Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.764 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 10 books

We found 0 news item(s)

TUCHMAN Barbara
De trotse toren. Europa en de Verenigde Staten aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog 1890-1914. (vertaling van The Proud Tower)
5de druk. Pb 678 pp. Bibliografie, noten, index. Een magistrale schets van de Belle Epoque waarin technologische vooruitgang, politieke spanningen, culturele veranderingen en sociale mobiliteit de hoofdtonen vormen. BT belicht markante figuren als keizer Wilhelm II, Theodore Roosevelt, Richard Strauss en Emile Zola. Ze bespreekt de Engelse aristocratie, de Dreyfus-affaire, de anarchist Kropotkine, de invloed van Mahan op het uitbouwen van de US-Navy in samenhang met de Monroe-doctrine en het graven van het Panama-kanaal (p. 169 e.v.) en het pacifisme van Jean Jaurès. BT (1912-1989). Haar boeken op een rijtje: De Bijbel en het Zwaard (1956), Het Zimmermann telegram (1958), De Kanonnen van Augustus (1962), De trotse toren (1962), Stilwell (1971), De waanzinnige veertiende eeuw (1978), De Mars der Dwaasheid (1984).
€ 10.0

BUY

TUCHMAN Barbara
The Proud Tower. A portrait of the world before the war 1890-1914.
Pb 528 pp. Illustrations in BW. Bibliography, notes, index. Anyone who has read BT's previous volume (August 1914) will need little further incitement to get his hands on this one (wrote the Evening Standard). Chapters on kaiser Wilhelm II, Theodore Roosevelt, Richard Strauss and Emile Zola; English aristocracy, the Dreyfus affair, the anarchist Kropotkine and the pacifism of Jean Jaurès. BT (1912-1989) has won the Pulitzer Prize twice !
€ 15.0

BUY

TUCHMAN Barbara
De waanzinnige veertiende eeuw (vertaling van A Distant Mirror - 1978)
23ste druk in het Nederlands. Pb, in-8, 766 pp., indrukwekkende bibliografie, noten, index/register. De 14de eeuw wordt beheerst door de Zwarte Dood, die bijna 1/3de van de bevolking tussen India en Ijsland wegvaagt. Verder is er de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Het pausdom verkeert in een diepe crisis. Er is echter ook culturele bloei: Boccaccio, Petrarca, Chaucer. BT houdt ons een spiegel voor: A Distant Mirror.
€ 12.5

BUY