Search our collection of 12.064 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.823 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

STAES J.
De Belgische Republiek van 1790: Hare Opkomst en haar Ondergang
Softcover, genaaid, in-8, 290 pp.
Citaat: "De Oostenrijksche regeering was met den aard en de opbrengst der belastingen van ons land niet bekend en kon er ook geen controle of toezicht over uitoefenen. Reeds in 1763 kloeg graaf von Kaunitz, een der ministers van Maria-Theresia, dat sommige personen, waaronder de hertog van Aremberg [Arenberg] zich bevond, in verscheidene jaren den twintigste penning niet hadden betaald." (61) De twintigste penning was een soort overdrachtbelasting a rato van 5 procent op de waarde van verkochte onroerende goederen.
Ook toen betaalden de superrijken hun belastingen dus niet.

De auteur is niet mals voor Van der Noot en Joanna Pinaut (Madame de Bellem) en kiest de zijde van de Vonckisten.
Van der Noot werd gesteund door het laagste gepeupel, aldus Staes.
€ 55.0

BUY