Search our collection of 12.006 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.773 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

VAN DEN ABEELE Hugo
Het ontstaan der zijdenijverheid in de stad Deinze (1847-1862).
Or. omslag, 134 + 2 pp.+ buitentekstplaten. Één van de 200 genummerde (nr. 90) en op naam (George Pelgrim, Tandarts te Deinze) gedrukte luxe-exemplaren op middeleeuwsch papier. Industriëlen: Ricard, Lagrange, Roelens & Dongue, Roelens-van Landeghem, De Smet-Dongue. Bevat in bijlage VII de lijst van de werklieden van Ricard (toestand 17/8/1849); de jongste was 10 jaar, de oudste 54. Uitstekende studie op basis van archiefstukken. We bevinden ons op de overgang van Vlaamse huisnijverheid naar ateliernijverheid. De gesubsidieerde leerwerkhuizen speelden daarin een belangrijke rol. De subsidiëring is te beschouwen als een maatregel ter wegneming van de onrust (crisis). Hugo Van den Abeele schreef in 1940 het voortreffelijke 'Het kanaal van Schipdonk' .
€ 35.0

BUY

VAN DEN ABEELE Hugo (Bestuurslid van den Kunst- en Oudheidkundigen Kring, Deinze)
Het Kanaal van Schipdonk
2de herziene druk. Softcover, 52 pp. (+erratablaadje). Buitentekstplaten: kaartjes en ZW-foto's. Bronvermelding. Kanaal gegraven van 20/3/1847 tot juni 1848 (sectie 1) en van 19/6/1848 tot 6/10/1849. Voor het graven van dit kanaal werden onteigeningen gedaan bij 247 eigenaars te Deinze, Bachte, Meigem, Vosselare, Nevele, Landegem en Merendree. Het ging om een totale vergoeding van 628.469 goudfrank. Zeer degelijke studie (een voorbeeld van goede research en rapportering) gebaseerd op intensief archiefonderzoek en analyse van de lokale persberichtgeving. Zeldzaam! Dit werk komt niet voor in Verlinden (19840081), wél in De Vos (19720118). Van den Abeele schreef in 1935 het voortreffelijke 'Het ontstaan der zijdenijverheid in de Stad Deinze (1847-1862)' .
€ 30.0

BUY