Search our collection of 11.997 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.829 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 5 books

We found 0 news item(s)

VAN BLADEL L.
Christelijk geloof en maatschappijkritiek. Evangelie - Marx - Baudrillard - Girard
Tweede druk. Pb, in-8, 148 pp. Van Bladel stelt de vraag duidelijk en geeft ook het antwoord: de grote filosofen kunnen ons beter doen beseffen wat maatschappelijke ethiek vandaag voor christenen zou kunnen betekenen. Girard bijvoorbeeld biedt een nieuwe lezing van het evangelie aan.


Christenen worden door hun geloof voortdurend voor hun persoonlijke verantwoordelijkheid geplaatst. Het evangelie blijft volgens Van Bladel 'leeg' als het niet geconfronteerd met de tijd waarin het moet worden verkondigd, met analyses van de noden en de kansen van het ogenblik. Van Bladel was een erudiete kenner van Marx' geschriften en een boeiend professor. In feite deelt het boek een ferme kaakslag uit aan de kerkelijke hiërarchie en raadt het een nieuwe beleving van het begrip 'kerk' (ecclesia: de door Jezus-Christus samen geroepenen) aan, ook al wordt hier geen nieuwe organisatie mee bedoeld. VB mikt eerder op kleine vernieuwende kernen.


Deze bundeling van lezingen moet gezien worden in zijn tijdskader: de mislukking van Vaticanum II, de restauratie van de oude zeden in de RKK, de afwijzing van de bevrijdingstheologie door Rome, ...


€ 12.5

BUY

VAN BLADEL L. Dr s.j.
Kerngedachten van Karl Marx
3de druk. Gebrocheerd, 280 pp. Noot LT: Van Bladel doorweeft zijn boek met biografische feiten over Marx en VB durft stelling nemen ! Zeer terecht poneert VB in zijn Verantwoording dat slechts "weinig mensen over de praktische mogelijkheid beschikken om persoonlijk kennis te maken met wat KM zelf heeft geschreven" ... en verder volgt treffend zinnetje "Het gaat inderdaad over wat in onze dagen gaande is, al leefde, dacht en schreef KM in de vorige eeuw (1818-1863)." VB legt dus duidelijk de link met de opkomende contestatiebeweging van eind de jaren zestig (de eerste druk verscheen in 1966). Hoofdstukken: Brief van Marx aan zijn vader. Het verschil tussen de natuurfilosofie van Democraticus en Epicurus. Kritiek op Hegels staatsfilosofie. Over de jodenkwestie. Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie. Economie en filosofie. De Heilige familie. De Duitse Ideologie. Manifest van de communistische partij. Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Voorlopige statuten van de Internationale Arbeidersassociatie. Het Kapitaal: kort overzicht. Korte bibliografie. Van Bladel overleed op 31/7/2000, hij werd 77 jaar. Met hem verdween een erudiet Marx-kenner.
€ 12.5

BUY

VAN BLADEL L. Dr s.j.
Kerngedachten van Karl Marx
1ste druk. Gebrocheerd, 257 pp. Noot LT: Van Bladel doorweeft zijn boek met biografische feiten over Marx en VB durft stelling nemen ! Zeer terecht poneert VB in zijn Verantwoording dat slechts "weinig mensen over de praktische mogelijkheid beschikken om persoonlijk kennis te maken met wat KM zelf heeft geschreven" ... en verder volgt treffend zinnetje "Het gaat inderdaad over wat in onze dagen gaande is, al leefde, dacht en schreef KM in de vorige eeuw (1818-1863)." VB legt dus duidelijk de link met de opkomende contestatiebeweging van eind de jaren zestig. Voor de lectuur van Marx geschriften raadt VB aan te starten met het gemakkelijk toegankelijke Communistisch Manifest. Hoofdstukken: Brief van Marx aan zijn vader. Het verschil tussen de natuurfilosofie van Democraticus en Epicurus. Kritiek op Hegels staatsfilosofie. Over de jodenkwestie. Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie. Economie en filosofie. De Heilige familie. De Duitse Ideologie. Manifest van de communistische partij. Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Voorlopige statuten van de Internationale Arbeidersassociatie. Het Kapitaal: kort overzicht. Korte bibliografie. Van Bladel overleed op 31/7/2000, hij werd 77 jaar. Met hem verdween een erudiet Marx-kenner.
Van Bladel had een uitgesproken visie op de rol van de universiteit: 'Als je als universiteit niet bezig bent met de werkloosheid, het crisisbewustzijn, de bewapeningswedloop, de kloof tussen noord en zuid en de vierde wereld in eigen land, dan leidt dat tot vakidiotie. Het opleiden van sociaal verantwoorde intellectuelen, dat is onze taak.' (1983)
€ 10.0

BUY

VAN BLADEL Louis Prof Dr
Kerngedachten van Karl Marx.
Softcover, pb, 8vo, 280 pp, bibliografie. Noot LT: Van Bladel doorweeft zijn boek met biografische feiten over Marx en VB durft stelling nemen ! Zeer terecht poneert VB in zijn Verantwoording dat slechts "weinig mensen over de praktische mogelijkheid beschikken om persoonlijk kennis te maken met wat KM zelf heeft geschreven" ... en verder volgt treffend zinnetje "Het gaat inderdaad over wat in onze dagen gaande is, al leefde, dacht en schreef KM in de vorige eeuw (1818-1863)." VB legt dus duidelijk de link met de opkomende contestatiebeweging van eind de jaren zestig. Hoofdstukken: Brief van Marx aan zijn vader. Het verschil tussen de natuurfilosofie van Democraticus en Epicurus. Kritiek op Hegels staatsfilosofie. Over de jodenkwestie. Bijdrage tot de kritiek op Hegels Rechtsfilosofie. Economie en filosofie. De Heilige familie. De Duitse Ideologie. Manifest van de communistische partij. Bijdrage tot de kritiek op de politieke economie. Voorlopige statuten van de Internationale Arbeidersassociatie. Het Kapitaal: kort overzicht. Korte bibliografie. Van Bladel overleed op 31/7/2000, hij werd 77 jaar. Met hem verdween een erudiet Marx-kenner.
€ 10.0

BUY

VAN BLADEL Louis s.j.
Materie, macht en minne. Verzamelde opstellen.
Pb, 254 pp. In 1971 reeds sprak VB zich uit tegen de ATOMISERING van de wetenschapsbeoefening (en dus van mensen) en had hij vragen bij de gevolgen van de democratisering: professoren als afleveraars van diploma's en studenten als diplomajagers. Het diploma krijgt een anders dan academisch karakter. Studenten worden later employés van een bestel waaraan zij niets schijnen te kunnen veranderen. (p. 81-82) Tegenover de steeds diepergaande specialisatie van de studieopleiding (die hij niet afwijst) stelt hij een correctie voor: de universalisering van iedere wetenschap en iedere beroepsopleiding in een wijsgerige en politieke richting. Daaruit moet dan een bewustzijnsontwikkeling groeien. Wetenschappelijkheid en maatschappelijkheid moeten integreren. (p. 85) Op p. 92 wijst VB er met aandrang op dat Marx ook de kapitalisten zelf bestempelde als de gevangenen van het systeem dat hen boven het hoofd groeit. Marx kan verweten worden dat hij in de kritische analyse bleef steken en weinig aandacht besteedde aan alternatieve eigendomsstructuren en de manier om die te organiseren; dat hij geen staatssocialisme nastreefde staat vast. Dan blijft de vaststelling dat enkelen steeds velen willen domineren en uitbuiten. Vandaag vormen de behoeftigen niet de meerderheid in de westerse maatschappijen, vroeger wel. (p. 96) Vandaag stelt zich het probleem van de illusie van de vrijheid, het opgedrongen consumptiepatroon. In het neokapitalisme is het middel (produktie) doel geworden en dus moet de consumptie gemanipuleerd worden.
€ 10.0

BUY