Search our collection of 12.006 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.773 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 0 news item(s)

SOMERS Herman H.
Geheim en wijsheid der Jezuïeten - Het epos van een militante orde (1540-1990)
Paperback 252 pp. 15x23cm Bibliografie, index. Noot LT: Herman Somers is doctor in de psychologie, de theologie en de filosofie en letteren; het boek kwam tot stand na uitvoerige studie, observatie en analyse en met de hulp van inside-informatie en van een veertigjarige ervaring van het leven binnen de sociëteit. Het boek hangt een haast ongeloofwaardig beeld op van de talloze intriges waarin deze orde de hand had. Delen van de tekst gaan terug op de "Monita Secreta" (arcana) van 1612, waarvan wordt aangenomen dat het om een vervalsing van de regels van de orde gaat.
€ 15.0

BUY