Search our collection of 11.997 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.830 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 0 news item(s)

SLICHER VAN BATH B.H. Prof Dr
De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)
Aula-pocket, 416 pp. Bibliografische noten, bibliografie, vele tabellen. Noot Lucas Tessens: over de verdeling van het grondbezit (p. 340-356) doet de auteur opmerkelijke uitspraken en wijst op het niet eenduidige begrip "eigendom"; hij wijst op een aantal methodologische problemen (bvb. grondbezit als % van opp. cultuurgrond of gehele opp. ?); hij opent zowaar een polemiek omtrent dit onderwerp en verwijt sommige van zijn collegae vooringenomenheid, waarvan hij zelf overigens niet vrij te pleiten is. Volgende uitspraak komt ons bijzonder kortzichtig voor: "(...) de kennis van de verdeling van het grondbezit draagt weinig bij tot een inzicht in de plattelandssamenleving, omdat de verpachters in veel gevallen geen deel uitmaken van die samenleving." (p. 341) In de zakenwereld zou kennis over het aandeelhoudersschap dus niet relevant zijn omdat aandeelhouders geen deel uitmaken van het zakenleven! Deze stelling lijkt ons onhoudbaar. Bovendien zal ze een (gewilde?) rem hebben gezet op Nederlands onderzoek naar de eigendomsverhoudingen in de landbouw. Slicher (1910-2004).
€ 12.5

BUY

SLICHER VAN BATH B.H. Prof Dr
De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850)
Aula-paperback, in-8, 416 pp., bibliografische noten, bibliografie, vele tabellen. Noot Lucas Tessens: over de verdeling van het grondbezit (p. 340-356) doet de auteur opmerkelijke uitspraken en wijst op het niet eenduidige begrip "eigendom"; hij wijst op een aantal methodologische problemen (bvb. grondbezit als % van opp. cultuurgrond of gehele opp. ?); hij opent zowaar een polemiek omtrent dit onderwerp en verwijt sommige van zijn collegae vooringenomenheid, waarvan hij zelf overigens niet vrij te pleiten is. Volgende uitspraak komt ons bijzonder kortzichtig voor: "(...) de kennis van de verdeling van het grondbezit draagt weinig bij tot een inzicht in de plattelandssamenleving, omdat de verpachters in veel gevallen geen deel uitmaken van die samenleving." (p. 341) In de zakenwereld zou kennis over het aandeelhoudersschap dus niet relevant zijn omdat aandeelhouders geen deel uitmaken van het zakenleven! Deze stelling lijkt ons onhoudbaar. Bovendien zal ze een (gewilde?) rem hebben gezet op Nederlands onderzoek naar de eigendomsverhoudingen in de landbouw. Slicher (1910-2004).
€ 10.0

BUY