Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.764 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

VAN DEN WIJNGAERT M. & DE PRINS H.
Van de Koude Oorlog tot Nieuwe Wereldorde - Hedendaagse wereldgeschiedenis
Paperback 244 pp. Kaarten, bibliografie en index. Noot LT: De auteurs situeren hun analyse binnen vier hoofdpunten: de Koude-Oorlogpolitiek, de ingewikkelde bewapeningswedloop en wapenbeheersing, de dekolonisatie en de lotgevallen van de Derde Wereld, de opkomst en politieke emancipatie van de nieuwe econ. groeipolen in Europa en het Verre Oosten.
€ 10.0

BUY