Search our collection of 12.064 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.820 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 4 books

We found 0 news item(s)

STÖRIG Hans Joachim
Geschiedenis van de wetenschap in de negentiende eeuw. De geesteswetenschappen.
Pocket, 240 pp. Beknopt maar zeer verhelderend overzicht. Veel aandacht voor Hegel. Grote nadruk op de invloed van Jhering (1818-1892) op de rechtstheorie en de rechtsgeschiedenis: RECHT = STRIJD wordt verdedigd in 1872 in 'Der Kampf ums Recht'. Die voordracht verscheen in boekvorm en beleefde tussen 1872 en 1921 20 drukken en werd in 17 talen vertaald. Juiste situering van tijdgenoot Marx (1818-1883) in het denken. Hoofdstukken: Geschiedenis, recht, economie, maatschappijleer (Comte, Spencer), taalwetenschap, psychologie; Störig (°1915) was doctor in de filosofie en jurist.
€ 10.0

BUY

STÖRIG Hans Joachim
Geschiedenis van de filosofie 1+2
Pocket, 380 + 301 pp., met bibliografische noten en register.
1. De hindoeïstische, boeddhistische, Chinese wijsbegeerte. De Griekse denkers die het eerste hoogtepunt vormen in de historie van de 'Westerse' wijsbegeerte. De filosofie van de Middeleeuwen, Renaissance, Barok en Verlichting. - Confucius, Lao Tse, Pythagoras, Sokrates, Plato, Aristoteles, Augustinus, Thomas van Aquino.
2. De wijsbegeerte in de 19de en 20ste eeuw: idealisme, positivisme, materialisme, marxisme, fenomenologie, existentialisme. - Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Comte, Spencer, Feuerbach, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Russell, Wittgenstein, Bergson, Husserl, Scheler, Hartmann, Kierkegaard, Marcel, Heidegger, Sartre, Jaspers.
€ 10.0

BUY