Search our collection of 11.997 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.829 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 2 news item(s)

VAN DEN BRANDE Luc
Juni 1994: Persbericht van het kabinet Van den Brande: "Studiesyndicaat Nieuwe Diensten op Kabel en/of Telefoonlijnen" [SNDKT]
Edited: 199406001497
VAN DEN BRANDE Luc
Selectie uit: Vlaamse Regering, De Minister-President, Het economisch beleid in Vlaanderen - Beleidsprioriteiten voor 1994. Beleidsbrief neergelegd door de heer Luc Van den Brande, Minister-President van de Vlaamse Regering in de bevoegde Commissie van de Vlaamse Raad, Brussel, oktober 1993, 44 blz. (ref MERS 19931000) [SNDKT]
Edited: 199310001894


Deze tekst werd geschreven door Kris Rogiers, Adjunct-Kabinetschef van de Minister-President.