Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.764 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

STANER Pierre [intro]
De landbouw, de veeteelt, de bossen, de jacht, de visserij van Belgisch-Congo en Ruanda-Urundi op de Algemene Wereldtentoonstelling te Brussel 1958 - L'Agriculture, l'élevage, la forêt, la chasse, la pêche du Congo belge et du Ruanda-Urundi à l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958
Broché 111 pp. Illustrations, photos des différents pavillons du Congo belge, visite du roi, plans de l'exposition. Noot LT: alhoewel de titel in beide landstalen is weergegeven, blijkt het binnenwerk (op het voorwoord en de onderschriften bij de talrijke foto's na) eentalig Frans.
€ 12.0

BUY