Search our collection of 11.997 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.830 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 0 news item(s)

SEVENS Theodoor
Ons Vaderland tijdens de Fransche Overheersching op het einde der XVIIIe eeuw (1792-1802)
Originele uitgave in 1ste druk! Softcover 180 pp. Bekroond door de Letterkundige Maatschappij De Vriendschap te Roeselare. Noot LT: beschrijft met veel detail de plundering en brandschatting van de Belgische gewesten (Oostenrijkse Nederlanden) met nadruk op Vlaanderen. Details over de uitdrijving uit kloosters en abdijen. Waardevol onderzoekswerk. TS (1848-1927) was archivaris van de stad Kortrijk.
€ 25.0

BUY