) en de promotie van de volkstuinen die wonen en kleinschalige tuinbouw van mekaar loskoppelde.
In de bibliografie treffen we wél L'Exode rural et le retour aux champs (1903) van Vandervelde aan maar missen we zijn 'La propriété foncière en Belgique' (1900). De bijdrage van Eric Tollens over volkstuinen in Kinshasa (Congo) is verrassend.
€ 30.0

BUY