Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.764 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

VAN BIERVLIET T.A.
Het Stevenisme in Vlaanderen
Softcover, gebrocheerd, 247 pp. Bibliografische noten, bibliografie, index. Illustraties in ZW. Noot LT: Corneel Stevens (Wavre 26/12/1747 - Wavre 4/9/1828) was voor het Concordaat vicaris-generaal van het bisdom Namen. De Stevenisten zijn een groep priesters en gelovigen die het Concordaat (dat volgens hen neerkomt op een onderwerping van de Kerk aan het burgerlijk gezag) van 1801 niet aanvaarden.
€ 10.0

BUY