Search our collection of 11.998 BOOKS

Author
Title
Publisher
Keywords
Booknr

Search our 2.764 News Items

INDEX AUTHORS


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

We found 2 books

We found 0 news item(s)

CLAES Ernest, VAN HAGELAND Albert
Tussen twee wereldoorlogen. Journalistieke beschouwingen tussen 1918 en 1938.
Hardcover, stofwikkel, in-8, 240 p., met portret. EC schreef deze bijdragen tijdens het interbellum voor het Nieuws van den Dag. Elke bijdrage is van een datum voorzien. EC Claes ondertekende met Dr. Ern. Claes.
€ 15.0

BUY

The covers of the following books are not yet photographed

VAN HAGELAND A., Moderne magie en hekserij, Leuven, Davidsfonds, 1965.