Search our collection of 12.005 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.768 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 3 books

We found 0 news item(s)

VAN DER WOUD Auke
De Bataafse Hut. Denken over het oudste Nederland (1750-1850)
Softcover, pb, 8vo, 222 pp., index, bibliografie
€ 12.0

BUY

VAN DER WOUD Auke
Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848
Paperback, 6de druk, 686 pp. Niet toevallig start AVDW met een hoofdstuk over cartografie.Recensie: De metamorfose van Nederland in de afgelopen honderdvijftig jaar is gigantisch. In de afgelopen tien jaar vormt het toenmalige landschapsbeeld meer en meer een belangrijke inspiratiebron voor herinrichting van ons huidige landschapsbeeld. Het boek is ontstaan uit het idee om over de gehele negentiende eeuw een proefschrift te schrijven. Alras bleek echter, dat de berg te verwerken informatie zo gigantisch werd, dat de periode 1798 (staatsregeling) tot 1848 (grondwetswijziging) is gekozen. Het boek is prettig leesbaar, wat het verwerken van de hoeveelheid informatie zeer vergemakkelijkt. Er is geput uit een grote hoeveelheid kennisbronnen: economische, juridische, waterstaatkundige, geologische, demografische, klimatologische, psychologische, stedenbouwkundig-architectonische, militaire en politiek-economische. Een veelheid aan onderwerpen komt aan de orde: bestuursvormen, dijken, rivieren, water-, land-, en spoorwegen, woeste gronden en cultuurlandschappen, polders en steden. Afgesloten wordt met een overzicht van de militaire, juridische en welvaartsaspecten van die tijd. Helaas zijn geen kaart- of beeldimpressies opgenomen. Bevat geen literatuur van na 1988. (bron: redactie Biblion)
€ 50.0

BUY

VAN DER WOUD Auke
Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne Nederland.
8ste druk. Dikke paperback, in-8, 464 pp., kaarten, illustraties en foto's in ZW, noten, bibliografie, index. Rond het midden van de negentiende eeuw begon de aanleg van nieuwe communicatie- en mobiliteitsnetwerken die Nederland veranderden. Ze zouden de ruimtelijke groei van het land structureel bepalen, inclusief het ontstaan van de Randstad, en de ontwikkeling van de regio’s die ‘vol’ werden of die ‘leeg’ bleven. De infrastructuur die in de negentiende eeuw werd aangelegd, legde de basis voor onze massacommunicatie en massamobiliteit. Een belangrijke vraag in dit werk is: wat gebeurde er in mentaal opzicht met Nederland toen het na 1850 in enkele decennia een totaal nieuwe infrastructuur kreeg?
€ 25.0

BUY