Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.764 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 1 books

We found 0 news item(s)

VAN EMSTEDE, Emile J. TH. A.M. (rechtshistoricus)
Glossarium Iuris Brabantici of zestalig verklarend woordenboek van de Ambts- en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222 - 1781 (1807). Deel I, II, III, IV.
Hardcover, bruin kunstleder met goudopdruk, 4 banden (= volledig), in-8, 2.991 pp.
€ 150.0

BUY