Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.764 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

VAN DE WALLE Werner (hoofdredacteur), DECAVELE Johan, VERMAUT Claudia, DE JONGE Pit, e.a.
RUIMSCHOOTS, Nautisch & Sociaal Nieuws, driemaandelijks tijdschrift
Jaargangen 2001-2006: 1 (nrs 2, 3, 4), 2 (nrs 1, 2, 3, 4), 3 (nrs 1, 2, 3, 4), 4 (nrs 1, 2, 3, 4), 5 (nrs 1, 2, 3, 4), 6 (nrs 1, 2). Elk nummer bevat 32 pp. Noot LT: dit is de voortzetting van het tijdschrift "Steenschuit". We putten uit de rijke inhoud van dit goed gemaakte en rijk geïllustreerde tijdschrift: Opleidingsschip Mercator; Baasrode herleeft; Veren in Vlaanderen; Platbodems: een klein lexicon; VOC-Schip Duyfken: vierkant getuigd; 50 jaar na de ramp (overstroming 1953); De barge naar Gent; Oostende viert (visserij)feest; Tolerant gaat weer aan land; Oostende belegerd; Antwerpen en de tall ships; Loodsen op de Rijn; Steenschuit bouwt steenschuit; Loodsen op de Schelde; Denderen in september; 200 jaar Trafalgar. Bevat o.m. historische bijdragen van Johan Decavele
€ 75.0

BUY