Search our collection of 11.999 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.768 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

SOUVEREYNS Geert
Solidair in gezondheid. 100 jaar christelijk mutualisme in de Kempen
Pb met flappen, 4to, 367 pp., rijkelijk geïllustreerd met oude foto's, affiches, bibliografische noten, bibliografie. Noot Lucas Tessens: Bijzonder interessant is de episode over het conflict tussen de Turnhoutse ziekenkassen en de apothekers aldaar (p. 139); apotheker Alfons Notenbaert (1883-1925) richtte in 1916 de Apotheek der Kempen op en garandeerde gedurende 20 jaar de afgifte van medicijnen aan 0,76 frank; hij zette daarmee de 4 andere apothekers van Turnhout buiten spel; noteer dat Notenbaert voordien in dienst was bij de fabriek Union van Leemans en in Fabrieks-Olen woonde, naast Desideer Tessens (1884-1935), de eerste ingenieur van de fabriek; na de oorlog werd Notenbaert beticht van activisme maar werd in 1919 vrijgesproken; hij tekende toen opnieuw een contract van 20 jaar met de ziekenkassen. Overigens vonden wij in het Stadsarchief van Turnhout volgend stuk: Notenbaert A.L., Markt nr. 20, plaatsen twee uithangborden aan voorgevel huis met opschriften 1. Laboratorium voor scheikundig, bacterologisch en microscopisch onderzoek en 2. Apotheek der Kempen , 26/8/1916. Hieruit blijkt de brede interesse en het entrepreneurschap van Notenbaert, die ook doctor in de scheikunde was.


aanverwante studies
€ 50.0

BUY