Search our collection of 12.006 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.773 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

SIMONET M. kolonel, Burgerlijk Ir, Directeur-generaal van het Militair Geografisch Instituut
De nieuwe topografische basiskaart van België
Carton cover, stapled, 33 pp. + 7 kaartjes van Diest van verscheidene cartografen en op verschillende schaal (1585-1957): Mercator in 1585 op ca. 1/175.000ste , Fricx in 1708 op ca. 1/135.000ste, Ferraris in 1780 op 1/25.000ste, Vandermaelen in 1850 op 1/20.000ste, Dépôt de la Guerre in 1878 op 1/20.000ste, Militair Cartografisch Instituut in 1932 op 1/20.000ste, Militair Geografisch Instituut in 1957 op 1/25.000ste. Tableau d'assemblage: uitslaand kaartje. Signes conventionnels. Los toegevoegd op groot formaat: Bladwijzer van de topografische kaarten van België op 1/1.000.000ste (toestand op 31/12/1972 en vooruitzichten voor 1973) met lijst van de gemeenten. Geeft ook geschiedenis van de cartografie in België.
€ 10.0

BUY